Fiyat
Hazne Kapasitesi
Voltaj
Basınç Kontrolü
Zamanlayıcı
Garanti Süresi
Garanti Tipi
Program Sayısı
Fiyat Geçmişi
Renk
Priz Tipi
Gecikmeli Başlatma Fonksiyonu
Frekans
Ürün Puanı
Satıcı Tipi
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_APPROVE_SELLER_TITLE
Onaylanmış Satıcı
Türkiye’de veya uluslararası olarak yüksek bilinirliğe sahip markaların resmi satıcılarına “Onaylanmış Satıcı” rozeti verilir.
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_SUCCESSFUL_SELLER_TITLE
Başarılı Satıcı
Trendyol’daki son 6 ay performansıyla yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan, kaliteli ve güvenilir hizmet veren satıcılara “Başarılı Satıcı” rozeti verilir.
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_AUTHORIZE_SELLER_TITLE
Yetkili Satıcı
Onaylanmış markaların resmi satıcılarının satışa sunduğu, ilgili markanın ürünlerine “Yetkili Satıcı” rozeti verilir.
Satıcı Tipi Nedir?
"

Buharlı Pişirici

" araması için 91 sonuç listeleniyor

Sağlıklı ve Lezzetli Yemekler için Buharlı Pişirici Trendyol'da!

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için vazgeçilmez olan beslenme ihtiyacının karşılanabilmesi için gelişen mutfak kültürü hiç durmadan gelişir. İnsanların yerleşim alanları sahip oldukları imkanlar ve çevresel etmenlerin etkisi ile farklılaşır. Zamanla yaşanan savaşlar, göçler veya ticaret ile birbirleri ile iç içe geçen mutfak kültürü bazı toplumlar için ortak bir payda haline gelir. Yeme içme kültürünün en önemli parçalarından biri ise hangi besinin nasıl pişirildiğidir. Ateşin bulunmasının ardından insanlar yiyeceklerini farklı şekillerde pişirmeye başlar. Söz gelimi Orta Asya’da göçebe olarak yaşayan Türk kabileleri uzun yolculuklarda dayanıklı olması için çiğ eti kurutarak pişirmeden tüketilir. Pastırmanın ilk ortaya çıkışının bu şekilde olduğu söylenir. Bunun yanı sıra sebze yetiştiriciliği için uygun bir bölge olan Mezopotamya halkları yemeklerinde sebzeyi çoğunlukla kullanırken Akdeniz ve Uzak Doğu halkları yemeklerinde çoğunlukla deniz ürünleri kullanır. Farklı yemek tipleri için farklı pişirme tekniklerini ortaya koyan halklar birbirleri ile etkileşim sonucunda bu bilgilerini diğer halklara aktarır, bu bilgiler bugüne kadar ulaşır. Araştırmacılar ilk buharlı pişirici kullananlar arasında Türklerin de olduğunu söyler. Halihazırda dünyada buharlı pişirici tencere kullanımında ilk sırada olan Çin bu tekniği ilk kullanan halklardan biridir. Bu tekniğin yanı sıra pek çok farklı pişirme seçeneği ilk çağlardan beri insanlar tarafından geliştirilir. Pek çok bilim insanı araştırmalarında ilk olarak bulunan yeme tekniklerini sıraya koymaya çalışır. Ancak yeme içme kültürünün oluşmasında tam bir tarihi sıralama bulunmaz. Uzmanların tahminlerine göre ilk olarak ateşte direkt olarak ızgara yapma ile başlayan pişirme macerası deneme yanılma yolu, madenlerin bulunması ile değişiklik gösterir. Değişik kap ve çatal kaşığın yapılmasının ardından yeni teknikler ortaya çıkar. İlkel buharlı pişirici ürünler bu buluşların ardından tarih sahnesine çıkar. İnsanların yiyecek ihtiyaçlarına daha rahat şekilde ulaşmaya başlamalarının ardından ise mutfak sanatı olarak adlandırılan şey ortaya çıkar. Yalnızca yemek pişirmek değil görselliğe de büyük önem verilen sofralar kurulmaya başlanır. Bu sayede toplumların birbirlerinin mutfak kültürlerinden etkilenme süreçleri hızlanır. Örneğin Türk yemek kültürü Bizans, Çin ve Arap toplumlarından yoğun olarak etkilenir. Teknolojik özelliklerle donatılan ürünleri Trendyol’da bulabilirsiniz.

