Sınıf
Kitap İçeriği
Sınav Tipi
Basım Yılı
Basım Dili
Fiyat
Setli/Tekil
Boyut
Fiyat Geçmişi
Yazar
Ürün Puanı
Satıcı Tipi
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_APPROVE_SELLER_TITLE
Onaylanmış Satıcı
Türkiye’de veya uluslararası olarak yüksek bilinirliğe sahip markaların resmi satıcılarına “Onaylanmış Satıcı” rozeti verilir.
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_SUCCESSFUL_SELLER_TITLE
Başarılı Satıcı
Trendyol’daki son 6 ay performansıyla yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan, kaliteli ve güvenilir hizmet veren satıcılara “Başarılı Satıcı” rozeti verilir.
MERCHANT_BADGES_INFO_TOOLTIP_AUTHORIZE_SELLER_TITLE
Yetkili Satıcı
Onaylanmış markaların resmi satıcılarının satışa sunduğu, ilgili markanın ürünlerine “Yetkili Satıcı” rozeti verilir.
Satıcı Tipi Nedir?
"

Palme Yayınevi

" araması için 5196 sonuç listeleniyor

Palme Yayınları Test Kitapları Çeşitleri ile Sınava Hazırlık

Kaynak kitap kullanımı okul başarısını önemli oranda etkiler. Bu sebeple ilkokuldan itibaren ders konularının daha iyi anlaşılabilmesi ve sınav başarısı yakalanabilmesi için, konu anlatımı ve pratik sağlayan test kitapları tercih edilmelidir. Ders konularının pekiştirilmesi açısından tercih edilen kaynak kitapların, ders konularına ve müfredata uygun olan bir içeriğe sahip olması gerekir. Aynı zamanda anlatım dilinin de öğrenciler tarafından anlaşılabilir olması oldukça önemlidir. Palme yayınları, müfredata uygun, öğrencilerin anlayabileceği bir dile sahip konu anlatım ve test kitaplarını kullanıcılar için bir araya getirilir. Palme yayınları, farklı sınıflar, dersler ve konular için çeşitli kitap alternatifleri sunarak öğrenciler ve eğitimciler için büyük bir avantaj sağlar.

