İlgili Kategoriler
Marka
Yazar
Basım Dili
Fiyat
Basım Yılı
Setli/Tekil
Sayfa Sayısı
Boyut
Fiyat Geçmişi
Ürün Puanı
Satıcı Tipi
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_APPROVE_SELLER_TITLE
Onaylanmış Satıcı
Türkiye’de veya uluslararası olarak yüksek bilinirliğe sahip markaların resmi satıcılarına “Onaylanmış Satıcı” rozeti verilir.
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_SUCCESSFUL_SELLER_TITLE
Başarılı Satıcı
Trendyol’daki son 6 ay performansıyla yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan, kaliteli ve güvenilir hizmet veren satıcılara “Başarılı Satıcı” rozeti verilir.
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_AUTHORIZE_SELLER_TITLE
Yetkili Satıcı
Onaylanmış markaların resmi satıcılarının satışa sunduğu, ilgili markanın ürünlerine “Yetkili Satıcı” rozeti verilir.
Satıcı Tipi Nedir?
"

Felsefe

" araması için 16666 sonuç listeleniyor

Felsefe

Felsefe Kitap Önerileri

Felsefe, Yunanca’dan Türkçe’ye aktarılan ve birçok farklı anlamı bünyesinde barındıran bir kelimedir. Aynı zamanda geniş araştırma sahasına sahip bir bilim dalıdır. Araştırdıkları ve sorguladıkları arasında adalet, bilgi, varlık, gerçek ve güzellik gibi çeşitli konular bulunur. Farklı açılardan öznel sorunları hassasiyetle inceler ve bu soruların cevaplarını arar. Aynı zamanda düşünme sanatı olarak da anılır. Felsefe, çıkış yeri olarak bilinen Yunancada bilgelik sevgisi veya hikmet arayışı anlamlarına da gelir. Birbirinden farklı birçok alanda bilgiye sahip olan ve bilimsel araştırma yapan kişilere ise filozof denir. Filozof, araştırmalarını devamlı olarak yeni ve doğru bilgiyi bulmaya odaklar. Her bulduğu sonuç karşısında kendine konuyla bağlantılı çeşitli sorular sorar. Bu şekilde durmadan bünyesine yeni ve farklı bilgiler katar ve bilgi haznesini genişletir. Yeni bakış açıları ve bilgiler edinir. Bunlara bağlı olarak teoriler geliştirir ve insan yaşamında son derece önemli bir yere sahip olur. Öğüt veren ve geliştiren bilgileri sayesinde insanlara yaşamlarında oldukça kolay öğrenme fırsatı sunar. Felsefe, yüzyıllardır yaşam içerisindeki gerçekliğin ve varoluşun sırlarını çözmeyi, gizemlerini kapsamlı bir şekilde araştırıp algılamayı hedefleyen bir uğraştır. Bilginin ve gerçeğin doğasını keşfetmeyi amaçlar. Yaşam için kayda değer olan bilgileri bulmaya çalışır. Öte yandan, doğa ve insan ile toplum ve birey arasındaki ilişkiyi dikkatle inceler. Temelinde merak ve hayret etmenin, bilmeyi ve anlamayı istemenin yattığı bu alan geçmişte klasik bir olgu olarak görülse de günümüzde son derece modern bir uğraş haline gelir. Günlük yaşamlar üzerinde de oluşturduğu etki gözle görülür boyuttadır. Gün içinde kullanılan dil bile felsefi etkileşimler sayesinde ortaya çıkan sınıflandırmalardan oluşur. Farklı ama her birinin yaşamla doğrudan bağlantısı bulunan birçok konuyu ele alan, düşünürken geliştiren, gelişirken değiştiren bir bilim dalıdır. Hayattan beklediklerinizi sorgulamanıza, amaçlarınızın üzerine düşünmenize, geleceğiniz ve yaşamınız için iyi ve kötüyü fark edip iyisini tasarlamanıza yardımcı olur. Yaşam ve varoluş üzerine düşünmeye başladıysanız, anlamlı ve sorgulayıcı bir yaşam arayışı içindeyseniz felsefe kitaplarını okuyabilirsiniz. Trendyol üzerinden bu alanla ilgili her içeriğe kolayca göz atarak seçiminizi yapabilirsiniz.

