placeholder
"

Eşleştirme Kartları

" araması için 998 sonuç listeleniyor

Eşleştirme Kartları

Küçük yaşlardan itibaren çocuklar, sürekli olarak çevreyi keşfetme ve etrafındakileri algılayarak onlarla iletişim halinde olma dürtüsüyle gelişim gösterirler. Bu gelişim, ebeveynler tarafından doğru şekillendirildiği zaman farkındalığı yüksek, zihinsel anlamda oldukça gelişmiş ve görsel zekası yüksek bireylerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda ebeveynleri ve dolayısıyla gelişim dönemindeki çocukları destekleyici rol üstlenen eşleştirme kartları kullanıcıların hizmetine sunulur. Farklı malzemelerden yapılmış, farklı amaçlara hizmet eden çeşitler bulmak mümkündür. Genel olarak tüm seçenekler, zihinsel gelişimi destekleyerek kelime dağarcığını geliştirir. Odaklanma, hatırlama, dikkat gibi becerilerin gelişimini sağlar. Görsel zeka gelişiminde yadsınamaz derecede büyük bir paya sahiptir. Küçük yaşlarda oldukça önem arz eden parça-bütün ilişkisinin kurulması noktasında işlevsel bir rol üstlenir. El-göz koordinasyonunun kurulmasına yardımcı olur. Bu kartlar ile eşleştirme kartları oyunu da ebeveynler tarafından çocukları için tasarlanabilir. Bu oyunlar sayesinde çocukların ilgisini bir noktada toplamak ve uğraş edinmelerini sağlamak oldukça kolaylaşır. Tüm materyaller, çocuklar bu materyallerle temas ettiğinde sağlık açısından risk oluşturmaması amacıyla ilgili testlerden geçirilerek üretime sunulur. Ürünlerin farklı renklere, farklı şekillere ve resimlere sahip olması onların ilgisini çekme noktasında oldukça önemlidir. Bu çeşitliliğin yanı sıra yaş gruplarına göre de sınıflandırma yapmak olasıdır. Her yaş grubunun kendine özel farklı becerileri bulunduğu gibi algılama ve öğrenme yetileri de birbirinden farklılık gösterir. Farklılığın göz önünde bulundurulması ve ürünlerin bu bakışla satın alınması oldukça önemlidir. Küçük yaştaki çocuklar için temel besin maddelerini tanıma, hayvanlar alemini algılama gibi noktalar daha baskındır. Bu amaca uygun olacak şekilde meyve, hayvan, taşıt resimlerinin bulunduğu ürünleri tercih etmek doğru bir davranış olur. Renklerin algılanması, etrafındaki nesnelerle öğrenilen renklerin bağdaştırılabilmesi amacıyla üretilen renk eşleştirme kartları da küçük yaştaki çocuklar için öncelikli olarak satın alınabilecek ürünler arasındadır. İlerleyen yaşlarla beraber sayısal ve sözel zekanın desteklenmesine katkıda bulunan ürünler tercihler arasına katılabilir. Çocuğunuzun zihinsel ve görsel zekasını doğru şekilde desteklemek ve geliştirmek amacıyla sizler de eğitici özelliği bulunan bu kartlar arasından satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir, Trendyol sayesinde oturduğunuz yerden online alışverişin tadını çıkarabilirsiniz.