Palme Yayınları Ürünleri

Palme Yayınları Ürünleri

Palme yayınları, öğrencilerin ders başarısını arttırmak ve konuların kavranmasını daha kolay hale getirmek adına çeşitli dersler için, öğrenci ihtiyacına uygun olarak konu anlatımı ve soru kitapları seçenekleri sunar. Okul sınavlarının yanı sıra lise ve üniversitelere giriş sınavları öğrenciler için oldukça önemlidir. Aynı zamanda bu sınavların hazırlık süreçleri büyük bir strese sebep olur. Sınavlar öncesinde tüm konuları anlaşılır olarak tekrar etmek, konular ile alakalı soru örnekleri çözmek öğrencilerin bilgilerini tazeleyerek streslerini azaltma noktasında da etkili olur. Palme yayınevi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için müfredat konularını tekrar etmelerini kolaylaştıran kitap alternatifleri sunar. Her öğrencinin kavramakta zorlandığı ders ve konu birbirinden farklılık gösterir. Aynı zamanda özellikle lise öğrencileri için hedeflenen alana ve bölüme göre, ağırlık verilen ders ve konular da farklılık gösterir. Palme yayınlarına ait kitap seçenekleri, çeşitli ihtiyaçlara uygun olarak alternatifler sunar. İlkokul, birçok dersin temelinin atıldığı bir zaman dilimidir. Bu sebeple ilkokul müfredatına ait konuların öğrenciler tarafından kavranabilmiş olması oldukça önemlidir. Her sınıftan ve her seviyeden öğrencinin konuları daha kolay kavrayabilmesi ve ders, sınav başarısını arttırabilmesi için Palme yayınları 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11. sınıf kitap seçeneklerini kullanıcılar için bir araya getirir. Öğrenciler, eksik oldukları ders ve konuları, seviye ve sınıflarına göre kolaylıkla tercih edebilirler. Palme yayınlarının farklı sınıflar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak bir araya getirilen içerikleri, öğrencilerin kolaylıkla anlaması için özenle derlenir. Bu sebeple öğrencilerin kavrama yetileri ve ders başarıları doğru orantılı olarak artar. İlkokul İtibari ile konuların anlaşılması, aynı ders ve alanda öğrencilecek yeni konuların daha sağlam bir temel üzerine inşa edilmesi konusunda etkilidir. Yardımcı kitapların öğretici, anlaşılır dili öğretmenler için de kolaylık sağlar. Öğrencilere ders içinde verilecek soru pratikleri ve konu anlatımı noktasında yardımcı nitelik taşır. Açık ve anlaşılabilir bir anlatıma sahip olan yardımcı kitaplar, ebeveynler için de çeşitli kolaylıklar sunarak öğrencilerin başarısında olumlu etkiye sahip olur. Okul sınavları ve okulda anlatılan konuların yanı sıra lise ve üniversite sınavları için özel bir hazırlık gerektirir. Bu sınavlara çalışmak için okul ders kitapları ve okul dersleri yeterli olmayabilir. Rakiplerin önüne geçebilmek ve konuların çeşitli açılarını kavrayabilmek için, yardımcı kitaplar ile günlük konu tekrarı ve soru çözümü pratiği yapılması önemlidir. Sınav soru stiline uygun olarak hazırlanan her ders için çeşitli sorular, Palme yayınlarına ait kitaplarda bulunur. Bu kitaplarda yer alan sorular, öğrenciler için soru çözme pratiği ve hızı sağlar. Sınav sırasında tüm dersler için yeterli zaman oluşturulması noktasında etkilidir. Öğrenci ihtiyaçlarına yönelik olarak müfredata uygun ve sınav diline hakim yardımcı kitaplar, kullanıcılar için bir araya getirilir. Öğrencilerin kavramada zorluk yaşadığı farklı dersler ve konular olabilir. Bu konuların kavranması, diğer konular için bir zemin hazırlıyor olması sebebi ile oldukça önemlidir. İlkokuldan itibaren üniversiteye kadar tüm konular birbirinin devamı niteliğindedir. Bu sebeple tüm konuların anlaşılması ve konular hakkındaki soruların pratik bir şekilde çözülebilir hale gelmesi büyük önem taşır. Liseye giriş sınavı öğrenciler için oldukça önemlidir. Bu sınavda, 8. sınıfın sonuna kadar müfredata dahil olan tüm konulara dahil sorular bulunur. Bu sebeple konuların genel anlamda kavranmış olması, sınav başarısı sağlanması açısından oldukça önemlidir. Palme yayınları LGS hazırlık noktasında ,öğrenciler için önemli bir başarı sağlar. LGS sınavı için öğrencilerin ihtiyaç duydukları ve eksik hissettikleri konularda konu anlatımı ve soru takviyesi sağlayarak süreci daha kolay hale getirir. Sınav hazırlıklarının yanı sıra okul sınavları için de yardımcı kitaplar, Palme yayınları ile kullanıcılar için sunulur. Her sınıf için farklı bir müfredat belirlenir. Müfredata dahil olan konuların anlaşılması ve bu konular üzerinde soru pratiklerinin yapılması, öğrencilerin ders başarısını önemli ölçüde etkileyerek öğrenim hayatına katkıda bulunur. 8. sınıf Palme yayınları, 8. sınıf müfredatına ait konuların kısa tekrarı ve ardından soru örnekleri vererek o yıla ait müfredat konularının kavranmasını ve soru çözme pratiği sağlanmasını önceler. 8. sınıfa ait tüm derslerin konu anlatımı ve soru örneklerinin bulunduğu kitapların yanı sıra öğrencilerin eksik olduğu dersler ve konular hakkında pratik yapabilecekleri kitap alternatifi de vardır. Öğrencilerin eksiklerine ve ihtiyaç duydukları konulara göre tercih ettikleri kitap ve dersler değişiklik gösterir. Matematik konularında eksiği olan öğrenciler, bu eksiklerini kapatmak, konuları daha kolay kavrayabilmek ve soru çözme pratiğine sahip olmak için Palme yayınları matematik kitaplarını tercih edebilirler. Palme yayınlarına ait matematik kitaplarında bulunan sorular, sınav soru stiline yakın olması sebebi ile sınav başarısını da önemli oranda etkiler. Öğrencilere pratik kazandıran soru kitapları, ders öğretmenleri için de büyük kolaylık sağlar. Ders anlatımında ve öğrenciler için soru örnekleri hazırlamada Palme yayınları konu anlatımı ve soru örneklerinden yararlanmaları mümkündür. müfredata ait, sınav başarısına etki sağlayacak ve öğrencilerin konu eksikleri olan çeşitli dersler için kitap seçenekleri sunan Palme yayınlarının kitaplarını bulmak oldukça kolaydır.