Felsefe Kitap Önerileri

Okumak; bireylerin hayatına anlam katan, ufkunu ve bakış açısını genişleten ve karşılaştığı olaylara farklı perspektiflerden bakmasını sağlayan bir eylemdir. Okuma eyleminin insan beynine sayısız yararı bulunur. Bunun yanı sıra ufkunuzu genişleterek farklı bakış açıları da kazandırır. Okurken zaman harcar, kafa yorar ve aynı zamanda merak edersiniz. Bu nedenle okuyacağınız eserler hayatınızı değiştirecek ve size yeni ufuklar açacak nitelikte olmalıdır. Özellikle felsefe kitapları okumak, okunanı anlamak, bunları sindirmek ve öğrenileni pratik haline getirmek oldukça zaman alan bir faaliyettir. Ufkunuzu genişleten, hayatınızı değiştiren eserler çeşitlilik gösterir. Bununla birlikte bu alana ait kitaplar kendinizi bulmada sizler için önemli bir rehber olur. Felsefe kitap önerileri sayesinde ve küçük bir araştırma sonucu ilginizi çeken eserlere kolayca karar verebilirsiniz. Yoğun sorgulama ve araştırma içerisinde bir alan olduğundan dolayı yeni başlayanlar ve temelini kavramak isteyenler için de ayrıca kitap ve kaynaklar bulunur. Bu kitaplar arasında Nigel Warburton’dan Felsefeye Giriş, Bryan Magee’den Felsefenin Öyküsü, Montaigne’den Denemeler, Karl Popper’dan Daha İyi Bir Dünya Arayışı gibi oldukça kaliteli ve son derece duru bir dille yazılmış eserler vardır. Anlatımının sadeliği ve kolay anlaşılabilir olması yönüyle de bu kitaplar başlangıç seviyesindeki okurlar için harika bir iş çıkarır. Felsefe kitaplarında hemen hemen hayatınıza dair her alanda çıkarımlarda bulunabileceğiniz ve çıkarımlarınızı analiz edebileceğiniz birçok konu ele alınır. Kitaplardan edindiğiniz tüm bilgileri sentezleyip hayatınıza kolaylıkla entegre edebilirsiniz. Bu alanın ana malzemesinin insan olması da yaşama yeni bir boyut kazandırır. Her bir adımda daha fazla öğrenme ve okuma ihtiyacı hissetmenize olanak tanır. Derin felsefe bilgisine sahip olmak için kendinizi kitaplarla ödüllendirebilir ve ufkunuzu genişletebilirsiniz. Bu alanda daha profesyonel bir bilgi seviyesine ulaşmak isteyenler için de oldukça kaliteli birçok kitap bulunur. Bunlar arasında Arthur Schopenhauer’dan Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Platon’dan Sokrates’in Savunması, Thomas Moore’dan Ütopya, Jean-Jacques Rousseau’dan Toplum Sözleşmesi, Immanuel Kant’tan Pratik Usun Eleştirisi, René Descartes’tan Duygular ya da Ruh Halleri gibi birçok kaliteli eser vardır. Her biri vermek istediği mesajı, cevabı ve bilgiyi kendi teknik ve tarzlarıyla son derece başarılı bir şekilde okuyucuya ulaştırır. Bu kitaplar okuyucunun kendine sorular sormasına, interaktif bir şekilde öğrenmesine ve anlamasına imkan tanır. Bu alanda nitelikli daha birçok kitap vardır. Gilles Deleuze’den Spinoza Pratik Felsefe, Hegel’den Mantık Bilimi, Bacon’dan Denemeler, Berkeley’den İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine Bir İnceleme gibi eserler bunlardan bazılarıdır. Başlangıç seviyesine uygun olmasının yanı sıra bu eserler üniversitelerin Felsefe Bölümü başta olmak üzere sosyal bilimlerle alakalı bölümlerinde kaynak olarak da kullanılır. Bu kitapları okuduğunuz zaman merakınız artar ve soru sorma yeteneğiniz gelişir. Trendyol’dan felsefe türüne ait birçok kitaba ulaşabilirsiniz.