Buhar Teknolojisinin Kullanıldığı Buharlı Pişiriciler

Buhar Teknolojisinin Kullanıldığı Buharlı Pişiriciler

Su buharı dünyadaki yaşamın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez maddelerden biridir. Su döngüsü olarak bilinen doğal olaylar silsilesi dünyanın varoluşunda büyük etkide bulunur. Buhar teknolojisi denildiğinde ise doğal buharın kullanıldığı, yapay olarak buhardan yararlanılan olarak ikiye ayrılır. Doğal buhar enerjisi özellikle toprak altında kayaçların arasına sıkışan suların sıcak bir yüzeyle temas etmesinin ardından yeryüzüne çıkması ile oluşur. Bu buharın yeryüzüne çıkış hızına göre bulundukları bölgede elektrik santrali kurularak doğal şekilde elektrik enerjisi elde edilebilir. Bunun yanı sıra tüm dünyada ve Türkiye’de özellikle ünlü olan kaplıca turizminin temel kaynağı olarak bilinir. Kaplıcalardaki suyun ısıtılması için yeraltından çıkan buhardan faydalanılır. Bunun yanı sıra bazı madde ve minerallerin üretimi için kullanılır. Endüstriyel olarak sebze ve meyve kurutulması işleminde doğal bir kurutucu olarak kullanılır. Buhar enerjisinin yeryüzüne çıktığı yerlerde yapılan çalışmalar ile ortaya çıkan ısı enerjisi evlere ulaştırılarak merkezi veya ferdi ısınma işlemi için tercih edilir. İnsanların yapay buhar enerjisinden üst düzeyde faydalanmaları için sanayi devriminin beklenmesi gerekir. Sanayi devrimi öncesinde insanlar buhar enerjisini genel olarak yemekler için buhar pişirici aparatı yardımıyla kullanır. Devrim öncesinde Fransız mucitler düdüklü tencereyi bulur. Buharı tencerenin içine hapsettiklerinde yemeklerin daha yumuşak ve daha lezzetli olduğunu fark ederler. Bu şekilde yüksek su buharı basıncı yardımıyla yemeklerin pişmesi sağlanmaya başlanır. Ancak buharın asıl kullanımı sanayi devrimi sırasında buharlı motorun icat edilmesi ile sağlanır. Buharlı motorun içindeki su kömür yakılarak ısıtılmakta ortaya çıkan enerji kinetik enerjiye çevrilir. Özellikle buharlı lokomotifler ve gemilerin yapılması ticaret ve ulaşım alanında gelişme sağlanır. Dünyanın her yanına döşenen demir yolları ile trenle yolculuk yapılmaya başlanır. Önceki dönemde at veya benzer bineklerle çok uzun saatler süren yollar kısalmaya başlar. Bu motorda içinde büyük miktarda su olan bir kazan ve onu ısıtacak kömür veya petrole ihtiyaç duyulur. Motorun icadının ardından buharla çalışan makineler hızla yaygınlaşır. Teknolojinin gelişmesi ile daha küçük buhar motorları üretilir ve günlük hayatın bir parçası haline gelmeyi başarır. Buharla çalışan makinelerin yanı sıra buharı araç olarak kullanan makineler de hayatın bir parçası haline gelmeye başlar. Metal buharlı pişirici gibi ürünlerin insanların beğenisine sunulur. Bunun yanı sıra ütü gibi insan hayatını çok kolaylaştıran ev eşyalarında buhar kullanılmaya başlar. Daha önce içerisine kömür közü koyularak ısıtılan ütüler elektrik yardımı ile artık buhar yardımı ile kıyafetleri düzeltmeye başlarlar. Son yıllarda ise çamaşır makinelerinde yoğun şekilde buhar teknolojisi kullanılır. Bunun yanı sıra nefes almakta zorlanan kişiler için nefes açıcı buhar makineleri de üretilir. Mini buharlı pişirici ya da diğer buharlı pişirici modellerini Trendyol’da inceleyerek kararınızı verebilirsiniz.

