placeholder
"

Dünya Haritası Küre

" araması için 53 sonuç listeleniyor

Dünya Haritası Küre Modelleri Trendyol'da!

Küre Dünya Haritası

Türk Dil Kurumu’ndaki tanımına göre harita, "Yeryüzünün ya da bir parçasının coğrafya, tarih, dil, nüfus, doğa vb. olgularının dağılımını, durumunu vb. göstermek üzere, belli bir orana, ölçeğe göre küçültülerek kuşbakışı görünüşüyle düzlem üzerine çizilmiş biçimi, bir tür plan." olarak belirtilmiştir.. Dünya tarihi boyunca, gerek keşifler gerekse yeryüzünü tanıma isteği ile çeşitli haritalar ortaya çıkmıştır. İnsanların yerleşik hayata geçmesi ile haritacılık ortaya çıkmış, böylece haritacılığın tarihi çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. İlk harita olarak nitelendirebileceğiniz çizimler, insanların mağara duvarlarına ya da tabletlere çizdiği basit şekiller ya da sembollerden oluşuyordu. Bu şekiller ve semboller, yeryüzü şekillerini belirtmelerinin yanında yıldızların konumu hakkında da bilgiler vermekteydi.

Dünya haritası ise, Dünya yüzeyinin ve içindeki bütün alanların belirli ölçeklerde küçültülerek harita formuna dönüştürülmüş halidir. Dünya haritaları, genellikle karşınıza fiziksel ve siyasi olarak çıkmaktadır. Siyasi haritalar, ülkeleri, bölgeleri, sınırları; kısacası siyasi varlıkları gösterir. Fiziksel haritalar ise, denizleri, okyanusları, toprak parçalarını; kısacası fiziksel varlıkları gösterir. Yıllar boyunca çeşitli eklemeler ve geliştirmelerden geçen dünya haritası, bugünkü şeklini uzun yıllar geçtikten sonra almıştır. Bilinen, bilinmeyen bir sürü harita vardır. Bunların bazıları gerçeğe uzak bazıları ise gerçeğe oldukça yakındır.

