İlgili Kategoriler
DAHA FAZLA GÖSTER
Basım Yılı
Basım Dili
Fiyat
Boyut
Fiyat Geçmişi
Yazar
Ürün Puanı
Satıcı Tipi
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_APPROVE_SELLER_TITLE
Onaylanmış Satıcı
Türkiye’de veya uluslararası olarak yüksek bilinirliğe sahip markaların resmi satıcılarına “Onaylanmış Satıcı” rozeti verilir.
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_SUCCESSFUL_SELLER_TITLE
Başarılı Satıcı
Trendyol’daki son 6 ay performansıyla yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan, kaliteli ve güvenilir hizmet veren satıcılara “Başarılı Satıcı” rozeti verilir.
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_AUTHORIZE_SELLER_TITLE
Yetkili Satıcı
Onaylanmış markaların resmi satıcılarının satışa sunduğu, ilgili markanın ürünlerine “Yetkili Satıcı” rozeti verilir.
Satıcı Tipi Nedir?
"

Akademik

" araması için 57854 sonuç listeleniyor

Akademik

Akademik Yayınların Özellikleri

Köken olarak Fransızca’dan gelen akademik kelimesi, bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin bir arada toplanması anlamına gelir. Bahsi geçen bu araştırmalar ise belirli yazım kuralları çerçevesinde özgün bir şekilde yapılmış, bilimsel araştırmalar sonucunda meydana gelmiş yazılardır. Yani bilim adına belirli kurallar kapsamında araştırmalar yapan bilim insanlarının yaptıkları çalışmalar sonucunda elde ettikleri verileri geniş kesimlere duyurabilmek amacıyla ortaya koyduğu yayınlardır. Başka bir deyişle, özgün bir şekilde gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda elde edilen ve o konu ile ilgili ilk yayın olarak kabul edilen içeriklerdir. Ayrıca bu konu ile ilgili başka araştırmacıların da örnek alarak yapılan çalışmaları tekrarlayabileceği ve elde edilen sonuçları karşılaştırma imkanı bulabileceği içeriğe sahip olan, çeşitli mecralarda akademik toplum bünyesinde ulaşılabilirliği kolay olması gereken yayınlardır. Bu alanda yapılan bilimsel yayınlar ise türüne göre kendi içerisinde farklılık gösterir. Örneğin; tezler, projeler, özetler, makaleler, konferans raporları, kitaplar gibi birçok yazı yayınlanabilir ve ancak bu yazılar her zaman akademik olarak kabul görmez. Bir yazının bilimsel olarak kabul görebilmesi için kendi alanındaki bütün şartları sağlaması gerekir. Ancak bu şartı da sağlasa bile yanlış yerde yayınlanması o yazının geçerliliğinin ortadan kalkmasına neden olabilir. Yani doğru yazı, doğru şekilde, doğru yerde kabul görüp yayınlanır ise akademik olarak kabul görür ve akademik anlamda örnek alınacak yayınlar arasında yerini alır. Bu şekilde bilimsel yazılar yazarak topluma mal olan kişilere akademik yazar denir. Akademik yazarlar; fen bilimleri, sosyal bilimler, dini içerikler gibi çeşitli birçok alanı bulunan yazı türleri içerisinde, kendi alanlarında eğitim alarak belirli bir bilgi seviyesine ulaşmış bilginlerdir. Bu bilginler edindikleri bilgiler çerçevesinde akademik kitaplar dahil olmak üzere bir veya birden çok yayım ortaya koyarak kendilerini bu mecrada kanıtlamış kişilerdir. Trendyol’da kendini kanıtlayan bu bilimsel yazarların kitap ve birçok yayınını inceleme fırsatı elde edebilirsiniz. Ayrıca Trendyol’un filtreleme özelliği sayesinde ise aradığınız kitaplara kısa sürede ulaşabilir ve kampanyalı ürünler ile uygun fiyatlara sevdiğiniz yazarların yayınlarını okuma zevkine varabilirsiniz.