Palme Yayınları Kullanım Alanları

Palme Yayınları Kullanım Alanları

Palme yayınları, öğrencilerin farklı derslerdeki eksiklerini tamamlamaları noktasında oldukça etkilidir. Aynı zamanda öğrencilerin gelecek seçimleri için etkisi olan lise ve üniversite sınavları hazırlıkları noktasında da en önemli yardımcıları arasında yer alır. Farklı ilgi alanlarına ve öğrenme kapasitelerine sahip olan öğrenciler, çeşitli derslerde zorluk yaşayabilirler. Bu sebeple sınav başarısını yükseltmek için kavrama zorluğu yaşanan ders ve konuların, anlaşılabilir bir kitap yardımı ile tamamlanması oldukça önemlidir. O ders ile ilgili diğer konuların da daha kolay anlaşılabilmesi noktasında etkili olur. Palme yayınlarına ait kitapların çeşitli kullanım alanları bulunur. Öğrencilerin eksikleri ve ilgi alanları doğrultusunda, sınav ve ders müfredatını göz önünde bulundurarak çeşitli kitap alternatifleri sunar. İlkokul öğrencilerine hitap eden konu anlatım ve soru kitaplarından üniversite hazırlık sürecine kadar devam eden kitap alternatifleri bir araya getirilir. Liseye giriş sınavlarına özel olarak derlenmiş sorular ve konu anlatımlarının yanı sıra lise müfredatına yardımcı kitap alternatifleri de mevcuttur. 9. sınıf Palme yayınları, ortaokul sonrası lise adaptasyon sürecinde öğrencilerin yanında olarak konuların daha kolay kavranması noktasında etkili olur. 9. sınıf müfredatına ait konular akıcı ve anlaşılır bir dille bir araya getirilerek öğrencilere büyük bir kolaylık sağlar. Palme yayınevi öğretmen anlatımları ve soru hazırlamaları için de büyük kolaylık sağlar. Çeşitli derslerin içeriklerine uygun olarak müfredatla uyumlu konu anlatımları ve soru örnekleri, öğretmenlerin hazırlayacakları sorular ve konu anlatımları için de kaynak oluşturur. Farklı derslerde kaynak niteliğinde yardımcı olan kitaplar, öğrencilerin ders başarısını artırmanın yanında sınav stresini de azaltır. Lise öğrencileri için, üniversite sınavı hazırlığı oldukça önemlidir. Üniversite sınavında sağlanacak olan başarı, meslek seçimini ve gelecek hayatı önemli ölçüde etkiler. Bu sebeple hedeflenen alan doğrultusunda konuların tamamlanması ve soru çözme pratiği kazanılması önemlidir. Farklı alanlarda hedefleri ve eksikliği olan öğrenciler, çeşitli kitaplara ihtiyaç duyabilir. Lise müfredatına ait dersler, okul sınavlarında ve üniversite sınavlarında önemli bir yere sahiptir. Lise öğrencileri, farklı sınıflara ait olan dersleri, bütün halinde tekrar etmek amacı ile kitap seçimi yapabilirler. Palme yayınevi 10.sınıf öğrencileri için müfredata ait konuları bir araya getirir. 10. sınıf öğrencileri için kitaptan yardım alınarak çalışılması, okul sınavlarında başarı yakalanmasına olanak sağlar. Bunun yanı sıra özel olarak farklı dersler için kitap seçimi yapmak da mümkündür. Tek bir derse ait konu anlatımı ve soruları bir araya getiren kitaplar, daha detaylı bir anlatıma yer verdiği için, o ders ile ilgili zorluk yaşayan öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlar. Kitaplarda, aynı zamanda ders ile ilgili daha fazla sorunun bulunması, konuların yerleşmesine ve o ders hakkında soru çözme pratiğine kavuşulmasına olanak sağlar. Sınav öncesi kavranan her konu, öğrencilerin sınavda daha fazla doğru sayısına ulaşmasına etkili olarak hedeflenen noktaya yaklaştırır. Soru çözme pratiğine kavuşan öğrenciler, sınav esnasında tüm soruları görebilme olanağı yakalar. Böylelikle daha fazla doğru sayısına ulaşma olanağı da