Dünya Haritasının Gelişimi

Tarihi kayıtlarda bulunan en eski dünya haritası Babillere ait olan, milattan önce 600'lü yıllara dayanan, Babil Dünya Haritası'dır. Şu an bu harita, British Museum'da bulunuyor. Dünyanın hala düz olduğunun düşünüldüğü bir zamanda bir tabletin üzerine çizilmiştir, üzerinde çivi yazısı ile yazılan bir metin de bulunmaktadır. Sonra Anaksimandros'un haritası geliyor. Okyanuslar, Avrupa kıtası, Ege Denizi, Karadeniz ve Asya'dan oluşan harita küre şeklindedir. Günümüze kadar ulaşmamıştır. Eratosthenes'in haritası ise Büyük İskender'in seferleri sayesinde topladığı bilgilere göre toparlanmıştır. Küre şeklindeki dünyayı destekleyecek biçimde paralelleri ve meridyenleri de içermektedir. Sonra Posidonius'un haritası ile dünyanın çapını yakın bir şekilde tahmin etmiştir. Sonra Batlamyus'un haritası gelir. Enlem ve boylamlar bu haritada yer alması ile büyük bir öneme sahiptir. Tabula Peutingeriana ismindeki harita ise, Roma İmparatorluğundaki yolları gösterme amacıyla çizilmiştir. Harita, Asya'yı, Avrupa'nın küçük bir parçasını ve Kuzey Afrika'yı içine almaktadır. Sonra İbn Havkal isimli bir Arap, kendi seyahetlerinden yola çıkarak edindiği deneyimler ile bir harita yapmıştır. Anglo-Sakson Dünya Haritası ise Britanya'yı ayrıntılı bir şekilde gösterir ve Hindistan ile Sri Lanka'yı içerir. Sonra da Kaşgarlı Mahmud'un Haritası gelmektedir. Divan-ı Lugatut Türk'te Türk dünyasını merkez alarak çizdiği bu haritada bugünkü Kırgızistan dünyanın merkezi olarak alınır. Dünyanı çevreleyen okyanusları da içinde barındırır. Bugün ise Pera Müzesi'nde sergilenmektedir. Pietro Vesconte'nin haritası ise, Akdeniz ve Karadeniz'i gerçek halleriyle paralel bir şekilde gösteren dünyadaki ilk harita olarak kabul ediliyor. Kuzey Avrupa kıyılarını da daha gerçekçi bir şekilde gösteriyor. Katalan Dünya Haritası ise, bir okul tarafından çizilen bir haritadır. Aynı zamanda eğitim alanında da haritanın ne kadar önemli olabileceğini vurgulayan bir keşif olarak karşımıza çıkıyor. Behaim'ın Erdapfel Küresinde ise tarihte ilk defa dünya haritası küre halinde gösterilmiştir. İlk defa doğal şekline en yakın formu ile tarih sahnesinde yerini almıştır. Avrupa ile Asya'nın yalnızca bir okyanus ile ayrıldığını gösteren haritada, Avrasya da olduğundan büyük bir alan kaplıyormuş gibi gösterilmiştir. Juan de la Cosa'nın haritası ise Amerika'yı gösteren ilk haritadır. Piri Reis'in Dünya Haritasında ise Avrupa ve Kuzey Amerika gerçeğe uygun olarak gösteriyor ve Antartika kıtasının varlığının bilindiğine ilişkin ipuçları yer alıyor. Abraham Ortelius'un dünya haritası ise ilk modern harita olma özelliğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi yıllar içinde bir sürü harita çizilmiştir, bazıları gerçeğe yakındır bazıları olabildiğince uzaktır belki; ama bu haritacılık kavramının çok eski yıllara dayandığını gösteriyor bizlere.

Harita kavramı insanlık tarihi boyunca çok önemli bir yere sahip olmuştur. Yıllar, asırlar boyunca yeni haritalar ortaya çıkmıştır. Bu yeni haritalar ile dünya tanımlanmaya ve tanımlandıkça bilinmezliği azaltılmaya çalışılmıştır. Bazıları aslına yakın bazıları ise aslı ile alakasız olsa da, bu haritaların varlığı bize insan zihninin dünyayı tanımayı ne kadar çok istediğini gösteriyor. Bu isteğin bir ürünü olarak da haritalar meydana geliyor. Farklı ırklardan insanların bu harita işinde meraklı olması da bize haritacılığın evrensel bir şekilde herkesi etkisi altına aldığını gösteriyor.

Küre Dünya Haritaları Nasıl Yapılıyordu?

İlk önce küre şeklinde bir malzeme oluyordu ve bu malzemenin etrafı çeşitli kumaşlar ve plastikler yardımı ile kaplanıyordu. Bu işlem çok defa üst üste yapılarak pürüzsüz bir katman elde edilmesi sağlanıyordu. Sonra bir sıva yardımı ile bu kürelerin etrafı daha da pürüzsüz hale getirilerek en son aşama olan haritanın yerleşimi için hazır hale getiriliyordu. Daha sonra da ince bir işçilik ile haritalardan parçalar kesilerek bu kürenin üzerine yerleştiriliyordu. Tabi öncesinde, bu kürelere uygun ölçekte haritalar çıkarılıyordu. Günümüzde artık böyle uzun ve zahmetli bir süreç ile üretimleri yapılmasa da dünya haritaları küre haline getirilmeye devam ediliyor.

Küre Dünya Haritası Size Ne Kazandırabilir?

