placeholder
"

Bilfen Yayınları

" araması için 2695 sonuç listeleniyor

Bilfen Yayınları Sınav Sürecinde En Büyük Destekçiniz

Osman Öztürk tarafından okul olarak kurulan marka, 1988 yılından itibaren eğitim alanında faaliyetlerini sürdürür. “Yeni başarılar için yeni okullar açıyoruz” sloganını ilke edinen ve bu doğrultuda ilerleyen markanın şu an Türkiye’de İstanbul, Ankara, İskenderun, Bursa, İzmir, Kayseri ve Gaziantep olmak üzere 8 büyük şehirde birçok okulu bulunur. 1988 yılından itibaren zaman içerisinde kurulan ve yenileri açılan bu okulların eğitimci kadroları o zamandan bugüne değin özenle oluşturulur. Donanımlı eğitim kadrosu kaliteli eğitimi de beraberinde getirir. Gelişmiş ve yetkin eğitim kadrosu sayesinde okullarda sunduğu bu donanımlı eğitimi fiziki şartlar içinden çıkarıp tüm Türkiye’ye ulaştırmak isteyen marka, bu amacı gerçekleştirmek üzere 2010 yılında yayıncılık grubunu da bünyesine katar. Bilfen Yayınları için oluşturulacak materyallerin içeriklerini tespit etmek üzere, ülkenin dört bir yanındaki öğretmen ve öğrencilerin eksiklerini ve beklentilerini belirleyerek işin mutfağına girer. Marka, bu eksiklere ve beklentilere olabildiğince uygun olarak uzman eğitimci kadrosundan ve bilimsel metotlardan yararlanarak içeriklerini oluşturur. Mevcut içerikleri devamlı olarak güncelleyip müfredata ve yeni eğitim stillerine uygun hale getirir. Belirli aralıklarla değişebilen eğitim sistemine bağlı olarak kimi zaman müfredatlar farklılaşır. Müfredat içinde bulunan konuların işleniş şekli ve ölçme değerlendirme uygulamaları değişkenlik gösterebilir. Günceli yakayamayan yayınlar eğitime paralel olarak gitmediğinden dolayı etki ve katkı sahibi olamaz. Yayıncının sürekli kendini güncellemesi bu bağlamda oldukça önemlidir. Markanın yayıncılık grubu da bu konuda güncellemeleri ve uygulamaları yakından takip eder. Öğrencilere ve öğretmenlere güncel bilgileri aktarır ve mevcut müfredatı güzel, etkili şekilde kavrayabilmeleri için takviye kaynaklar oluşturur. Yayın bünyesinde bilgi sahibi olan ve bu bilgiyi aktarma konusunda yeterlilik gösteren eğitimciler, yüksek beceriye sahip grafikerler, ressamlar ve tasarımcılar bulunur. Birbirini tamamlayan bu ekip sayesinde öğretmenlere ve öğrencilere bilginin kapsamlı hali aktarılırken aynı zamanda görsel olarak da hitap edecek kaynaklar oluşturulmuş olur. Tüm bu kaynakların yanı sıra dijital ortamda olan Bilfen yayınları Z kitap olanakları için de Trendyol’dan destek alabilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarında Yayınevi Ayrıcalığı

Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarında Yayınevi Ayrıcalığı

Bilgiye sahip olmak kadar onu doğru aktarmak da oldukça önemlidir. Doğru bir aktarım gerçekleşmediği sürece, bilgiyi alacak olan kişi için bu bilgi doyurucu bir anlam ifade etmeyebilir. Bilgi tek boyutlu değildir ve birçok farklı aktarım biçimi vardır. Okul müfredatı için kullanılan kaynakların çeşitlilik göstermesi ve birçok farklı yayının olmasının sebebi budur. Konu anlatımı oldukça önemlidir ve bilginin temel taşını oluşturur. Ölçme değerlendirme araçları ise eğitimde çok uzun zamandır vardır ve her eğitim kurumu tarafından uygulanır. Öğrencinin aldığı eğitimin test edilmesi, ilerlemesi ve gelişim gösterebilmesi açısından oldukça önemlidir. Ölçme değerlendirme uygulamaları sayesinde öğrencinin neyi ne kadar öğrendiği tespit edilebilir. Eksik olduğu konular belirlenerek takviye alması sağlanabilir. Bunlar, öğrencinin ileriye yönelik eğitim hayatının temellerini sağlam oturtmasına katkı sağlarken aynı zamanda gelecek hedeflerini gerçekleştirmesi konusunda da yolunu aydınlatan bir ışık görevi görür. Marka, konu anlatımlı kitaplarıyla öğrencinin bilgiye kısa yoldan ulaşmasını sağlarken soru bankası kitaplarıyla da aktarılan bu bilginin ölçülmesine yardımcı olur. Bilfen Yayınları okul öncesi eğitim kademesinden başlayarak üniversite sınavına hazırlık aşamasına kadar öğrenciler için çok geniş ve kapsamlı bir kaynak yelpazesi sunar. Her ders için ayrı bir anlatım ve ölçme tekniği geliştiren yayınevinin kitapları sayesinde yapabileceğiniz birçok şey bulunur: Konu anlatım kitapları ile bilginin çeşitli yönleri ele alınıp kavranabilir. Görsel anlatımlar ve grafikler sayesinde beynin görsel alanının da etkin hale gelmesi sağlanarak öğrenme eylemi hızlandırılır ve kalıcı hale gelmesi sağlanır. Konu anlatım kitaplarıyla birlikte Bilfen Yayınları soru bankası kitapları da kullanılarak bireysel olarak ölçme değerlendirme yapılabilir. Okulda anlaşılmayan veya kaçırılmış eksik konular tamamlanabilir. Okulda dönemsel ve düzenli olarak yapılan sınavlar için hazırlık yapılabilir. Sınavda sorumlu olunan konular belirlendikten sonra buna uygun hazırlık yapılarak bu değerlendirmelerde başarılı olunabilir ve not sisteminde güzel sonuçlar elde edilebilir. Bir derse ait konuların çoğu birbiriyle bağlantılıdır ve konular bilgi birikimi sayesinde kavranabilir. Konuların temelleri düzgün atılmadığı takdirde ileriki yıllarda bu konunun gelişmiş bir versiyonu veya kapsamlı şekli öğrenildiğinde temel zayıflığından kaynaklanan anlama ve öğrenme güçlükleri doğabilir.

Konu anlatımlı kitaplar ve soru bankaları sayesinde okulda öğrenilenler pekiştirilerek bu sorunun oluşmasının önüne geçilebilir. Okul öncesi eğitimde öğrencinin kavrama yeteneğinin gelişmesi sağlanabilir. Okuma yazmaya yeni adım atan öğrencilerin öğrenme güçlüğü çekmelerinin önüne geçilebilir ve birinci basamak bilgileri almaları kolaylaştırılabilir. Özellikle lise ve üniversite hazırlık sınavları için birçok konunun tekrar edilmesi ve bu sınavlar test usulüne dayandığı için bolca test çözülmesi çok önemlidir. Üniversite hazırlık için Bilfen Yayınları YKS kitapları kullanılabilir. Lise için ise Bilfen Yayınları LGS kitapları seçilerek bu sınavlara kapsamlı şekilde hazırlanılabilir. Okul öncesi eğitim özellikle 36 ve 48 aylık çocuklarda oldukça önemlidir. Bu süreç çocuğun becerilerini, beyinsel fonksiyonlarını, kişisel davranışlarını, karakterini ve olayları kavrama becerisini etkileyen bir zaman dilimini kapsar. Bu zaman dilimi içerisinde çocuğun yeni beceriler edinmesi sağlanırken zorunlu öğrenim hayatına da adapte olması amaçlanır. Yayınevinin okul öncesi eğitim kitapları ve setleri bu amaç için bir anahtar niteliğindedir. 36 aylık ve 48 aylık çocuklar için ayrı olarak oluşturulmuş kitaplar sayesinde öğrencilerin seviyelerine uygun etkinlikler yapmaları sağlanır. Çizgiler, basit matematik, şekiller, aile katılımlı etkinlikler, renkler, kavramlar ve dikkat yeteneği için ayrı ayrı oluşturulmuş kitaplar mevcuttur. Bu kitaplar sayesinde çocuk, temel kavramları ve ifadeleri öğrenir, tanımlar ve ilişkilendirir. Aile katılımlı etkinlik kitabı sayesinde çocuğun aile ile olan ilişkisinin kuvvetlenmesi, yardım alması, fikir alışverişinde bulunması amaçlanırken eğitime aile de dahil olması sağlanır. Bu durum çocuk için oldukça önemli ve verimlidir. 36 aylık çocuklar için Pelin ile Zeytin serisi, 48 aylık çocuklar için ise Okul Öncesi Etkinlik Kitabım gibi seçenekler kullanılabilir. Okul öncesi eğitimden sonra başlanan örgün eğitim ile birlikte 1. sınıfta okuma yazma çalışmaları hız kazanır. Bilfen Yayınları okuma yazma seti sayesinde öğrencilerin ilk basamaktaki eğitimlerine de kaynak oluşturur. Bilfen Yayınları 1.sınıf ilk okuma yazma eğitim seti kitapları ile öğrenci, okuma ve yazmaya başlangıç sürecini verimli şekilde geçirir. Okuma yazmanın çabuk öğrenilmesi eğitim yılının devamında da kolaylık sağlar. Bilfen Yayınları 1.sınıf Sesler İş Başında serisi bu amaca hizmet eder. Bilfen Yayınları Sesler İş Başında setinin içerisinde ev çalışmalarının da yer aldığı harf harf ayrılmış 15 adet fasikül, 3 adet matematik fasikülü, hece kitabı, hazırlık çalışma kitabı, basit düzeyde okuma parçaları içeren 8 kitaplık Okuyorum Serisi, 5 adet değerlendirme föyü ve yazı defteri bulunur. Trendyol’dan edinebileceğiniz bu set sayesinde çocuğunuzun okuma, yazma ve matematik becerilerini artırabilirsiniz.

