"

Buharlı Pişirici

" araması için 138 sonuç listeleniyor

Buharlı Pişirici

Geçmişten Günümüze Pişirme Alışkanlıkları İçin Buharlı Pişirici

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için vazgeçilmez olan beslenme ihtiyacının karşılanabilmesi için gelişen mutfak kültürü hiç durmadan gelişmektedir. İnsanların yerleşim alanları sahip oldukları imkânlar ve çevresel etmenlerin etkisi ile farklılaşmıştır. Zamanla yaşanan savaşlar, göçler veya ticaret ile birbirleri ile iç içe geçen mutfak kültürü bazı toplumlar için ortak bir payda haline gelmiştir. Tabii ki yeme içme kültürünün en önemli parçalarından biri ise hangi besinin nasıl pişirildiğidir. Ateşin bulunmasının ardından insanlar yiyeceklerini farklı şekillerde pişirmeye başlamışlardır. Söz gelimi Orta Asya’da göçebe olarak yaşayan Türk kabileleri uzun yolculuklarda dayanıklı olması için çiğ eti kurutarak pişirmeden tüketmekteydi. Pastırmanın ilk ortaya çıkışının bu şekilde olduğu söylenmektedir. Bunun yanı sıra sebze yetiştiriciliği için uygun bir bölge olan Mezopotamya halkları yemeklerinde sebzeyi çoğunlukla kullanırken Akdeniz ve Uzak Doğu halkları yemeklerinde çoğunlukla deniz ürünleri kullanmaktaydı. Farklı yemek tipleri için farklı pişirme tekniklerini ortaya koyan halklar birbirleri ile etkileşim sonucunda bu bilgilerini diğer halklara aktarmış ve bu bilgiler günümüze kadar ulaşmıştır. Araştırmacılar ilk buharlı pişirici kullananlar arasında Türklerin de olduğunu söylemektedirler. Hâlihazırda dünyada buharlı pişirici tencere kullanımında ilk sırada olan Çin bu tekniği ilk kullanan halklardan biridir. Bu tekniğin yanı sıra pek çok farklı pişirme seçeneği ilk çağlardan beri insanlar tarafından geliştirilmektedir. Pek çok bilim insanı araştırmalarında ilk olarak bulunan yeme tekniklerini sıraya koymaya çalışmışlardır. Ancak yeme içme kültürünün oluşmasında tam bir tarihi sıralama bulunamamıştır. Uzmanların tahminlerine göre ilk olarak ateşte direkt olarak ızgara yapma ile başlayan pişirme macerası deneme yanılma yolu ve madenlerin bulunması ile değişiklik göstermiştir. Değişik kap ve çatal kaşığın yapılmasının ardından yeni teknikler ortaya çıkmıştır. İlkel buharlı pişirici tencereler bu buluşların ardından tarih sahnesine çıkmışlardır. İnsanların yiyecek ihtiyaçlarına daha rahat şekilde ulaşmaya başlamalarının ardından ise mutfak sanatı olarak adlandırılan şey ortaya çıkmıştır. Yalnızca yemek pişirmek değil görselliğe de büyük önem verilen sofralar kurulmaya başlanmıştır. Bu sayede toplumların birbirlerinin mutfak kültürlerinden etkilenme süreçleri hızlanmıştır. Örneğin Türk yemek kültürü Bizans, Çin ve Arap toplumlarından yoğun olarak etkilenmiştir.