Felsefe ve Roman İlişkisi

Felsefe ve Roman İlişkisi

Yüzyıllardır, bilgiyi kaynağından okuyucuya ulaştırmak için farklı yollar kullanılır. Bunların arasında farklı teknikler olsa da çok tercih edilen yöntem, hikayeleştirilmiş ve bir olay örgüsüne dayalı anlatım şeklidir. Bu nedenle filozoflar roman yazmaya oldukça özen gösterirler. Felsefe romanları kısa bir hikaye içerisinde mesajını gizleyebilir. Bazı eserlerde ise verilmek istenen mesaj uzun bir romanın sonunda ortaya çıkar. Çoğu zaman ders niteliğinde olan bu mesajlar çoğu zamansa sorgulamanızı sağlayan ve cevapları aramaya koyulmanız için sizi harekete geçiren birer tetikleyici niteliğindedir. Bu eserler bazen de edebi bir dilde yazılır. Sanatsal üslup önemli ölçüde göz önünde bulundurularak okuyucuya sunulur. Felsefenin romanla bir bütünlük kurması okuyucuya yeni bir keşif yolu açar. Bu tarz romanlarda genel olarak yapıtın önemli bir bölümü tartışma ve sorulara ayrılır. Konular içerisinde toplumun karakter ve özellikleri, yaşayış şekli ve hayat tarzı, yaşamın amacı, örf ve adetler, insan ve sanat arasındaki ilişki gibi birçok farklı konu ele alınabilir. Bu alandaki roman türlerine örnek olarak Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’den Karamazov Kardeşler ve Suç ve Ceza verilebilir. Dostoyevski’nin bu alanda verdiği eserler son derece başarılı ve özgündür. Albert Camus’dan Yabancı ve Veba, Jean Paul Sartre’dan Bulantı, Franz Kafka’dan Dönüşüm gibi gerek edebiyatın gerekse tarihin yapı taşlarından birçok eser de bu tür içinde bulunur. Sahiplerinin isimlerine aşina olduğunuz roman türündeki bu kaliteli, nitelikli ve bilgi verirken sorgulatan eserler bazı konuları iyi anlamanızı sağlar. Bu eserlerde edebiyat ve felsefe arasındaki bağlamlar etraflıca incelenir. Kolay anlaşılır dili sayesinde zorlanmadan analiz edebileceğiniz tazlarda konular işlenir. Bu yönüyle anlaması zor ve karmaşık bir uğraş olmaktan çıkar. Günümüzde popüler kültürün de bir parçası haline gelir. Romanlar düşünce, varlık, yazı, kültür, dil ve uygarlık bağlamları içerisinde güçlü bir düşünce yapısının net bir şekilde yansıtılmasının önemli örneklerindendir. Felsefi düşünce yapısıyla birleşince ise bir olay örgüsünden fazlası haline gelir. Bu anlamda hayata, yaşam tarzlarına ve varoluşsal sorulara dair her cevabı bulabileceğiniz bir eser olur. Trendyol üzerinden bu alana ait dilediğiniz tarzda kitaba kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Felsefe İçerikli Eserler