İlköğretimde Başarıyı Yayınevinin Kitaplarıyla Yakalayın

İlköğretimde Başarıyı Yayınevinin Kitaplarıyla Yakalayın

Bilfen Yayınları 1, 2, 3, 4. sınıf dönemlerini kapsar ve ilkokul eğitimi için verimli kaynaklara sahiptir. İlkokul eğitimi öğrenci için oldukça önemlidir. İleride öğrenilecek olan tüm konuların temelleri ilkokulda kavranır. Bilfen Yayınları 2.sınıf set olarak oluşturulan Periyot Seti sayesinde birçok ihtiyacı karşılar. Setin içerisinde Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinin konularını içeren fasiküller ve değerlendirme föyü bulunur. Tüm bu set kapsamında etkinlikler, mini testler, bölüm tarama testleri, ünite testleri, metin çalışmaları ve problemler bulunur. Kitaplar bilgiyi pekiştiren ve ölçen kazanımlardan oluşur. Yayınevinin Etkin Nesil serisi 2. sınıf Türkçe ve matematik konularını kapsayan etkinlikleri, çoktan seçmeli soruları ve beceri temelli soruları içerir. Türkçe ve matematik için konu anlatımlı fasiküller bulunur. Bu fasiküller özgün konu anlatımlarına sahiptir ve öğrencinin bilgi eksikliğini tamamlamaya yöneliktir. Bunun yanında değerlendirme soruları ve sınıf içi uygulamalar içerir. Bu sayede hem evde hem okulda kullanılabilir bir materyal özelliği taşır. 2. sınıf matematik soru bankası birçok öğrencinin ihtiyaç duyabileceği bir kaynaktır. Ölçüm Noktası Serisine mensup matematik soru bankası doğru yanlış ve eşleştirme soruları, boşluk doldurma soruları, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular ve ünite değerlendirme sorularını içerir. Ölçüm Noktası serisinde Türkçe soru bankası da bulunur. 2. sınıf tüm dersler soru bankası ile soru pekiştirme uygulamaları yapılabilir. Bu soru bankası kazanımlarla tam uyumlu konu testleri, ünite tarama testleri ve ünite sonu karma test sorularını içerir. Sesli Kale tüm dersler soru bankası, kolaydan zora doğru hazırlanmış sorulardan oluşur.

