İlgili Kategoriler
Fiyat
Renk
Fiyat Geçmişi
Ürün Puanı
Satıcı Tipi
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_APPROVE_SELLER_TITLE
Onaylanmış Satıcı
Türkiye’de veya uluslararası olarak yüksek bilinirliğe sahip markaların resmi satıcılarına “Onaylanmış Satıcı” rozeti verilir.
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_SUCCESSFUL_SELLER_TITLE
Başarılı Satıcı
Trendyol’daki son 6 ay performansıyla yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan, kaliteli ve güvenilir hizmet veren satıcılara “Başarılı Satıcı” rozeti verilir.
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_AUTHORIZE_SELLER_TITLE
Yetkili Satıcı
Onaylanmış markaların resmi satıcılarının satışa sunduğu, ilgili markanın ürünlerine “Yetkili Satıcı” rozeti verilir.
Satıcı Tipi Nedir?
"

Dünya Haritası

" araması için 1135 sonuç listeleniyor

Dünya Haritası

Dünya Haritası Hakkında Merak Edilenler

Dünya Haritası Hakkında Merak Edilenler

Dünya kelimesi Türkçe’de en çok kullanılan kelimelerden biri olarak bilinmektedir. Arapça kökenli olan bu kelimenin anlamı üzerinde yaşanan yeryüzü, deniz ve topraktır. Aynı zamanda güneşe yakınlığı ile bilinen üçüncü gezegen ve insan topluluklarını içinde barındıran yer anlamındadır. İnsanların ve canlıların yeryüzünde ki evi olarak bilinmekte olan dünyanın nasıl oluştuğu bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde araştırılmakta ve incelenmektedir. Güneş sisteminde yer almakta olan gezegenlerden birinin dünya olduğu bilinmektedir. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştuğu bilinen dünyanın güneşten kopmuş olan bir parça ile bu parçanın yörüngeye bağlanması ve soğuması üzerine oluştuğu bilinmektedir. Gezegenler oluşum sürecindeyken ciddi çarpışmalar meydana gelmiştir. Dünya başka parçalar ile çarpışmaya devam etmiş ve giderek büyümüştür. Dünya’nın göktaşı ile çarpışmasından sonra ise buz ve metal gibi madde geçişleri gerçekleşmiştir. Dünya’nın çekirdeği demir ve nikelden oluşmuştur. Dünya’nın çekirdeğinin oluşmasından sonra ise kara parçaları ve okyanuslar oluşmaya başlamıştır. Dünya’nın şimdiki şeklini alması yüzyıllar içerisinde gelişen bir durumdur. Dünya’da bulunan bitki çeşitlerinin fotosentez gerçekleştirmesinin ardından oksijen ve atmosfer ortaya çıkmıştır. Bununla beraber dünya canlıların yaşayabileceği, nefes alabileceği bir alan haline gelmiş bulunmaktadır. Evrimleşme milyarlarca yıldır sürmeye devam etmektedir. Aynı zamanda dünyanın oluşumu ile alakalı birçok teori de bulunmaktadır. Dünya yüzeyinin alt kısmında sıcak bir çekirdek bulunmaktadır. Çekirdeğin sıcaklığı yaklaşık 4,5 milyar yıldır böyledir. Yerçekimi ağır olan maddeleri dünyanın merkez kısmına doğru çekmiş bulunmaktadır. Dünya’nın çekirdeği soğur ise içinde bulunduğumuz gezegende gitgide soğur ve canlıların yaşaması olanaksız hale gelir. Dünya’nın çekirdeği sürekli dönmektedir. Dünya’nın iki çekirdeği bulunmaktadır. Bunlardan biri katı iç çekirdek diğeri ise sıvı iç çekirdektir. İç çekirdek dünya gezegeni ile aynı yönde döner ve ondan biraz daha hızlıdır. Dış çekirdek ise dünyaya ters yönde dönmektedir ve daha yavaştır. Bilim insanları dünya ile alakalı araştırmalarına hız kesmeden devam etmekte ve bu araştırmaları insanlarla paylaşmaktadır. Dünya, içerisinde su ve yaşam bulunan tek astronomik cisim olarak bilinmektedir. Dünya nüfusunun hızla arttırdığı bilinmektedir. Milyonlarca insanın ve canlının yaşam alanı olarak bilinen bu gezegen içerisinde nüfus artışının olması olası bir durumdur. Var olan dünya haritası ile dünyanın fiziki ve siyasi görünümü incelenebilmektedir.