Felsefe İçerikli Eserler

Geniş araştırma sahasına sahip olan felsefe alanı, kendini bu doğrultuda geliştirmek isteyen bireyler için oldukça çeşitli kaynağı bünyesinde bulundurur. Özellikle günümüzde kolaylıkla bu kaynaklara ulaşmanız ve doğru bilgiyi keşfetmeniz son derece basit hale gelir. Her okurun kütüphanesinde bulunması gereken felsefe eserleri, birçok farklı konuya değinir. Felsefi düşünce sistemiyle desteklenen eserler aynı zamanda analitik düşünmeyi geliştirir. Özellikle genç bireylerin hayatlarıyla ilgili doğru kararı vermelerine yardımcı olur. Küçük yaşlardaki okuyuculara felsefi içerikleri doğru bir şekilde aşılamanın iyi yollarından biri hikayeleştirilmiş anlatımdır. Bu eserler gerek resimli gerek eğlenceli hikayelerle ve yaş skalasına uygun soru çeşitleriyle eğlenirken öğretir. Keşfetmenin mutluluğunu onların gözlerinde görmek ebeveynler için de son derece mutluluk vericidir. Felsefe hikayeleri her yaştan okuyucu için son derece uygundur. Yalın anlatımı ve kolay anlaşılır olmaları nedeniyle okuyucuyu yormadan verilmek istenen mesajın anlaşılmasına imkan tanır. Felsefenin temel taşlarından olan soru sorma, cevap bulma, araştırma, tanıma ve doğruya ulaşma istediğinden kaynaklı olarak birçok düşünür ve filozof kendi araştırmalarına dayanarak eser oluşturur. Okumayı, sorgulamayı ve keşfetmeyi seven herkese uygun felsefe kitapları vardır. Değerli zamanınızı okuyarak, öğrenerek ve sevdiklerinize öğreterek geçirmek son derece keyiflidir. Yıllar içinde bünyesine yeni bilgiler eklenen ve anlatım tarzlarında çeşitlilik meydana gelen felsefi düşünce yapısı, her kesimden ve yaştan okuyucunun ulaşabileceği ve kolayca anlayabileceği tarzlarda eserlerle sunulur. Farklı anlatım şekilleri sayesinde her kesimden okuyucuya hitap eder. Okuyucuyla kitap arasında akıcı bir iletişim ağı oluşturur. Her yaşa uygun kaliteli içeriğe sahip felsefi kitaplarını Trendyol üzerinden inceleyebilirsiniz.

Kaliteli ve Tanınmış Felsefi Eserler

Kaliteli ve Tanınmış Felsefi Eserler

Düşünme eylemi sonucu ortaya çıkan soru sorma isteği ve cevap bulma endişesi beraberinde felsefeyi getirir. Ünlü düşünürler ve filozofların yardımıyla geçmişten günümüze gelen birçok eser sayesinde eski ve yeni düşünce tarzını kolaylıkla görebilirsiniz. Bu sayede geçmişte sorulan ve cevapları bulunan soruları tekrar sormak ve cevaplamak durumunda kalmazsınız. Ayrıca felsefi düşünce yapısı hayatın her alanında sizlere hem mental hem de fiziki şekilde etki eder. Düşüncelerinizi ve hareketlerinizi değerlendirmenizi ve gerekirse bunları değiştirmenizi sağlar. Bu yönüyle de yaşamlarınıza kolaylık getirir. Okurken keyif alacağınız ve aynı zamanda bilgileneceğiniz bu felsefi eserler arasında Jostein Gaarder’den Sofie’nin Dünyası, Marlo Morgan’dan Bir Çift Yürek, Grigory Petrov’dan Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Rhonda Byrne’dan Sır, gibi son derece tanınmış yazar ve filozofların kaliteli eserleri vardır. Analitik düşünce yapısının ürünleri olan bu eserler, felsefeyle ilgilenen her bireyin hayata, düşünce akımlarına veya inançlara dair bilinmesi gerekenleri zorlanmadan öğrenebileceği eserlerdir. Aynı zamanda bu alanla ilgilenmeyenlerin dahi kolaylıkla anlayabileceği dilde yazılmış kitaplardır. İslam felsefesiyle ilgilenen bireyler için Hay Bin Yakzan gibi kendi alanında oldukça başarılı birçok eser vardır. İslam Felsefesi, İslami coğrafyada doğmuş olan ve bu kültürle yetişen filozof ve düşünürlerin ortaya koymuş olduğu felsefi düşünce yapısıdır. Bu felsefe türüyle Yunan felsefesinin etkileşimi oldukça fazladır. Yunan felsefesi ve eserleri üzerine çalışmalar yapan İslam filozofları, bu eserlerden çevirileri yaparlar ve araştırmalarını çok yönlü bir şekilde tamamlarlar. Her isteğe ve her yaşa uygun çeşitli felsefi içerikli kitaba Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.

