Fiyat
Fiyat Geçmişi
Ürün Puanı
Satıcı Tipi
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_APPROVE_SELLER_TITLE
Onaylanmış Satıcı
Türkiye’de veya uluslararası olarak yüksek bilinirliğe sahip markaların resmi satıcılarına “Onaylanmış Satıcı” rozeti verilir.
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_SUCCESSFUL_SELLER_TITLE
Başarılı Satıcı
Trendyol’daki son 6 ay performansıyla yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan, kaliteli ve güvenilir hizmet veren satıcılara “Başarılı Satıcı” rozeti verilir.
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_AUTHORIZE_SELLER_TITLE
Yetkili Satıcı
Onaylanmış markaların resmi satıcılarının satışa sunduğu, ilgili markanın ürünlerine “Yetkili Satıcı” rozeti verilir.
Satıcı Tipi Nedir?
"

Meryem Ana Otu

" araması için 86 sonuç listeleniyor

Meryem Ana Otu

Meryem Ana Otu Kullanımı

Meryem Ana Otu Kullanımı

Meryem Ana otu aynı zamanda Meryem Ana Eli bitkisi ya da Fatma Ana Eli bitkisi olarak da bilinir. Meryem Ana otu esas olarak Namibya Çölleri’nde yetişmektedir. Bununla birlikte başta Güney Afrika olmak üzere Afrika genelinde ve Arap Yarımadası’nda yaşayabilmektedir. Çöllerde çok seyrek yağan yağmurlar Meryem Ana otunun kurumuş gibi görünen dallarının gözle görülebilen bir hızla açılmasını sağlar. Dallar açıldıktan sonra canlanır ve yeşil rengini alır. Daha sonra özel kapsüllerinde sakladığı tohumları etrafa saçar. Folklorik tıpta gebe kalmaya ve doğumu kolaylaştırmaya destek olduğuna inanılan çok yıllık otsu bir bitkidir. Bu bitkinin basit jinekolojik ve hormonal rahatsızlıkları giderdiği, çeşitli hormonların sentezini artırarak gebe kalmayı kolaylaştırıcı ya da doğumu hızlandırıcı etkilerinin yanı sıra başka birçok faydalı özelliği bulunmaktadır. Bilim dünyası da “Meryem Ana otu nedir?” sorusunun cevabını bulmak için çalışmalar yapmaktadır. Fatma Eli otu hakkında pek çok laboratuvar çalışması ve klinik çalışma, hakemli dergilerde yayımlanmış birçok makale bulunmaktadır. Genel olarak bilimsel makalelere bakıldığında Meryem Ana otunun, ciltte pigment bozukluğunu önlemesi (anti melanogenez), nitrik oksit düşürücü (inhibitörü), antioksidan, karaciğer koruyucu (hepatoprotektif), mide koruyucu (gastroprotektif), antibakteriyel, enflamasyon ve ödem önleyici (antiinflamatuar), bağışıklık güçlendirici (immünostimülatör) ve kanser hücrelerini yok etmek gibi önemli özelliklerinin yanı sıra çeşitli rahatsızlıkların giderilmesine yardım ettiği belirlenmiştir. Şifalı etkileri nedeniyle Afrika, Arap ülkeleri ve Anadolu’da uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu faydalı etkilerine ek olarak yapılan araştırmalar aynı zamanda yüksek dozda uzun süreli Fatma Eli bitkisinin kullanımının karaciğer üzerinde hasara neden olabileceğini göstermiştir. Aynı zamanda gebelik oluştuktan sonra özellikle bebeğin rahme tutunduğu ve organlarının geliştiği dönemlerde (implantasyon ve organogenez) tüketildiğinde, öncesinde toksisite etkilere sahip olduğu ve gelişmekte olan fetüsler için potansiyel olarak zararlı olduğuna dair laboratuvar çalışmaları da bulunmaktadır. Özellikle gebeliğin ilk dönemlerinde bebek üzerinde risk oluşturabildiği için kullanmadan önce devam eden bir hamilelik olup olmadığı