Uluslararası Mutfaklar Arasında Etkileşim Sunan Buharlı Pişirici

Küçük topluluklar halinde bulunan ilk insan kabileleri çok içe kapanık şekilde yaşamaktaydılar. Zamanla çoğalan nüfus ve daha verimli yerlere göç etme isteği farklı kabilelerin birbirleri ile karşılaşmasına yol açtı. Birleşerek daha büyük topluluklar oluşturan bu insanlar deneme yanılma yolu ile buldukları şeyleri birbirlerine öğrettiler. Henüz ateşin bulunmamasından dolayı avcı ve toplayıcı olarak yaşamlarını sürdürmekteydiler. Belli bir mutfak kültürünün oluşması ise ateşin bulunması ve küçük toplulukların daha büyük olan şehirlerde birleşmesi ile olmuştur. İnsanlar bulundukları alanın imkanlarına göre ateşte pişirdikleri yiyeceklere çeşitli eklemeler yapmaya başladılar. Tuz ve baharatların bulunması bu açıdan büyük bir gelişme sağladı. Madenlerin keşfedilmesi ile yemek kültürü bambaşka bir boyuta ulaştı. Bu dönemde ızgara yapmak veya çeşitli ateşe dayanıklı kapların içinde yiyeceklerin haşlamaları yapılmaya başlandı. Bu dönemden sonra halklarda belli bir mutfak kültürü oluşmaya başladı. Tarihi eser kalıntılarına bakıldığı zaman savaş aletleri veya dini eşyaların yanı sıra yemek için kullanılan eşyalara rastlanmaktadır. Özellikle çeşitli madenlerden tabakların yanı sıra çatal ve kaşık kalıntılarına rastlamak mümkündür. Artık avcı toplayıcı değil tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve büyük şehirlerde yaşayan insanlar belli bir yemek alışkanlığı edinmeye başladılar. Farklı bölgelerde yaşayan insanların farklı yemek alışkanlıkları oluştu. Avcı toplayıcılıktan üreticiliğe geçen halklar artık ihtiyaçlarından fazlasını üretmekteydiler. Bazı bölgelerde yoğun olarak bulunan maddeler diğer bölgelerde bulunmamaktaydı. Bunun sonucu olarak toplumlar birbirleriyle iletişime ve etkileşime geçmeye başladılar. Birbirleriyle ticari bağları geliştiren halklar ticaret merkezi şehirler kurmaya başladılar. Bu şehirlerden ilki ülkemiz sınırları içinde bulunan Kaniş Karum'da yer almakta. Ticaretin ardından güç mücadelesi için savaşan halklar birbirlerinin ülkelerini fethederek yeni ve daha büyük boyutta etkileşimler sağlamışlardır. Tüm bunların yanı sıra büyük Kavimler Göçü ile insanlar bulundukları yerlerden çok farklı bölgelerde yaşamaya başladılar. Bu olayların sonucunda pek çok bilimsel ve kültürel gelişme farklı topluluklardan birbirlerine miras kaldı. Mutfak kültürü de dünyanın erken dönemlerinde bu şekilde yayıldı. Günümüzde ise gelişen iletişim ve ulaşım teknolojileri ile dünyanın farklı bölgelerinde geliştirilen yemek kültürleri artık dünyanın ortak mirası konumuna geldi. Çin mutfağının dünyaya tanıttığı buharlı pişirici bu sayede günümüzün en popüler pişirme araçlarından biri haline geldi. Bilim adamlarının yeme alışkanlıkları ve pişirme aletleri üzerine yaptıkları araştırmalar sonucunda bazı pişirme yöntemlerinin insan sağlığı için tehlikeli olduğu açıklanmıştır. Aynı araştırmada buharlı pişirme yöntemlerinin ise son derece sağlıklı olduğu ortaya koyulmuştur.