Dünya’da Yaşam ve Haritanın Oluşumu

Dünya’da Yaşam ve Haritanın Oluşumu

Dünya’nın var olma serüveni bundan 4,5 milyar yıl önce başlamıştır. İlk insanın yaratılmasından sonra başlayan serüven bugüne dayanmaktadır. İnsanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan koşulları ihtiyacı olmuştur. Su içme, yemek yeme ve barınma ihtiyacı gibi birçok şeyi zamanla kavrayıp hayata geçiren canlılar yaşamlarını sürdürmeyi başarmıştır. İnsan Arapça’da “ins” kelimesinden türemiştir. “İns” kelimesi insan topluluğu anlamına gelmektedir. İnsan, sorgulayan, düşünen, araştıran, yemek yiyen, konuşan, duyan, gören bir varlıktır. Dini kitapların çoğunda insanın nasıl yaratıldığı anlatılmaktadır. Bilim insanları da bu konuda araştırmalar yapmakta ve düşüncelerini ortaya koymaktadır. İnsan kendine özgü özellikleri olan kişi veya kişilerdir. Dünya’da yaşamını sürdürmekte olan milyonlarca insan bulunmaktadır. Günümüzdeki sürece baktığımızda insanların barınma, yeme içme gibi ihtiyaçlarının olduğu gözlemlenmektedir. İnsan doğar, büyür, okur, gelişir, öğrenir ve hayatını bu şekilde devam ettirir. Dünya’nın birçok yerinde farklı kültürlerde yetişen, farklı dilleri konuşan, farklı ırklarda insanlar bulunmaktadır. İnsan yaşadığı coğrafyanın iklimsel özelliklerine alışmakta ve kültürünü benimsemektedir. Hayatın devam edebilmesi adına insanın çalışıp para kazanması gereklidir. Bu şekilde birikimler yapıp barınma ihtiyacını karşılayabilir ve yeme içme gibi zorunlu ihtiyaçlarını giderebilir. Birçok insan dünyaya geliş amacını araştırmakta ve anlamaya çalışmaktadır. Belirli bir yaşa gelmiş olan çocuklar okula gönderilir ve orada birçok bilgiye sahip olurlar. Dünya’nın nasıl oluştuğu, gezegenlerin isimleri, insanların yaşama amacı, evrenin varoluşu gibi çoğu bilgi öğretilir. Türkiye’deki eğitim sistemini baz aldığımızda çocuklar ortaokul ve lise döneminde matematik, coğrafya, fizik, fen, edebiyat, Türkçe, biyoloji, kimya ve beden dersi gibi çoğu dersi okullarda işlemektedir. Dünyayı tanımak ve oluşumunu anlamak adına özellikle okullarda dünya haritası kıtalar gösterilir. Bu haritada birçok ülkenin nerede olduğu ve konumu yer almaktadır. Dünya haritası, dünyanın yüzeyinin tamamını gösteren niteliktedir. Haritalar genellikle siyasi ve fiziki olarak çizilmektedir. Örneğin fiziki dünya haritası yeryüzündeki şekilleri göstermektedir. Fakat siyasi dünya haritası bölgeleri, sınırları, ülkeleri göstermektedir. Haritalar belirli bir ölçeğe göre küçültülmekte olan kuşbakışı görünüm planı olarak isimlendirilmektedirler. Haritalar, insanların yeryüzünü tanıması için yardımcı olan araç gereçlerdir.