konusunda emin olunması tavsiye edilir. Ayrıca riskli gebeliklerde hamilelik süresince ya da doğum öncesinde ya da doğum sırasında tüketilmemesi ya da doktor kontrolü altında kullanılması gerekmektedir.Meryem ana otu da dahil olmak üzere bitkisel tedavi yöntemleri çok uzun yıllardır bilinen kadim bilgilerdir. Anadolu’da fitoterapi uygulamalarının kaynağı da binlerce yıllık geçmişe dayanmaktadır. Halk tıbbı ya da geleneksel tıp olarak da bilinen bitkisel tedavi ya da fitoterapi uygulamalarında Meryem Ana otu da dahil olmak üzere çok çeşitli endemik türler hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Birçok bitkinin geleneksel tıpta nasıl ve ne şekilde kullanılacağı bilinmektedir. Bu geleneksel bitkisel tedavilerin kökeninin ise milattan önce 3.500’lü yıllardan günümüze kadar ulaşan ve Ninova Kütüphanesi’nde saklanan tabletlere dayandığı düşünülmektedir. Bu tabletlerin okumaları yapıldığında, bitkisel tedavilere büyük yer ayrıldığı ve zamanın hekimleri tarafından kullanıldığı anlaşılmıştır. Hititlerin Anadolu’da hüküm sürdüğü milattan önce 1.600’lü yıllarda kullandıkları bitkisel tedavi yöntemlerinin de bu tabletlerde anlatılan tedavi yöntemleri ile benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Anadolu’nun oldukça zengin bir bitkisel tedavi geleneğine sahip olmasının sebebi, önemli birçok uygarlığı barındırmış olması, önemli ticaret ve göç yollarının merkezi olması ve çok geniş bir bitki örtüsü zenginliğine sahip olmasıdır. Bu endemik bitki zenginliği ve kültürel çeşitliliğin sonucu olarak birçok dini yaşayıştan ve kültürden etkilenmiş ve birçok kültürün de zenginleşmesini sağlamıştır.Meryem Ana otu kullanımında temel olarak 2 dayanak bulunmaktadır. İlki inançsal ve manevi desteğidir. Diğer etkisi ise tıbbi olarak metabolizmada meydana getirdiği etkilerdir. Bu bitkiye yüklenen ruhani anlama bakacak olursak Meryem Ana otuna hem Meryem Ana eli hem de Fatma Ana Eli bitkisi denilmektedir. Anadolu’da hem İsa dönemi ilk Hristiyanlık kültürünün yaşanması hem de İslam dini ile birlikte Müslümanlık kültürünün hüküm sürmesinden ötürü aynı bitkinin hem Fatma hem de Meryem ismi ile anılması şaşırtıcı değil. İncil’de yer alan kayıtlarda Hz. Meryem’in Mısır’a kaçarken bu bitkiyi kutsadığına ve sonsuz yaşam verdiğine inanılır. Bir başka rivayete göre de Peygamber Efendimizin kızı Hz. Fatıma’nın kendi elleriyle bu bitkiyi diktiği belirtilmektedir. Yine Meryem’in eli, Fatıma’nın eli, Peygamber’in kızı ya da diriliş çiçeği gibi isimlendirmelere de rastlamak mümkündür. Bu inançsal özelliklerinden ötürü Meryem Ana otu, kadınların doğum yaptığı sırada manevi destek sağlamak için kullanılmaktadır. Doğum yapan kadının yanına metal veya çömlek bir kase içine su konur, bu su çeşitli dualarla şifalandırılır ve Meryem Ana otu bu suyun içine bırakılır. Bitki, su ile temas edince açılmaya başlar. Fatma Ana Eli bitkisi açıldıkça bebeğin de kolaylıkla doğacağına, doğum sürecinin de su gibi kolayca akıp geçeceğine inanılır. Bazen Fatma Ana Eli bitkisinin konduğu sudan yudum yudum içirilir. Doğumu yaptıran ebe, elini bu suya batırarak doğum yapmakta olan annenin sırtını “Bu el Fatıma Ana’nın elidir, benim elim değildir.” diyerek sıvazlayıp anneye manevi destek sağlar