Akademik Yayınların Özellikleri

Akademik yayınlar, kendi alanında belirli bir düzeyde eğitim almış, yazacağı konu ile ilgili olması gereken seviyede bilgiye sahip olan, yazacağı türe bağlı olarak o kurallar çerçevesinde araştırmalar ve çalışmalar yaparak yazısını yazan bilim insanlarının, doğru yerde doğru şekilde çalışmalarını halka sunduğu yazılar bütünüdür. Bu yayınlar kısaca akademik yazı türü olarak da adlandırılır. Hazırlanmış bir yayının kabul görebilmesi için daha önceden yapılmış bir çalışma, yani bir başka çalışmanın tekrarı niteliğinde olmamalıdır. Oluşturulan yazılar intihal raporundan geçmelidir. Aşırı derecede kaynak gösterilmemeli, gösterilse dahi yazının özgün olmasından ödün vermemelidir. Oluşturulan bu akademik yazının topluma belli başlı sayılabilecek bir katkısı olmalıdır. Bilimsel çerçevede belli başlı kurallar bütünü dikkate alınarak yani, dil ve anlatım kurallarına dikkatli bir biçimde uyularak yazıya dökülmelidir. Nicel bir şekilde meydana getirilen yazılar yine objektif olarak değişik bakış açıları ve düşüncelerin bütünleştirilmesi sağlanmalıdır. Diğer bilim insanlarının okumak isteyebileceği ve onların da referans olarak gösterebileceği akademik ders kitapları niteliğinde içeriğe sahip olmalı, yayınlanan yazılar ise sürdürülebilir nitelikte olmalıdır. Hali hazırda bulunan bilimsel yazı, başka bir çalışma yapılması için yol gösterici olmalıdır. Gündelik yaşamda kullanılan dil kullanılmamalıdır. Yazılan alana özel ve belirli sınırlar çerçevesinde düz metinli ve tek anlamlı olmalıdır. Bu yayınlar içeriğine göre birçok çeşidi ile kendini gösterir. Örneğin, hali hazırda kendini kanıtlamış yayınları özetleyen literatür taraması şeklinde yazılar yazılabilir, yine bu yazılar ile ilgili durum incelemesi yapılabilir. Ayrıca daha önce yapılan çalışmaların sonuçları laboratuvar ortamında değerlendirilebilir, eski sonuçlar ile yeni sonuçlar karşılaştırılabilir ve yeni sonuçlar içeren deneysel yazılar ortaya çıkarılabilir. Bu sonuçlar eski çalışmanın devamı niteliğinde olabileceği gibi eski sonucu çürütebilecek deneysel verileri de kapsayabilir. Bahsi geçen bu deneysel çalışmalar birçok insan için belki sayısal bilimler alanında çağrışım oluşturur. Ancak deneysel çalışmalar sosyal bilimler alanında da gerçekleşir. Sosyal bilimler, sayısal bilimlerin laboratuvar ortamında elde ettikleri verilere nazaran kendi yöntemleri olan nitel ve nicel yöntemler ile verilerini elde ederek bilimsel yayınlarını oluşturur. Her bilimsel yazı, kendi içerisinde belli bir kalıp çerçevesinde olsa da farklı bilim dalları kapsamında ayrı ayrı incelenerek kaleme alınır. Kaleme alınan bu akademik yazıların doğru yerde doğru şekilde kongre ve sempozyumlarda sunulması gerekir. Ayrıca bilimsel olarak hazırlanarak piyasaya sunulan kitaplar da diğer tüm bilimsel yayınlar gibi bu süreçlerden geçmelidir. Trendyol birçok alanda olduğu gibi araştırma yapan, okumayı bilgi edinmeyi seven ve bu bilgileri dağıtmayı ilke edinen müşterilerini yalnız bırakmayarak onlar için de birçok ürünü bünyesinde bulundurur. İşte bu bağlamda bilimsel olarak yayınlanmak için olması gereken tüm süreçleri hakkıyla geçen kitaplara uygun fiyat seçenekleri ile Trendyoldan ulaşabilirsiniz.

