placeholder
"

Dolap Kilidi

" araması için 4929 sonuç listeleniyor

Dolap Kilidi

İnsanlık Tarihinde Özel Yaşamın Başlangıcı Dolap Kilidi

İlk insanlar ilkel dünyanın içinde birbirleriyle iletişimde bulunmadan çok küçük gruplar halinde yaşamlarını sürdürmekteydiler. Avcılık ve toplayıcılık ile besin ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Özel mülkiyetin henüz bulunmadığı bu dönemde insanlar hırsızlık veya buna benzer şeyleri bilmiyorlardı. Zaman bu küçük insan toplulukları için üreme ve karşılaşılan yeni toplulukların birleşmesi ile biraz daha geniş bir hale geldi. Bu dönemde göçebe olarak yaşayan ilkel insanlar belli bir zaman sonra buldukları zengin kaynaklara sahip yerlerde yerleşik hayata geçmeye başladılar. Yerleşik hayata geçişin başlaması ile özel mülkiyet kavramı da hayatımıza girdi. Buldukları zengin bölgeleri diğer kabilelere terk etmek istemeyen insanlar ilk savaşlarını yaptılar. Savaşların her iki tarafa da büyük zararlar verdiğini anlayan insanlar birleşme yoluna gittiler. Verimli bölgelerde oluşturdukları şehirlerde birleşen insanlar toplu halde yaşamayı öğrendi. Bu dönemde artık avcı toplayıcılık yerine yetiştiricilik yapılmaya başlandı. Zamanla insanlar ihtiyaçlarından fazlasını üretir oldu ve ilk ticaret faaliyetleri başladı. Paranın bulunmasından yıllar önce insanlar ticaretlerini takas yolu ile gerçekleştirmeye başladı. Toplu halde yaşanmaya başlanması ve bazı insanların diğerlerine göre daha varlıklı olması insanları kendi güvenliklerini sağlama yoluna itti. Kilitler ilk olarak bu dönemde hayatımıza girdi. İlk kilitler kapı arkasına sürgü çekmek sureti ile yapılmaktaydı. Artık daha geniş topluluklar halinde yaşayan ve sürekli olarak ticaretle uğraşan insanlar paranın da bulunması ile bambaşka bir olayla karşı karşıya kaldı. Hırsızlık önceki dönemlerde hayvan veya yiyecek ürünleri ile yapılmakta iken artık daha değerli olan para ve ziynetler çalınmaktaydı. İnsanlar bu durumun önüne geçmek için evlerinin çeşitli bölgelerine gizli saklama alanları yapmaya başladılar. İlk sürgülü dolap kilidi modelleri ile bu dönemde karşılaşmaktayız. Para ve ziynet eşyalarını bu şekilde korumaya başlayan insanlar ilk kasaların da temelini attılar. Bulunan madenlerin daha rahat işlenmeye başlaması sonucu insanlar daha önceden ahşaptan yaptıkları pek çok şeyin yeni ve daha teknolojik uyarlamalarını yapmaya başladılar. Ahşap dolap kilidi uygulamasının yerini ise sert bir maden olan demir ve tunç aldı. Ahşap dar anlamda bir güvenlik sağlarken demirden yapılan kilitlerin kırılması oldukça zordu. Demir dolap kilidi ile saklama alanında büyük bir atılım sağlayan insanlar o günden günümüze kadar kilit teknolojisini hiç durmadan geliştirmeye devam etmekteler.