Meryem Ana Otu Tıbbi Kullanımı

Meryem Ana Otu Tıbbi Kullanımı

Meryem Ana otu kullananlar doğum sürecine yardımcı bu inançsal etkilerinin yanı sıra aynı zamanda tıbbi etkilerinden de faydalanmaktadır. Meryem ana otu, gebe kalmayı destekleyici etkilere sahip olduğu için de kullanılmaktadır. Yapılan laboratuvar çalışmalarında 100mg/ml dozunda Meryem Ana otu ekstratı verilen laboratuvar çalışmalarında LH, FSH, Progesteron ve Prolaktin hormonlarında istatistiksel olarak anlamlı artışlar olduğu gösterilmiştir. Bu hormonların etkisine ve önemine bakacak olunursa LH yani lüteinze hormon, hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme fonksiyonlarında görev alır. Erkeklerde testosteron salımını destekler ve cinsiyet özelliklerinin gösterilmesini sağlar. Bu nedenle erkeklerde sperm sayısı ve kalitesinde düşüklük olması durumlarında sperm üretimini ve sperm kalitesini arttırmak amacıyla halk tıbbında kullanılmaktadır. Kadınlarda ise menstrüel siklusta yumurtanın çatlamasını ve döllenmeye hazırlanmasını sağlar. FSH, yani folikül uyarıcı hormon kadınlarda yumurtalıkların, erkeklerde testislerin normal şekilde çalışmasını sağlar. Progesteron hormonu, döllenmiş yumurtanın rahim duvarına tutunmasını ve ayrıca gebeliğin devamlılığını sağlar. Prolaktin, özellikle lohusalık döneminde süt salgılanmasını arttırır. Burada Meryem otu kullananların, bu bitkinin yumurtlamayı ve gebe kalmayı kolaylaştıran hormon sentezini arttırdığı gibi yumurta üretimini engelleyen prolaktin hormonu artışını da tetiklediğini akılda tutmaları gerekir. Gebelik öncesi prolaktin hormonunun normal değerlerden yukarıda olması gebe kalmayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle prolaktin seviyesi yüksek olan kişilerin, Meryem Ana otunu kullanmadan önce hormon seviyelerini baktırması ve doktor kontrolü altında bitkiyi kullanması önerilmektedir. Meryem ana otu kullanımı yalnızca gebelik için değil, aynı zamanda adet kanamasını tetiklemek için adet söktürücü (emenagog) olarak da tercih edilir. Basit adet düzensizliği olan kadınlarda adet söktürücü olarak kullanılabilmektedir. Doğuma yardımcı olmasının sebeplerinden birisi de bu adet söktürücü etkisidir. Bu nedenle özellikle riskli gebeliklerde kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Bununla birlikte soğuk algınlığı, sara nöbetleri, rahim kanaması, ağrı kesici özellikleri bulunmaktadır. Yapılan laboratuvar çalışmalarında Meryem Ana otunun sulu ekstretinin sitotoksik (hücre öldürücü) etkisi sayesinde meme kanseri hücrelerini başarılı bir şekilde yok ettiği belirlenmiştir. Kanser hücrelerinin büyümesini engellendiği ve diğer hastalıkların tedavisindeki önemi nedeniyle önemli bir tıbbi bitki olma özelliği taşımaktadır.