Akademik Yazı Türleri

Akademik Yazı Türleri

İleri seviyede yazma yeteneği gerektiren, bilimsel bir lisanın kullanıldığı, özgün kuralları bulunan belirli kurallar bütünü çerçevesinde bir metin oluşturulmasına akademik yazı denir. Örneğin; tez, bildiri, poster, makale ve rapor bu yazılardandır. Tez, lisans ve daha üstü çalışmalar için sunulan tezin bir raporudur. Doğruluk ve geçerlik yönünden tutarlılığı kanıtlanmak için uğraşılan düşüncelerdir. Yüksek okul ve üniversite öğrencilerinin veya bilimsel araştırma gerçekleştiren akademisyenlerin bir kurul karşısında savunmasını yaptıkları bilimsel araştırma ürünü olan yazılar bütünüdür. Bildiri, belirlenmiş olan bir konu ile ilgili elde edilen sonuçların ve önerilerin sözlü şekilde sunu olarak belirli bir dinleyici kitlesine ulaşan akademik çalışmalardır. Sunum şeklinde yapılabileceği gibi tebliğ yolu ile de yapılabilir. Genel olarak konferanslarda yer alan çalışmalar bildiri ve posterler olmak üzere kendini gösterir. Bildiriler, yayın olarak bastırılabilir, online olarak ulaşılabilir. Poster, konferanslarda sözlü sunum yapmayan katılımcıların, çalışmalarını poster olarak hazırlayarak duvara asılması ve inceleyenlere bizzat anlatılan çalışmalardır. Makale, diğer türler gibi bilimsel olarak özgün şekilde hazırlanan, yapılan araştırma sonuçlarının rapor şeklinde yazıya dökülmesidir. Makalelerde yazarın konuyu anlatım şekli büyük önem taşır. Yazar, süslü ve mecazlı ifadeler kullanmayarak ciddi bir üslup ile makalesini yazmalıdır. Anlatılmak istenen konu açık, anlaşılır ve objektif olmalıdır. Okuyucu yazıyı okurken şüpheye düşmemelidir. Makaleler de kendi içerisinde iki türe ayrılır. Bunlardan biri olan araştırma makalesi, makalenin temelini oluşturan tüm kuralları kapsar. Özgün şekilde bilimsel kurallar çerçevesinde oluşturulur. İkincisi ise, tarama makalesidir. Derleme makalesi olarak da adlandırılan bu tür, daha önceden yayınlanan makaleleri inceleyerek aynı bakış açısı bünyesinde bir araya getirir. Diğer bir çalışma türü olan rapor da bir konu ya da ortaya çıkan bir sorun ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçları incelenerek detaylı bir şekilde yazıya dökülmesidir. Tüm bu türlerin ayrı ayrı okunması yerine, tek bir cilt içerisinde bulunduran kaynaklara ise akademik kitap adı verilir. Bu kitaplar akademik biyoloji kitapları gibi tek bir konu ile ilgili olabileceği gibi birçok konu ile ilgili de yazılabilir. Trendyol sayesinde bu tür akademik bilgilerin bulunduğu kitaplara ulaşabilirsiniz.

Akademik Çerçevede Alansal Kitaplar

Akademik Çerçevede Alansal Kitaplar

Akademik kitaplar, belirli bir alanda kendilerini kanıtlamış kalemi güçlü kişiler tarafından yazılan, belirli kurallar içerisinde nesnel ve objektif şekilde olan içeriklerin ciltlenmesidir. Bu kitaplar tek cilt halinde olabileceği gibi birçok cilt serisi şekline de sahip olabilir. Bu da konunun ve araştırmanın uzunluğuna göre değişiklik gösterir. Diğer bilimsel yazılarda olduğu gibi tek yazarlı ya da birden çok yazarlı olarak hazırlanarak yayınlanabilir. Bilimsel anlamda kaleme alınan bu kitapların arka yüzünde kitabın özetine yer verilir. Ön tarafında kitabın ismine ve kitabı oluşturan yazarların kim olduğu belirtilir. İç sayfalarda ise kime hitap edildiği, kitabın yayını ile ilgili adres ve diğer özellikleri yer alır. Ayrıca kitabın içindekiler kısmında kitabın içerisinde bulunan yazı başlıkları ve sayfa numaraları ile ulaşılmak istenen bilgilere kolaylıkla ulaşılması sağlanır. Bu kitaplar günümüzde yer alan tüm alanlarda bilime dayanılarak yazılır. Matematik, tıp, fizik, biyoloji, kimya, tarih, coğrafya, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, arkeoloji, astroloji, botanik, din gibi ister sosyal bilimlerde olsun, ister sayısal bilimlerde olsun tüm alanlarda yazarlar tarafından kaleme alınır. Ancak her bilim dalının kendine özgü bilimsel araştırma yöntemleri bulunur. Örneğin, akademik fizik kitapları yayınlayacak olan bir yazar, laboratuvar ortamında elde edilen bilgiler ışığında kitabını oluşturur. Ancak akademik sosyoloji kitabı yayınlayacak olan bir yazar laboratuvar yerine kendilerine has nitel ve nicel yöntemler kullanır. Bu bağlamda oluşturulan kitaplar kendi alanlarına has analiz ve sonuçlarını rapor ederek oluşturulur. Trendyol, akademik anlamda kaleme alınan birçok kitabı bünyesinde bulundurur. Böylece akademik çerçevede faaliyet gösteren müşterine de hitap ederek kendisinin olabildiğince geniş çerçevede hizmet verdiğini ortaya koyar. Bu bağlamda akademik alanda aradığınız birçok kitabı Trendyol’da bulabilirsiniz.

