placeholder
"

Müzik Kitapları

" araması için 2894 sonuç listeleniyor

Müzik Kitapları

Müzik Tarihi ve Dönemleri

Kitap denildiğinde akıllara genellikle hikayelerin, duyguların veya anıların olduğu sanatsal eserler gelir. Bu tür kitaplar oldukça yaygın olsalar da esasen kitaplar en temel bilgi kaynaklarından birisidir. Hemen her türlü alanda bilgi ve tecrübe edindiğiniz kitaplar bulunur. Bu alanlar siyasi, sayısal, edebi veya sanatsal alanlar olabilir. Sanatsal alanda bir şeyler öğrenebileceğiniz alanlardan birisi de müziktir. Müzik kitapları çeşitli türlere, birbirinden güzel eserlere, ilgi çekici tarihi bilgilere sahiptir. Kimi zaman bir enstrümanı nasıl öğreneceğinize dair yol gösterirken kimi zaman geçmiş çağlardaki müzik kültüründen kesitler sunar. Çeşitli enstrümanlar için özel olarak hazırlanmış kitaplar bulunur. Gelişen ve modernleşen müzik anlayışına uygun besteler ve teknolojik çözümler sunar. Müziğin temel yapı taşları hakkında bilgi verir. Besteyi oluşturan notaları ve sembolleri öğretir. Çalgıların tınısal özelliklerini keşfetmenizi sağlar. Birçok enstrüman çeşidi vardır. Enstrüman denildiğinde gitar, piyano, saz, keman akla ilk gelen örneklerdendir. Her bir enstrümana özel eğitici kitaplar bulunur. Müzik eğitimi kitapları bu çalgıları öğrenmenizde ve geliştirmenizde her zaman yardımcı olur. Müzik, duygu ve düşüncelerinizin tek sesli veya çok sesli olarak ifade edilen sanatsal bir biçimdir. Seslerin sürelerini, incelik ve kalınlıklarını belirten imgelere de nota denir. Müziği yazılı olarak ifade etmenizi sağlar. Latin harflerle veya kendi isimleriyle adlandırılır. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol veya latin harflerle sırasıyla A, B, C, D, E, F, G olarak yazılır. Notaları kendi isimleri ile bestelenen ses ve sürede okumak solfej olarak adlandırılır. Temel şan eğitiminin ilk adımlarından olan solfej, oldukça önemlidir. Enstrümanlara özel eğitim kitapları olduğu gibi solfej kitabı da vardır. Solfej çalışmaları içinde farklı egzersizler bulunur. En basit örneği notaların sırası ile 4/4’lük hızda seslendirilmesidir. İleri seviyedeki egzersizlerde farklı ritimlerde ve yüksekliklerde karmaşık sıralı notaların kombinasyonları olabilir. Yeteneklerinizi geliştiren ve merakınızı gideren müzik kitaplarını Trendyol’da inceleyebilirsiniz.

