placeholder
"

Okul Öncesi Hikaye Kitapları

" araması için 739 sonuç listeleniyor

Okul Öncesi Hikaye Kitapları

Okul öncesi çağı, çocuğun hayatına bilişsel, zihinsel, algısal olarak giriş yapacağı bir dönemdir. Dünyayı anlamak isteyen çocukların, hikayelere ve kendini ifade edebilmek için etkileşimli iletişime ihtiyaçları vardır.

Okul öncesi hikâye kitapları hayatlarına girdiğinde ise olumlu olarak bir değişim süreci başlar. Kitapları okumak için onlarla etkili bir iletişime geçen ebeveynleri ile geliştirdikleri iletişim becerisi, öğrenme çabasını geliştirebilir; sorularını sorarken bir taraftan da başka dünyalardan örneklerini dinlediği kitapların etkisi ile keşif duyguları ve merakları genişletebilir. Bilinçli ailelerin sıklıkla inceleyerek aldığı okul öncesi hikaye kitapları çocukların zihinsel gelişim sürecini tam zamanında başlatır.

İnsan zihninde merakın geliştiği ama henüz toplumsal eğitim yaşının başlamadığı yıllarda, okul öncesi hikâye kitapları çocukların hayatına etkileyici bir ilk adım olarak değerlendirilebilir. Dünyaya bir kâşif bakış açısıyla merakla bakan çocuk, zihinsel olarak farklı bilgi, beceri ve fikirlere açık olmaya başladığı bir döneme girer.

Okuyarak beslenen insan beyninin gelişimi için ilk adımlar erken çocukluk döneminde atılır. Çocuklarının zihinsel gelişimine hassasiyetle yaklaşan ebeveynler, okul öncesi dönemde onları kitaplarla tanıştırmanın öneminin farkındalardır.

Başka Dünyalara Birlikte Yolculuk Edebilirsiniz

Hayatı öğrenmeye çalışan okul öncesi dönemdeki çocuklar, deneyerek sosyalleşme becerilerini geliştirirler. Bunu nasıl yapacaklarını öğrenmelerinin de çeşitli yolları vardır. Gözlem bunların en başında gelir. Çocuklar hayatlarının o döneminde güçlü bir taklit yeteneğine sahiptir. Ebeveynlerinin yaptıklarını, söylediklerini, alışkanlıklarını taklit ederler. Mesela sizi kitap okurken görmeleri, kitapla ilgili olarak onlarda olumlu bir ön izlenim bırakacaktır. Gözlemleyerek öğrenmeleri onları farklı deneyimlere açık hale getirir. Çocuklarınız bu döneminde taklit edebilecekleri davranışları bazen ekranlardan seçebilirler. Bazen de onlara okuduğunuz kitaplardaki karakterlerin örnek davranışlarını da taklit ettiklerine şahit olabilirsiniz. Başarıyı, bilgiyi ve bilişsel becerileri, okuyacağınız kitapları dinleyerek edinebilirler.

Çocuklarınızın gelişimini olumlu yönde etkileyecek olan dünyaların kapılarını, onlar için kitap okuyarak açabilirsiniz. Öğrenmeye ihtiyacı olan çocuğun bunu daha geniş bir şekilde yapabilmek için örnek hikayelere ihtiyacı vardır. Okul öncesi hikaye kitapları içinde anlatılan kahramanların davranışları, başına gelenler, kararları ve bunların sonuçlarını görmek çocuklar için yönlendirici ve yol göstericidir. Artık etrafında gördükleri dışında taklit edebileceği, karşılaştırarak mukayese edebileceği başka dünyalarla da tanışmıştır. Örnek alacağı davranışları kitaplar sayesinde seçme lüksüne sahiptir. Hayali kitap kahramanıyla kurulan empati çocuğunuzun gelişimi açısından önemlidir; kendi kararlarını verme, doğruyu seçmek gibi bilişsel beceriler edinir.

Okul öncesi için hikaye kitapları dünyasına adım atan çocukların gelişimi bunlarla da sınırlı kalmaz. Öğreneceği yeni sözcükler, olay örüntüsü ile birlikte hikaye akışını kavrama gibi bir gelişim de gösterebilir. Gelişen kelime dağarcığı ile birlikte karmaşık cümle yapılarını kavrayarak deneyebilir. Çevresinden alacağı güzel tepkilerle pekiştirilen iletişim becerileri çocuğunuzun kendisine olan öz güvenini de destekleyecektir.