Dünya haritası küre formuna getirildiğinde aslında dünyayı olduğu gibi, gerçeğine yakın bir şekilde görmenizi kolaylaştırıyor. 3d dünya haritası küre şeklinde olduğunda, gözlerinizin dünyanın şeklini ve ülkelerin yerlerini algılayıp zihninize kaydetmesi daha kolay oluyor. Küre dünya haritası çocukların da dünyaya dair bilgiler öğrenmelerini sağlıyor ve bu da size büyük bir kolaylık sağlıyor. Dünya haritası üç boyutlu olduğunda, çocukların somut bir şey üzerinden coğrafyayı öğrenmeleri daha kolay bir hale geliyor. Dünya haritasını küre üzerinden çalışırsanız göreceksiniz ki siz de dünyayı daha doğru ve kolay bir şekilde tanımaya başlayacaksınız. Türkiye'nin yerini tanımaya başladıktan sonra da komşu ülkeler ile beraber diğer ülkeleri de ayırt edebilecek, küre dünya haritası sayesinde genel kültürünüzü geliştirmeye başlayacaksınız. Çocuklarınız ile ders çalışırken küre dünya haritası sayesinde onlara rahatlıkla dünyayı anlatabilir, onları ülkelerin yeri ve sizin dünyadaki konumunuz ile ilgili bilgiler verebilirsiniz. Dönen dünya haritası küre şeklindeki hali sayesinde de onların ilgisini kaybetmesini engelleyebilir. Dersleri, küre dünya haritası sayesinde eğlenceli bir hale getirmenin yanında oyun gibi de işleyebilirsiniz. Derslerde öğretmenlerin de başvurduğu bir yöntem olan küre dünya haritası, dünyayı daha somut bir hale getirmesi ve üç boyutlu olması sayesinde algılamayı da güçlendirdiği için, çocuklarınızın ve sizlerin dünyayı daha doğru bir biçimde algılamanızı sağlıyor.

Dünya haritası küre halde iken sadece dünyayı öğrenmemizi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dekoratif bir obje olarak karşınıza çıkıyor. Küre dünya haritası genellikle mavi renkte olsa da bazen sepya tonlarına kayan renk pigmentlerini de yapısının içinde bulundurması sayesinde zarif ve şık bir aksesuar oluyor. Çalışma odanızda, iş yerinizde, evinizin salonunda, akla gelebilecek her yerde kullanabilirsiniz. Eğitici yönünün dışında sunduğu dekoratif özellikleri ile de sizi çok mutlu edecektir.

Küre Dünya Haritası Çeşitleri

Küre dünya haritası birçok boyutta alernatife sahiptir. Küre dünya haritaları 5 inç (12,70 cm), 6 inç (15,24 cm), 8 inç (20,32 cm), 12 inç (30,48 cm) boyutlarındadır. Ayrıca 90x90 cm gibi daha büyük boyutları da bulunmaktadır. Küre dünya haritası metal olabildiği gibi plastik olarak da karşınıza çıkmaktadır. Büyük küre dünya haritası ayrıntıların daha iyi görülmesi açısından oldukça kullanışlı olabilmektedir. Ahşap modelleri de vardır. Normalde mavi ağırlıklı bir renkli küre olsa da, kırmızı, kahverengi ya da siyah gibi farklı renkli alternatifleri de vardır. Küre dünya haritanızı aynı zamanda tablo olarak da satın alabilirsiniz ya da küre dünya haritası ile baskılı tişörtler ile de haritanın dekoratif tarafını farklı bir alanda kullanabilirsiniz. Olabilecek her çeşit malzemeden ve her çeşit formu ile küresel dünya haritası, aradığınızı bulabileceğiniz bir sürü alternatife sahip. Işıklı dünya haritası küre şekline bürünmüş halde de karşınıza çıkabilir. Dönen dünya haritası küre olarak da seçeneklerinizin arasında bulunabilir.