Müzik Tarihi ve Dönemleri

Müzik kelimesinin kökeni eski yunan felsefesine dayanır. Türkçe anlamı ilham perisi olan ve eski Yunancadaki mousa kelimesinin, latince karşılığı olan musicadır. Dilimize ise Fransızcadan geçmiştir. Müzik ile ilgili ilk bulgular ilk çağa kadar uzanan kabartmalar, resimler ve gravürlerdir. İlk örneklerinin ilahi ve kasideler olduğu tahmin edilir, bunlar tek sesli ve lirik eserlerdir. Çok sesli eserlerin ilk örneklerine ise 6. ve 7. yüzyıllarda rastlansa da çalgıların çok sesli eserlerle birlikte kullanılması 15. ve 16. yüzyıllarda görülmeye başlanır. Daha sonra 17. yüzyılda opera ve oratoryo örneklerine rastlanır. Yine bu yüzyılda din dışı müzikle birlikte çalgılar da gelişmeye başlar. İnsan sesi dışında ilk kez çalgılar için eserler bestelenir. Dolayısıyla çalgı yapımı da gelişir. Gelişen enstrümanların ilki kemandır. Keman ile birlikte konçerto da gelişmiştir. Ardından 18. yüzyılın başlarında piyano tasarlanır. En köklü değişimlerin izlediği çağ ise 20. yüzyıldır. Caz müziği Amerika tarafından bu çağda tanıtılır. 21. yüzyılda ise, yalnızca çalgılara ve insan sesine ait olmaktan çıkıp, herhangi bir sesin yapımında kullanılabilir hale gelmiştir. Müzik tarihi kitapları sizlere daha ayrıntılı bilgiler sunar. Klasik batı müziği dönemlerini detaylıca incelemenize olanak tanır. Bu dönemlerde bestelenen eserler ve kullanılan enstrümanlar hakkında bilgi verir. Klasik batı müziği dört dönemde incelenir. Rönesans dönemi, Barok dönemi, klasik ve romantik dönem olarak adlandırılır. Dönemler keskin tarihler ile birbirinden ayrılmazlar, aksine birbirleri ile bağlantılı ve iç içedirler. Sanatçıların farklı düşünceleri sayesinde, farklı görüşler ortaya çıkarak müziği geliştirmiş ve çeşitlilik sağlamıştır. Rönesansla birlikte çok sesli eserler yapılmaya başlanır. Barok döneminde opera ve yaylı çalgılar gelişir. Klasik dönem orekestra ve senfoninin ilk örneklerinin ortaya çıktığı dönemdir. Yaylı ve üflemeli çalgıların uyumu bu dönemde keşfedilir. Romantik dönem, klasik dönemin bir alternatifi olarak adlandırılabilir. Bu dönemdeki sanatçılar klasik dönem sanatçılarının kesinleştirdiği kalıpların dışına çıkarak unutulmaz eserler bırakmayı başarmıştır. Yalnızca batı müziği değil, klasik Türk müziği hakkında da bir çok kitap bulunur. Uygurlar döneminden itibaren süregelen kültürü, sanatçıları ve müziğin kullanım alanlarıyla alakalı merak uyandırıcı bilgileri keşfedebilirsiniz. Türkiye’de çağdaş çok sesli müziğin öncüleri olan Türk Beşlerini, onların bestelerini ve şiirlerini bulabilirsiniz. Geçmişten günümüze sürekli gelişen ve değişen yapısıyla, çeşitli alanlarda kendini gösterir. İlk başlarda insanlara hitap etmek amacıyla kullanılmıştır. İlerleyen dönemlerde bazı sinir hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı görülür. Çiçekler üzerinde yapılan deneylerde uygun frekanstaki bestelerin bitkiler üzerinde olumlu etkiler bıraktığına rastlanır. Birçok psikolojik sorunda müzik ile terapi tedavisi uygulanır. Geçmiş çağlarda fiziksel yaraların iyileşme sürecinde hastaya sakin notaların dinletildiği görülür. Zamandan bağımsız olarak, ruh halinize göre farklı besteler iyi hissetmenizi sağlar. Müziğin sihirli dokunuşları sayesinde moraliniz yükselir, neşeniz yerine gelir. Trendyol üzerinden tüm bu bilgilerin yer aldığı eserlere ulaşabilirsiniz.