Kilitlerin Tarihinde Dolap Kilidi

Evlerimizin ve değerli eşyalarımızın korunması için vazgeçilmez olan kilitlerin dünya sahnesine ilk çıkış yeri Mezopotamya ve Mısır medeniyetleridir. Yapılan araştırmalarda günümüzden yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait ahşap kilitler ortaya çıkarıldı. Eski Mısır Medeniyetine ait bir saray kalıntılarında yapılan araştırmada arkeologların bulduğu ilkel anahtar ve anahtarlık bizlere bu teknolojinin geçmişi hakkında büyük bilgi sağladı. Yerçekimini temel alan bir pim sistemi ile yapılan bu kapılarda uygun parça anahtar deliğine sokulduğundan pimler kaldırılarak sürgü açılmaktaydı. Bu kilit türü günümüz kilitlerine ilham oldu. Aynı dönemde ev kapıları için geliştirilen kilitlerin benzerleri mandallı dolap kilidi teknolojisi olarak insanların hayatında yerini aldı. Madenciliğin ve teknolojinin gelişmesi ile artık ahşap anahtarlar yetersiz kalmaya başladı. Yeterli güvenlik sağlamamasının yanı sıra kırılma veya zarar görme gibi durumlarla da karşılaşılabiliyordu. Madencilik ve döküm teknolojisinin gelişmesi ve yeni buluşlar sayesinde madenlere daha rahat şekilde şekil verilmeye başlandı. Bu şekilde daha küçülmeye başlayan kilitler evlerin oda kapılarında ve dolaplarda kullanıldı. Özellikle demir dolap kilidi daha önce kullanılan zincirli dolap kilidi ve mandallı kilitlerin yerini aldı. Bunun yanı sıra evlerde farklı odalarda ve dolaplarda anahtarlı kilitler kullanılmaya başlandı. Özellikle Eski Roma Döneminde anahtarlıklar bir statü gösterme aracı olarak kullanılmaktaydı. Vücudun farklı yerlerine takılabilir halde olan anahtarlıklar bulunmaktaydı. Zengin insanlar yüzük ve kolye olarak anahtarlarını taşımaktaydı. Ancak bu teknolojik gelişmeler de hırsızları durduramadı ve evlerin demir kapılarına uygun olarak hazırlanan anahtarlarla hırsızlık olayları artmaya başladı. Tarihte ilk defa metal dolap kilidi ve ev kilitleri milattan sonra 800’lü yıllarda insanların hayatına girdi. Sanayi devrimine kadar durgunlaşan kilit teknolojisi devrim sonrası hızla gelişmeye devam etti. Bu dönemde hırsızlar için tuzaklı kapı kilitleri ve şifreli dolap kilidi yapımına başlandı. Özellikle maymuncukla dahi açılamayan kapı kilitleri özellikle İngiliz polisiye yazarlarına ilham oldu. Günümüzde kullanılan kilit türleri bu dönemde ortaya çıkan Yale ve 6 sürgülü İngiliz kilitleridir. Yale kilitleri ilk kilitlerin mevcut teknolojisini mükemmelleştirerek insanlara sunmuştur. Anahtar yuvaya girdiğinde içerideki pimleri gerekli şekilde kaldırır ardından çevrilmesi ile bazı pimler anahtarla birlikte döner. Anahtar yuvadan çıkarıldığında dönem pimler yeniden diğer pimlerin yanına gider. Son dönemde ise anahtar kullanılmadan açılan manyetik, şifreli, parmak veya yüz okuma sistemine sahip kilitler üretilmektedir. Özellikle değerli eşyaların saklandığı yüksek güvenlik gerektiren dolaplar için elektronik dolap kilidi üretilmektedir.