artmış olur. Palme yayınları fizik kitapları, öğrencilerin zorluk yaşadığı dersler arasında yer alan fizik konularını ve konulara ait soruları bir araya getirerek öğrencilere sunar. Palme yayınları organik kimya kitapları da bu alanda zorluk yaşayan öğrenciler için yardımcı olur. Anlaşılır bir dil ile müfredata uygun olarak anlatımı yapılan konu ve ardından derlenen sorular, öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlar. Sınav soruları stiline uygun olarak hazırlanan sorular, konunun tamamen anlaşılabilmesi noktasında etkilidir. Palme yayınları kitapları ile okul dersleri ve sınavları noktasında önemli başarılar elde edilebilir. Palme yayınlarına ait farklı derslerin kitaplarını kullanıcılar için bir araya getirerek satın alma kolaylığı sağlar. Okul derslerinde öğrenciler için yardımcı niteliğinde olan “Palme yayınları nerede satılır?” sorusu kullanıcıların merak ettikleri sorular arasında yer alır. Okul hayatının başından itibaren derslere yardımcı kitapların kullanılması öğrencilerin ders başarısını olumlu yönde etkiler. Tüm ders yıllarına ait ders konularının öğrenilmiş olması gelecek yıla ait konuların daha kolay anlaşılması noktasında etkilidir. Öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği bir anlatım diline sahip olan Palme yayınları bir arada bulundurulur. Çeşitli dersler için farklı kitapların yanı sıra bir ders yılına ait ders ve konuların bulunduğu kitap seçenekleri de mevcuttur. Öğrenciler, eksikleri doğrultusunda Palme yayınlarına ait kitapları bulabilirler. Palme yayınevi 8. sınıf kitapları, 8. sınıf müfredatına ait konuları ve bu konuları destekleyici soruları içerir. 8. sınıfa ait tüm dersleri içeriyor olması sebebi ile genel bir anlatıma sahiptir. Konu anlatımlarından sonra günlük olarak takip edildiğinde, ders başarısını önemli oranda arttırarak gelecek konulara zemin hazırlar. Palme yayınları YKS hazırlığında olan öğrenciler için de kitap seçenekleri sunar. Sınav hazırlığı yapan öğrenciler için sınav konularını anlayarak tamamlamak oldukça önemlidir. Bu sebeple zamanı iyi kullanabilmek adına eksik hissettikleri konuların derslerine yoğunlaşarak çalışmak büyük avantaj sağlar. Palme yayınları, farklı dersler için kitap alternatiflerini bir araya getirir. Palme yayınları biyoloji kitapları ile, biyoloji dersi konularında eksik olunan noktalar tamamlanarak konuların soruları çözülebilir. Her ders için anlatım konularının detaylı sorularına yer veren kitaplar, öğrenciler tarafından beğeni kazanır. Hedeflenen bölüm ve ilgi alanları doğrultusunda, kavrama zorluğu yaşanan konular da değişiklik gösterir. Palme yayınları coğrafya dersi konuları için öğrencilere yardım sağlar. Detaylı konu anlatımına sahip olan kitap, eksik yaşanan konuların tamamlanmasında etkili olarak sınav başarısını olumlu yönde gözle görülür oranda etkiler. Konu anlatımı ile anlaşılan konu üzerinde soru çözülerek pratik hale gelmek öğrenciler için büyük avantaj sağlar. Lise ve üniversitelere giriş sınavlarında pratik soru çözmek, rakiplerin önüne geçilmesini sağlar. Palme coğrafya soru bankası, konu anlatımı çalışması yapılan dersin sorularını bir araya getirerek öğrencilere pratik sağlar. Sınav konularına uygun olarak hazırlanan sorular, çeşitli soruları görerek başarı yakalanmasında etkilidir. Soru pratiğine sahip olmak sınav esnasında zaman kontrolü sağlayarak stresin azaltılmasında verimli olur. Palme yayınlarına ait kitaplar kullanıcılar ile buluşur.

