"

Kuram

" araması için 4368 sonuç listeleniyor
Beta Yayınevi Thomas Calculus 2
Kargo Bedava

Beta YayıneviThomas Calculus 2

(1)
460 TL
Sepete Git

Kuram

Analitik Düşünceye Katkı Sağlayan Kitaplar

Bir olgunun gözlem ve deneyler göz önünde bulundurularak yapılan açıklamasına kuram adı verilir. Bilimsel olarak rasyonel, soyut ve açıklayıcıdır. Bu özelliği sebebiyle farklı dallarla ve disiplinlerle iç içedir. Buna ek olarak analitik olmasıyla da ön plana çıkar. Pek çok farklı kuram türü vardır. Bunlar bilim dallarına ve amaçlarına göre çeşitlilik gösterir. Mantığına ve felsefesine uygun olarak yazılmış açıklayıcı ve öğretici kitaplar bulunur. Kuram bilimin olduğu her yerde, özellikle fiziğin içinde ve felsefede sıkça yer bulur. Felsefede kuramların içerisinden yapılan çıkarımlar ön planda yer alırken bilimsel kuramda ön planda olan deneydir. Bunun yanı sıra psikoloji, sosyoloji, tıp ve matematik gibi popüler alanlarda her zaman kendine yer bulur. Bu gibi bilim dallarının alt disiplinlerinde de yer alır. Birçok farklı kuramı öğrenebileceğiniz düşündürücü ve öğretici kaynaklar bulabilirsiniz. Kuramsal kitaplar içeriğine ve dallarına göre birbirinden ayrılır. Ağırlıklı olarak akademik alanda yer alan bu kitaplar oldukça çeşitlidir. Bu kaynaklar öğreticiliğinin yanı sıra ufuk açıcı bir özelliğe sahiptir. Bu alanda yer alan ders kitapları da bulunur. Bunlar, eski ve yeni yaklaşımları bir arada okuyucuya sunarak mukayese kabiliyetini artırmayı da amaç edinir. Farklı disiplinlerin kendine özgü kuram, yöntem, teknik ve uygulamaları bulunur. Kaynaklar bu bilgileri okurlara aktaran önemli bir araçtır. Dünden bugüne insanlığın ve bilimin gelişimini gözler önüne serer. Basım dili farklı olan birçok tür kitap mevcuttur. Kitap özelinde değişmekle birlikte bu türden yabancı kaynakların Türkçe çevirileri de bulunur. Kuramsal kaynaklarda yer alan bir diğer özellik ise bilgi ve birikimi artırarak devam ettirmesi, eski ve yeni arasında bir köprü görevi görerek bireylerin anlama ve karşılaştırma yeteneğini artırmasıdır. Dünyaca ünlü pek çok Türk ve yabancı yazara ait bu türden kaynakları Trendyol’da bulabilirsiniz. Trendyol, birçok ürünü aynı anda müşterilerin beğenisine sunar. Böylelikle ürünler arasında fiyatları ve diğer özellikleri rahatlıkla karşılaştırabilirsiniz. İsteğinize ve ihtiyacınıza uygun kaynak türünü Trendyol’dan satın alarak eğitim ve öğretim hayatınıza katkı sağlayabilir, ufkunuzu genişleterek olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilirsiniz.