Meryem Ana Otu Yorumları

Meryem Ana Otu Yorumları

Geleneksel tıpta asırlardır kullanılmakta olan Meryem Ana otu ile ilgili gerek kullanıcılara gerekse akademik yayınlara dayanan birçok yorum bulunmaktadır. Bu yaygın kullanımı nedeniyle Meryem Ana otu kullananların deneyimsel yorumlarına ek olarak bilim dünyasının da ilgini çeken bu bitki üzerine sayısız akademik yorum da bulunmaktadır. Meryem Ana otu kullananlar genellikle hamile kalma süreçlerinin kolaylığından ya da doğum süreçlerinin rahat geçtiğinden bahsetmektedir. Bununla birlikte kullanım amaçlarına, kullanım şekillerine ve kullandıkları döneme bağlı olarak Meryem Ana otunu kullanmaya başladığını, ancak gebe kalma konusunda henüz bir ilerleme olmadığını belirten kişilerin yorumlarına da rastlamak mümkündür. Bu bitkinin şifacı etkisine olan inanç o kadar güçlüdür ki, kişiler bitkinin henüz etkisini görmemiş olsalar da Peygamber Efendimiz’in kızı Fatıma Annemizin eli, Fatma Ana eli, Diriliş bitkisi gibi isimlere konu olan manevi yönünden ötürü bitkiyi kullanmaya devam edeceklerini belirten yorumlara da rastlanmaktadır. Akademik olarak yayınlara istinaden bilimsel çevrenin Meryem Ana otu yorumları ise klinik ve laboratuvar çalışmalarına dayanmaktadır. Bu şifalı bitkinin mide rahatsızlığı, antispazmodik, yorgunluk, adet krampları, adet düzensizliği depresyona karşı kullanıldığını belirten akademik yorumlar bulunmaktadır. Yine artrit (eklem iltihapları), enfeksiyonlar, diyabet, astım, viral ve otoimmün hastalıkların tedavisinde etkili olduğuna inanılmaktadır. Aynı zamanda ameliyat sonrası ağrının giderilmesi için de kullanıldığına dair akademik atıflar bulunmaktadır. En önemli akademik yorumların başında ise başta meme kanseri hücrelerinin büyümesini durduğu ve gerilettiğine dair yapılan laboratuvar çalışmaları gelir. Bu yönüyle benzer şifalı bitkiler gibi Meryem Ana otunun da kanser tedavilerinde destekleyici olarak kullanılmasının düşünülmesi gerektiği belirtilmektedir. Olumlu akademik yorumlara ek olarak döllenmenin ilk dönemleri (implantasyon ve organogenez döneminde) tüketildiğinde, gelişmekte olan fetüsler için potansiyel olarak zararlı etkilere neden olduğuna dair akademik yorumlar bulunmaktadır. Yine yoğun tüketime bağlı karaciğer hasarına neden olabileceği de belirtilmektedir. Bu nedenle yüksek miktarda kullanımından kaçınılmalı ve uzun süreli kullanımlarda doktor kontrolünde devam edilmesi önerilmektedir.

Meryem Ana Otu Nasıl Kullanılır?

Meryem Ana Otu Nasıl Kullanılır?

Meryem Ana otu hamile kalmayı desteklemek ve doğumu kolaylaştırmak için yaygın şekilde kullanılmaktadır. Her iki durumda da Meryem Ana otu bir kap su içerisinde bir süre bekletilerek suyu şifa arayan kişiye içirilmektedir. Suyunun hazırlanması konusunda dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki bu bitkinin çöl ikliminde yetişiyor olması ve elimize ulaşana kadar çok farklı şartlardan geçtiğidir. Bu sebeple eğer suyu kullanılacaksa önce kaynamış ve oda sıcaklığına gelmiş suya 2-3 dakika bekletilerek üzerine yapışmış olan toz-kir ve yabancı maddelerin yumuşayarak uzaklaştırılması gerekir. Daha sonra yine ılık suda 1 gece bekletilerek kullanılacağı gibi daha etkin ve şifalı olan yöntemler de vardır. Diğer şifalı bitkiler gibi kaynamış ve 70-80 dereceye kadar dinlendirilmiş su ile cam bir kapta demlenip taze olarak tüketilmelidir. Bu işlem sayesinde hem Fatma Ana Eli otundaki magnezyum, kalsiyum potasyum, çinko ve demir gibi hamilelik ve doğum için yararlı birçok mineral suya geçerken aynı zamanda yine bitki bünyesindeki şifalı anastatinler, alkaloidler, biyoflavonoidler , glukozinolatlar, saponinler, steroller / triterpenler ve tanenler gibi bileşenlerin suya geçmesi sağlanır. Soğuk suda bekletildiğinde bu mineral ve bileşenler tam olarak ayrışmayabilir ya da uzun süre suda bekletildiği için etkinliğini yitirebilir. Bu nedenle 70-80 derecelik sıcak suda, cam veya porselen bir kapta 10-15 dakika demlendikten sonra taze olarak tüketilmesi etkinliğini arttıracaktır. Meryem ana otu dalları demlendikten sonra içeriğindeki minerallerin ve bileşenlerin çok büyük çoğunluğu suya geçtiği için bir sonraki demlemede yeni dalların kullanılması önerilmektedir. Ayrıca bitkinin yetiştiği bölgeye ve demlemeye bağlı olarak demleme sonrası suya geçen mineral ve bileşik miktarı bilinmediği için tek seferde bütün gövde demlenmemelidir. Her demlemede gövdeden parçalar koparılarak taze olarak demlenmeli ve tüketilmelidir. Dallar bittiğinde Meryem Ana otu yenilenmelidir.

