"

Gaz Alarm Cihazı

" araması için 112 sonuç listeleniyor
TORK Gaz Alarm Cihazı
Kargo Bedava
TORKGaz Alarm Cihazı
(10)
Gaz Alarm Cihazı
164 TL
Sepete Git

Gaz Alarm Cihazı

Gaz Alarm Cihazı

Gaz alarm cihazı, birden çok gaz türünü algılayabilen ve gaz kaçaklarından kaynaklanan ciddi olayları önleyebilen yararlı araçlardır. Bazı gaz dedektörleri gazı algılayabilir ve daha sonra bir ortamı daha güvenli hale getirmek için belirli süreçleri kapatabilirken, diğerleri gaz sızıntısı olan bölgedeki insanları uyarmak için alarm çalarak ortamdan ayrılma ve güvenli alana geçme olanağı tanır. Herhangi bir konut ya da ticari alan için değerli olan kapsamlı özelliklere ve işlevlere sahip birçok farklı türde gaz dedektörü vardır.

Gaz Alarm Cihazı Türleri

Gaz alarm cihazları sabit gaz ve taşınabilir olmak üzere iki ana tasarıma sahiptir. Sabit gaz alarm cihazları tipik olarak gazdan korunmak istediğiniz alanlara monte edilir. Herhangi bir tehlike durumunda sizi yüksek hacimli gaza karşı uyarabilir. Bu modeller patlama riskinin yüksek olduğu ortamlar için exproof gaz alarm cihazı olarak da bulunabilir. Taşınabilir gaz alarm cihazları ise etraflarındaki alanı izlemek için genellikle çalışan personelin kemerine bir klips yardımıyla takılarak kullanılır. Bu ürünler kullanıcıyı, yanıp sönen ışıklar veya alarmlar aracılığıyla tespit edilen tehlikeli seviyelerde gaz konusunda uyarır. En yaygın toksik amonyak, karbon dioksit, karbon monoksit, klor, klor dioksit, etilen oksit, hidrojen, hidrojen sülfür, hidrojen siyanür, metan, nitrik oksit, azot dioksit, oksijen, ozon, fosfin, propan ve sülfür dioksittir. Çoklu gaz dedektörleri oksijeni, zehirli gazları algılar ve çoğu uçucu organik bileşiklerin (VOC'ler) detaylı bilgilerini sağlamak için bir PID sensör seçeneğine sahiptir. Çoklu gaz dedektörleri genellikle 5 veya daha fazla gazı algılar. Kızılötesi IR sensörleri, CO2 ve bazı durumlarda yanıcı gazların ölçümü için kullanılır. Hangi gazları izlemeniz gerektiğini öğrendikten sonra, hangi gaz aralığını tespit edeceğinizi bilmeniz gerekir. Aralık değeri; milyar başına parça (ppb), milyonda parça (ppm) veya yüzde hacim (%) olabilir.