Analitik Düşünceye Katkı Sağlayan Kitaplar

Kitaplar günlük hayatta etkin rol oynayan önemli araçlardır. İçerisinde barındırdığı bilgiler ve öğreticiliğiyle insanların günlük hayatına ve zekasına katkısı oldukça büyüktür. Pek çok çeşit kitap türü vardır. Bu eserler içeriğinin yanı sıra kapak, cilt ve boylarıyla da birbirlerinden ayrılır. Kuramsal kaynaklar diğer kaynaklara göre içeriği sebebiyle farklılık gösterir. Kuramlar çok çeşitlidir. Her bilim dalının kendine özgü kuramları ve yöntemleri bulunduğu için birçok soyut bilgi ve farklı teknik vardır. Kuramsal fizik kitapları fiziği ve bu alanın teorilerini anlatır. Günlük hayatta sık duyulan fizik teorilerini ve fazlasını zengin içeriğiyle açıklar. Bu eserler üniversiteler gibi akademik alanlarda ders kitabı olarak da kullanılır. Fizik derslerinin yanında yazarın dehası ve çalışma azmini de bulacağınız kaynaklar da mevcuttur. Bu kaynakları oluşturanlar içerisinde hemen her kesim tarafından bilinen dünyaca ünlü yazarlar vardır. Bu yazarlar aldıkları ödüller ve fiziğe olan katkılarıyla başarılarını gözler önüne serer. Bu türden eserlerin içeriği, yazım açısından anlatılmak istenen konuya yöneliktir. İçeriğin temelinde kanıtlanmak istenen kuramlar vardır. Kuramsal kaynaklar birikimlidir. Bu özelliğinden dolayı kaynaklarda birçok kişinin katkısı yer alır. Bazı zamanlar bilim insanları bir araya gelerek bu türden eserleri meydana getirir. Bu tür kaynakları okumak ve anlamak diğerlerine göre farklıdır. Okuma aşamasında notlar alınmalı ve başlıklara dikkat edilmelidir. Böylelikle kitabın anlaşılması kolaylaşır. Kitap özelinde değişmekle beraber çoğu zaman akademik üslupla yazılan bu eserleri Trendyol’da bulabilirsiniz. Fizik teorileri oldukça çeşitli ve kendine özgüdür. Bu teorilerde matematiksel modellemeler ve soyutlamalar ön plandadır. Bilimsel fizikte ise ön planda olan deneydir. Fizik teorileri doğa olaylarını açıklamak, tahmin yürütmek ve olaylara açıklık getirmek amacını güder. Birçok ünlü fizik teorisini bulabileceğiniz çok sayıda kaynak mevcuttur. Birden fazla teorinin tek kaynakta bir araya getirildiği açıklayıcı ve öğretici eserler de vardır. Önemli ve neredeyse her kesim tarafından bir defa da olsa duyulan fizik teorileri arasında atom teorisi, görelilik teorisi, büyük patlama teorisi ve kuantum teorisi yer alır. Birçok türde bilimsel teoriyi ve öğretici içeriği bulabileceğiniz kaynakları Trendyol’da bulabilir ve dilediğinizi satın alabilirsiniz. Diğer disiplinlere yönelik kaynaklara da ulaşabilirsiniz. Kuram kitapları pek çok farklı türde meydana gelebilir. Disiplinlerin özelliklerine ve uygulama alanlarına göre çeşitlilik gösterir. Matematik ve formülle iç içe olan dalların yanı sıra sosyal bilimlerin de kendilerine özgü teknik ve kuramları bulunur. Bu içerikler bireylerin bilimsel metotlara farklı açılardan yaklaşabilmesini sağlar. Diğer disiplinlerle sürekli iletişim halinde olmasına katkıda bulunur. Farklı bilim dallarına ait alt disiplinlerde de kuramlar bulunur ve önemli yer tutar. Farklı konuları ve formel disiplinleri içinde barındıran kitap türlerini Trendyol’dan kolaylıkla satın alabilir ve kişisel gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz.