Ev Dekorasyonunda Dolap Kilitlerin Yeri

Dekorasyon evlerimizde ofislerimizde veya her türlü kapalı ve açık alanlarda yapılan sanat işlemidir diyebiliriz. İlk özel alanların gelişmesi ve evlerin yapılması ile insanlar üreticilik faaliyetlerine giriştiler. Zamanla artan refah düzeyi insanları yiyecek için çalışmaktan farklı şeyler yapmaya itti. Duvarlara resimler çizerek sanata ve dünyaya iz bırakmaya başlayan insanlar refah düzeyi ve teknolojinin gelişmesi ile sanatsal gelişmeler artmaya başladı. Artan refah seviyesi ile insanlar kendilerini ve evlerini süslemek için süs eşyaları kullanmaya başladılar. Bu işlem dekorasyonun hayatımıza girişinin başlangıcını oluşturdu. Resimler ve heykellerle süslenen evler insanların birer zenginlik göstergesi olarak görülmeye başlandı. Zamanla iç ve dış dekorasyon olarak ikiye ayrıldı ve farklı özellikler göstermeye başladı. İç dekorasyon aynı dönemde ev eşyalarında da aynı süsleme modası hayatımıza girmeye başladı. Dış dekorasyonda ise yerleşik hayatın yayılması ve insanların mimari eserler vermeye başlaması ile hayatımıza girdi. Farklı kültürler kendilerine ait iç ve dış mimari dekorasyon çeşitleri geliştirdiler. Göçebe olarak yaşayan halklar çadırlarını yaşadıkları bölgeye göre dekore ettiler. Yerleşik hayata geçenler ise evlerini sembolik şekiller ile süslemeye başladılar. Bunların yanı sıra özellikle ibadet için yapılan yerlerin mimari tasarımları yüksek sanat seviyesi ile yapılmaktaydı. İç dekorasyonda yaşanan gelişmeler ise ilk dönemde halı, resim veya heykeller ile sağlanmaktaydı. Ancak gelişen el işçiliği ve sanayi ile ev mobilyaları da birer dekoratif madde olarak hayatımızda yerini almaya başladı. Örneğin Türk kültüründe göçebe yaşam sürerken insanlar çadırlarını el dokuması halıları ile süslemekteydiler. Yerleşik hayata geçilmesinin ardında da uzun bir süre halılar evleri süslemek için kullanılmaya devam etti. İslam kültürü ile Türk kültürünün birleşmesinin ardından evlerde dini motifler de kullanılmaya başladı. Aynı dönemde Avrupa’da saraylar ve evler genel olarak sanat eserleri ile süslenmekteydi. Reform ve Rönesans döneminin eşsiz eserleri dini yerleri ve büyük sarayların duvarlarını süslemeye başladılar. Günümüzde ise çoğu ev eski ile yeninin sentezini yapan mobilyalar ile evlerini dekore etmekteler. Özellikle el işçiliği ile yapılan antika görünümlü kare dolap kilidi ile süslenmiş dolaplar ve oturma grupları ülkemizde yoğun olarak tercih edilmekteler. Varak ve anahtarlar son dönem büyük rağbet gören süslü mobilyaların olmazsa olmazı sayılmaktalar. İyi bir ustanın doğru şekilde yaptığı mobilyalar Osmanlı saray kültürünü evlerinize taşımaya devam etmektedir.