Gaz Alarm Cihazı Fiyatı

Yanıcı ve toksik gaz ölçümleri sıcaklık, basınç veya hacim olmak üzere üç farklı şekilde yapılabilir. Alarm cihazının kullandığı yönteme bağlı olarak gaz kaçağı alarm cihazı fiyatları değişiklik gösterir. Örneğin patlamaya karşı korunmuş exproof gaz alarm cihazı fiyat seviyesi, koruma sınıfı daha düşük olan modellere kıyasla daha yüksek olma eğilimindedir. Tüm gazlar sıvı, sıkıştırılmış veya normal hallerinde potansiyel olarak tehlikelidir. İnsan sağlığı açısından belirleyici faktör gazların konsantrasyonlarıdır. Her bir cihazın ve her ölçüm prensibinin avantajları ve sınırlamaları olduğunu bilerek, doğru alarm cihazını seçmek gaz algılama için çok önemlidir. Doğru cihazı seçmenin temel unsurlarından biri, ortamda bulunan gazlar ve buharlar hakkında genel bir fikir sahibi olmaktır. Elektrokimyasal veya EC sensörü, hedef gazı oksitleyerek veya azaltarak gazın konsantrasyonunu ölçer ve ortaya çıkan elektrik akımı çıkışını ölçer. Bu tür sensörler, oksijen ve zehirli gazları tespit etmek için kullanılır. Katalitik ya da Cat EX sensörler, yanıcı bir gazı okside eder ve sıcaklık değişimini bir elektrik sinyaline dönüştürür. Bu tür sensörler, metan, propan ve hidrojen gibi yanıcı gazları tespit etmek için kullanılır. Kızılötesi veya IR sensörü, yayılan bir kızılötesi ışık kaynağının r hava örneğinden emilimini belirleyerek iz gazlarını ölçer. Bu tür sensörler, karbondioksiti ve çok çeşitli yanıcı gazları tespit etmek için kullanılır. Foto-iyonizasyon veya PID sensörü, molekülleri pozitif ve negatif yüklü iyonlara böler ve mevcut gaz veya buhar miktarını görüntülemek için bir dedektör kullanarak bu iyonların elektrik yükünü ölçer. Bu tür sensörler, uçucu organik buharları (VOC'ler) ve toksik gazları tespit etmek için kullanılır.

Elektrokimyasal Gaz Alarm Cihazı Özellikleri ve Kullanımı

Elektrokimyasal sensörün arkasındaki temel prensip, birbirleriyle iki şekilde etkileşime giren en az iki elektrot içermesidir. Birincisi, bir sıvı elektrolit yoluyla ve ikincisi, harici bir elektrik devresi yoluyla çalışır. Bu tip cihazlarda gazın sensör odasına girmesi için membrandan geçmesi gerekir. Bu membran, suyun sensöre girmesini ve sıvı elektrolitin sensörden dışarı çıkmasını önlemek için tasarlanmış hidrofobik bir malzemeden yapılır. Gaz sensör odasına girer ve gaz, elektrotlar ve sıvı elektrolitin buluştuğu üç fazlı bölge olarak bilinen yerde kimyasal bir reaksiyon gerçekleşir. Bu kimyasal reaksiyon, harici elektrik devresi tarafından ölçülen bir elektrik akımı üretir. Bununla birlikte, çift elektrotlu bir sensörün bazı dezavantajları vardır. Örneğin, yüksek gaz konsantrasyonları sensörde daha yüksek akımlara yol açar. Yüksek akım, sensör içinde daha düşük bir voltaja neden olarak geçerli olmayan okumalara neden olabilir. Bu nedenle bazı gaz alarm cihazları, içinden geçen bir akım olmayan ve "referans elektrot" olarak bilinen üçüncü bir elektrot içerir. Bu sayede sensörün kontrol devresi kullanılarak, sensör voltajı sürekli olarak ölçülerek, önemli ölçüde geliştirilmiş bir ölçüm kalitesi ve daha uzun bir kullanım ömrü sağlanır. Cihaz temiz havaya maruz kaldığında, gaza olan kimyasal reaksiyon karşı elektrot üzerinde tersine çevrilerek sensör orijinal durumuna geri getirilir.