Felsefe Kitaplarının Yaşam Tarzlarına Etkileri

Felsefe Kitaplarının Yaşam Tarzlarına Etkileri

Felsefenin yaşam tarzlarına gözle görülür bir etkisi vardır. Yalnızca düşünsel alanda değil pratik hayatta da etkilerini gösterir. Felsefik düşünce hayatın her yerine nüfuz ederek yaşam tarzlarını değiştirir ve bireylere analitik düşünmeyi öğretir. Felsefe kitapları derin bilgi ve donanımlarıyla okuyucu için yeni ufuklar açar. Okuyuculara hayatı sorgulamaları ve kendilerini bulmaları için olanak tanır. Bu alanın temel amacı ve görevi olarak bilinen sorgulama eylemi, aynı zamanda okuyucuların kendi sosyal yaşamları için de yapmaları gereken bir faaliyettir. Sorgulamak ve cevap aramak kişinin kendini ve çevresini anlamasına, evren ve hayatla bağlantılı birçok bilgiye ulaşmasına kapı açar. Filozoflar ve düşünürlerin belirgin yönlerinden biri de sorgusuz doğru sandığı düşünceleri ya da hareketlerine yön tayin eden görüşleri sorgulamasıdır. Bu düşüncelerin doğruluğunu çeşitli sorularla kanıtlamaya çalışır. Bazı durumlarda yanlışlanan fikirlerle karşılaşır. Felsefe edindiğiniz bilgilerin niteliğini anlamada ve doğruluğu hakkında sağlama yapmada sizlere yardımcı olan geniş bir alandır. Aynı zamanda toplumsal gelişmelerden etkilenir ve bireyler arası bir etkileşim ağı kurar. Bu anlamda sosyal ilişkilere de etkisi oldukça fazladır. Felsefenin asıl olarak bilmek ve anlamak istediği insanın varlığı, düşünce şekli, içinde yaşadığı yaşam tarzı ve bu dünyada yaşamına yön verecek seçimleridir. Bu şekilde felsefede çok farklı başlıklar ele alınır. Aynı zamanda farklı kültür ve dönemlerde yaşamış olan filozof ve düşünürler, farklı toplumsal ve tarihsel koşullardan etkilenir. Bu nedenle de gerçekliği, kendi yaşam stilleri ve bakış açılarına bağlı olarak değerlendirirler. Filozofların ve düşünürlerin yaptıkları felsefe tanımları da farklılaşır. Felsefe okuma listesi her tarza ve türe göre değişkenlik gösterse de eserlerin temelde vermek istediği bilgi aynıdır. Trendyol üzerinden bu tarz içeriklere sahip eserlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Trendyol’da Felsefi İçerikli Eserler

Trendyol’da Felsefi İçerikli Eserler

Filozoflar, içinde yaşadıkları dönemden bugüne aktardıkları her bilgiyi, doğruya ulaşma ve değerlere uygun yaşama gibi ortak paydalar içerisinde değerlendirir ve araştırır. Bireyler, yaşamla doğrudan bağlantılı her konu hakkında düşünür. Akıl ve mantığa dayalı çıkarımlar yapar. Çünkü felsefi düşünce, spesifik bir sistem içinde gerçekleştirilen düşünsel yöntemlerin genel adıdır. Birçok filozofun düşüncesine göre bu alanın temel amacı çözüm ya da cevap bulmak değil, doğru ve ilgili soruyu sormaktır. Bu nedenle bir eseri okurken bilgiyi almak kadar alınan bilgiyi sorgulamak da önemli bir iştir. Okuyucular bu sayede hayatın asıl amacını ve varoluş nedenini devamlı sorgular ve doğru bilgiye ulaşmaya çalışır. Felsefe okuma kitapları da bu bilgileri ve cevapları sizlere uygun bir anlatımla verir. Bunun yanı sıra çeşitli tarzlarda sorular sorar ve bu soruları cevaplamanızı ister. İnteraktif öğrenme tekniklerinden biri olan bu soru cevap tarzında anlatım şekli bilgiyi kalıcı hale getirir. Bu bilgileri okuyucuların belleğine yerleştirerek öğrenmeyi sağlamlaştırır. Felsefi düşünce, aynı zamanda günlük yaşama belirgin bir şekilde nüfuz eder. Bireylerin birbiriyle etkileşimi sonucu da yeni ve tamamlayıcı bilgiler ortaya çıkar. Bu nedenle bu alan devamlı olarak genişler. Yeni sorgulama stilleriyle bilgi akışı devam eder. Genel olarak okuma alışkanlığı kazanmak ve bu alışkanlığı devam ettirmek her yaştan birey için son derece önemlidir. Birçok nitelikli filozof ve düşünürün yazdığı kaliteli ve donanımlı felsefi eserleri Trendyol üzerinden temin edebilirsiniz. Onlarca farklı içeriğe kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her kesimden okuyucunun kolaylıkla ulaşabileceği ve açık anlatımları sayesinde anlayabileceği birbirinden farklı eserler mevcuttur. Trendyol üzerinden felsefi içerikli farklı tarz ve konularda roman, hikaye ve edebi birçok eseri detaylı bir şekilde inceleyebilir ve kolayca satın alabilirsiniz.