Uluslararası Mutfaklarda Etkileşim Sunan Buharlı Pişirici

Uluslararası Mutfaklarda Etkileşim Sunan Buharlı Pişirici

İlk insanlar küçük topluluklar halinde, çok içe kapanık şekilde yaşar. Zamanla çoğalan nüfus ve daha verimli yerlere göç etme isteği farklı kabilelerin birbirleri ile karşılaşmasına yol açar. Birleşerek daha büyük topluluklar oluşturan bu insanlar deneme yanılma yolu ile buldukları şeyleri birbirlerine öğretir. Henüz ateşin bulunmamasından dolayı avcı ve toplayıcı olarak yaşamlarını sürdürür. Belli bir mutfak kültürünün oluşması ise ateşin bulunması ve küçük toplulukların daha büyük olan şehirlerde birleşmesi ile olur. İnsanlar bulundukları alanın imkanlarına göre ateşte pişirdikleri yiyeceklere çeşitli eklemeler yapmaya başlar. Tuz ve baharatların bulunması bu açıdan büyük bir gelişme sağlar. Madenlerin keşfedilmesi ile yemek kültürü bambaşka bir boyuta ulaşır. Bu dönemde ızgara yapmak veya çeşitli ateşe dayanıklı kapların içinde yiyeceklerin haşlamaları yapılmaya başlanır. Bu dönemden sonra halklarda belli bir mutfak kültürü oluşmaya başlar. Tarihi eser kalıntılarına bakıldığı zaman savaş aletleri veya dini eşyaların yanı sıra yemek için kullanılan eşyalara rastlanır. Özellikle çeşitli madenlerden tabakların yanı sıra çatal ve kaşık kalıntılarına rastlamak mümkündür. Artık avcı toplayıcı değil tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve büyük şehirlerde yaşayan insanlar belli bir yemek alışkanlığı edinmeye başlar. Farklı bölgelerde yaşayan insanların farklı yemek alışkanlıkları oluşur. Avcı toplayıcılıktan üreticiliğe geçen halklar artık ihtiyaçlarından fazlasını üretir. Bazı bölgelerde yoğun olarak bulunan maddeler diğer bölgelerde bulunur. Bunun sonucu olarak toplumlar birbirleriyle iletişime ve etkileşime geçmeye başlar. Birbirleriyle ticari bağları geliştiren halklar ticaret merkezi şehirler kurmaya başlar. Bu şehirlerden ilki ülkemiz sınırları içinde bulunan Kaniş Karum'da yer alır. Ticaretin ardından güç mücadelesi için savaşan halklar birbirlerinin ülkelerini fethederek yeni ve daha büyük boyutta etkileşimler sağlar. Tüm bunların yanı sıra büyük Kavimler Göçü ile insanlar bulundukları yerlerden çok farklı bölgelerde yaşamaya başlar. Bu olayların sonucunda pek çok bilimsel ve kültürel gelişme farklı topluluklardan birbirlerine miras kalır. Mutfak kültürü de dünyanın erken dönemlerinde bu şekilde yayılır. Bugün ise gelişen iletişim ve ulaşım teknolojileri ile dünyanın farklı bölgelerinde geliştirilen yemek kültürleri artık dünyanın ortak mirası konumuna gelir. Çin mutfağının dünyaya tanıttığı çok amaçlı buharlı pişirici bu sayede günümüzün en popüler pişirme araçlarından biri haline gelir.