Meryem Ana Otunun Diğer Kullanım Şekilleri

Meryem Ana Otunun Diğer Kullanım Şekilleri

Meryem ana otu kullanımı için sıklıkla çay gibi demleme şeklinde sulu özütü içilmektedir. Bununla birlikte farklı kullanım şekilleri de bulunmaktadır. Doğrudan tüketmek de bu yöntemlerden nadir olarak kullanılan yöntemlerden birisidir. Öğütülerek toz haline getirilmiş olan Meryem Ana otu, sabahları tok karnına yarım çay kaşığı (1-1,5 gram) olarak tüketilebilir. Bu şekilde kullanımı sayesinde bitki içeriğindeki mineraller ve bileşenler daha yoğun sindirime uğrar ve etkinliği artar. Bununla birlikte Meryem Ana otunu toz halinde satın alırken doğru ve güvenli yerden satın almak gerekir. Satın alacağınız ürün, toz halinde olacağı için içerisinde farklı türden bitki parçaları karıştırılmış olabilir. Bu nedenle Meryem Ana otunu bütün halinde alıp kendiniz el değirmeninde öğütebilirsiniz. En güvenli ve avantajlı ürünleri Trendyol’da bulabilirsiniz. Sağladığı şifalı özellikleri ve manevi desteği de göz önüne alındığında Meryem Ana otu fiyat olarak da oldukça avantajlı ve şifalı bir bitkidir.Meryem Ana otunun başka bir kullanım şekli ise tütsü şeklinde olandır. Eski kadim bilgilerde tütsü ile beyaz duman kullanımı oldukça yaygındı. Farklı niyetler ve amaçlar için tütsüler yakılır, kokunun evin içine yayılması sağlanırdı. Burada manevi etkilerinin yanı sıra tütsü ile gaz haline gelen Meryem Ana otu içeriğindeki bileşikler inhaler olarak (solunumla) doğrudan kana karışmaktadır. Eskiden doğum sırasında tütsü olarak yakılır ve annenin soluması ve doğumu kolayca yapması amaçlanırdı. Tütsü halinde kullanılan Meryem Ana otunun dumanının direkt olarak ciğerlere çekilmesinden kaçınılmalı, tütsü dumanının ortama yayılması sağlanmalıdır. Ayrıca diğer kullanım şekli ise kullanıldığı ortamın enerjisini manevi yönden yükseltmektir. Arap Yarımadası’nda da yetişen bu bitki, Hac vazifesi ya da Umre ziyareti için Arap Yarımadası’nı ziyarete gidenler tarafından getirilmekte ve manevi yönü sebebiyle saklanmaktadır. Bu bitkiye aynı zamanda Fatma Ana Eli bitkisi de denildiği için aynı manevi enerjiyi evlerde de yaşatmak için kullanılmaktadır. Misafir geldiğinde su içine bırakılarak açılması sağlanmaktadır. Fatma Ana Eli bitkisi açıldıkça misafirin getirdiği bereketin de artacağına inanılır.