Felsefe Okumaya Nereden Başlanmalıdır?

Felsefe kitaplarına meraklı insanların öncelikle felsefenin ortay çıkış şeklini kavramaları için felsefeye giriş kitabı okumaları gerekmektedir. Felsefe bilimi genel olarak; var olmanın varlığı, ispatını, ispat çabasını, var olmanın anlamını ve var olmanın nedenleri ele alır. Felsefe kendi içerisinde birden çok gruba ayrılan bir daldır. Bu yüzden felsefe öğrenmeye ve okumaya merak salan kişiler, tercihlerini öncelikle felsefenin temelini anlatan kitaplar üzerine yapmalıdır. Felsefe Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Bu kelimenin Arapça anlamı ise; ‘’Rumi Bilgelik Geleneği’’ manası taşımaktadır. Eski Yunan dilinde de bu kelime, bilgelik seviyesi anlamına geldiğinden ötürü felsefenin amacı sorgulamak ve sorguladıktan sonra öğrenmekten geçer. felsefenin kısa tarihi kitabı size bu konu hakkında detaylı bilgi kaynaklarını sunacaktır.

Nasıl Felsefe Yapılır?

Felsefe yapmak için öncelikle bilgiye meraklı ve öğrenmeye hazır olmanız gerekmektedir. Her farklı düşünceyi sorgulama özelliği bulunmayan kişiler felsefe yapamaz. Özgürce sorgulanmayan bilgiler hiçbir zaman felsefe süzgecinden geçip bilimsel bir temele oturmaz. Bu yüzden felsefe yapmak için karşınıza çıkan her konuyu mantık süzgecinden geçirmeniz, belirlenen konu hakkında daha sonra tez oluşturmanız gerekmektedir. Felsefe konuların doğruluğuna ya da yanlışlığına bakmamaktadır. Felsefe, düşünülen konuların hangi mantıkla oluştuğuna bakmaktadır. Oluşan konuları ise kendi içerisinde sorgular ve kendince bir doğruluk payı oluşturur. Aynı zamanda felsefe yapmak için, karşınıza çıkan her konuya ait bir bilgiye de sahip olmanız gerekmektedir. Bu bilgi türü konunun ortaya çıkış şeklini de kapsamak zorundadır. Aksi takdirde düşünceler sağlam bir zemin üzerine oturmayacaktır. Sağlam bir felsefe yapmak da alanında uzman kişilerin yazdığı kitapları irdelemekten geçmektedir. Çocuk felsefe kitapları çocukların algılayabileceği dilden anlatımı benimser.

Felsefe Ne Anlatır?

Felsefe, insana gerçeği ve çözümlemenin farklı yollarını anlatır. Bu farklı yolları uygularken aynı zamanda felsefe eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeye aldığı olaylara farklı bir bakış açısı getirerek kişileri sorgulamaya ve düşünemeye de yönlendirir. Felsefe aynı zamanda insana insan olma bilincini yerleştirmeye çalışırken bir yandan da çevresinde gelişen tüm olaylara tarafsız olarak yaklaşmasını sağlamaktadır. Felsefe ortaya çıkış amacı neden, nasıl oldu sorularından ziyade sorunun ortaya çıkış kimliği ile daha fazla ilgilenir. Böylece felsefe, bizlere kendimize farklı bakış açılarında da yaklaşmamız gerektiğini anlatmaktır. Felsefenin ortaya çıkış amacı sorgulamak olduğu için, her konuya ait fikirlerin ortak bir paydada buluşması gerektiğini savunmak yerine, felsefe konuların cevapları hakkındaki düşüncelerini bazı tezler ortaya atarak konunun ana maddesine inmeyi hedefler. Kısaca felsefe varoluşun temelini araştırmaktadır. Felsefe kitapları çeşitlerini Trendyol’da bularak sipariş verebilirsiniz.