Dikkat Çeken Buharlı Pişiricilerin Faydaları

Dikkat Çeken Buharlı Pişiricilerin Faydaları

Bilim adamlarının yeme alışkanlıkları ve pişirme aletleri üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda bazı pişirme yöntemlerinin insan sağlığı için tehlikeli olduğu açıklanır. Aynı araştırmada buharlı pişirme yöntemlerinin ise son derece sağlıklı olduğu ortaya koyulur. Buharda pişirme en sağlıklı pişirme yöntemlerinin başında gelir. Pişirilen yemeğin tadı, kokusu, rengi diğer pişirme yöntemlerine göre daha fazla korunur. Pişirme sırasında herhangi ek bir malzeme koyulmadığı için yiyeceklerin tatları daha belirgin şekildedir. Özellikle diyet yapanların tercih etmesi gereken bir yöntem olarak önerilir. Yağ veya başka bir ek maddeye ihtiyaç duymadığı için çok daha az kalorili pişirmeyi sağlar. Pişirme teknikleri olarak buharda pişirme işlemlerinde yüksek ve düşük basınç pişirme detayları olarak ikiye ayrılabilir. Düşük basınçla yiyecek yapmak isteyenlere özel olarak üretilmiş buharlı yemek pişirici tavsiye edilir. Yüksek buhar basıncıyla yemek yapılması için ise düdüklü tencere kullanılır. Türk yemek kültüründe oldukça yaygın şekilde yüksek basınçla yemek pişirme işlemi yapılır. Düşük basınç ile pişirme işlemi ise ülkemizde son yıllarda buharlı mama pişirici ve cam buharlı pişiriciler ile oldukça yaygınlaşır. Bebeklerin doğduktan sonra ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütü ile beslenmesi gerekir. Altıncı aydan sonra ise anne sütünün yanında bebeğe verilecek olan gıdaların besin değerini koruması ve mikroplardan uzak olması gerekir. Bebek buharlı pişirici bebek sağlığı için son derece önemli olan vitamin ve minerallerin ölmesine izin vermeden gıdaları pişirir. Buharlı sebze pişiricinin vücuda olan faydaları ise saymakla bitmez. Uzak Doğu da yüzyıllardır mutfakların vazgeçilmezi haline gelen teknik son yıllarda bazı araştırmaların konusu olur. Besinlerin içindeki mikrop ve bakterilerin tamamen ölmesi sağlanırken aynı zamanda gıdanın besin değerleri neredeyse tamamen korunur. Diğer pişirme tekniklerinden en büyük farkı da bu noktada ortaya çıkar. Buharlı pişirici indirimli fiyatlarını Trendyol’da inceleyebilirsiniz.

Buharlı Pişirici Genel Kullanım Alanları

Buharlı Pişirici Genel Kullanım Alanları

Neredeyse tüm pişirmelerde gıdanın sahip olduğu besin değeri düşerken buharla pişirmede böyle bir sonuçla karşılaşılmaz. Sindirimi kolaylaştıran hazımsızlığın ve diğer mide sorunlarının önüne geçmekte. Bunun yanı sıra gıdaların içinde bulunan selüloz veya protein gibi besinlerin tamamen erimesini sağlayarak daha yemeğin daha yumuşak ve hafif olmasını sağlar. Besinleri yumuşatarak sindirim ve boşaltım sistemine destek olur. Gıdaların özellikleri renkleri ve tatları tam olarak korunduğu için güzel sunumlar hazırlayabilmeniz için en ideal pişirme yöntemlerinden biridir. Karıştırma veya herhangi bir ekleme yapma ihtiyacı olmadığı için pratik bir pişirme yöntemidir. Özellikle aynı zamanda hem yemek yapıp hem de başka bir işle uğraşmanız gerekiyor ise aradığınız şeyin elektrikli buharlı pişirici olduğunu söylemek gerekir. İçine istediğiniz sebzeleri koyduktan sonra belli bir zaman boyunca başka hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Bambu buharlı pişirici pilav pişirmek için Uzak Doğu’da bulunmasının ardından çok büyük değişim geçirdi. İlk dönemlerinde bambuların bir şekilde birleştirilmesi ile oluşturulurken bugün buharlı pişirici plastik ve silikon buharlı pişirici gibi çeşitleri bile üretilir. Üretilen çelik buharlı pişiricilerde genel olarak dört ayrı ayar bulunur. İlk seviye olan buz çözmede donmuş meyve ve sebzeler herhangi bir deformasyon olmadan ısıtılır. İkinci seviye ise günümüzde çokça rağbet edilen hamur mayalama işlemi için kullanılır. Hamurun yüzeyini kurutmadan oda sıcaklığında mayalanmasını sağlar. Üçüncü seviyede sıcaklık seviyesi 100 dereceye kadar çıkar. Bu seviye yeniden ısıtma işlemi için kullanılır. Daha önceden pişirilen yiyeceklerin tekrardan ısıtılır diğer ısıtma tekniklerinden farkı ise buhar sayesinde yemeklerin kurumasını önler. Dördüncü ve son seviye ise buharla pişirme için ayrılır. Burada sıcaklık seçimi müşteriye bırakılır. Özellikle sebzeler, balık çeşitleri ve her türlü haşlama işleminin yapılması için kullanılabilir. Trendyol’un Buharlı pişirici kampanyaları sayesinde uygun olarak alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