Dünya bir tane de olsa küre dünya haritası modellerinin çok çeşitli olduğunu göreceksiniz. Renkten malzemeye, boyuttan kullanım yerine kadar bir sürü yerde kullanabileceğiniz bir ürün olarak karşınıza çıkıyor. Eğitici amaçlar ile de kullanabiliyorsunuz; dünyayı daha iyi öğrenmek ya da çocuklarınıza dünyayı daha iyi anlatabilmek için. Ya da dekoratif amaçlar ile de kullanabilirsiniz; çalışma odasında masanızın üzerine koymak ya da ofisinizin bir köşesinde büyük boyutlu bir dünya haritası bulundurmak gibi. Renk olarak da içinde bir çeşitliliğe sahip olduğu için, koyacağınız yere uygun olarak istediğiniz rengi de tercih edebilirsiniz. Hem farklı hem de orijinal bir görünüm elde etmek için renkli dünya haritası küreleri bir kurtarıcı olarak karşınıza çıkabilir.

Hediye seçmekte zorlanıyorsanız ve ne alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız, dünya haritası küre hali ile farklı ve orijinal bir tercih olarak karşınıza çıkabiliyor. Her türlü ebatta olduğu için tercih alanı çok geniş oluyor. Aynı zamanda farklı renk çeşitliliğine de sahip olduğu için hediyeyi vereceğiniz kişinin zevklerine uygun olarak tercih edebilirsiniz.

Bazı küre dünya haritaları, içinde hem siyasi hem de fiziki haritayı da bulundurur. Mekanizması sayesinde döndürdüğünüzde hem siyasi haritayı hem de fiziki haritayı görebilirsiniz. Bu sayede ders çalışırken daha kapsamlı bir şekilde dünyayı anlamanızı sağlar. Aynı zamanda dekoratif olarak da şık bir görünüm sunar. Böylece iki amacına da uygun düşen bir kompozisyon oluşturur.

Kullanım Alanları

Dünya haritası küre şekline bürününce çok çeşitli bir hal almayı başarıyor. Günlük yaşantının her yerinde kullanılabiliyor. Öğretici olduğu kadar dekoratif bir ürün olma özelliği de gösteriyor. İş yerlerinde büyük olanları da kullanabilirsiniz ya da masanızın üzerinde farklı renkteki bir küreyi de. Evdeki salonunuzun köşesine büyük ve oda ile uyumlu renkteki bir küreyi sergileyebilirsiniz, böylece odaya biraz da otantik bir hava katmış olursunuz. Ya da evdeki çalışma masanızın üzerinde, odanızın havasını değiştirmesi ve belki de sizi çalışmak için motive etmesi için kullanabilirsiniz. Yatak odasındaki komodinin üzerine de koyabilirsiniz. Işıklı modelleri sayesinde de lambaları yakmadan uyku öncesinde hafif bir ışık elde edebilirsiniz. Bu hafif ışık ile beraber de küre dünya haritasının kullanım alanlarının içine yeni bir tanesini de böylece ekleyebilirsiniz.

Bir diğer kullanım alanından bahsetmek gerekirse, hediye seçimi yapmakta zorlananlar varsa aranızda onlar için güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Dünya haritası küre şeklinde olunca aralarından çok güzel hediyeler seçebilirsiniz. Çeşitli renklerde ve modellerde olduğu için hediye alacağınız kişiye özel olarak seçebilirsiniz. Metal gibi farklı malzemelerden olan modelleri sayesinde de odalara modern bir görünüm verecektir. Küre şeklindeki dünya haritaları, hem farklı bir hediyedir hem de bu farklılığı çok kolay bir şekilde elde etmenizi sağlayan bir araçtır.