Zorluk seviyesine göre kademelendirilmiş olması öğrencinin kavrama yeteneğini geliştirmesini sağlar ve motivasyon bulmasına yardımcı olur. Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce derslerini içerir. 3 ve 4. sınıflar için de aynı serilerin ürünleri mevcuttur. Bilfen Yayınları 2, 3, 4 ve 7. sınıf tüm dersler soru bankası kitaplarını içerir. Bu format sayesinde tüm derslerin çalışmalarını bir arada toplayabilirsiniz. Bilfen Yayınları 4. sınıf fasikül konu anlatımlarıyla desteklenen öğrenciler, ortaokul dönemine de hazırlıklı başlamış olur. Siz de çocuğunuzun bu sürecini Trendyol’dan alabileceğiniz Bilfen Yayınları 4.sınıf set kitaplarıyla destekleyebilirsiniz. Bilfen Yayınları 5, 6, 7, 8. sınıf dönemlerini kapsayan ortaokul müfredatını kavramanıza yardımcı olur. Tüm bu sınıflar için ayrı ayrı oluşturulan Yeterlilik Paketi kitaplarında öğreten ve ölçen içerikler, ünite özetleri, kazanım tarama testleri, ünite sonu testleri, hafta sonu çalışmaları ve periyodik olarak yapılabilecek denemeler bulunur. Bilfen Yayınları 5.sınıf matematik kitapları önemli yardımcı kaynaklardan biridir. Bilfen Yayınları 5.sınıf fen bilimleri kitapları da çokça tercih edilen ürünlerdendir. Bilfen Yayınları 6.sınıf fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, Türkçe, matematik ve İngilizce derslerinde geniş bir kaynak imkanı sunar. 7. ve 8. sınıf için de birçok kaynağı bulunur. Bilfen Yayınları protest serisi eğitimde sıklıkla kullanılan ve karşılaşılan Bloom taksonomisine uygundur. Bu soru bankası serisi öğrencinin mantık ve muhakeme becerisini geliştiren, beceri temelli eğitime yönelik hazırlanan, öğreten ve yorum yapma kabiliyetini geliştiren sorular içerir. Bilfen yayınları pro test 7.sınıf kitabı da bu özellikleri içeren gözde kaynaklardandır. Ortaokuldan liseye geçiş dönemi oldukça önemlidir. 8. sınıf sonunda yapılan ve 8. sınıf müfredatını kapsayan LGS sınavı, öğrencinin okuyacağı liseyi belirlemesi açısından oldukça kritiktir. Bilfen Yayınları 8.sınıf matematik sınavda karşılaşacağınız sorulara uygun hazırlanır. Bilfen Yayınları fen bilimleri kitapları da bu bağlamda çok değerlidir. Diğer dersler için de soru bankalarından ve konu anlatım fasiküllerinden yararlanılmalıdır. Bilfen Yayınları pro test 8.sınıf kitapları LGS hazırlık sürecinde başucu kitaplarınız haline gelebilecek düzeydedir ve sınava yöneliktir. Bilfen Yayınları LGS deneme kitapçıklarına sahiptir. Bu deneme kitapçıkları sayesinde sınava yönelik soruları görebilir, süre tutarak gerçek zamanlı bir soru çözüm stili geliştirebilirsiniz. Bilfen Yayınları tam ölçme kitapları sayesinde konu çalışmalarını ve LGS hazırlık çalışmalarını bir arada yürütebilirsiniz.