Buhar Teknolojisinin Kullanıldığı Yerlerde Püf Nokta Buharlı Pişirici

Su buharı dünyadaki yaşamın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez maddelerden biridir. Su döngüsü olarak bilinen doğal olaylar silsilesi dünyanın varoluşunda büyük etkide bulunmuştur. Buhar teknolojisi denildiğinde ise doğal buharın kullanıldığı ve yapay olarak buhardan yararlanılan olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğal buhar enerjisi özellikle toprak altında kayaçların arasına sıkışan suların sıcak bir yüzeyle temas etmesinin ardından yeryüzüne çıkması ile oluşmaktadır. Bu buharın yeryüzüne çıkış hızına göre bulundukları bölgede elektrik santrali kurularak doğal şekilde elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Bunun yanı sıra tüm dünyada ve ülkemizde özellikle ünlü olan kaplıca turizminin temel kaynağı olarak bilinmektedir. Kaplıcalardaki suyun ısıtılması için yeraltından çıkan buhardan faydalanılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı madde ve minerallerin üretimi için kullanılmaktadır. Endüstriyel olarak sebze ve meyve kurutulması işleminde doğal bir kurutucu olarak kullanılmaktadır. Buhar enerjisinin yeryüzüne çıktığı yerlerde yapılan çalışmalar ile ortaya çıkan ısı enerjisi evlere ulaştırılarak merkezi veya ferdi ısınma işlemi için kullanılmaktadır. İnsanların yapay buhar enerjisinden üst düzeyde faydalanmaları için sanayi devrimini beklememiz gerekmekte. Sanayi devrimi öncesinde insanlar buhar enerjisini genel olarak yemekler için buharlı pişirici aparatı yardımıyla kullanıyorlardı. Devrim öncesinde Fransız mucitler düdüklü tencereyi buldu. Buharı tencerenin içine hapsettiklerinde yemeklerin daha yumuşak ve daha lezzetli olduğunu fark ettiler. Bu şekilde yüksek su buharı basıncı yardımı ile yemeklerin pişmesi sağlanmaya başlandı. Ancak buharın asıl kullanımı sanayi devrimi sırasında buharlı motorun icat edilmesi ile sağlandı. Buharlı motorun içindeki su kömür yakılarak ısıtılmakta ortaya çıkan enerji kinetik enerjiye çevrilmektedir. Özellikle buharlı lokomotifler ve gemilerin yapılması ticaret ve ulaşım alanında gelişme sağlandı. Dünyanın her yanına döşenen demir yolları ile trenle yolculuk yapılmaya başlandı. Önceki dönemde at veya benzer bineklerle çok uzun saatler süren yollar kısalmaya başladı. Bu motorda içinde büyük miktarda su olan bir kazan ve onu ısıtacak kömür veya petrole ihtiyaç duyulur. Motorun icadının ardından buharla çalışan makineler hızla yaygınlaştı. Teknolojinin gelişmesi ile daha küçük buhar motorları üretildi ve günlük hayatın bir parçası haline gelmeyi başardı. Buharla çalışan makinelerin yanı sıra buharı araç olarak kullanan makineler de hayatın bir parçası haline gelmeye başladı. Metal buharda pişirici gibi ürünlerin insanların beğenisine sunuldu. Bunun yanı sıra ütü gibi insan hayatını çok kolaylaştıran ev eşyalarında buhar kullanılmaya başladı. Daha önce içerisine kömür közü koyularak ısıtılan ütüler elektrik yardımı ile artık buhar yardımı ile kıyafetleri düzeltmeye başladılar. Son yıllarda ise çamaşır makinelerinde yoğun şekilde buhar teknolojisi kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra nefes almakta zorlanan kişiler için nefes açıcı buhar makineleri de üretilmektedir.