Müzik Teorileri ve İlgili Terimler

Müzik Teorileri ve İlgili Terimler

Belirli kurallar ölçüsünde seslerin bir araya gelerek oluşturduğu eserler beste olarak adlandırılır. Bu kurallar sanat için çok önemlidir. Bir bestenin kulağa hoş gelmesini, hüzünlü veya neşeli olması gibi durumlar bu kurallarla belirlenir. Müzik teori kitapları bu kurallardan bahseder. Sesin yüksekliği denildiğinde tiz veya pes olması durumdan bahsedilir. Sesin tınısı sesleri birbirinden ayırt etmenizi sağlayan özelliktir. Her sesin kendine has tınısı vardır. Keman ile viyola arasındaki ses değişikliğini bu sayede fark edebilirsiniz. Besteler bir porte üzerine çizilmiş notalardan oluşur. Yedi farklı nota olmasına rağmen her enstrüman için farklı sesler elde edilir. Bu seslerin ifade etmek için portelerde anahtarlar kullanılır. Sol anahtarı en yaygın olanıdır. İnsan sesine yakın olan çalgılar için sol anahtarı kullanılır. Anahtarlar sayesinde notalar birbirinden ayırt edilebilir. Notaların uzunlukları ikinin katları ile ifade edilir. Birlik nota 4 vuruştan oluşur. İkilik nota ise 2 vuruştan ibarettir. Vuruş sayısı arttıkça nota uzunluğu azalır. Sol anahtarının hemen yanında parçanın hızını belirleyen ölçüler bulunur. Bu kısım parça hakkında bilgi verir. Gürlük, ritim, hız gibi bestenin ana özellikleri bu kısımda ifade edilir. Solfej, notaların belirlenen ölçüde kendi sesleri ile okunmasıdır. Solfej eğitimi özellikle şarkı söylemek isteyenler için oldukça önemlidir. Şan eğitiminin bir parçası haline gelen solfej, ses kontrolünüzü artırır. Bu sayede birçok eseri zorlanmadan okuyabilirsiniz. Müzik ile ilgili bir başka terim ise major ve minör serilerdir. Kendine has özellikleri bulunan bu seriler bestelerin oluşmasındaki temellerdendir. Klasik müzik kitapları temel seviyedeki bu bilgileri ve tarihi hakkındaki bilgileri içerir. Ayrıca içerisinde bir çok beste barındırır. Müzik hakkında daha çok bilgi edinmek ve birbirinden güzel besteleri incelemek için Trendyol’daki ürünlere göz gezdirebilirsiniz.

Enstrümanlar ve Eğitici Kitaplar

Enstrümanlar ve Eğitici Kitaplar

Bir eser bestelenirken, hangi enstrüman için oluşturulduğu göz önünde bulundurularak notalar yazılır. Enstrümanın cinsine göre portedeki anahtar ve yönergeler değişiklik gösterebilir. Porte, notaların üzerine yazılabildiği 5 çizgili bir şekildir. Notalar bu çizgiler üzerine ve çizgilerin arasındaki boşluklara yerleştirilerek ifade edilir. Gitar, keman, piyano, flüt gibi enstrümanlar insan sesine yakın kabul edilir. Bu sebeple yaygın bir kullanımı vardır. İnsan sesine yakın olan enstrümanların bestelenmesinde sol anahtarı kullanılır. Bir enstrüman kullanmak, onunla birbirinden güzel eserleri çalmak isterseniz müzik eğitimi kitaplarından yararlanabilirsiniz. Örneğin keman çalmak için keman eğitim kitabı sayesinden sıfırdan başlayarak ileri düzey bir keman becerisine ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde piyano için de piyano eğitim kitabı ile eşsiz eserleri çalarak çevrenizdekileri hayran bırakabilirsiniz. Eğitim kitapları sizi sıfırdan başlayarak adım adım ileriye doğru taşır. Müzik bilginizle beraber seviyenize özel uygun zorluktaki parçalarla sizi eğitir. El becerilerinizi ve yeteneklerinizi artırmaya yönelik egzersizler içerir. Eğlenceli parçalar sayesinde hem eğlenmenizi hem öğrenmenizi sağlar. Herhangi bir kursa gitmeden sevdiğiniz bir çalgıyı ustaca kullanabilme becerisi kazandırır. Ancak her şeyde olduğu gibi enstrüman çalmak da düzenli bir çalışma gerektirir. Öğrendikten sonra uzun süre bir enstrümanı kullanmamak, yeteneklerinizi zayıflatabilir ancak kısa bir alıştırmadan sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Eğitim kitapları yalnızca çalgılar için mevcut değildir. Şarkı söylemek isterseniz solfej kitabından yararlanabilirsiniz. Başlangıç için solfej 1 kitabı idealdir. Sesinizi nasıl kullanacağınızı, notaları nasıl okuyacağınızı, ölçüleri ve vurguları öğretir. Başlangıçta sırayla okunan notalar ileri seviyelerde karmaşık sıralarda ve tizliklerde karşınıza çıkar. Ani ses yükselişleri ve düşüşleri sesinizi kontrol etmenize yardımcı olur. Solfej eğitimi sayesinde besteleri daha iyi okuyabilir ve sesinizi çalgınıza daha uygun hale getirebilirsiniz. Çalgı çalarken aynı zamanda şarkı da söyleyerek etrafınızdakileri adeta bir büyünün etkisi altında kalmışcasına kendinize hayran bırakabilirsiniz. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek, şarkı söylemek veya her ikisini birden yapmak istiyorsanız, müzik eğitimi kitaplarını inceleyebilir, Trendyol güvencesi ile temin edebilirsiniz.