Çocuğunuzun Gelişimini Destekleyen Okul Öncesi Eşleştirme Kartları

Küçük yaşlardan okul çağındaki çocuklara kadar geniş yaş grubuna hitap eden eşleştirme kartı örnekleri, zihinsel gelişimin desteklenmesinden görsel zekanın gelişmesi ve nesne ilişkilerinin kurulmasına kadar birçok becerinin kazanılmasında aktif rol oynar. Her beceri ve zihinsel aktivite, yaş grubuna göre farklılık gösterir. Bu farklılık ürünlerde de kendini göstererek farklı resimler, şekiller ve renklerle karşınıza çıkar. Bebek eşleştirme kartları, basit nesne ilişkilerinin kurulmasına ve etrafındaki eşyaların tanınmasına yardımcı olur. Yaşamla kurulan ilk bağın büyük bir destekçisi konumundadır. 2 yaş eşleştirme kartları, bebeklere göre bir seviye üst becerilerin kazanılmasında işlevsel role sahiptir. Renklerin algılanması ve bu renklerin nesnelerle bağdaştırılması 2 yaş için geliştirilmesi uygun bir beceridir. 3 yaş eşleştirme kartları, renklerin yanı sıra meyve, hayvan gibi doğadaki farklı nesnelerin tanıtılması ve aralarındaki ilişkinin kurulmasında oldukça yararlıdır. Parça-bütün ilişkilerinin kurulmasını sağlar. Görsel zeka gelişimini destekleyerek hafızanın güçlenmesinde etkin rol oynar. Dikkat, odaklanma gibi problemlerin oluşmasını maksimum ölçüde engeller. 4 yaş eşleştirme kartları, hayvan, meyve, renk eşleştirmelerinin kompleks yapıda birleştirilmiş hali olarak karşınıza çıkar. Zihinsel gelişimi diğer küçük yaş gruplarına nispeten yüksek oranda destekler. Okul öncesi eğitim aşamasında yararlı bir ürün olarak psikologlar tarafından şiddetle tavsiye edilir. İlişki kurma ve eşleştirme kartları, belirli bir yaş gözetmeksizin genel olarak 0-6 yaş grubundaki çocukların görsel, zihinsel gelişiminin desteklenmesini sağlar. Odaklanma ve dikkatin belirli bir faaliyete toplanması anlamında oldukça etkili olduğu söylenebilir. Günlük yaşamda kullanılan tüm nesnelerin çocuğun zihninde bir yer edinmesi ve aralarındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi amacıyla kullanılır. Farklı kategorilere ait eğitici kartların bir arada toplandığı ürün çeşitlerinin yanı sıra her kategorinin kendine ait şekil, renk ve resimlerinin olduğu nesneler de mevcuttur. Bunlara örnek olarak eşleştirme kartları meyveler, tüm meyvelerin renkleriyle birlikte tanınması amacıyla uygun resimlerin isimleriyle birleştirilmesi esasına dayanır. Bu renkli dünyanın büyüsüne kapılan çocuk, meyve yeme alışkanlığını da küçük yaşlarda kazanma şansını elde eder. Hayvan eşleştirme kartları, küçük yaştaki bireylerin doğadaki canlıları tanıması, hayatta kendisi harici yaşayan canlıların olduğunu bilmesi ve aralarındaki ilişkileri öğrenebilmesi yönüyle oldukça önemli ürünlerdendir. Taşıtlar eşleştirme kartları, ulaşım araçlarının tanınması ve isimlerinin öğrenilebilmesi amacıyla özel olarak tasarlanan ürün çeşitlerinden biridir. Genellikle günlük yaşamda da sıklıkla karşılabilmesinden dolayı oldukça ilgi çeken kartlar arasındadır. Gölge eşleştirme kartları, çocukların oldukça eğlendiği ve bütünsel ilişkilerin kavranmasını önemli ölçüde destekleyen ürünlerdendir. Çocuğunuzun zihinsel gelişimini küçük yaştan itibaren şekillendirmek, geliştirmek ve desteklemek, görsel hafızanın kuvvet kazanmasını ve parça-bütün ilişkisinin kurulmasını sağlamak amacıyla yaş grubuna uygun ürünler arasından alışverişlerinizi gerçekleştirebilir, onların yaşamla ilişkilerini renklendirebilirsiniz.