Fonksiyonel Kullanım Seçenekleri ile Buharlı Pişirici

Fonksiyonel Kullanım Seçenekleri ile Buharlı Pişirici

Bpa içermeyen buharlı pişiriciler bir zamanlayıcıya sahiptir. Pişirme işlemini yapmak istediğiniz süreyi ilgili yere girdiğinizde zamanlayıcı çalışmaya başlar. Süre sonunda ise kendi kendini kapatır ve sürenin bittiğini bildiren bir alarm çalar. Pek çok üretici pişiricilere kapağı açıldığında yanan ve belli bir süre sonra sönen bir ışık takmaktalar. Bu sayede hem pişirme alanı hem de pişmiş gıdalar rahatlıkla görülebilir. Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce içinde bulunan su haznesinin dolu olduğundan emin olunması gerekir. Ayrıca içinde doldurduğunuz suyun sertlik derecesini de ilgili yere girmeniz gerekir. Buharlaşma için uygun olmayan sıvıların kullanılması makinenizde kalıcı hasara neden olabilir. Özellikle aşırı klor içeren musluk suyunu buharlı pişiricinizden uzak tutmanız gerekir. Bazı buharlı pişirici markalarında kendi içlerinde yemekler için uygun programlar yüklü olarak satılır. Pişireceğiniz sebze veya balığa göre uygun olan ayarı seçerek yemeğinizi pişmeye bırakabilirsiniz. Bu aşamada önemli olan talimatnamede yazılı şeylere uymanızdır. Özellikle baharatları pişme işlemi bittikten sonra atmanız gerekir. Bunun yanı sıra pişireceğiniz her ürün için ayrı püf noktaları mevcuttur. Kullanma talimatından bunları okuyarak pişirmeye başlamanız tavsiye edilir. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra pişirme aletini temizlerken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekir. Özellikle aşındırıcı ve klor içeren kimyasal maddeleri asla pişiricinize yaklaştırmamanız gerekir. Bunun yanı sıra yüksek oranda alkol içeren temizleyiciler de yüzeylere zarar verecek ve pişirme kalitenizi kötü yönde etkiler. Ahşap buharlı pişiriciler evininizde bulunan en güvenli ve en sağlıklı aletlerden biridir. Zaman ayarlı olması kendi kendini kapatabilmesi bunun yanı sıra çocuk kilidi gibi özelliklere sahip olmasıyla benzerlerinden ayrılır. Özellikle çocuk kilidi ile evinizde bulunan küçük çocukları pişiricinin ile etkileşime geçmesini imkansız hale getirebilirsiniz. Buharlı pişirici satın alma seçeneklerini Trendyol’da bulabilirsiniz.