Gelişen Müzik Teknolojileri

Gelişen Müzik Teknolojileri

Teknoloji, hayatın her alanında karşınıza çıkan bir konudur. Teknolojik gelişmeler insanlığa genellikle yarar sağlar. Müzik alanındaki teknolojik gelişmeler sayesinde, özellikle elektronik aletlerin kullanımının artmasıyla birlikte, müzik daha yaygın bir hale gelmiş, depolanması, türetilmesi ve geliştirilmesi kolaylaşmıştır. Telli çalgılara elektronik özellikler eklenmesinden, amfilere kadar efektif ürünlerle daha geniş kitlelere hitap edilebilir. Besteleme alanındaki kolaylıklar sayesinde birçok yaratıcı eser ortaya çıkarılabilir. Müzik teknolojisi, bilim ve sanatın birlikte olduğu bir alandır. Teknolojik aletler sayesinde çok sesli müziklerden daha ileri seviyede eserler elde etmek mümkündür. Dijital ortamdaki kayıt özelliği ile tek bir cihaz kullanarak neredeyse bir orkestra kadar çeşitli enstrüman yelpazesi elde edilebilir. Yine ses kayıt özelliği ve bu kayıtları istenilen aralıklarla çalma imkanı sayesinde enstrüman kullanmadan dahi doğada bulunan veya yapay sesleri kullanarak özgün ritimler elde etmek mümkündür. Mevcut sesinizin tizliği, gürlüğü gibi temel özelliklerini değiştirebilirsiniz. Bu sayede sesinizi mevcut bir besteye uygun hale getirebilirsiniz. Yine gelişen teknoloji sayesinde kayıt ederken ortamdaki gürültüleri ve istenmeyen sesleri besteden ayırt edebilirsiniz. Farklı zamanlarda söylediğiniz şarkıları bir araya toplayarak potpori oluşturabilirsiniz. Müzik teknolojileri kitap seçenekleri sayesinde nasıl usta olacağınızı öğrenebilirsiniz. Ekolayzer, mikrofon özellikleri, yankı ve gürültü engelleme gibi birçok konuda bu kitaplar sayesinde bilgi sahibi olabilirsiniz. Sadece yeni gelişen cihazları değil, halihazırdaki çalgılara eklenen teknolojik geliştirmeleri de yakından takip edebilirsiniz. Ustaca söylediğiniz şarkıları dijital ortamda düzenleyerek mükemmelleştirebilirsiniz. Müzik teknolojileri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve bu cihazlarda ustalaşmak için müzik teknolojileri ile ilgili kitapları Trendyol üzerinden sipariş verebilirsiniz.