Buharlı Pişiricilerin Faydaları

Buharda pişirme en sağlıklı pişirme yöntemlerinin başında gelmektedir. Pişirilen yemeğin tadı, kokusu, rengi diğer pişirme yöntemlerine göre daha fazla korunur. Pişirme sırasında herhangi ek bir malzeme koyulmadığı için yiyeceklerin tatları daha belirgin şekildedir. Özellikle diyet yapanların tercih etmesi gereken bir yöntem olarak önerilmektedir. Yağ veya başka bir ek maddeye ihtiyaç duymadığı için çok daha az kalorili pişirmeyi sağlar. Pişirme teknikleri olarak buharda pişirme işlemlerinde yüksek ve düşük basınç pişirme detayları olarak ikiye ayrılabilir. Düşük basınçla yemek yapmak isteyenlere özel olarak üretilmiş buharlı pişirici tavsiye edilmektedir. Yüksek buhar basıncıyla yemek yapılması için ise düdüklü tencere kullanılmaktadır. Türk yemek kültüründe oldukça yaygın şekilde yüksek basınçla yemek pişirme işlemi yapılmaktadır. Düşük basınç ile pişirme işlemi ise ülkemizde son yıllarda buharlı mama pişirici ve cam buharda pişiriciler ile oldukça yaygınlaşmıştır. Bebeklerin doğduktan sonra ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütü ile beslenmesi gerektiğini biliyoruz. Altıncı aydan sonra ise anne sütünün yanında bebeğe verilecek olan gıdaların besin değerini koruması ve mikroplardan uzak olması gerekmektedir. Buharlı pişirici bebek sağlığı için son derece önemli olan vitamin ve minerallerin ölmesine izin vermeden gıdaları pişirir. Buharlı pişiricinin vücuda olan faydaları ise saymakla bitmiyor. Uzakdoğu da yüzyıllardır mutfakların vazgeçilmezi haline gelen teknik son yıllarda bazı araştırmaların konusu oldu. Besinlerin içindeki mikrop ve bakterilerin tamamen ölmesi sağlanırken aynı zamanda gıdanın besin değerleri neredeyse tamamen korunmakta. Diğer pişirme tekniklerinden en büyük farkı da bu noktada ortaya çıkmakta. Neredeyse tüm pişirmelerde gıdanın sahip olduğu besin değeri düşerken buharla pişirmede böyle bir sonuçla karşılaşılmamakta. Sindirimi kolaylaştıran hazımsızlığın ve diğer mide sorunlarının önüne geçmekte. Bunun yanı sıra gıdaların içinde bulunan selüloz veya protein gibi besinlerin tamamen erimesini sağlayarak daha yemeğin daha yumuşak ve hafif olmasını sağlamaktadır. Besinleri yumuşatarak sindirim ve boşaltım sistemine destek olur. Gıdaların özellikleri renkleri ve tatları tam olarak korunduğu için güzel sunumlar hazırlayabilmeniz için en ideal pişirme yöntemlerinden biridir. Karıştırma veya herhangi bir ekleme yapma ihtiyacı olmadığı için pratik bir pişirme yöntemidir. Özellikle aynı zamanda hem yemek yapıp hem de başka bir işle uğraşmanız gerekiyor ise aradığınız şeyin buharlı pişirici olduğunu söylemek gerek. İçine istediğiniz sebzeleri koyduktan sonra belli bir zaman boyunca başka hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmamaktadır.

Buharlı Pişirici Genel Kullanım Alanları

Buharlı pişirici pilav pişirmek için Uzak Doğu’da bulunmasının ardından çok büyük değişim geçirdi. İlk dönemlerinde bambuların bir şekilde birleştirilmesi ile oluşturulurken günümüzde buharlı pişirici plastik ve buharlı pişirici silikon gibi çeşitleri bile üretilmiştir. Üretilen buharlı pişiricilerde genel olarak dört ayrı ayar bulunmaktadır. İlk seviye olan buz çözmede donmuş meyve ve sebzeler herhangi bir deformasyon olmadan ısıtılmaktadır. İkinci seviye ise günümüzde çokça rağbet edilen hamur mayalama işlemi için kullanılmaktadır. Hamurun yüzeyini kurutmadan oda sıcaklığında mayalanmasını sağlamaktadır. Üçüncü seviyede sıcaklık seviyesi 100 dereceye kadar çıkmaktadır. Bu seviye yeniden ısıtma işlemi için kullanılmaktadır. Daha önceden pişirilen yiyeceklerin tekrardan ısıtılır diğer ısıtma tekniklerinden farkı ise buhar sayesinde yemeklerin kurumasını önler. Dördüncü ve son seviye ise buharla pişirme için ayrılmıştır. Burada sıcaklık seçimi kullanıcıya bırakılmıştır. Özellikle sebzeler, balık çeşitleri ve her türlü haşlama işleminin yapılması için kullanılabilmektedir. Son olarak buharlı pişiriciler bir zamanlayıcıya sahiptir. Pişirme işlemini yapmak istediğiniz süreyi ilgili yere girdiğinizde zamanlayıcı çalışmaya başlar. Süre sonunda ise kendi kendini kapatır ve sürenin bittiğini bildiren bir alarm çalar. Pek çok üretici pişiricilere kapağı açıldığında yanan ve belli bir süre sonra sönen bir ışık takmaktalar. Bu sayede hem pişirme alanı hem de pişmiş gıdalar rahatlıkla görülebilmektedir. Cihazı çalıştırmaya başlamadan önce içinde bulunan su haznesinin dolu olduğundan emin olunması gerekmektedir. Ayrıca içinde doldurduğunuz suyun sertlik derecesini de ilgili yere girmeniz gerekmektedir. Buharlaşma için uygun olmayan sıvıların kullanılması makinenizde kalıcı hasara neden olabilmektedir. Özellikle aşırı klor içeren musluk suyunu buharlı pişiricinizden uzak tutmanız gerekmektedir. Bazı buharlı pişiriciler kendi içlerinde yemekler için uygun programlar yüklü olarak satılmaktadır. Pişireceğiniz sebze veya balığa göre uygun olan ayarı seçerek yemeğinizi pişmeye bırakabilirsiniz. Bu aşamada önemli olan talimatnamede yazılı şeylere uymanızdır. Özellikle baharatları pişme işlemi bittikten sonra atmanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra pişireceğiniz her ürün için ayrı püf noktaları mevcuttur. Kullanma talimatından bunları okuyarak pişirmeye başlamanız tavsiye edilmektedir. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra pişirme aletini temizlerken bazı şeylere dikkat etmeniz gerekmektedir. Özellikle aşındırıcı ve klor içeren kimyasal maddeleri asla pişiricinize yaklaştırmamanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra yüksek oranda alkol içeren temizleyiciler de yüzeylere zarar verecek ve pişirme kalitenizi kötü yönde etkileyecektir.