Akademik Derleme Kitap Oluşturma

Akademik Derleme Kitap Oluşturma

Akademik alanda derleme yazıları ile ilgili kesin olarak belirlenmiş yazım kuralı literatürde yer almaz. Ancak, son yıllarda bu tür kitaplar bu camia tarafından çok fazla tercih edilen bilimsel çalışmalar olmuştur. Derlemeler belirli bir kural olmasa da, dergi editörlerinin oluşturduğu kurallar kapsamında hazırlanır. Bu derlemelerde yazarların amacı, bilimsel dergilerdeki gibi yayınlanmış metinlerin, yapılan çalışmaların veya güncel olayların belirlenen bir konuyla ilgili geniş araştırmaları olan bireylerce oluşturulan bir sentez, yorum ya da durum değerlendirmesidir. Bu metinlerde herhangi bir şekilde belirlenmiş bir yazım kuralına bağlı olmaksızın bilimsel derleme kitap hazırlanabilir. Bilimsel çalışmaların oluşturulması gibi bu akademik kitaplarda da tarihi aşamalardan geçerek oluşan durumun değerlendirilmesi, iki ya da ikiden fazla çeşitli yöntem ve düşüncenin sentezlenmesi, tekrar gözden geçirmelerin yapılması, oluşan durumla alakalı olayları veya durumları ile ilgili konuda hazırlama imkanı bulunur. Bir derleme kitabı oluşturmak için yazarın kendi alanında profesyonel olması gerekir. Çünkü bu kitabı oluşturmak profesyonel bir eylemdir. Bu derleme kitabı oluşturulurken konu belirlemek önceliklidir. Konu seçiminde hazırlanacak olan konunun tarihsel altyapısı araştırılmalıdır. Bununla beraber konunun ne düzeyde güncel olup olmadığı ile ilgili bilgiler de önemlidir. Bunların devamında konunun ortaya konan kavram ve kuramlar ile ne şekilde anlatıldığı belirlenmelidir. Ayrıca bu derleme kitabının bilime katkı sağlayacağı ya da sağlamayacağı da açıkça ortaya konmalıdır. Tüm bu özellikler çok dikkatli şekilde editoryal bir bakış açısı ile değerlendirilmelidir. Çünkü konu bütünlüğü yönünden editoryal bir bakış açısı kitabınızın bilimsel manada değerinin azalmaması için önemli olduğu gibi, akademik bir ders kitabı özelliğine sahip olması için de gerekir. Editoryal bakış açısına sahip olan birçok akademik alanda yazılan kitaba uygun fiyatlara Trendyol’dan ulaşabilirsiniz.