Hayata Dair İlk Kazanımlar: Eşleştirme Kartları

Küçük yaşlardaki çocuklar için tercih edilen meyve, taşıt, hayvan gibi nesne ve canlıların öğrenilmesine yönelik ürünler ileriki yaşlarda yerini sayısal ve sözel zekanın gelişimine katkıda bulunan ürünlere bırakır. Okul öncesi eşleştirme kartları, henüz ana sınıfına başlamamış çocukların becerilerini geliştirebilmek amacıyla ebeveynler tarafından sıklıkla tercih edilir. Okul çağındaki çocuklarda ise anasınıfı eşleştirme kartları, eğitici ve öğretici görev üstlenir. Sayı eşleştirme kartları, okul öncesi veya ana sınıfı düzeyinde sayısal zekanın oluşabilmesi ve ilerlemesi için kullanılabilecek ilk ürün çeşitleri arasında yerini alır. Burada çocuklar temel sayma sayılarının isimlerini öğrenirken yazılış biçimlerini de resimler sayesinde öğrenerek görsel hafızasında biriktirir. Bundan sonraki aşama rakam nesne eşleştirme kartları ile desteklenir. Sayıları öğrenen çocuk, öncesinde öğrendiği nesneleri sayılarla birleştirerek parçadan bütüne doğru bir öğrenim içerisine girer. Örneğin üç adet çilek resminin bulunduğu bir kartın üç sayısıyla eşleştirilmesi hem görsel hem de sayısal zeka açısından oldukça geliştirici ve destekleyici bir adım olur. Bir başka örnek olarak 3 rakamının yazıyla üç yazılmış kartla eşleştirilmesi de bu aşamada kazanılmış iyi bir beceridir. Matematik eşleştirme kartları, özellikle ana sınıfı çağındaki çocuklarda basit toplama ve çıkarma işlemlerinin algılanabilmesi ve öğrenilebilmesi amacıyla oldukça faydalıdır. Bu işlemlerin farklı resim ve renklerle görselleştirilmesi çocukların matematik işlemlerine önyargıyla yaklaşmasını engelleyerek sıkıcılıktan kurtarır ve daha eğlenceli bir faaliyete dönüştürür. Eşleştirme kartları kalıpları, öğrenilen tüm bilgilerin birleştirilmesi ve üzerine geometrik anlamda bir yorumla buluşturulması için özenle tasarlanmış ürünlerdir. Görsel zekanın gelişimine katkısı oldukça yüksektir. Hafıza eşleştirme kartları, öğrenilmiş bilgilerin pekişmesini hafıza oyunlarıyla birleştirerek daha geliştirici bir faaliyet haline getirir. Aynı kart grubu içerisinde aynı nesne, sayı veya rengin iki defa bulunması ve bu ikisinin hafızada tutularak yerlerinin bulunması temeline dayanır. Bu sayede çocukların görsel hafızasını geliştirirken resimdeki ögenin ne olduğunun tam olarak algılanması sağlanmış olur. Çocuklarınızın özellikle okul çağında kazanması gerekli görülen becerileri kazanabilmesi amacıyla bu ürünler arasından online alışveriş yöntemiyle satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir; sözel, sayısal ve görsel zekanın gelişimine oldukça büyük bir katkıda bulunabilirsiniz.

Eşleştirme Kartları Çeşitleri ile Hız Kazanan Algılama ve Kavrama Becerileri

Ürünler, çocukların ilk yaşlarda edinmesi gereken becerileri onlara kazandırmakla kalmayıp temel işlevlerinin yanı sıra yabancı dil, sözel ve sayısal zekalarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla titizlikle tasarlanır. Psikologlar tarafından zihinsel gelişimin tamamlanmasında oldukça önemli paya sahip olduğu söylenen kart çeşitleri, özellikle ana sınıfı çağındaki çocukların kişisel gelişimlerini tamamlaması amacıyla birçok farklı kategoride görseller ve yazılar içerir. Yabancı dilin günümüzdeki vazgeçilmez yeri dolayısıyla kullanıma sunulan İngilizce eşleştirme kartları, ilk yaşlardan beri öğrenilen temel bilgilerden daha büyük yaşlardaki matematik işlemlerine kadar birçok alana yayılmış bilgileri İngilizce olarak çocuklara sunar. Algılama yeteneklerini yabancı bir dil öğrenme zekasıyla birleştirme durumunda kalan çocuklar, okul öncesinde kazanacakları bu yetkinliklerle ileriki yaşları için büyük bir yatırım yapma şansını yakalar. Renkler, hayvanlar, meslekler, taşıtlar, rakamlar ve daha birçok öge İngilizce olarak görselleştirilir ve kültürel anlamda doyurucu olarak yetişmiş çocuklar algılama becerilerini oldukça geliştirmiş olur. İngilizcenin yanı sıra Arapça harflerin öğrenilebilmesi amacıyla üretilen Kur’an harfleri eşleştirme kartları da mevcuttur. Kimi ailelerin çocuklarına küçük yaşlardan itibaren din hakkındaki bilgileri anlatmak ve aktarmak istemelerinin sonucu olarak Kur’an harflerinin bilinmesi gerekli görülebilir. Bu istek ve ihtiyacın karşılanması amacıyla ilgili kartlardan yardım alınarak faaliyetlerin eğlenceli hale getirilmesi ve anlaşılabilirliğin artırılması sağlanır. Çocuğunuzun farklı diller hakkında bilgi sahibi olması, küçük yaşlardan itibaren dil öğrenmeye olan yatkınlığın geliştirilmesi ve kişisel gelişimine artı olarak bir faaliyetin eklenmesi istendiği durumlarda ilgili kartlara Trendyol aracılığıyla ulaşabilir, hızlı ve güvenli satın alma adımlarıyla zihinsel gelişim için gerekli tüm materyalleri deneyimleme şansı elde edebilirsiniz.