Buharlı Pişirici Modelleri, Özellikleri ve Fiyatları

Buharlı pişiriciler evininizde bulunan en güvenli ve en sağlıklı aletlerden biridir. Zaman ayarlı olması kendi kendini kapatabilmesi bunun yanı sıra çocuk kilidi gibi özelliklere sahip olmasıyla benzerlerinden ayrılmakta. Özellikle çocuk kilidi ile evinizde bulunan küçük çocukları pişiricinin ile etkileşime geçmesini imkânsız hale getirebilirsiniz. Doğru ve özenli şekilde kullandığınızda uzun ömürlü bir makinedir. Aşındırıcı ve zarar verici temizlik malzemeleri veya sulardan koruyarak doğru ayarda kullanılması gerekmektedir. Bunun yan sıra tek katlı pişiricilerin yanı sıra son dönemde moda haline gelen 3 katlı buharlı pişirici ülkemizde ve dünyada yoğun olarak talep edilmektedir. Büyük gruplar için yemek yaparken kolaylık sağlamasının yanı sıra koku geçirmeyen özelliği ile her katında ayrı bir yemek yapmanıza da olanak sağlamaktadır. Örneğin bir yandan buharlı pişirici pirinç pişirirken aynı zamanda sebzelerinizi de haşlayabilmektedir. Ayrıca buharlı pişirici süzgeç aparatı takılarak çok farklı yemekleri özenle yapmanıza imkân sağlamaktadır. Son olarak kullanıma başlamadan önce kullanım kılavuzunu okumanız gerekmektedir. Makinenizin pek çok özelliği ve bunun yanı sıra arıza yaptığında ne yapmanız gerektiği gibi önemli bilgiler bu kitapçıkta yer almaktadır. Buharlı pişiriciler güzel ama zahmetsiz olarak sağlıklı yemekler yapmak isteyen herkesin evinin vazgeçilmezi haline geldi. Sizde evinizde sağlıklı yemekler yapmak ancak aynı zamanda da mutfakta çok zaman geçirmek istemiyorsanız size en uygun buharlı pişiriciyi Trendyol uygulamasında bulabilirsiniz. Alacağınız buharlı pişirici fiyat ve tercih edilme sırasına göre size özel şekilde sıralanmaktadır. Bunun yanı sıra pek çok kullanıcının buharlı pişirici yorumları ile ürünü almadan ürün hakkında yeterli bilgiye sahip olabilir ve güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Pişiricilerin yanı sıra evinizin veya sizin her türlü ihtiyacınıza cevap verecek ürünleri çok özel fiyatlar ve kullanıcı yorumları ile bulmanız mümkündür.