Coğrafyalara Ev Sahipliği Yapan Dünya Haritası Modelleri

Coğrafyalara Ev Sahipliği Yapan Dünya Haritası Modelleri

İnsanoğlu harita olarak adlandırabileceği ilk örnekleri mağara duvarlarına ve tabletleri çizmiştir. Yıldızların konumlarının ve yeryüzünün bazı şekillerinin olduğu bu haritalar geçmiş çağda insanoğlunun ilime ve bilime verdiği önemi ortaya koymaktadır. Günümüzde ise coğrafya dünya haritası gibi haritaların var olması ile birlikte birçok kişi yaşadığı bölgeyi, ya da dünya üzerindeki kıta ve ülkeleri görme, tanıma ve konumlarını öğrenme fırsatı bulmuştur. İnsanoğlu haritayı yeryüzünde ki diğer yerleri tanımak adına ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda her ülkenin kendine özgü haritası bulunmaktadır. Türkiye’yi veya dünyayı gezmek isteyen birçok turist mutlaka Türk dünya haritası ya da coğrafi dünya haritası edinmektedir. Bu harita ile gezmek istediği çoğu yerin yollarını kolayca bulabilecek ve rotasını nasıl çizmesi gerektiğini anlayacaktır. Dünya haritası üzerinde birçok ülke bulunmaktadır. Her ülkenin kültürel ve coğrafi özellikleri birbirinden farklılık göstermektedir. Okullarda ve üniversitelerde özellikle coğrafya ve sosyoloji bölümleri ağırlıklı olmak üzere bu konuları detaylı bir şekilde incelemekte ve kişilere öğretilmektedir. Dünya haritasının yanı sıra dilsiz dünya haritası denilen bir harita bulunmaktadır. Bu haritalar bir bölgenin maden, dağ ve akarsu gibi doğal kaynaklarını göstermek üzere hazırlanmış olan haritalar olarak bilinmektedir. Dilsiz haritalar renkli ve renksiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dilsiz haritada yazı, şekil ve gösterge bulunmamaktadır. Bu tür haritalar sonradan renklendirebilir, örneğin çöller ve ovalar haritası ile kişi kolaylıkla haritasına bakmış olduğu bölgelerin coğrafi özelliği hakkında bilgi sahibi olabilir. Birçok kişi ilk dünya haritası ne zaman çizildiğini merakla araştırmaya devam etmektedir. İlk dünya haritası çizimi araştırmalara göre Piri Reis tarafından 1513’de çizilmiştir ve 1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in huzuruna çıkarılmıştır. Bu gelişmenin ardından Piri Reis, Kaptan-ı Derya olarak nitelendirilmektedir. Harita Topkapı Sarayı’nda bulunmaktadır. Bu harita ceylan derisi üstüne denizcilik haritası şeklinde çizilmiştir. Haritada pusula ve yön çizgileri bulunmaktadır. Haritada bitkilerden hayvanlara, madenlerden yönlere kadar her şey detaylı şekilde gösterilmektedir.

Dünya Haritası Çeşitleri

Dünya Haritası Çeşitleri

Dünya’daki haritaların birçok çeşidi bulunmaktadır. Örneğin idari ve siyasi haritalarda bir ülkenin başka bir ülkeye olan sınırı gösterilmekte olup ülkelerin içinde bulunan illeri gösteren haritalar olarak bilinmektedir. Fiziki haritalar, dünyada bulunan yeryüzü şekillerinin fiziki görünümünü gösterir, dağılışlarını konu almaktadır. Özel haritalar, meteoroloji gibi dallar için hazırlanmakta olan haritalara verilen isimdir. Duvar haritaları ise eğitim ve öğretimde sıkça kullanılan atlas haritaları olarak bilinmektedir, dünyanın tümünü baz alır. Dünya nüfusunun dağılımını gösteren ve bu konuda bilgi içeren haritalara ise nüfus haritası adı verilmektedir. Nüfus haritaları dünya üzerindeki nüfus dağılışını göstermektedir. Toprak haritaları ise bir bölgenin verimli olup olmadığını öğrenmek adına oluşturulmaktadır. İzoterm haritalar ise sıcaklık dağılışını gösteren haritalar olarak bilinmektedir. Hidrografya haritaları ise bölgenin kaynakları, yeraltı suları, akarsuları hakkında bilgi içermektedir. Ekonomi haritaları ise dünyanın ekonomik durumu hakkında bilgi vermektedir. Büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük ölçekli haritalarda bulunmaktadır. Büyük ölçekli haritaların paydası ufaktır, küçülme derecesi azdır. Küçük ölçekli haritalar ise oldukça geniş alanı gösterir, fazla ayrıntı göstermez, bozulma oranı yüksektir. Bunun gibi birçok harita çeşidi bulunmakta ve dünya üzerinde kullanılmaya devam edilmektedir. Harita çeşitlerinin yanı sıra şekilli haritalarda rağbet görmeye devam ediyor. Örneğin coğrafya dersleri için birebir katkı sağlamakta olan, öğretmenlerin en çok tercih ettiği haritalardan biri 3D dünya haritası olmaktadır. Kişi dünya haritası 3d ile dünya üzerinde bulunan ülkeleri daha detaylı ve daha iyi tanımaktadır, bu harita kişinin gördüklerini görsel hafızasına kaydetmesine yardımcı olmaktadır. Okuldaki eğitime katkı sağlamak adına üretilen haritalardan biri de bayraklı dünya haritası olarak bilinir. Bu harita üzerinde dünyadaki tüm ülkelerin kendine has bayrakları bulunmakta ve bu sayede öğrenci her ülkenin bayrağını kolaylıkla öğrenmektedir. Ülkeler ve dünya hakkında coğrafi bir bilgiye sahip olmak isteyen birçok kişi küre dünya haritası ve ayrıntılı dünya haritası tercih etmektedir. Küre dünya haritası aynı zamanda süs olarak da kullanılmaktadır, gece lambası şeklinde kürelerde bulunmaktadır. Ayrıntılı dünya haritasında bulunan detaylar ise harita hakkında daha kapsamlı bilgi edinmeye yaramaktadır.