Farklı Malzemelerden Üretilmiş Eşleştirme Kartları

Çocuklar, ebeveynlerin hayattaki en değerli varlıkları olarak bilinir. Bu doğrultuda onlara karşı en ufak risk barındıran herhangi bir nesne veya durumun onların hayatlarında olmaması için oldukça çaba gösterirler. Bahsi geçen kartlar konu olduğunda ise çocukların sürekli temas halinde olmasından dolayı onlara zarar verecek veya alerjik reaksiyonlar oluşturacak malzemeler içermemesi oldukça önemlidir. Üreticiler, ebeveynlerin bu hassasiyetlerine tam anlamıyla karşılık verebilmek amacıyla ürünlerini gerekli testlerden geçirerek üretirler. Ahşap eşleştirme kartları, doğal malzemelerin şekillendirilerek renklendirilmesi ve ilgili resimlerle buluşturulması sonucunda meydana getirilir. Malzeme bileşenlerine bakıldığında risk barındıran hiçbir madde içermediği rahatlıkla görülür. Keçeden eşleştirme kartları, ahşaba göre nispeten daha yumuşak malzemelerle oluşturulmuş ürünlerdir. Öğreniminin ilk çağındaki küçük yaştaki bireylerin kullanımı için özenle tasarlanır ve kullanıma sunulur. Atma, vurma gibi darbelere karşı yumuşak yapısı itibarıyla hasar almaz. Uzun süreli kullanımlarda ekonomik bir ömür sunar. Özel eğitim eşleştirme kartları, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için psikologların uygun gördüğü renklendirme ve resimlendirme yöntemleriyle üretilir. Algılama ve kavrama becerilerindeki farklılık dolayısıyla ürünlerde birtakım farklılıklar görülebilir. Keçeden yapılmış kartların tercih edilmesi, herhangi bir riske karşı alınan önlem niteliğinde olabilir. Hafıza eşleştirme kartları, çocukların algıladıklarını hatırlayabilme ve daha sonrasında hatırladıkları bilgileri kullanabilme becerisini desteklemek amacıyla kullanılır. Görsel hafızayı desteklemek öncelikli amaç olarak karşınıza çıkar. Zıt kavramlar eşleştirme kartları, sözel zekanın geliştirilmesinde büyük paya sahip ürünlerdir. Genellikle doğru-yanlış, iyi-kötü gibi basit anlama sahip ve algılamada kolaylık sağlayan kelimeler tercih edilir. Ebeveynler olarak çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunan bu ürünlerin tercihinde, yapıldığı malzeme ve geliştirdiği zeka türü öncelikli olarak önemseniyorsa filtrelemeler aracılığıyla bu isteklerinizi belirtebilir, aramalarınızı daraltarak daha hızlı bir satın alma deneyimi yaşayabilirsiniz.