Notaların Eşsiz Ahengi

Notaların Eşsiz Ahengi

Müzik konulu kitaplar oldukça yaygındır. Çalgılarla ilgili olan, birbirinden güzel besteleri barındıran, tarihi bilgiler içeren, merak duygusunu kabartan bir hayli farklı seçenek bulmak mümkündür. Her çalgının kendine özel metodları bulunur. Keman kitabı kemana özel metodları ve özenle seçilen parçalar sayesinde kararlı adımlarla ilerlemenizi sağlar. Eğitiminiz esnasında nostaljik parçalardan yabancı eserlere kadar çok çeşitli şaheserlerle karşılaşabilirsiniz. Keman, telli çalgılar denildiğinde ilk akla gelendir. İlk geliştirilen çalgılardan olması ve hüzünlü tınısı ile her zaman ilgi odağı olur. Tınısı ne kadar hüzünlü olsa dahi neşeli besteleri, hareketli parçaları eşsiz bir ahenk ile dinletir. Keman kitabı sayesinde bu muhteşem enstrümanda usta olabilirsiniz. Dinlerken dikkatleri üzerine çeken bir başka enstrüman da piyanodur. Piyano öğrenilmesi en zor enstrümanlardan birisidir. Küçük yaşlardan itibaren egzersiz yapılması faydalıdır. Eğitimini zor kılan en önemli sebep sağ ve sol elin birbirinden farklı notalara basmasıdır. Bu olay beyindeki sağ ve sol kısımların bağımsız olarak kontrol edilmesini gerektirir. Piyano için hazırlanan porteler de yalnızca piyanoya özel olarak tasarlanmıştır. Her bir el için ayrı bir porte temsil edilir. Başlangıçta iki elinizle de ayrı ayrı çalarak egzersiz yapabilirsiniz. Daha sonra ezberlediğiniz iki farklı porteyi birlikte çalmayı deneyebilirsiniz. Giriş seviyesinde öğretilen bu bilgiler, usta sanatçıların tecrübeleri ve piyanoya özel tüyolar için piyano kitabı temin edebilirsiniz. Bir çalgıyı çalarken dikkat etmeniz gereken özelliklerden birisi de porte üzerindeki teorik işaretlerdir. Öncelikle anahtar kontrol edilir. Anahtar ile enstrüman uyumlu ise anahtardan sonraki terimler dikkate alınır. Burada bestenin hızı, ritmi ve notalarda kullanılacak diyez ve bemoller gösterilir. Müzik teorisi kitap önerisi seçenekleri oldukça fazladır. İçerisindeki kurallar sayesinde besteleri daha rahat yorumlayabilir, kolaylıkla enstrüman ile çalabilirsiniz. İhtiyacınız olan seçeneği belirlemek için Trendyol müşteri yorumlarına bakabilirsiniz.

Müzik Kitapları ve Trendyol Avantajları

Müzik Kitapları ve Trendyol Avantajları

Müzikle alakalı kitaplar çeşitli içeriklere sahiptir. Eğitici bilgiler, egzersiz yapabileceğiniz besteler, teknolojik olanaklar, tarihsel gelişim gibi konular, kitap içeriklerinden bazılarıdır. Bir eserin zevkini tamamıyla tatmak için esere ait tarihsel olayları inceleyebilirsiniz. Hangi dönemde, hangi olaylar arasında ne gibi ruhsal durumlarda yazıldığı kimi zaman dinlediğiniz eserlere ayrıca bir lezzet katar. Sanatsal anlamda bir eserin tamamlanması da o eserin ortaya çıkmasındaki hikaye ile olur. Her beste kendi döneminden izler taşır. Rönesans dönemindeki ilk polifonik besteler, Barok döneminde gelişen opera gibi eserler, dönemin kültürü hakkında küçük ipuçları verir. Müzik tarihi kitap önerileri, zevkinize göre değişebilir. Klasik müzikten hoşlanıyorsanız Batı Musikisi ile alakalı eserleri tercih edebilirsiniz. Türk halk müziğini dinlemekten keyif alıyorsanız tercihinizi Türk sanat tarihi kitaplarından yana kullanabilirsiniz. Tarihsel olaylar, diğer sanat dallarında olduğu gibi müziği de etkiler. Bu etki genellikle olumlu yönde olsa da bazen olumsuz yönde olabilir. Örneğin ticaret yollarının artması, coğrafyalar arasındaki etkileşimi artırarak müzik kültürünün gelişmesine katkı sağlar. Seçeceğiniz tarih kitaplarında bu etkilerle karşılaşabilirsiniz. Kitap fiyatları, yazarına ve yayınevine göre farklılık gösterebilir. Aradığınız kitabı bulduktan sonra size uygun olan fiyatı belirlemek adına Trendyol’daki sıralama ölçütünden faydalanabilirsiniz. Kitapların içeriği hakkında daha geniş bilgi almak için müşteri yorumlarını inceleyebilirsiniz. Fiyatı etkileyen unsurlardan birisi de cilt özelliğidir. Ciltli kitaplar normal kitaplara göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü olur. Kapaklarının katlanması, kıvrılması gibi olaylar söz konusu değildir. Ancak bu sebeple normal kitaplara göre farklı fiyatlandırılır. Kitabın basımında kullanılan kağıdın kalitesi de yine fiyatı etkileyen unsurlardandır. İstediğiniz enstrümanı çalmak, sanatçı edasıyla şarkılar söylemek veya müziğin tarihsel ve teknolojik gelişimini öğrenmek için müzik kitaplarını inceleyebilir ve Trendyol’un avantajlarından yararlanabilirsiniz.