Bazen de okul öncesi eğitici hikaye kitapları ile öğreneceği yeni bilgiler, çocuğunuzun dünyaya olduğundan daha büyük bir pencereden bakmasını sağlar. Olaylar karşısında farklı bakış açıları geliştirebilen çocuklar hayatının her döneminde bu algı düzeyi ile yaşarlar. Edindiği bilgiler dışında dil gelişimi ve erken yazım yeteneğini kitaplar sayesinde bu dönemde desteklenmiş olur.

Okul öncesi için hikaye kitapları etkileşimli bir iletişim gerektirdiğinden çocukların ebeveynleri ile olan iletişimini olumlu yönde etkiler. Okul öncesi çocukların kendi kitaplarını henüz okuyamayacak durumda olmaları, kitabı okuyan kişi ile de bir bağ kurmasını sağlayacaktır.

Çocuklarınızın gelişimi için bu kadar önemli olan kitap okuma eylemi başka bir açıdan bakıldığında bir ebeveyn-çocuk etkinliğidir. Çocuğunuzla olan ilişkinizi kuvvetlendirmek isterseniz bu aktiviteyi sıklıkla deneyimleyebilirsiniz. Çocuğunuzla her zamankinden daha yakın olacağınız bu zaman diliminde sizinle güvenli bir bağlanma iletişimi geliştirebilir. Bu da çocuğunuzun psiklojik gelişimi açısından çok değerli bir adımdır.

Erken çocukluk döneminde, edebiyat dünyasının kapılarını aralayacak kişi okul öncesi dönemde ebeveynlerdir. Tanıştıracağınız bu dünya, psikolojik, sosyal, bilişsel, zihinsel olarak olumlu bir gelişim sürecini başlatacaktır.

Erken Çocuklukta Okunabilecek Kitaplar

Okul öncesi dönemi yaşayan çocuklar, henüz kitabı eline alıp okuyamayacağı bir yaşta oldukları için bir yetişkinin ona kitap okumasına ve anlatmasına ihtiyaç duyar. Zihinsel olarak hiçbir sınırın, önyargının olmadığı bu dönemde ebeveynlere önemli sorumluluklar düşer. Çocuk bu ihtiyacını bilip tanımlayamasa da kitaplarla ve onların içindeki kendi dünyasından farklı olan dünyalarla tanıştığında, ilgi duyarak daha fazlasını isteyecektir.

Çocuğunuza kitap okumak için okul döneminin başlamasını ve okuma yazma öğrenmesini beklemenize gerek yoktur. Bu dönem için özel olarak tasarlanmış kitaplarla ilk adımı siz atabilirsiniz. Okul öncesi çocuklarda görsel materyalle desteklenmiş kitaplar çocuğunuzun hayatı boyunca faydasını göreceği bir yatırım olacaktır. Çocuklarınız erken dönemde tepki veremese de okuduğunuz kitaplar gelişimine katkı sağlayacaktır

Çocuklar için özellikle okul öncesi büyük boy hikaye kitapları ebeveyn ilişkisinin de temellerini atarak psikolojik olarak çocuğunuzu güvende hissettirir. Ayrıca dikkatini anne ya da babasıyla aynı yöne odaklayabilen çocuk, sadece dikkatini yönlendirme eylemi ile bilişsel becerileri açısından çok önemli bir kilometre taşını sağlamlaştırmış olur. Bu şekilde bir öğrenme ile hayata başlayan bir bebek için hayat, yaşıtlarından farklı bir çizgide ilerleyecektir.

Kitapların Çocuk Gelişimi Açısından Faydaları

Erken çocukluk döneminde çocuklarınıza hikaye okumanız onların hayatları boyunca faydasını görebilecekleri bir ilk adımdır. Yaşamsal becerilerini geliştirerek onları hayata hazırlar.

Kendisine okul öncesi hikaye kitapları okunan çocuk, ne gibi faydalar görür?