Katalitik Sensörlü Doğalgaz Gaz Alarm Cihazı Fiyatı ve Özellikleri

Katalitik sensör, yanıcı gaz ölçümü için kullanılan en yaygın sensör türüdür. Ölçülecek olan gaz, alev tutucudan sensör odasına girer. Alev tutucu, sensörün içinde gerçekleşen oksidasyon sürecinden gelen enerjinin atmosfere geri dönmesini engeller. Yaklaşık 500 santigrat derece olan elementin ısıtılmış katalizörü, sensöre giren gaz ile havadaki oksijen arasındaki reaksiyonu kolaylaştırır. Bu reaksiyon, katalitik elemanın daha da yüksek sıcaklıklarda ısınmasına neden olur. Isının artması elektrik direncinin değişmesine neden olur ve iki seviye arasındaki fark, cihazın ekranına gaz ölçümü olarak yansıtılır. Tıpkı elektrokimyasal sensörde olduğu gibi, sensör elemanlarından ısıtmalı katalizör, yalnızca çevresel koşullardaki değişiklikleri telafi etmek için kullanılır. Sensör odasına giren gaz seviyesi ne kadar yüksekse, ölçüm elemanının sıcaklığı o kadar yüksek olur, bu da ekranda daha yüksek bir okuma anlamına gelir. Gaz alarm cihazının düzgün çalışması oksijene ihtiyacı vardır. Cihazı kullandığınız alandaki oksijen seviyesi çok düşerse, gaz reaksiyon sürecinden etkili bir şekilde geçemez ve cihazın ekranında gerçek değerlerden daha düşük değerlerin okunmasına neden olur. Bu nedenle bazı katalitik gaz alarmlarında oksijen konsantrasyonu hacimce yaklaşık % 8'in altına düştüğünde, cihaz yanıcı gaz okuması yapmaz. Oksijen seviyeleri yeniden % 8'in üzerine çıktığında, okuma alanı yeniden görüntülenir. Bu özellik tehlikeli yanıcı gaz seviyelerinin izlenmesiyle ilgili olası sorunları kullanıcıya bildirmek için bir güvenlik özelliği olarak kullanılır.

Kızılötesi Cihazı Özellikleri ve Kullanımı

Kızılötesi sensör, oksijen bulunmadığında veya yüksek karbondioksit konsantrasyonlarını ölçmek için yanıcı gaz ölçümleri için yayın olarak kullanılan bir alternatiftir. Kızılötesi gaz alarm sensörleri, ışık emilimi prensibine göre çalışır. Her gaz ışığı belirli bir şekilde emer, bu nedenle bazı gazlar farklı renklerde görünür. Metan ve propan gibi yanıcı gazlar hidrokarbon olarak adlandırılır ve havanın ana bileşenlerine (oksijen, nitrojen ve argon) kıyasla farklı dalga boylarını emer. Bu ayrım, mevcut hidrokarbon miktarını ölçmek için kullanılabilir. Ölçülecek gaz, bir alev tutucudan sensör odasına girer. Alev tutucu, sensör içindeki herhangi bir enerjinin atmosfere geri dönmesini engeller. Kızılötesi verici, sensör odasına geçerek geniş bant radyasyonu üretir. Cihazda ölçüm ve bir referans olmak üzere iki sensör bulunur. Referans sensör gaza maruz kalmaz ve çevresel değişiklikleri telafi etmek için kullanılır. Gaz karışımı hidrokarbon yüzdesi içeriyorsa, radyasyonun bir kısmı emilir ve ölçüm sensörü düşük bir elektrik sinyali üretir. Bu azaltılmış elektrik sinyali sayesinde sensör, ortamda ne zaman ve ne kadar gaz bulunduğunu kullanıcıya bildirir.