Dünya Haritasına Dair

Dünya Haritasına Dair

Dünya haritası 7’den 70’e herkes tarafından incelenmesi ve öğrenilmesi gereken bir haritadır. Evlerinin duvarına ahşap dünya haritası asmak isteyen birçok kişi internet üzerinden araştırmalar yapmaya devam etmektedir. Aynı zamanda bu haritaların puzzle dünya haritası şeklinde olanları bulunmaktadır ve bu harita en çok kullanılan puzzle çeşitlerinden biri olmayı başarmıştır. Son zamanlarda ev dekorasyonlarında sıkça kullanılan ürünlerden biri olan duvar kağıdı dünya haritası boydan boya geniş bir şekilde duvarı kaplamaktadır. Renkli bir ev dekorasyonu isteyen birçok kişi dünya haritası duvar kağıdı tercih etmeye devam ediyor. Okullarda coğrafya öğretmenlerinin sıkça kullandığı renkli dünya haritası en bilindik ve en çok satılan haritalardan biri olmaya devam etmektedir. İnternet üzerinden en çok araştırılan ürünlerden biri ise tartışmasız ışıklı dünya haritası olmuştur. Gece lambası niyetine kullanılan bu ürün aynı zamanda evde süs eşyası adına da kullanılabilmekte ve dekoratif bir görünüm sağlamaktadır. Dünya haritası ülkeleri, şehirleri ve yaşadığımız gezegeni daha iyi öğrenmek ve tanımak adına kullanılmaktadır. Geçmişten günümüze en çok rağbet görmekte olan haritalardan biri yuvarlak dünya haritası olmuştur. Top şeklinde olan ürünü oyuncak olarak da kullanmak mümkündür. Bu haritanın anahtarlık ve magnet şeklinde olanları da bulunmaktadır. Genellikle butik cafe, butik dükkan ve kitabevlerinde bulunan tasarımlardan biri olan metal dünya haritası işletme sahiplerinin en gözde ürünlerinden biri olarak bilinir. Aynı zamanda bu harita ev tasarımlarında da kullanılabilmektedir. Çeşitli dünya haritaları internet üzerinden sipariş edilebilmektedir. Çocukların ilgi odağı olan kazınabilir dünya haritası ise tablo olarak evin duvarına asılabilmekte ve bu şekilde kullanılabilmektedir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin en çok tercih ettiği büyük dünya haritası her okulun panosunda ya da sınıfında bulunmaktadır. Öğrencilerin haritayı her gün görmeleri ve kavramaları adına bu yöntem uygulanmaktadır. Dünya haritası seyahate çıkacak olanlar için birebir faydalı bir üründür. Kişi harita sayesinde yolunu kolayca bulabilir ve gideceği ülkenin şehir haritası ile detaylı bir şekilde gezmek istediği yerlerin rotasını çizebilir. Bu sayede gideceği yer ile alakalı önceden araştırma yaparak bilgi sahibi olur. Harita kişinin çizelgesi ve yol göstericisidir.