 • Kendini kitaplarda tanıdığı karakterlerin yerine koyar ve empati duygusu gelişir.
 • Gelişmiş taklit yetenekleri ile artık çevresindeki örnekler dışında davranışları da taklit etmek için seçme şansı olabilir.
 • İnsan ilişkilerini ve duyguları kavramasını kolaylaştırarak sosyal yeteneklerini destekler.
 • Yaşadığı hayatı anlamlandırmasını kolaylaştırır.
 • Öğreneceği yeni sözcüklerle gelişen kelime dağarcığı dil gelişimini olumlu yönde etkileyebilir.
 • Kitaptaki gibi kendi basit cümlelerinden bir adım öne taşıyacak daha komplike cümleler kurmaya ilgi duyabilir.
 • Dil gelişimini, iletişim becerilerini farkeden ve olumlu tepkiler veren çevresi tarafından takdir edilmek ona özgüven kazandırabilir.
 • Okul öncesi eğitici hikaye kitapları ile ilk kez duyacağı bilgilerle dünyasını genişletebilir.
 • Dünyaya attığı ilk adımların sağlam olması hayatı boyunca güçlü adımlar atmasının önünü açabilir.
 • Kendisine bu dünyaların kapılarını açan ebeveynler ile çocuğu ile arasındaki bağı güçlendirir.
 • Çocuk ve ebeveyn arasında oluşan yakın temas sayesinde kendisini güvende hissederek psikolojik gelişimi sağlıklı başlayabilir.
 • Hikaye kitapları okul öncesi çocuklar için içerisindeki bambaşka hayatlarla birlikte, hayal dünyasının kapılarını açar. Ekranların sunduğu akışkan görseller hayal edeceği şeyleri önüne sunarken, kitaplar beynin kelimelerden canlandırma yapmasını sağlayarak görsel becerilerini de geliştirebilir.
 • Çocukların hafızasını geliştirmekte katkısı büyüktür.
 • Ayrıca kitabı dinlerken oldukları ortamdan sıyrılıp olayın içerisine girdikleri için odaklanma becerileri gelişir. İlgisiz uyaranlar bastırılarak dikkat yeteneğini yönetmeyi destekler. Daha bu yaşlardan temeli atılan odaklanma yeteneği yaşamı boyunca ona eşlik edebilir.
 • Dinlediği kitabın ve ebeveyne yakın temasın etkisi ile rahatlayan çocuk endişelerinden sıyrılarak huzurlu bir alan oluşturur.
 • Okul öncesi eğitici hikaye kitapları farklı içerikleri ile bilgi vermesinin yanı sıra erdemleri aşılayarak çocuklara kendilerini karakterlerin yerine koymasını sağlar. Bu şekilde kişilik oluşumu desteklenirken, çocuklarınız daha erken çocukluk döneminde, dürüst, çalışkan, azimli, sabırlı olmanın ne demek olduğunu anlamlandırmaya başlar.
 • Çocuklarınıza okuyacağınız hikaye kitapları çocuklarınızın daha iyi bir dinleyici olmasını, zamanla daha iyi konsantre olmasını sağlar.
 • Çocuklarınızın ruhunu ve beynini besleyeceğiniz okuma saatlerinde onların ufkunu geliştirerek, hayatı algılamasını kolaylaştırırsınız. Başka hayatların var olduğunu ve farklılıklarını göstererek mukayese yeteneği oluşturabilirsiniz.
 • Çocuklarınızla birlikte vakit geçireceğiniz bu sürenin sonunda, tüm bu artılarla birlikte çocuğunuz iletişim becerilerini farkedilir bir şekilde geliştirir. Artık daha fazla kelimesi, cümlesi hatta anlatacak daha çok hikayesi vardır. Ondaki olumlu değişimi ve kendisine güvenini görmek size de iyi gelecektir.
 • Okuduğunuz kitaplarda örneklenen karakterlerin hep zor durumlarla mücadele ediyor olduğunu bilirsiniz. Hikayeleri hareketli tutmak, heyecan vermek için uygulanan bu yöntem aynı zamanda çocuğunuzun benzer durumlarda karar verirken ilham almasını sağlar.

Okul öncesi çocukların kitapların dünyasının kapılarını açması onlara, hayata sağlam adımlarla ve güçlü zihinsel, sosyal ve bilişsel becerilerle diğer akranlarından farklı bir yolda ilerlemesinin mümkün olacağını fark ettirecektir.