Lise Konularını Güvenilir Kitaplarla Hafifletin

Lise Konularını Güvenilir Kitaplarla Hafifletin

Bilfen Yayınları 8.sınıf deneme fasikülleri sayesinde eksik olduğunuz konuları belirleyebilir. Aynı zamanda Bilfen Yayınları 8.sınıf sınava hazırlık kitapları sayesinde liseye geçiş döneminde başarıyı yakalayabilirsiniz. LGS sınavına hazırlık kitapları içinde Bilfen Yayınları Probil serisi bulunur. Profesörler eşliğinde hazırlanan bu seri, sınav sistemine uygundur. Bilfen Yayınları 8.sınıf Türkçe cevap anahtarı ve diğer derslerin cevap anahtarlarına İnternetten erişebilirsiniz. Bunlara Bilfen Yayınları online satış imkanı sunan Trendyol’dan ulaşabilirsiniz. Bu sayede liseye mükemmel şekilde hazırlanabilirsiniz. Lise dersleri müfredatı ortaokuldan sonra aniden çeşitlenir ve artar. Öğrenci bu yüklü müfredat karşısında zorlanabilir. Bilfen Yayınları geometri kitapları ile görsel ve işlemsel becerileriniz gelişir. Bilfen Yayınları matematik kitapları sayesinde sayısal derslerdeki birçok farklı konunun temelini kavrayabilir ve işlem yeteneği konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Bilfen Yayınları biyoloji, kimya ve fizik kitapları ile fen bilimlerine dayanan derslerde kendinizi geliştirebilir, eksiklerinizi giderebilirsiniz. Bilfen Yayınları 9.sınıf kitapları arasında fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türk dili ve edebiyatı, tarih ve coğrafya derslerine ait Pro&Test serisi bulunur. Bu seride soru bankaları ve anlatımlı ve örnek çözümlü fasiküller bulunur. Konu anlatımlı bu fasiküller akıllı tahta uyumludur. Karekod soru çözümü imkanına sahiptir. Bu sayede yapamadığınız soruların çözümünü öğrenip eksiklerinizi giderebilirsiniz. Bilfen Yayınları 10.sınıf ve 11.sınıf kitaplarında da aynı derslerin soru bankaları ve konu anlatımlı kitapları mevcuttur.

Üniversite sınavına hazırlık süreci lise yıllarında önemli bir yer tutar. Sanılanın aksine YKS sınavına 12.sınıfta hazırlanmak doğru bir adım değildir. Bu hazırlık 9.sınıftan itibaren düzenli olarak yapılmalıdır. Bunun için de ipi baştan sıkı tutmak gerekir. Trendyol’dan edinebileceğiniz ara sınıf kitaplarıyla eksik konu bırakmayacak şekilde sınıfınızı tamamlayabilir ve son senedeki sınava hazırlık sürecinizi rahat hale getirebilirsiniz. Bilfen Yayınları TYT ve AYT sürecinde de öğrencilerin yanında olur. Konu tekrarı ve bol soru çözümü isteyen üniversite sınavında öğrencinin okuduğunu anlayabilme becerisi oldukça önemlidir. Bu beceri ÖSYM tarafından ölçülen başlıca beceriler içindedir. Türkçe ve edebiyat testlerinin büyük çoğunluğunun uzun paragraf sorularından oluşması, yeni nesil matematik sorularının okuduğunu anlama ve yorumlama yardımıyla çözülmesi ve soruları çözebilmek için sınav genelinde yer alan ifadeleri net şekilde anlamanın gerekmesi gibi durumlar paragraf sorusu çözmenin önemini artırır. Bilfen Yayınları paragraf soru bankası TYT konu dağılımına uygun şekilde ÖSYM tarzına paralel sorulardan hazırlanır. İçerisinde paragraf soruları ve 25 adet paragraf denemesi bulunur. Testler sayesinde kendinizi geliştirebilir, ardından gelişiminizi ve eksiklerinizi denemeler aracılığıyla saptayabilirsiniz. Bilfen Yayınları Türkçe TYT kitapları sayesinde paragrafın yanında dil bilgisi konularını da çalışabilirsiniz. Üniversite sınavında matematik sorularının kat sayısı ve getirisi oldukça yüksektir. Bilfen Yayınları TYT matematik soru bankası Mat-1 alanında sizi tamamlar. Bilfen Yayınları AYT matematik soru bankası sayesinde Mat-1 konularına ek olarak Mat-2 konusundaki tüm eksiklerinizi kapatabilir ve puanınıza büyük bir katkı sağlayabilirsiniz. Bilfen Yayınları deneme kitapçıkları ile üniversite sınavı ayarında sorular görerek sınava yönelik alıştırma yapabilir ve eksikleriniz doğrultusunda konu tekrarlarına yer verebilirsiniz. Bilfen Yayınları yaprak test formunda ürünlere de sahiptir. Yaprak test mantığı konuların temel soru tiplerini içerir ve koparma özelliği bulunuğundan taşıma kolaylığı sağlar. Bilfen Yayınları online satış özelliği sayesinde Trendyol üzerinden tüm kitaplara kolaylıkla ulaşabilir, eğitiminize katkı sağlayabilirsiniz.