Foto İyonizasyon Gaz Alarm Cihazı Özellikleri ve Kullanımı

Foto iyonizasyon (PID) teknolojisine sahip gaz alarm cihazları, herhangi bir gaza özgü olmadığı için geniş menzilli sensör olarak bilinen özel bir cihazdır. Bir PID, ölçülen gaza bağlı olarak, çeşitli toksik gazları ve bir dizi VOC'yi (uçucu organik bileşikleri) milyarda parçadan (ppb) milyonda birkaç bin parçaya (ppm) kadar çok düşük konsantrasyonlarda ölçebilir. Sensör; bir mahfaza, iki elektrot ve bir morötesi lambadan oluşur. Ultraviyole lamba derecesi, sensör tarafından hangi gazların ölçülebileceğini belirler. Ölçülecek gaz, sensör membranından PID sensör odasına girer. Sensörün içindeki ultraviyole lambadan (UV) gelen fotonlar, gaz moleküllerini pozitif ve negatif yüklü iyonlara ayırır. Bu yüklü iyonlar, sensör içindeki kolektör elektrotu tarafından sayılır ve aletin elektroniği tarafından ölçülen bir çıkış akımı üretir. UV ışığı, belirli gazları pozitif ve negatif yüklü iyonlara ayırarak iyonize etmek için gereken enerjiyi üretir. Daha sonra bu iyonlar elektrik akımı olarak ölçülür. Akımın gücü, odadaki iyonize moleküllerin konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. Bu sayede havadaki gaz konsantrasyonu belirlenir. Foto iyonizasyon sensörleri, toksik tehlikeye patlama tehlikesinden çok daha hızlı ulaşıldığı, çok düşük seviyelerdeki toksik ve yanıcı gaz miktarını belirlemek için en iyi alternatiftir.

Duman ve Karbon Monoksit Alarm Cihazları

Akıllı ya da internete bağlı olmayan bağımsız duman ve karbon monoksit alarmlarının yanı sıra her iki cihazı birleştiren kombine alarm modelleri de bulabilirsiniz. üç sensörlü alarmlar ise bağımsız ve birbirine bağlı olarak çalıştırılabilen çeşitlere sahiptir. İyonizasyon alarm cihazları , hızlı ve alevli yangınlar için tipik olan küçük parçacıkları tespit etmede en iyisidir. Bununla birlikte iyonizasyon üniteleri yanmış yiyecek ve buhardan kaynaklanan yanlış alarmlara eğilimlidir. Bu nedenle bu alarmları mutfak veya banyo yakınına monte etmemeniz gerekir. Fotoelektrik alarm cihazları yanmış gıdalardan kaynaklanan yanlış alarmlara daha az eğilimlidir, bu nedenle mutfaklar için daha uygundur. Çift sensörlü duman alarmları, hem alevli hem de için için yanan yangınları tespit etmek için iyonizasyon ve fotoelektrik teknolojisini birleştirerek size en iyi korumayı sunar ve iki ayrı duman dedektörü kurma zahmetinden kurtarır. Ancak yine de karbon monoksit detektörleri kurmanız gerekebilir.