Buharlı Pişirici Modelleri, Özellikleri ve Fiyatları

Buharlı Pişirici Modelleri, Özellikleri ve Fiyatları

Doğru ve özenli şekilde kullandığınızda uzun ömürlü bir makinedir. Aşındırıcı ve zarar verici temizlik malzemeleri veya sulardan koruyarak doğru ayarda kullanılması gerekir. Bunun yanı sıra tek katlı pişiricilerin yanı sıra son dönemde moda haline gelen 3 katlı buharlı pişirici ülkemizde ve dünyada yoğun olarak talep edilir. Büyük gruplar için yemek yaparken kolaylık sağlamasının yanı sıra koku geçirmeyen özelliği ile her katında ayrı bir yemek yapmanıza da olanak sağlar. Örneğin bir yandan buharlı pirinç pişirici pilav pişirirken aynı zamanda sebzelerinizi de haşlayabilir. Ayrıca süzgeç buharlı pişirici aparatı takılarak çok farklı yemekleri özenle yapmanıza imkan sağlar. Son olarak kullanıma başlamadan önce kullanım kılavuzunu okumanız gerekir. Makinenizin pek çok özelliği ve bunun yanı sıra arıza yaptığında ne yapmanız gerektiği gibi önemli bilgiler bu kitapçıkta yer alır. Buharlı pişiriciler güzel ama zahmetsiz olarak sağlıklı yemekler yapmak isteyen herkesin evinin vazgeçilmezi haline gelir. Sizde evinizde sağlıklı yemekler yapmak ancak aynı zamanda da mutfakta çok zaman geçirmek istemiyorsanız size en uygun buharlı pişirici tavsiyelerini Trendyol uygulamasında bulabilirsiniz. Alacağınız buharlı pişirici fiyat ve tercih edilme sırasına göre size özel şekilde sıralanır. Bunun yanı sıra pek çok müşterinin buharlı pişirici yorumları ile ürünü almadan ürün hakkında yeterli bilgiye sahip olabilir ve güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Pişiricilerin yanı sıra evinizin veya sizin her türlü ihtiyacınıza cevap verecek ürünleri çok özel fiyatlar ve müşteri yorumları ile bulmanız mümkündür. Buharlı pişirici online satın alma avantajlarını Trendyol’da inceleyebilir, siparişinizi oluşturabilirsiniz.

Buharlı Pişiricide Neler Yapılır?

Buharlı pişirici modelleri ile karnabahar ya da enginar gibi yemekleri pratik biçimde pişirebilirsiniz. Aynı zamanda patates, havuç, bezelye, brokoli, pazı, fasulye ya da bakla gibi lezzetleri dahi deneyebilirsiniz. Bununla beraber söz konusu modeller; domates, kuşkonmaz, kabak ve börülce gibi çeşitli sebzeleri buharda pişirmek için de son derece idealdir. Buharda haşlama sebze halinde pişirilen bu gıdalar ile daha sonrasında sade bir şekilde ya da lezzetli soslarla tatlandırma işlemi yapılıp servis edilebilir. Buharda sebze haşlaması son derece sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Vitamini içine hapsederek sebzelerin bütün minerallerinden yararlanabilir. Konforlu ve kullanışlı bir üründür. Çok amaçlı pişirici olarak da tanımlanabilir.

Buharlı Pişirici Ne Kadar Sürede Pişer?

Buharlı pişirici seçeneklerinin içerisinde yer alan su haznesinin en fazla kapasite seviyesi 200 ml şeklindedir. Bu seviye de yaklaşık olarak 20 dakika pişirme süresine tekabül eder. Buharlı pişirici modellerinin ölçülerine ve ebatlarına göre pişirme süresi değişiklik gösterebilir. Pek çok büyük ve küçük boyutlarda ürün seçeneği mevcuttur. Çok uzun süre pişirmesi süren bir tasarım olmaması sayesinde kişileri fazlasıyla mutlu eder. Birçok pişirme fonksiyonu bulunan çeşitler de mevcuttur. Sebzeler için uygun pişirme kademeleri vardır. Bu sayede sebze çok fazla haşlanmamış olur.

Buharlı Pişirici Ne Kadar Elektrik Harcar?

Günde ortalama 1 saat kadar çalışan bir buharlı pişirici modeli; ortalama olarak 2500 ile 3000 Watt oranında enerji harcar Tüketilen enerji tasarrufuna bağlı olarak buharlı pişirici modellerinin elektrik tüketim oranı değişiklik gösterebilir. Bu durum, aynı zamanda ürünün voltaj değerine ve watt oranına bağlı olarak değişir. Genel olarak çok fazla elektrik harcamayan teknolojik cihazlardır. A sınıfında yer alan modeller; enerji tüketimi noktasında avantaj sağlar. Tasarruflu kullanım elde etmek için bu modellere yönelmek daha doğru olur.