En Uygun Eşleştirme Kartları Fiyatları

Ürünler; kart sayısından üretildiği malzemeye, hitap ettiği yaş grubundan baskı kalitesine kadar birçok farklılık gösterir. Bu farklılıklar eşleştirme kartları fiyatları anlamında değişikliğe sebep olur. Markalar, toplumun tüm kesiminin yararlanabilmesi amacıyla en uygun fiyat seçeneklerini sunma çabası içerisindedir. Son zamanların gelişen ve oldukça kolaylık sağlayan satın alma yöntemlerinden biri olan online alışveriş imkanı, bu ürünlerin incelenmesi, sepete eklenmesi ve satın alınması için de oldukça pratik bir yöntem olarak karşınıza çıkar. Satın alma işleminden sonra deneyim sahibi olan kullanıcıların geri gönüşlerinden elde edilen bilgiler sayesinde ürünlerin; zihinsel gelişimi olumlu yönde etkilediği, kelime dağarcığını genişlettiği, görsel hafızanın kuvvetlenmesinde etkin rol oynadığı, sayısal ve sözel zekaların gelişimini desteklediği, ilgi, dikkat ve farkındalık kabiliyetlerinin oluşturulduğu, oluşturulan oyunlar sayesinde çocukların hayal güçlerinin geliştiği ve eğitim-öğretimlerini eğlenceli bir şekilde tamamladığı bilinir. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için psikologların tavsiyeleri üzerine özenle tasarlanmış ürünlerin varlığı, markaların bu konudaki hassasiyetlerini de gözler önüne serer. Okul öncesi, anasınıfı çağı ve özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler gibi birçok farklı gruba hitap eden eğitici eşleştirme kartları bulmak oldukça mümkündür. Değişen ve gelişen eğitim-öğretim yöntemleriyle birlikte bu kartlar da değişiklik göstererek öğrencilere en uyumlu hale getirilir. Ürünlerin temizlikleri ise düzenli aralıklarla nemli bir bez yardımıyla yapılabilir. Bu temizlik işlemleri çocukların sağlığı açısından oldukça önem arz eder. Sizler de uygun fiyatlı seçenekler arasından tercihlerinizi oluşturarak çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunabilir, kişisel gelişimini oldukça doyurucu bir şekilde tamamlamış bireyler için Trendyol’un online satın alma yöntemlerinden yararlanabilirsiniz.

Online Alışveriş İmkanı Trendyol ile Ayağınıza Geliyor

Toplumun gelişen ve teknolojilere ayak uyduran şekliyle sürekli olarak değişen alışveriş alışkanlıklarına bağlı olarak Trendyol, kullanıcıların pratik ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşaması için var gücüyle çalışır. Oturduğunuz yerden basit işlem adımlarıyla ihtiyaçlarınızı aratmanız ve incelemeniz oldukça kolaylaşır. İş, ev, okul fark etmeksizin internet bağlantınızın olduğu her mekandan ürünleri incelemek mümkündür. Aramalarınızı birkaç kelime yazarak yapabileceğiniz gibi kategoriler arasından seçiminizi belirterek de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun sonucunda karşınıza çıkan liste içerisinden ilgili filtreleme özelliğinden yararlanabilirsiniz. Bu aşamada materyal özelliği, yaş grubu, ürün rengi gibi kriterlerinizi belirtebilir ve bunun sonucunda isteklerinize uygun bir arama sonucu elde edebilirsiniz. Listeyi size uygun hale getirmek amacıyla sıralama özelliğinden yararlanabilirsiniz. Bu özellikler sayesinde karar verme aşamasını kolaylaştırabilir, zamandan tasarruf etme imkanını yakalayabilirsiniz. Kararsız kaldığınız veya ürün hakkında daha fazla detaya ulaşmak istediğiniz durumlarda ürünleri kullananlar tarafından oluşturulmuş yorum bölümünden destek alabilirsiniz. Bu bölümde kullanıcıların puanlamalarına da ulaşabilirsiniz. Kararlarınız sonunda ürünleri kolaylıkla sepetinize ekleyebilir ve satın alma aşamasına geçiş yapabilirsiniz. Satın alma aşamasında sizleri birçok farklı ödeme seçeneği karşılar. Size uygun ödeme seçeneğini belirterek devam edebilir, tarafınıza ait banka veya kredi kartı bilgilerinin Trendyol güvencesiyle korunduğundan son derece emin olabilirsiniz. Satın alma işlemlerinde tek tek farklı ürün gruplarından alışveriş yapabileceğiniz gibi eşleştirme kartları seti çeşitleri arasından da tercihlerinizi oluşturabilirsiniz. Ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra deneyimlediğiniz ürün hakkındaki geri dönüşlerinizi sizler de yorum bölümünde belirterek yeni alışveriş yapacak kullanıcılara yardımcı olabilirsiniz. Dilerseniz bu noktada alışveriş deneyiminizi ve satın aldığınız ürün veya ürün gruplarını da puanlama şansını elde edebilirsiniz.