Palme Yayınları Kitap Fiyatları

Palme Yayınları Kitap Fiyatları

Öğrencilerin, okul derslerinde ve lise, üniversiteye giriş sınavlarında hedefledikleri başarıyı yakalayabilmeleri için, etkili bir çalışma yöntemine sahip olmaları gerekir. Okul müfredatına ait derslerin konu tekrarı ve soru çözümlerinin düzenli olarak yapılması hedeflenen başarıya ulaşması konusunda etkili olur. Palme yayınları, öğrencilerin ihtiyaçları ve eksikleri doğrultusunda kitap seçeneklerini bir araya getirir. Palme yayınları kitap fiyatları, belirli kriterler doğrultusunda farklılık gösterir. Kitap içeriği, kapsadığı ders ve konu sayısı, konu anlatımı ve soru bankası özelliği gibi kriterler, kitap fiyatlarını belirleyici niteliktedir. Öğrencilerin ders ve sınav başarısına katkıda bulunan kitaplar, ulaşılabilir fiyatlar ile kullanıcılara sunulur. Farklı ihtiyaçlara sahip olan kullanıcılar için çeşitli kitap alternatifleri bulunur. Palme yayınları edebiyat kitapları, öğrencilerin eksik oldukları konular için açıklayıcı bir konu anlatımı sağlayarak konunun anlaşılmasında etkili olur. Lise öğrencileri için okul derslerinde de fayda sağlayacak olan bu kitap, üniversite giriş sınavlarında edebiyat alanında doğru sayısını arttırarak hedefe yaklaşılmasına olanak sağlar. Palme yayınevi Türkçe kitapları da düzenli olarak çalışıldığında başarıyı olumlu anlamda etkiler. Çeşitli derslere ait kitapları, öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda bir araya getirerek seçim yapma ve satın alma kolaylığı sağlar. Trendyol, internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan bir alışveriş platformudur. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde, alışveriş yapılan platformun güvenilir olması oldukça önemlidir. Trendyol, güvenilir satıcıları ve alıcıları bir araya getirerek satın alma kolaylıkları sağlar. Trendyol, alıcılar için çeşitli kolaylık ve avantajları bir araya getirir. Bu avantajlardan en önemlisi, ürün satın alınırken kullanıcı yorumlarına yer vermesidir. Ürünü satın alan kişilerin yorumları yeni kullanıcılar için objektif bir fikir sunan niteliktedir. Palme yayınları, öğrenciler için sınav ve okul başarısını arttıran yardımcı kitaplar sunan bir yayınevidir. Anlaşılır bir dil ile konu anlatımı sağlayan kitaplar kullanıcıların beğenisini kazanır. Palme yayınları fizik TYT kitapları, üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin zorlandıkları konular hakkında başarı yakalamasını sağlar. Öğrenci eksik ve ihtiyaçlarına göre Palme yayınlarına ait çeşitli ders kitaplarını Trendyol’da bulmak mümkündür.