Meryem Ana Otu ve Diğer Şifalı Bitkiler Trendyol’da

Meryem Ana Otu ve Diğer Şifalı Bitkiler Trendyol’da

Meryem Ana otu ya da Fatma Ana Eli bitkisi olarak bu şifalı bitkinin bilinen en yaygın kullanım amacı gebe kalmaya destek olması ve doğum sürecini kolaylaştırmasıdır. Bununla birlikte İslam ve Hristiyanlık inancında güçlü manevi anlamlar yüklenmiş olan Meryem Ana otu, evlerde manevi enerjiyi yükseltmek için kullanılmaktadır. Trendyol’dan alacağınız bu şifalı ve manevi değeri yüksek Meryem Ana otunu çay gibi demleyerek taze olarak içebileceğiniz gibi aynı zamanda öğütüp sabahları tok karnına bir çay kaşığı şeklinde yutabilirsiniz. Her iki kullanım şeklinde de şifa bulacağınız Meryem Ana otu tüketiminde gün içerisinde su içmeye de dikkat etmeniz gerekir. Meryem Ana otunun içeriğindeki bileşikler metabolizmayı hızlandırırken içeceğiniz bol su ile de vücudu temizlemeye yardımcı olacaktır. Meryem Ana otu yalnızca gebe kalma, doğumu kolaylaştırıcı özelliklere sahip değildir. Trendyol’dan alacağınız Meryem Ana otu aynı zamanda adet söktürücü ve adet düzenleyici, sperm üretimini uyarıcı, antioksidan, antifungal ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Mikrop öldürücü aktiviteye sahip olduğu için enfeksiyona karşı yardımcıdır. Bu bitkinin hem metanolik hem de sulu özütlerinin (çay gibi demleyerek kullanmak) hipoglisemik (şeker düşürücü) özelliğe sahip olduğu gösterilmiştir. Metanolik özüt, diyabetik deney hayvanlarında önemli ölçüde hipolipidemik (kandaki yüksek orandaki yağ seviyelerini tedavisi) etkiler sergilemiştir. Bu şifalı bitki hepatoproteksiyon etki, yani zararlı kimyasal maddelerin karaciğer üzerinde hasar verme oranını azaltmakta ya da yok edebilmektedir. Şifa deposu bir çöl bitkisi olan Meryem Ana otuna ve diğer şifalı bitkilere Trendyol avantajları ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Meryem Ana Otu Nasıl Kullanılır?

Doğal ve şifalı olan Meryem Ana otu sıcak suyun içine atılıp demlenerek kullanılır. Anne adayı bireyler için son derece faydalı olan bu Meryem Ana otu üreme dönemlerinde kadınların yumurtalarının artmasını destekler. Ayrıca çocuk yapmayı planlayan ebeveynler cinsel birleşme öncesi bu Meryem Ana otu çaylarından içerek performanslarını arttırabilirler. Çocuk bekleyen her annenin Meryem Ana otu içmesi sayesinde yumurta sayıları artar. Böylelikle çocuklarının olma ihtimalleri de fazlalaşır. Sıcak suda 2 dakika Meryem Ana otu bekletmek yeterli bir süredir. Hemen kaynayan suya atılan Meryem Ana otu açılarak içerisindeki özütü sıcak suya aktarır. Sonra bu su oldukça şifalı bir suya dönüşür. Dileyen kişiler bu suyu soğuttuktan sonra şerbet niyetine de içine şeker katarak geçebilirler.

Meryem Ana Otu Ne İşe Yarar?

Meryem Ana otu anne ve baba olmak isteyen ebeveynlerin üreme döngülerini arttırma işine yarar. Erkeklerde sperm sayısını arttırabilir. Dişi bireylerde de yumurta hücrelerinin artmasına yardımcı olabilir. Bu sayede çocuk yapmayı planlayan her anne baba adayı daha verimli bir hamilelik dönemi için hazırlık sürecine başlar. Meryem Ana otu sıcak suya atıldığında yapraklarındaki etken maddeler çay şeklinde suya verilir. Ardından tüketilmeye uygun hale gelir. Bu sayede özellikle hamile kadınlara da verilen Meryem Ana otunun çayı sancısız bir doğum için gereklidir. Ancak Meryem Ana otunu kullanmadan önce uzman görüşü almak faydalı olur. Ayrıca alerjen etki yapmayan Meryem Ana otunu araştırarak tüketmek ve fazla dozda kullanmamak gereklidir. Hamilelik dönemlerinizde doğuma yakın Meryem Ana otu çayını içebilirsiniz.

Meryem Ana Otu Nerede Bulunur?

Şifalı ve yararlı Meryem Ana otunu Trendyol’da bulabilirsiniz. Aldığınız Meryem Ana köklerini ılık veya sıcak sulara atarak açılmalarını sağlar. 2 dakika boyunca demlenmesini yeterli bulabilirsiniz. Bu sayede içmeyi arzuladığınız Meryem Ana otu çayını hazırlayarak belirli dönemlerde özellikle hamile kalma sürecinde içebilirsiniz. Çocuk yapılması sırasında faydası olan Meryem Ana otunun şifalı kökleri sayesinde yumurta sayınızı arttırarak hamile kalma olasılığınızı arttırabilirsiniz. Trendyol’dan satın aldığınız Meryem Ana otlarını düzgün bir yerde stoklamanız ve nem almamasına dikkat etmeniz gereklidir. Ayrıca Meryem Ana otunun köklerini son derece faydalı şekilde ve hamilelik sonrasında da rahatlıkla kullanılabilirsiniz.