Karbon Monoksit Gaz Alarm Cihazı Özellikleri

Karbon monoksit dedektörleri duman dedektörleri gibi çalışır ancak bunun yerine karbon monoksit gaz seviyelerini algılar. Bazıları birden çok işlev içeren, birkaç tür karbon monoksit alarmı vardır. Çift işlevli modeller CO, duman ve yangın gibi farklı tehditleri algılar. Dijital modeller, size dijital bir ekranda karbon monoksit seviyelerini gösterir. Akıllı ürünler ev otomasyon uygulamalarıyla senkronize edilebilir. Kablolu alarmlar evinizin elektrik şebekesine bağlanır, elektrik kesilmediği sürece çalışır. Pille çalışan alarmlar temel algılama ve ekran fonksiyonlarının çalışması için pillere ihtiyaç duyar. Karbon monoksit alarmları, evinizdeki CO varlığını algılamak için sensörler kullanır. Bazı modeller, algıladıkları CO seviyesini göstermek için dijital ekrana sahiptir. Bazı alarmlar ise CO seviyesini sesli mesajlarla okuyabilir. Karbon monoksit dedektörleri duman veya doğal gaz, propan ve metan gibi patlayıcı gazları algılamaz. Kombine alarm cihazları, hem dumana hem de CO'ya karşı koruma sağlamak için iyonizasyon veya fotoelektrik teknolojileri ve karbon monoksit algılama içerir. Gaz kaçak alarm cihazı fiyatı ürünün desteklediği özelliklere göre geniş bir seçenek yelpazesine sahiptir. Hem geleneksel (internete bağlı olmayan) hem de "akıllı" modeller de bulunabilir. Akıllı alarm cihazları, eşlik eden bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kullanıcılara ek özellikler sunar. Özellikler arasında duman / CO (evde olmasanız bile) ve düşük piller hakkında akıllı telefon uyarılarının yanı sıra telefonunuzdan alarmları susturma özelliği bulunur. Bazı modeller internete WiFi üzerinden bağlanırken, diğerleri akıllı ev cihazlarını internete bağlayan bağımsız cihazlar olan ek bir hub gerektirir. Pilli gaz alarm cihazı hem akıllı hem de geleneksel modeller için yaygın bir güç seçeneğidir. Çoğu karbon monoksit detektörü ortalama beş yıl dayanır. Ürünün ömrü markanıza ve modelinize göre değişse de, toz ve kirden arındırmak için haftalık olarak silerek dedektörünüzden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Gaz Alarm Cihazı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çeşitli ortamlar ve amaçlar için kullanılabilecek birçok farklı gaz alarm cihazı vardır ve bu nedenle ihtiyaçlarınız için en iyi ürünü seçmeye çalışırken uygulama sıklığı, gaz algılama yöntemi gibi oldukça önemli kriterleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Uygulama açısından cihazı ne amaçla kullanacağınızı düşünmelisiniz. Örneğin evinizde ya da iş yerinizde kullanmak isteyeceğiniz alarmlar farklı özelliklere sahiptir. İş yerinde kullanmak için taşınabilir gaz alarmı modellerini tercih etmek isteyebilirsiniz. Evde kullanabileceğiniz bir ürün için sabit gaz dedektörü çeşitlerini inceleyebilirsiniz. Gaz dedektörleri farklı tipte gazları algılayabilecek şekilde tasarlanır. Bu nedenle ilk olarak dedektörün hangi gazları algılamasını istediğinizi düşünmelisiniz. Bazı gaz alarmı çeşitleri birden fazla gazı algılayabilirken bazı modeller sadece tek bir gazı algılayabilecek şekilde donatılmıştır. Belirli bir gazı tespit edebilen bir ürüne ihtiyacınız varsa, satın aldığınız ürünün beklentilerinizi karşıladığından ve gazı tespit edebildiğinden emin olmalısınız. Hem gaz kaçağı alarm cihazı fiyatları hem de deneyim ve teknik bilgi açısından, satın almanız gereken ürün, bilgi ve tecrübenize bağlı olarak değişiklik gösterir. Ev asistanlarına bağlanabilen akıllı ve kompakt alarm cihazlarından, bina yönetim sistemlerine entegre edilebilen gelişmiş algılama ve alarm sistemlerine kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi arasından seçim yapabilirsiniz. İlk kez gaz dedektörü kullanacaksanız ya da sınırlı bilgiye sahipseniz kullanımı kolay ve kullanıcı dostu bir gaz alarmı satın almayı düşünebilirsiniz. Tüketici sınıfında yer alan çok sayıda dedektör çeşidi, akıllı özellikleri ile neredeyse tak çalıştır kuruluma sahiptir. Bununla birlikte bildirimler ve özelleştirilebilir diğer seçenekler ile ev tipi gaz alarm cihazı çeşitleri, en az endüstriyel modeller kadar işlevseldir.

Gazların hepsi koku yoluyla algılanamaz ve bu nedenle alarmlar gerçekten bir fark yaratabilir. İster işiniz için kullanıyor olun, ister sadece evinizi daha güvenli hale getirmeye çalışın, gaz dedektörü sahip olabileceğiniz teknik bilgi ne olursa olsun hayat kurtaran bir üründür. Kazan dairesi, karbonmonoksit, kombi, LPG, tüp ve soba gaz alarm cihazı çeşitleri ile gibi hepsi bir dizi işlevsel özelliğe sahip ve benzersiz ürünler sunan gaz alarm cihazı markaları ve fiyatları arasından seçim yapabilirsiniz. Gaz alarm cihazı tavsiye için ürün açıklamalarını ve kullanıcı yorumlarını inceleyebilirsiniz. Avantajlı gaz alarm cihazı fiyat listesi seçenekleri için istediğiniz özellikleri ya da markaları filtreleyebilir, en iyi ürünleri Trendyol ayrıcalıkları ile hemen satın alabilirsiniz.