Bilimsel ve Kuramsal Kitapların Özellikleri

Bilimsel ve Kuramsal Kitapların Özellikleri

Kuram, bir düşüncenin genel ve rasyonel olması olarak açıklanır. Analitik olmalarının yanı sıra bir konuyu anlama ve açıklama amacına hizmet eder. Kuramsal bilgiler çoğu zaman akademik nitelikte kaynakların içerisinde yer alır. Kuramsal eserler çeşitli faktörlere bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Matematik teorileri kitabı matematik öğretimiyle kuramları bir arada okuyuculara sunar. Teorileri mantık ve matematikle kanıtlamaya çalışır. Matematik öğrenimine katkı sağlar. İnsanlarda mantık ve hızlı işlem kabiliyetinin gelişimini destekler. Matematik içerisinde birçok farklı teori bulunur. Matematikte yer alan problemlerin çözümü bazen uzun yıllar alır. Bu nedenle eserler içerisinde yer alan bilgiler birikimli olarak ve üzerine katılarak ilerler. Matematik pek çok alanda yararlanılan evrensel bir bilim dalı olarak ön plana çıkar. Bilim dalı olarak ne kadar popüler olsa da günlük hayatta da herkesin karşısına çıkar. Kişilere rasyonel bakış açısı kazandırır. Bu sayede bireyler karşılaştıkları problemlerin kolaylıkla üstesinden gelir. Matematik teoremlerinin bulunduğu kaynaklar, bireylerde analitik zekayı ve düşünmeyi güçlendirmenin yanı sıra sıklıkla ders kitabı olarak da kullanılır. Astrofizik kitapları bir başka bilim dalına ait kaynak türleridir. Bu kitaplar fizik ve kimya ilkelerini de kullanır. Bu iki disiplinle iç içe hareket eder. Bir diğer adlandırılış şekli gök fiziğidir. Astrofizik bir gök bilimi dalıdır. Gök bilimi dünya üzerindeki eski ve köklü bilim dallarından biri olarak öne çıkar. Eserlerin içerisinde fizikle birlikte kimya ve matematik gibi alanlara dair bilgiler de yer alır. Bu alanlarda çalışan dünyaca ünlü yazarların pek çok farklı kitabı mevcuttur. Yükseköğrenime uygun, derslere ve kişisel gelişime yardımcı olan birçok kitabı Trendyol’da bulabilirsiniz. Trendyol geniş ürün ağıyla her kesimin ihtiyacına uygun ürünleri bünyesinde barındırır. Ürünleri birbirleri arasında karşılaştırabilirsiniz. Müşterilerin deneyimlerinden, yorum ve önerilerinden faydalanarak doğru ürüne ulaşabilirsiniz. Trendyol, kaliteli ürünlerle birlikte uygun fiyat avantajını da müşterilere sunar. İstek ve ihtiyacınıza uygun teori kitaplarını Trendyol’da kolaylıkla bulabilir ve satın alabilirsiniz.

Birçok Farklı Bilim Dalına Ait Bilimsel Kitaplar

Birçok Farklı Bilim Dalına Ait Bilimsel Kitaplar

Bilim her geçen gün gelişimini hızla sürdürür. Dünya üzerinde birçok farklı amaca hizmet eden bilim dalı bulunur. Bu bilim dalları uygulama yöntemleri ve teknikleri bakımından farklılık gösterir. Sosyal bilimlerde kuramlar bakımından son derece zengindir. Bu kuramlar ve disiplinlerle alakalı eserler bulunur. Disiplin ve öğretim özelinde eserler çeşitlenir. Psikolojik kitaplar psikolojinin birçok konusu üzerinde farklılık gösterir. Psikoloji, insan zihni ve davranışları üzerinde sıklıkla durur ve araştırma yapar. Oldukça popüler bir bilim dalıdır. Psikoloji, hayatın içerisinde etkin rol oynar. İnsanlar arasında farkındalığı artırır. Psikolojinin temel amaçlarından biri insanların günlük hayatlarında sergilediği davranışların altında yatan nedenleri araştırmak ve onları ortaya çıkarmaktır. Eğer gerekliyse kişilerin mental sorunlarının tedavi edilmesinde yol haritası çizer. Psikolojik eserler, bu alana ilgi duyanlara hitap ettiği gibi akademik hayatta da etkili şekilde kullanılır. İlgili teorilerin yanı sıra yazarların kişisel görüş ve metotlarından faydalanarak çevrenize geniş bir perspektifle bakabilirsiniz. İnsan davranışları ve fazlası üzerine bilgi sahibi olabilirsiniz. Felsefi kitaplar ise bu bilim ve filozofların görüşleri üzerine bilgiler içerir. Kitaplar, filozofların düşüncelerine ve ele alınan konuya göre son derece çeşitlilik gösterir. Felsefe, bilgelik sevgisi anlamına gelir. Düşünce ve soru sorma sanatıdır. Birçok filozof farklı sorular sorar ve farklı cevaplar verir. Bununla birlikte felsefenin asıl amacı cevapları bulmak değil doğru soruları sormaktır. Doğruluk, varlık, güzellik ve akıl gibi çoğunlukla özle ilgili konularda çalışmalar yapar. Filozoflar, toplumda saygı gören ve söyledikleri sözlerle insanları düşünmeye sevk eden kişilerdir. Dünyaca ünlü filozoflar tarafından meydana getirilen faydalı eserleri Trendyol’da bulabilirsiniz. Size uygun ürünü rahatlıkla seçerek birçok eser arasından dilediğiniz kolaylıkla satın alabilir, düşünce anlayışınızı geliştirebilirsiniz. 