Kitapların Rengarenk Dünyası

Çocukların zihinsel, ruhsal, toplumsal, sosyal ve psikolojik gelişimini doğrudan etkileyen kitap okuma eylemi özellikle görsellerle desteklendiğinde çocukların ilgisini çekme olasılığı çok daha yüksektir. Bu sayede öğreticiliği de artmaktadır. Okul öncesi resimli hikaye kitapları, çocukları içerdikleri görsellerle o dünyanın içine çekerek dikkat becerilerinde artışla birlikte görsel zeka gelişimine de katkıda bulunur.

Bazı çocuklar içine bulundukları yaş ve dönemsel atakları ile kitaba karşı bir direnç oluşturabilirler. Bu durumda okul öncesi 3 boyutlu hikaye kitapları ya da ses çıkarabilen kitapların görsel ve işitsel olarak sundukları rengarenk şölenle çocukların direncini kendi gönül rızası ile kırarak onları mutlu edebilirsiniz. Duydukları sesler ve sembolleri eşleştirme becerisi gelişirken, üç boyutlu kitaplar boyutsal algısı açısından merak uyandırıcıdır. Okuma yazmaya başlamanın ilk adımlarının ses ve görsellerle desteklenmesi de çocuklarda çok boyutlu bir anlamlandırma sağlar.

Okuduğunuz okul öncesi hikaye kitapları çocuğunuzun dünya ile tanışmasını sağlar. Resimlerinden takip edeceği hikayeler çocuğunuza günlük rutinini fark ettirir. Henüz tanışmadığı davranış ve kavramlarla ve deneyimlemediği durumlarla öyküler sayesinde aşina olur.

Çocuğunuza kitap okuduğunuz zaman, onun gelişimini gözlemleyerek okuma eyleminin olumlu değişimini fark edersiniz. Kitabı düz tutmaya, resimleri ve kelimeleri incelemeye, tanıyıp hatırlamaya başladığını görürsünüz. Sizi dinlerken zihninde oluşturduğu imgelerle beyninin çalışma mekanizmasını olumlu yönde etkilenir. Zihninde şekillendirerek canlandırdığı hikayeler hayal gücünü kuvvetlendirir.

Çocuklarınızın Yaşlarına Göre Seçimler

Çocuğun ihtiyacı ve yaşına göre değişken olan kitap seçimini doğru yapabilmek önemli bir konudur. Onları hazır olmadıkları bir konuya maruz bırakmak ya da merak duymayacağı basitlikte bir olayın içerisine çekmeye çalışmak kitaptan soğutabilir. Bu yüzden okul öncesi için hikaye kitapları yaşlarına uygun bir şekilde seçilmelidir.

0-3 yaş grubu için; daha çok dokunsal, kontrast renklerin bir arada kullanıldığı, ses çıkaran ya da üç boyutlu kitaplar tercih edilmesi ilgi çekici olacaktır. Kitabı eline alıp deneyimlemesi için kalın yapraklı ya da bez kitaplar onların zarar vermeden kitaplarla haşır neşir olmasını sağlayabilir. Daha bu dönemde kitaplarla ilgili bir algı geliştiren ve kitapları seven çocuk, hayatının geri kalanında da bunu hatırlayacaktır. Kitap içi metinlerin de daha şiirsel, tekerlemeli ya da tekrarlı olması hoşlarına gidecektir.

3-5 yaş döneminde ise, bol resimli kısa hikayeler tercih edilebilir. Duydukları kelimeleri öğrenip dağarcığına ekleyeceği için basitleştirilmiş tekerlemeli öykülerden daha uzun cümlelere geçiş vardır. Yeni sözcükler cazip geleceğinden yeni hikayeleri de seveceklerdir.

6 yaş dönemi ise okul için hazırlık olduğundan, rakamlar, değerler, aile arkadaşlık gibi karakter ve sosyal becerilerin gelişimine yönelik bir çalışma söz konusudur. Artık iletişim becerileri geliştiğinden kendilerini ifade ederek hikayeleri anlatmak için istek duyarlar.

Okul Öncesi Hikaye Kitapları Çeşitleri

Okul öncesi hikaye kitapları farklı ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlere ayrılır. Çocuğunuzun yabancı dil gelişimi için okul öncesi dönemde bir temel atmak istiyorsanız okul öncesi İngilizce hikaye kitapları bunun için idealdir. Böylece dil becerisi sağlam temellerle başlayan çocuğunuz hayatı boyunca beyni dil öğrenimine daha yatkın olabilir.