En temel kullanım alanı olarak da okulları gösterebiliriz. Ders çalışmayı, dünyanın somut bir halde karşınıza gelmesi ile çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Hem genel kültür bakımından hem de dersleriniz bakımından oldukça pratik ve kolay bir eğitim vad ediyor. Aynı zamanda kürenin dönebilmesi sayesinde de zamanı eğlenceli bir hale getirebilecek bir araç olduğunu da söyleyebiliriz. Çocukların dünyayı üç boyutlu olarak karşılarında görmelerinden dolayı dersleri daha iyi anlamalarını sağlayacaksınız. Dünyayı bu küre haritalar sayesinde daha iyi bir şekilde kavrayacaksınız ve bu da sizin dünya görüşünüzü genişleten önemli bir faktör haline gelecek. Öğrenmeyi eğlenceli hale getiren yapısı ile kavranması zor gelebilecek kavramları da, bu kavramları üç boyutlu ve somut bir hale getirdiği için, anlamanız daha da kolay olacak.

Özetlersek eğer, küre şeklindeki dünya haritalarının kullanım alanlarını temelde üç ana kategoriye ayırabiliriz. Birincisi, dekoratif olarak evde, işte, çalışma masasında, akla gelebilecek her yerde sevimli ve otantik bir görünüm elde etmek için kullanabilirsiniz. Evde sizi rahatsız eden boş bir alan varsa eğer, aklınızda bulunması gereken bir alternatif haline gelebilir. Çünkü o alanı hiç sırıtmayacak şekilde dolduracaktır muhtemelen. Ve ortamın havasını anında değiştirecek ve bu değişim sizin de hoşunuza gidecektir. İkinci olarak, hediye seçiminde zorlanıyorsanız ve ne alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız, hemen bir küre şeklindeki dünya haritası alarak bu dertten kurtulabilirsiniz. Hem orijinal bir hediye olacaktır hem de bu orijinalliği çok kolay bir şekilde elde etmenizi sağlayacaktır. Son olarak da en temel kullanım amacı olarak, eğitimi gösterebiliriz. Dünyanın somut ve üç boyutlu bir hale gelmesi ile ülkelerin yerlerini daha kolay bir biçimde öğrenebileceksiniz. Genel kültürünüzü geliştirmiş olacaksınız. Ve çocuklar ile ders yaparken, onlara ders anlatırken, dersi daha eğlenceli bir hale getirecek ve öğrenim hızını arttırmaya yardımcı olacaktır.

Küre Dünya Haritası Fiyatları

Çeşitli boyutlarda ve çeşitli malzemelerde farklı modellere sahip olduğu için, küre şeklindeki dünya haritaları, çeşitli fiyat aralıklarına sahiptir. Bu çeşitlilik sayesinde cebinize uygun olan alternatifini bulmanız da daha da kolaylaşıyor. Rengine, boyutuna, malzemesine, kullanım alanına göre fiyatı değişebilen dünya haritası, fiyat aralığının genişliği sayesinde sizi mutlu edebilecek potansiyele sahip. Dünya tek olsa da küre şeklinde dünya haritaları çok çeşitli. Küre dünya haritası satın almak için de Trendyol, içinde bulundurduğu ürün çeşitliliği ve geniş fiyat yelpazesi sayesinde, doğru adres.

Her çeşit malzemeden, olabilecek her türlü boyuttan, her türlü renkten alternatife sahip olması ile aradığınızı bulmanız çok zor olmayacaktır. Bu kadar çeşitliliğin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan fiyat aralığının genişliği ise, sizi kesinlikle yarı yolda bırakmayacaktır. Küre dünya haritaları ile uygun fiyata hediye alma imkanına sahip olacaksınız ve bu hediyenin orijinalliğini de çok kolay elde etmiş olacaksınız. Herkese uygun olabilecek fiyat aralıkları sayesinde herkesin isteğini karşılayabilecek küre şeklindeki dünya haritaları, farklı kullanım alanları sayesinde de çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Müşteri dostu olan Trendyol, her zaman müşterilerinin yanında olması ile her cebe uygun fiyat alternatifleri sunuyor. Çeşit bolluğu ve geniş fiyat yelpazesi ile Trendyol, siz müşterilerini mutlu etmek için çaba göstermeye devam ediyor.