Akademik Alanda Yazılmış Olan Kitapların İncelenmesi

Akademik Alanda Yazılmış Olan Kitapların İncelenmesi

Akademik olarak yayınlamış kitap incelemesi, bir kaynağın tüm hatlarıyla tanımlanması ve analiz edilerek değerlendirmeye alınmasıdır. Kitap incelemede temel esas olarak eleştiri kabul edildiği için bu inceleme oluşturulan bir özetin aksine, eserin içinde barındırdığı zayıf ve güçlü yönlerini açık bir şekilde belirten çalışmadır. Ancak inceleme yazısı hazırlarken sadece eleştiri odaklı olmanın aksine, yapılan eleştirinin destekleyici nitelikte verileri içerisinde barındırması gerekir. Bilimsel bir kitap seçerken, üzerinde çalışma gerçekleşecek kitabın, inceleyen yazarın uzman olduğu alanda olması, yani psikoloji alanında uzman ise, akademik psikoloji kitapları incelemesi yapması ve son dönemlerde yayımlanmış ya da güncel bir konu içermesi gerekir. Ayrıca ortak bir alanda uzlaşmaya varılmış bir konu üzerine çokça fikir barındıran ve sonucunun ne olduğu tam olarak belirlenmemiş konu ile ilgili yazmak, yazarın akademik anlamda ilerlemesi için yol gösterici nitelikte olur. Bu alanda yazılmış kitapların okunması sürecinde, özellikle kitabın kendi içinde tartışma sürecinde olan konuları ve bu konuların amacını anlatan cümleleri not almak gerekir. Ancak çözümlenmesi gereken bölüm uzun ise analizi inceleme sürecine etelemek amacı ile bahsi geçen kısım için direkt olarak alıntı yapmak uygun düşer. Kitabın başlığı ile anlatmaya çalıştığı konu ikileminde uyum oranı, içindekiler bölümünde konunun tüm kapsamı ile anlatılıp anlatılmadığı ve kitabın anlatılan konu için kapsamlı ve anlam bütünlüğünün olması gereken düzeyde olup olmadığı değerlendirilmelidir. Kitabın özet bölümünde, okuyucu çevresine ve eleştirme kişiye bağlı olarak değişiklik gösteren, kısa denilebilecek, kitabın analizini yapılır. Kitabın temelde anlatma istediği amacına uygun olarak gerçekleştirilen bu özet, kitabın tümünün özeti şeklinde olmamalıdır. İster bilimsel eleştiri olsun ister diğer bilimsel kitaplar olsun aradığımız birçok kitaba Trendyol’dan ulaşabilir, kaynak olarak da kullanabilirsiniz.

Akademik Alanda Yazılan Aradığınız Kitaplar Trendyol’da

Akademik Alanda Yazılan Aradığınız Kitaplar Trendyol’da

İnsanlar varlığından beri araştırmalar yapmış ve bu araştırmaları belli bir nedene bağlamıştır. Belli nedene bağlanan bu araştırmalar çeşitli şekillerde çeşitli dönemlerde kayıt altına alınmıştır. Zamanla kayıt altına alınan bu çalışmalar çoğalmış ve bilim insanları tarafından sorgulanabilir niteliklere bürünmüştür. Bu sebepten dolayı aynı konuyla ilgili yapılan birçok araştırma aynı sonuca varabilir iken, tam tersi farklı sonuçları da doğurabilmiştir. Farklı sonuçlar doğurması bilimsel alanda gelişmelerin bir göstergesi olarak kabul görmüştür. Çünkü aynı sonucun sürekli kabul görmesi o konu ile ilgili sabit fikrin olması ve konunun artık sürdürülebilirliğinin ortadan kalkması anlamına gelir. İşte bu bağlamda bilim insanları araştırdıkları konuları daha önce var olan kaynakların devamı şeklinde ya da hiç var olmayan yeni bir konu şeklinde ele alırlar. Ele alınan konular ise belirlenen bilimsel çalışma kuralları şeklinde yazılır ve yayımlanır. Bu belirli kurallar ise bu çalışmanın niteliği, yayınlanacak yere göre farklılık gösterir. Örneğin, bildiri ve posterler genellikle konferanslarda yer alırken, makale ve raporlar konferanslar haricinde de yayınlanabilir. Tez ve bitirme projeleri bilimsel alanda yapılan bir çalışmayı savunmak için yazılıp anlatılırken kitaplar sadece yayımlanır. Bu eserler sayfa sayısına göre, içerik genişlik ve darlığına göre kendi içlerinde farklılaşır. Ayrıca ele alınan akademik metinleri kaleme alan her bilim insanının her konuda yazı yazması çok uygun olmadığı gibi, bir konuda yeterli bilgiye sahip olmayan bireylerin de yazdığı yazılar akademik olarak kabul görmez. Bu yüzden her bilim insanı kendi uzman oldukları alanlarda yayınlar ortaya koymalıdır. Örneğin, coğrafya alanında uzmanlığı bulunan bir bilim insanı, sadece akademik coğrafya kitapları yazmalıdır. İşte bu bağamda kendi alanlarında uzmanlaşmış bilim insanlarının akademik anlamdaki kitaplarına Trendyol’dan ulaşabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza göre dilerseniz favoriye alabilir, liste olarak kaydedebilir ve gerekli olan tüm akademik kitapları bir araya toplayarak dilediğiniz zaman tümünü görüntüleyebilirsiniz.