Dünya Haritası Modelleri, Özellikleri ve Fiyatları

Dünya Haritası Modelleri, Özellikleri ve Fiyatları

Dünya haritasının birçok özelliği ve çeşidi bulunmaktadır. Fiziki, siyasi, dilsiz, küre, metal, renkli, bayraklı ve coğrafi gibi özelliklere ayrılan haritalar satışa sunulmaktadır. Yaşanılan çağ gereği birçok şey kolayca internet üzerinden bulunabilmektedir. Bunlardan biri de dünya haritasıdır. Evine tablo şeklinde orta dünya haritası almak isteyenler çoğu çeşidi kolaylıkla bulabilmektedir. Yurtdışı seyahatine gidecek olanların yanında mutlaka götürmesi gereken şeylerden biri detaylı dünya haritası olmalıdır. Harita her anlamda işi basitleştiren bir üründür. Denizlerin ve karaların hangi bölgelerde yoğunlukta olduğunu anlamak içinde kullanılabilmektedir. Meteoroloji haritaları ise hangi bölgede yağış, fırtına, kar, rüzgar olacağını gösteren haritalardır. Bu sayede havanın nasıl olacağı kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Harita çok yönlü bir kullanıma sahiptir. Kişi ve kişilerin doğru yönlendirilmesini sağlamaktadır. Harita fiyatları ise çeşitten çeşide değişmektedir, örneğin duvar dünya haritası fiyatları ile HD dünya haritası fiyatları bir değildir. Ürünün farklılığından, kullanılan kağıda, ürünün yapısına ve boyaya göre de fiyatlar değişmektedir. Dünya haritası alırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri ürünün ebatı ve ölçekleridir. Detaylı ve zengin içeriğe sahip haritalar tercih edilmelidir. Piyasa üzerinde birçok harita çeşidi bulunması ile beraber bu haritalardan kişiye en uygun olanı özelliklerine, boyutuna ve ismine bakarak tercih edilmelidir. Çünkü her harita birbirine benzer özelliklere sahiptir. Ders için alınacak haritaların boyutları belli orandadır. Kişi öğretmenin tavsiye ettiği bir boyutta olan dünya haritasını satın almalıdır. Yol için alınacak haritaların özellikle çok büyük tercih edilmemesi önerilmektedir. Detaylı harita uzun yolculuklara çıkacak olanlar için her zaman yol gösterici olmayı başarmış tercih sebebi olmuştur. Ev ve ofis için alınacak olan dünya haritasının boyutuna da bakılmalı, asılacak duvarın ebat ve ölçüleri mutlaka alınmalıdır. Dünya haritası, her bireyin incelemesi ve görmesi gereken bir haritadır. İnsan yaşadığı coğrafyayı tanımalı, nerede hangi şehir ve ülkenin olduğunu bilmeli, hangi eyaletlerin, kasabaların, akarsu ve göllerin olduğunu ezberlemelidir. Haritanın amacı insanlara yaşadıkları gezegeni detaylı bir biçimde görsel olarak anlatmaktır. Birçok kişi dünya haritası sayesinde hiç gitmediği ve bilmediği ülkelerin konumlarını bilmekte ve coğrafi özelliklerini görmese de tanımakta ve bilmektedir. Harita ilk bulunduğu günden bugüne denk birçok değişime uğramış, detaylandırılmış, bazen de sadeleştirilmiştir. Platolardan, vadilerinden, nehirlerden ve denizlerden oluşan haritalar ortaya çıkmış ve giderek çeşitlendirilmiştir. Harita dünyanın bir ucundan diğer bir ucunu kapsayan bir yapıya sahiptir. Denizleri, okyanusları ve kara parçalarının nerede yoğunlukta olduğunu dünya haritası sayesinde kolayca öğrenebilmektedir. Bu bilgi dünyanın her yerinde işe yaramaktadır. Kişi sadece yaşadığı bölgenin değil farklı ülkelerinde haritalarını incelemeli ve bu konuda bilgi sahibi olmalıdır. Haritanın birçok kullanım alanının olması ile beraber daha çok genişletilmesi ve detaylandırılması olası bir durumdur. Gelişen teknoloji ile haritalarda bu teknolojiden payını alacaktır. Birbirinden kaliteli ve farklı tasarımlarda dünya haritası çeşitlerine Trendyol’un websitesi ve uygulaması üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Dünya Haritası Tablo Çeşitleri Nelerdir?