Gaz Alarm Cihazı Nasıl Bağlanır?

Ortamdaki gaz sızıntısını tespit eden ve sızıntı olması durumunda sesli veya ışıklı uyarı veren cihazlara gaz alarm cihazları denilmektedir. Gaz alarm cihazları; algılayıcı sensör, kontrol panosu, sesli/ışıklı uyarı düzeneği ve otomatik gaz kesme ventili olmak üzere dört ana parçadan oluşur ve bu cihazların uzman kişiler tarafından bağlanması gerekmektedir. Bu cihazlar tekli ve çoklu bağlantı olmak üzere iki farklı şekilde monte edilebilir. Tek gaz alarm cihazına otomatik olarak kumanda etmesi istenilen kombi gibi bir cihazın ya da cihazların bağlanmasına tekli montaj denilmektedir. Birden fazla gaz alarm cihazına doğalgaz ile çalışan aletlerin bağlanmasına ise çoklu montaj denilmektedir. Bu cihazlar gaz sızıntısını erken tespit etmek ve zehirlenmelerin önüne geçmek için önemlidir. Bu nedenle bu cihazların doğru bir şekilde doğru yere monte edilmesi önemlidir.

Gaz Alarm Cihazı Nereye Takılır?

Gaz alarm cihazlarının düzgün bir şekilde çalışabilmesi için ortam içinde doğru yerlere monte edilmesine dikkat edilmelidir. Gaz sızıntısı olabilecek her oda için ayrı cihaz takılmalıdır. Bu cihazların gaz sızıntılarını tespit edebilmesi için doğal gaz ile çalışan cihazların olduğu ortam içerisine takılması gerekmektedir. Fakat bu cihazların ocak veya aspiratör yanı gibi çok sıcak yerlere ya da pencere yanı gibi yerlere takılması tehlikelidir. Cihaz eğer tavana monte edilmek isteniyorsa duvardan en az 30 santimetre uzakta olması gerekmektedir. Cihaz duvara monte edilmek isteniyorsa tavandan en az 15 santimetre aşağıya monte edilmelidir. Cihazın aspiratöre 1.5 metreden daha yakın olmaması gerekir. Ayrıca gaz alarm cihazlarının önünün herhangi bir mobilya ya da kapak ile kapatılması cihazın çalışmasını önler. Bu nedenle bu cihazların dolap içine yerleştirilmemesi gerekir.

Gaz Alarm Cihazı Nasıl Çalışır?

Gaz alarm cihazlarının amacı ortamdaki gaz sıkışmasını tespit ederek zehirlenmelerin ya da patlamaların önüne geçmektir. Doğal gaz, metan gazı ya da LPG gibi gazların ortam içinde artması veya sıkışması ya da parfüm, deodorant gibi gazlı kozmetiklerin cihazın çok yakınında sıkılması gibi durumlar cihazın alarm vermesine yol açar. gaz alarm cihazı içinde doğal gaz, LPG ve karbonmonoksit gibi insan sağlığına zarar verebilecek gazları tespit eden bir dedektör bulunmaktadır. Gaz alarm cihazının içerisindeki bu dedektör, ortam içindeki doğal gaz ve diğer gazların artışı halinde bu artışı tespit eder. Dedektörün bu artışı tespit etmesi ile birlikte gaz alarm cihazı devreye girer. Devreye giren cihaz sesli veya ışıklı olarak uyarı verir. Böylece sızıntının felakete yol açabilecek sonuçlarına karşı çok geç olmadan önlem alınmış olunur. Ürünü, Trendyol’dan kolaylıkla sipariş verebilirsiniz.