Okul öncesi resimli hikaye kitapları, içerisinde yöntem olarak uygulanan görsellerle desteklenen öykülemenin etkisini birkaç kat arttırarak, resim materyalleri ile çocuğunuzun görsel hafızası için bulunmaz bir fırsat sunar.

Okul öncesi eğitici hikaye kitapları ise, erken dönemdeki çocukların kelime ve bilgi dağarcığını geliştirir. Mesaj veren türlerinde, karakter ve kişilik gelişimine olumlu katkılar sağlayarak, değerlerin zihinsel olarak da oturmasını sağlar. Sunduğu bilgiler çocukların ufkunu genişleterek hayata bambaşka bir yoldan yürümesini sağlar.

Okul öncesi büyük boy hikaye kitapları, 0-3 yaş grubu için çok ilgi çekici bir kitap çeşididir. İçeriğindeki büyük resimler ve daha kısa yazılar, çocuğunuzun büyük boy resimlere bakarak hikayeyi o görseller üzerinden hareketlendirmesini sağlar.

Okul öncesi 3 boyutlu hikaye kitapları Tüm yaş grubu çocukların ilgi gösterebileceği ve bu şekilde kitaba karşı duyacağı sevgiyi pekiştireceği bir seridir. Bu kitaplar her sayfasında çocuklara başka bir boyutta bakmayı öğreterek dünyaya bakış açısını da değiştirecektir.

Okul öncesi dini hikaye kitapları çocuklarınızın erken yaşlarda din kavramını, ahlakı ve hoşgörüyü öğrenmelerine aracı olarak bu konuda bir temel atılmasını sağlayabilir.

Okul öncesi ödüllü hikaye kitapları kendi alanında bir başarıya ulaşarak fark edilmiş olan vizyon geliştirici kitaplardır. Çocuğunuza kitap alırken tercih etmeniz durumunda çocuğunuza başarısı tescillenmiş bir pencere sunma şansınız olabilir.

Okul öncesi önerilen hikaye kitapları kitap seçiminde dikkate alındığında doğru referanslarla, ihtiyaca, yaşa ve gelişimine uygun seçim yapılabilir.

Yaşama Atılan İlk Adımlar

Okul öncesi hikaye kitapları çocuğun bilişsel, sosyal, zihinsel, psikolojik ve duyusal gelişimi açısından hayati bir öneme sahiptir. Genişleyen bakış açısı ile dünyasını büyütür ve böylece kendisini, düşüncelerini ve duygularını çok daha iyi ifade etmeye başlar. Çocuğunuzun hayal dünyasına açacağınız kocaman kapılarla, farklı farklı bakış açıları geliştirmesini destekleyerek sorun çözme becerilerini de geliştirebilirsiniz.

Okul öncesi dönemindeki bir çocuğun kitaplara ihtiyacı olduğunu ve tüm bu faydalarını bilerek bu konuda sorumlu olan çocuğunuz değil de sizler olduğunuzu hissederek, onlara sadece kitap değil bir yaşam hediye edebilirsiniz.

Okul öncesi için hikaye kitapları, farklı konuların ele alındığı setler halinde de satılır. Tuvalet eğitimi, sosyal kurallar, kardeş kıskançlığı, okula hazırlık gibi ebeveynlerin kimi zaman sıkıntı yaşayabildikleri konularda yazılan bu kitaplar, pedagogların ve eğitimcilerin destekleri alınarak hazırlanır. İhtiyacınız doğrultusunda satın alma işleminden önce yapacağınız kısa bir araştırma ile sadece belirli bir konuyu ele alan kitaplara da ulaşabilirsiniz.

Erken çocukluk döneminde çocukların hayatı öğrenmeye çalıştıkları ve iletişim kurmaya başladıkları bir süreçte kitap okumak, onların ellerinden tutmaktır. Kendini ifade etmesini desteklemek, merak duyabileceği bambaşka evrenleri onlara sunmak ve sorular oluşturması ile cevaplamaya çalışmasını sağlayarak, tüm hayati becerilerinde başarıyı onlara armağan edebilirsiniz.

Dilerseniz tek bir kitap dilerseniz de set halinde aradığınız okul öncesi hikaye kitaplarına Trendyol’dan ulaşabilirsiniz.