Dolap Kilit Teknolojisindeki İlerlemeler

Erken dönem kilit anlayışı tek kapılı ve tek odalı evleri yabancılardan korumak üzerine kurulan kalın ve büyük kilitlerden oluşmaktaydı. Uzun yıllar bu durum devam etti kapı arkası sürgüleri ile evlerini koruyan insanlar daha büyük şehirlerde yaşadıkça bu durum değişmeye başladı. Daha fazla odalı ve daha fazla penceresi olan evler hırsızlara karşı korumasız duruma gelmişti. Bunun yanı sıra artık evlerde korunması gereken yalnızca evdekilerin sağlığı değil evde bulunan ziynet eşyalarının da korunması gerekiyordu. Bunun üzerine oluşan ihtiyaç ve teknolojinin gelişmesi ile ilk ilkel kilitler ortaya çıktı. Artık evler daha güvenli olsa da çok büyük kilitler ve anahtarlar sıkıntı oluşturmaktaydı. 30 cm büyüklüğünde yapılan anahtarlar zamanla 5-6 cm seviyesine kadar düştü. Bunun en büyük nedeni ise metal ve maden işçiliğinde olan ilerlemeydi. Bu dönemin ardından ilk demir kilitler yapılmaya başlandı. Farklı kilit teknolojileri gelişmeye başlandı bu durum yaklaşık 4 bin yıllık mirasın devamı olarak günümüze kadar aktarıldı ve yeni modern kilitlerin ilhamı oldu. Sanayi devrimi sonrasında hızlanan kilit sektörü artık her evin bir parçası haline geldi. Bunun yanı sıra insanlar için çelik kasalar veya kilitli dolaplar üretildi. Dolap kilidi teknolojisi daha önceki dönemde de var olsa da yeni dönemde daha pratik ve ucuz hale geldi. Özellikle çocuk dolap kilidi yapılmasının ardından ev dekorasyonunda büyük bir ilerleme sağlandı. Çocuklar için tehlikeli olan veya çocukların ulaşması istenilmeyen aletlerin kaldığı yerlere çocuk kilitleri takılarak can ve mal güvenliği sağlandı. Bebeklik ve çocukluk dönemi insanların dünyayı keşfettikleri ve en meraklı oldukları dönemlerden biridir. Bu dönemde çevrelerini keşfetmeye çalışan bebek ve çocuklar kendilerine zarar verebilecek olan eşyalara ulaşabilmekte ve kendilerine zarar verebilmektedirler. Bundan dolayı geliştirilen çocuk ve bebek dolap kilidi çeşitleri ebeveynler tarafından yoğun olarak tercih edilmektedirler. Çocuk ve bebekler için özel olarak üretilen kilitlerin yanı sıra özellikle evlerde kesici, delici ve kırılabilecek eşyaların bulunduğu mutfak bölgesine özel kilitler geliştirilmektedir. Halk arasında mutfak dolap kilidi olarak bilinen kilit uzun yıllardır aile mutfaklarında kullanılmaktadır. Son dönemde ise evdeki her türlü dolaba kolaylıkla uyum sağlayan ve herhangi bir demir anahtar gerektirmeyen manyetik dolap kilidi kullanılmaya başlanmıştır. Kurulumu ve kullanımı oldukça basit olan bu aygıt açılmasını istemediğiniz dolaplarınızdan yabancıları korumaktadır.

Dolap Kilidi Kullanım Alanları

Göçebe hayattan yerleşik hayata geçen insanlar eşyalarını yerleştirmek için bazı alanlara ihtiyaç duydular. Özellikle kıyafet ve mutfak eşyaları için bir yere ihtiyaç duyulmaktaydı. İlk dolapların tam tarihi bilinmese de yerleşik yaşamın şehirleşmeye başladığı Mezopotamya uygarlıklarında kullanıldığı tahmin edilmektedir. İlk dönemlerde basit şekilde birkaç tahtanın birleştirilmesi ile oluşturulan dolaplar ilerleyen dönemde gelişimlerini sürdürdüler. Daha komplike ve el zanaatı isteyen ahşap dolapların ortaya çıkması ile dolap yapmak bir iş kolu olarak ayrılmaya başladı. O dönemde marangozluk olarak bilinen iş ile uğraşan kişiler evler için ahşap ürünler üretmekteydiler. Bu ürünlerin en çok talep edileni ise dolaplardı. İşlemeli ve şatafatlı dolaplar birer statü göstergesi olarak görünmeye başladı. Sarayları ve zengin insanların evlerinde bir yandan yaşamları kolaylaştırırken bir yandan güzel görünüm katmaktaydılar. Gelişen sanayi ile marangozluk mesleği yerini mobilyacılığa bıraktı ve uygun makinelerin yapılması ile insanlar çok daha büyük ve işlevli dolapları evlerine almaya başladılar. Evlerin ve büroların vazgeçilmezi haline gelen dolaplar farklı bölgeler için farklı işlevlere ve görünümlere sahip şekillerde üretilmekte olup dolap kilidi ile içerisindekileri güvenle muhafaza etmekteler. Evimizin farklı odalarında farklı dolap çeşitleri kullanmaktayız. Dolaplar ilk olarak mutfak ve yatak odalarında bulunan eksikliklerin giderilmesi amacıyla hayatımıza girdi. Önceki dönemde terek adı verilen ve yalnızca duvara monte edilmiş birkaç ağaç parçasından oluşmaktaydı bu bölgede günlük kullanılan kap ve tabakların yanı sıra bazı yiyeceklerin saklanması için kullanılmaktaydı. İlerleyen dönemde ise mutfak dolabı adına sahip ürünler üretilmeye başlandı. Mutfak dolaplarında genel olarak birden fazla çekmece bulunurken diğer dolap bölmelerine göre küçük bölmeler bulunmaktadır. Yatak odası için kullanılan dolaplar ise mutfak dolaplarından farklı olarak daha az çekmeceye sahipken daha geniş ve fonksiyonel bölmelere sahip olmaktadır. Son olarak oturma odası dolapları ise fonksiyonellikleri çok ön planda değildir. Dekoratif kullanımı daha ön planda olan bu mobilyalar diğer dolapların aksine çok fazla çekmece ve bölmeye sahip değillerdir. Genel görünümü güzelleştirmek amacıyla yapıldıkları için üzerinde cam ve ayna kullanımı ciddi oranda fazladır. Tüm bunların yanı sıra büro dolabı olarak üretilen mobilyalar iş dünyasında kullanımı rahatlatmak amacıyla üretilmekte ve dolap kilitleri sayesinde başarıyla verilerin korunmasına yardımcı olmaktadır.