Dünya haritası tablo modelleri, coğrafi bilgilerin görsel bir şekilde sunulması için etkili bir yöntemdir. Ayrıca bu tablolar, dekorasyonda da tercih edilir. Yatay modellerde ülkelerin veya bölgelerin adları aynı düzlemde yer alırken, yanlarında bulunan sütunlarda ise coğrafi özellikler, nüfus verileri veya diğer istatistiksel bilgiler yer alabilir. Dikey olanlar, dünya haritasını yükseklik ve derinlik ölçülerine göre sıralamak için kullanılan tabloları ifade eder. Bu ürünlerde, ülkeler veya bölgeler bir sütun halinde yer alırken, yanlarında yer alan sıralarda farklı coğrafi özellikler veya istatistiksel veriler bulunabilir. Renk kodlu tablolarda, bilgiler belirli bir ton skalası kullanılarak sunulur. Bu ürünlerde, her ülke veya bölge farklı renklerle vurgulanır. Çizgi tablolarda ise dünya haritası çizgi ve şekillerden oluşur. Ahşap olanlar rustik bir görünüm ve doğal bir his sunar. Dünya haritası baskıları ahşap panolara uygulanır ve vurgu duvarında kullanılabilir.

Dünya Haritası Ölçüsü Kaç Cm Olmalıdır?

Dünya haritasının boyutu, kullanım amacına ve ortama bağlı olarak değişebilir. İdeal ölçünün bireysel tercihler, sunum amacı ve kullanılacak alanın büyüklüğü göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekir. Bir harita, daha genel bir bakış için 30 x 40 veya 60 x 90 cm gibi boyutlarda olabilir. Bu boyutlar, haritanın ayrıntılarını ve okunabilirliğini korurken isteğe göre daha küçük ya da büyük ölçü tercih edilebilir. Bu boyutlar, haritanın ayrıntılarını ve etkileyici görünümünü korurken, duvarın genel dengesini de sağlar. Daha büyük veya küçük ölçüler de tercih edilebilir. Dünya haritası ölçüsü tamamen kişisel tercihlere bağlıdır. Dünya haritasının ölçüsü kullanım amacı, görsel etki ve alanın büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Dünya haritasını kullanacağınız mekanın boyutunu değerlendirip uygun bir ölçü belirleyebilir, istediğiniz şekilde sergileyerek keyifle kullanabilirsiniz.

Ev Dekorasyonunda Dünya Haritası Tablosu Kullanılabilir Mi?

Çeşitli stillerde bulunabilen haritalar, son yıllarda ev dekorasyonunda sıklıkla kullanılabilir. Dünya haritası tabloları, evde hem estetik hem de ilgi çekici bir vurgu duvarı oluşturmanın kolay bir yoludur. Modeller, çeşitli tasarım ve boyutlarda bulunabilir. Modern bir iç mekan için minimalist ve soyut bir harita tablosu tercih edebilirsiniz. Eğer rustik bir tarza sahipseniz, ahşap bir çerçeveyle eskitilmiş bir ürün tercih edebilirsiniz. Vintage bir atmosfer yaratmak istiyorsanız, eski bir harita baskısı veya antika bir dünya haritası tablosu kullanabilirsiniz. Dünya haritası tablosu evde seyahat temalı bir dekorasyon oluşturmanızı da sağlar. Seyahat ettiğiniz veya hayalini kurduğunuz yerleri işaretleyebilir veya fotoğraflarınızı yanına yerleştirebilirsiniz. Bu ürün; oturma odası, yatak odası, ofis veya çalışma alanı gibi farklı mekanlarda kullanılabilir. Evinizin dekorasyonuna uygun olan seçenekleri listeleyip kolaylıkla tercihte bulunabilirsiniz.