Analiz Yeteneğini Güçlendiren Kuramsal Kitap Türleri

Analiz Yeteneğini Güçlendiren Kuramsal Kitap Türleri

Kitaplar eğitim ve öğretimde son derece etkili araçlardan biridir. Bilgi almada ve bilgileri yaymada yüzyıllardır kullanılır. Dünya üzerinde farklı amaçlara hizmet eden birçok türü bulunur. Bilimsel ve kuramsal eserler önemli birkaç özelliği nedeniyle diğer türlerden ayrılır. İçerdikleri bilgiler, deney ve gözlem yoluyla elde edilir. Bu alanda yazılan pek çok eser bulunur. Eserler bilim dalına ve eserin yazılış amacına göre birbirlerinden ayrılır. Tıbbi terminoloji kitap çeşitleri, basit anlatımıyla tıp terimlerini içeren yazılı eserlerdir. Tıp biliminin tüm alanlarında terimler sıklıkla kullanılır. Tıbbi terminoloji, insan anatomisini ve fizyolojisini açıklayan terimlerden oluşur. Bunların içinde hastalıkları tanımlayan terimler de yer alır. Bu terimlerin çoğu Yunanca ve Latince kökenlidir. Bir diğer önemli özelliği ise terimlerin evrensel olmasıdır. Terminolojinin amacı dünyanın neresinde olursa olsun tıp alanında ortak bir dil oluşturmaktır. Tıp terimlerinin net şekilde aktarıldığı birçok kaliteli kitabı Trendyol’da bulabilir ve rahatlıkla satın alarak tıp eğitiminize katkı sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra sosyal bilimler alanına ait eserlere de Trendyol üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sosyoloji kitapları toplum ve insan etkileşimi üzerine kaleme alınmış eserlerdir. Sosyoloji günlük hayatın neredeyse her safhasında kendini gösteren bir bilim dalıdır. Diğer bir adı toplumbilimidir. Toplumu ve insan etkileşimlerini ve ilişkilerini inceler. Oldukça popüler olan sosyoloji bilim dalında çalışmalar yapan kişilere sosyolog adı verilir. Sosyologların meydana getirdiği çeşitli kuramlardan oluşan eserler mevcuttur. Sosyoloji, genel anlamda insanı ve toplumu incelediği için çalışma alanı son derece geniştir. Sosyolojiye ilgi duyanlara hitap eden birçok yazılı eser mevcuttur. Bunun yanında ders materyali olarak kullanılan kaynaklar da vardır. Farklı konular ve teorilerin ele alındığı birçok eseri Trendyol’dan satın alabilirsiniz.