Dolap Kilidi Modelleri, Özellikleri ve Fiyatları

Dolap kilitleri önceki dönemlerde içlerinde bulunan eşyayı hırsızlardan korumak amacıyla üretilseler de günümüzde amaçları farklılaşmıştır. Çocukların ve bebeklerin korunması öncelikli istek haline gelmiştir. Meraklı çocukların evdeki kesici delici veya çocuklar için zararlı olan eşyalara ulaşmalarının engellenmesi son dönemde çok önemli hale gelmiştir. Bunun yanı sıra evde yaşayanların haricinde istenmeyen kişilerin dolapları açmasının önüne geçmek için kullanılmaya devam edilmektedir. Farklı çeşit ve modellerde üretilen bu eşyalar kullanım alanlarına ve korunmak istenen eşyaya göre farklılaşmaktadır. Raylı dolap kilidi ve basmalı dolap kilidi son yıllarda çok moda olan dolap kilit tekniklerinin başında gelmektedir. Kullanım alanı oldukça geniş olan bu eşyalar çok narin maddelerden yapılan dolaplar için de kullanılabilmektedir. Özellikle cam dolap kilidi değerli eşyalarını hem sergilemek hem de korumak isteyen kişilerin öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır. Uzun yıllardır kullanılan ve kullanılmaya artarak devam eden dolap kilidi teknolojisi her gün gelişmeye devam etmektedir. İlk dolap kilitleri ahşaptan yapılırken günümüzde yoğunlukla çelik dolap kilidi kullanılmaktadır. İnsanlar kendilerinin, çocuklarının ve eşyalarının güvenliğini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu çaba kimi zaman ziynet eşyalarının banka kasalarına kilitlenmesi veya yastık altında saklanması şeklinde korunmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda evde yaşayanların ev eşyalarının yanlış ve zamansız kullanılmasından korunması için gerekmektedir. Bu açıdan evdeki kişilerin ve saklanması gereken eşyaların korunması için dolap kilitleri üretilmektedir. Ancak evlerimizde bulunan dolaplar farklı teknolojilere ve üretim malzemelerine sahiplerdir. Bir dolap için uygun olan dolap kilidi diğer dolap için uygun olmamakta veya istenilen güvenliği sağlamayabilmektedir. Bunun için dolap kilidi almadan önce eviniz ve dolabınız için en uygun malzemeden yapılmış olan kilidi tercih etmeniz gerekmektedir. Bazı mobilya üreticileri ise dolapların üretim aşamasında kilitleri kullanmaktadırlar. Bu şekilde yapılan dolap kilitleri daha uzun ömürlü ve daha kullanışlı olmaktadır. Önceden kilit kullanmayan dolaplarınız için aradığınız en uygun dolap kilitlerini uygun fiyatlarla Trendyol’da bulabilirsiniz. Ürünü daha önce kullanan kişilerin yorumları ve kişiye özel indirimlerin yapıldığı sitede kendiniz için en uygun kilidi pek çok seçenek arasından dilediğiniz gibi seçebilirsiniz.