Geleceğe Işık Tutan Kuramsal Kitap Fiyatları

Geleceğe Işık Tutan Kuramsal Kitap Fiyatları

Teorilerin amaçları olayları anlamak ve açıklamaktır. Bunun yanında bunlar, geleceğe yönelik tahminlerde bulunma amacı da güder. Bu durum analitik düşünme ve problem çözme kabiliyetini artıran önemli bir husustur. İçerisinde, alana uygun olarak önemli bilgilerle birlikte kuramların da yer aldığı kitap türleri bulunur. Bu eserler bilim dalına ve konuya göre farklılık gösterir. Bu kadar çeşitli olması yazılı eserler arasında fiyatların değişmesine neden olur. Fiyatı etkileyen başlıca hususlar vardır. Kitabın içeriği, boyutu, sayfa sayısı, cilt durumu ve bunun gibi nedenlere bağlı olarak fiyatlarda çeşitlilik oluşur. Size uygun kitabı bu etkenleri göz önünde bulundurarak kolayca Trendyol’dan seçebilirsiniz. Ürünü satın alan müşterilerin deneyimlerinde de faydalanabilirsiniz. Sosyoloji kitap önerisi ilgilendiğiniz ya da çalışmak istediğiniz alana göre çeşitlenir. Öncelikle ilgi alanlarınızı ve çalışmak istediğiniz alanı belirlemeniz gerekir. Sosyoloji; din, bilim, eğitim, siyaset, göç, turizm, hukuk, suç, kültür, toplumsal cinsiyet gibi çalışma alanı oldukça geniş olan bir bilim dalıdır. Bu çalışmalar üzerine birçok eser kaleme alınır. Alanınızı belirlemeniz bu nedenle önem arz eder. Bu şekilde yapacağınız bir araştırmadan sonra alacağınız kaynaklara kolaylıkla karar verebilir, bu eserleri Trendyol’da bulabilirsiniz. Felsefe kitap önerisi isteklerinize ve ilgi duyduğunuz alanlara göre farklılık gösterir. Felsefe son derece köklü ve saygın bir bilim dalıdır. Bu sayede oldukça popülerdir. Araştırma alanı son derece geniştir. Eğer bir araştırma yapmak istiyorsanız öncelikle varlık, bilgi, din, metafizik ya da siyaset gibi araştırma alanınıza karar vermeniz gerekir. Sonra çeşitli filozofların kaleme aldığı değerli eserlere Trendyol’dan ulaşabilirsiniz. Felsefeyle ilgileniyorsanız size hitap eden uygun kaynakları bulabilir, ürünler arasında fiyatları karşılaştırabilir ve bunları satın alabilirsiniz. Çeşitli konularda birçok eser arasından dilediğinizi Trendyol’dan edinerek bilgi dünyanızı genişletebilir, iletişim becerilerinizi güçlendirebilirsiniz.

Eğitim Hayatına Katkı Sağlayan Kuramsal Kitaplar Trendyol’da

Eğitim Hayatına Katkı Sağlayan Kuramsal Kitaplar Trendyol’da

Kuramlar, bilim dalına göre çok çeşitlidir. Bir bilim dalında ve onun alt disiplinlerinde pek çok teori bulunur. Bilimler, disiplinlerarası birbirlerine yardımcı olur. Bir bilim farklı dallardan ve disiplinlerden yardım alarak araştırmalarına devam eder. Araştırmaların insanlara aktarıldığı araçlardan biri kitaplardır. İlgi ve çalışma alanlarınıza uygun eserleri Trendyol’da bulabilirsiniz. Çocuk gelişim kitapları bazen akademik alanda yer almakla birlikte ebeveynlere de katkı sağlayan kaynaklardır. Bu türden eserleri tek bir yazar kaleme alabildiği gibi kaynaklar birkaç yazarın katkısıyla da meydana gelebilir. Bunlar, çocukların gelişimi ve pedagojisi üzerine referans alınabilen eserlerdir. Alanında uzman kişiler tarafından yazılmış eserlerle birlikte çocuğunuzun gelişimini yakından takip ederek birey olmasına katkı sağlayabilirsiniz. Genellikle bu konuda yazılan kaynaklar bilinçli bir ebeveyn olarak çocuğunuzun ileriki yaşlarda karşılaşabileceği sosyal sorunları ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Muhtemel davranış sorunlarını önlemede etkili bir araçtır. Eserlerin içeriğinde yer alan test edilen faydalı yöntemlerle çocuğunuzu doğru şekilde eğitebilirsiniz. Trendyol’da birçok ürün arasından çocuğunuzun kişisel gelişimine yardımcı olacak eserlere ulaşabilirsiniz. Yabancı dil eğitim kitapları ise her yaş grubuna hitap edebilecek çeşitlilikte hazırlanır. Yabancı dil öğrenimi küçük yaşlardan itibaren oldukça önemlidir. Okul ve iş hayatındaki kişilerin karşısına yabancı dil sıkça çıkar. Ana dil dışında farklı bir dil veya diller öğrenmek sizleri avantaj getirir. Yabancı dil öğrenimine dair farklı çalışma ve öğrenme metotları mevcuttur. Bu metotları bulabileceğiniz, güncel ve canlı anlatımıyla dikkat çeken yazılı eserler bulunur. Birçok farklı yabancı dil kitabına Trendyol’dan ulaşabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz dile ait eğitici kitapları kolaylıkla satın alarak yabancı dilinizi geliştirmenin yanında, okul ve iş hayatınıza katkı sağlayabilirsiniz.