placeholder
"

Dinlendiren Defter

" araması için 121 sonuç listeleniyor

Dinlendiren Defter

Dinlendiren Defter

Arı Yayın Grubu - Eker Test tarafından hazırlanan Dinlendiren Defter serisi, ilk ve orta öğrenim seviyesindeki öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersini zahmetsizce öğrenmelerine destek oluyor. İlk ve ortaöğrenim ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan seri, öğrencilerin LGS ve YKS'de din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden çıkan tüm soruları eksiksiz çözmelerini hedefliyor. Eker Test, Dinlendiren Defter serisini Dinlendiren Test ve Dinlendiren Deneme gibi yardımcılarla destekliyor.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için Eğlenceli ve Bilgilendirici Kaynaklar

Arı Yayın Grubu, Dinlendiren Kitap serisini oluştururken çocukları sınavlara hazırlarken başarılı birer birey olmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Serinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğrenim programındaki kazanımlara bağlı kalınarak hazırlanması, öğrencilerin yanı sıra eğitimcilerindeki içerisindeki kaynaklardan faydalanmasına olanak tanıyor.

Dinlendiren Defter serisi, 2013 - 2014 eğitim ve öğretim sezonundan beri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İzzet Eker önderliğinde her yıl değişen müfredat ve bir önceki senenin sınav soruları doğrultusunda güncellenerek çıkarılıyor. Konu anlatımlı kaynaklarda, öğrencilerin kolayca öğrenebileceği şekilde konu anlatımının yanı sıra görsellerle desteklenen konu özetleri ve konuların en önemli noktalarının yer aldığı cep bilgiler kısımları yer alıyor. Konunun kavranmasını kolaylaştırmak adına, kaynaklarda çeşitli etkinlikler de bulunuyor. Boyayarak Öğrenelim etkinliklerinin yanı sıra Kelime Avı ve Sudoku gibi bulmacalar, bilmeceler ve diğer etkinlikler, din kültürü ve ahlak bilgisi konularını kavramayı kolaylaştırıyor. Yaratıcı, eğlenceli ve bilgilendirici etkinlikler, öğrencilerin ders ve konuya olan ilgilerini canlı tutma konusunda da etkili oluyor. Edindikleri bilgileri somutlaştırmalarına destek vererek kavramalarını kolaylaştırıyor. Beceri ve analiz temelli paragraf soruları, öğrencilerin edindikleri bilgileri kullanma becerisi elde etmelerine olanak tanıyor.

Dinlendiren Defter serisi içerisindeki her bir kaynak, öğrencilerin ve eğitimcilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanıyor. Seviyesi doğrultusunda tercih edilen anlatım dili, bilgileri kolayca sindirmesine yardımcı oluyor. Kitaplarda tercih edilen etkinliklerde de öğrencilerin yaşları dikkate alınıyor. Dinlendiren Defter 4. sınıf kaynaklarında boyama etkinlikleri ağırlıklı olarak tercih edilirken 9. sınıf Dinlendiren Defter konu anlatımlı kitapta kavram öğretim tablosu ve eğlenceli bulmacalara yer veriliyor.

4'ü Bir Arada Dinlendiren Defter'ler

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, ilköğretim 4. sınıfta haftalık ders çizergesine dahil ediliyor ve ortaöğretim tamamlanana kadar haftalık ders programı içerisinde yer alıyor. Tıpkı diğer derslerde olduğu gibi din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde de başarılı olmanın yolu bilgileri sağlam bir temel üstüne inşa etmekten geçiyor. Bu nedenle Eker Test Dinlendiren Defter Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi setleri, 4. sınıftan başlıyor ve 11. sınıf (TYT / AYT hazırlık) kaynaklarıyla son buluyor.

Dinlendiren Defter 4. sınıf ve Dinlendiren Defter 5. sınıf kaynakları, öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi için sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı oluyor. 6, 7 ve 8. sınıflar için sunulan kaynaklar, LGS'de çıkacak din kültürü ve ahlak bilgisi sorularına öğrencileri hazırlama amacı taşıyor. Eker Test tarafından hazırlanan çok yönlü kaynaklar, öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi temelini aldığı ve hayatlarını edindikleri bilgilerle şekillendirmeye başladığı bu dönemde en büyük yardımcıları oluyor.

İlköğretim için hazırlanan temel Dinlendiren Defter'ler; Din Dersi Defterim, Konu Özetleri, Soru Bankası ve Etkinlik Kitabı olmak üzere dört farklı kaynağı bir araya getiriyor. Öğrenilen konularla ilgili verimli notlar tutulmasını sağlayan Din Dersi Defterim, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini öğrencilere sevdirmeyi de başarıyor. Konuların kolayca özümsenmesini sağlamak için görsellerle de desteklenen Konu Özetleri, unutulan bilgilerin hatırlatıcısı olma görevini de üstleniyor. Beceri ve analiz temelli soruların yer aldığı Soru Bankası, edinilen bilgilerin sindirilmesini sağladığı gibi sınavlara kolayca hazırlanılmasına destek oluyor. Boyama, bulmaca ve pek çok etkinliğin yer aldığı Etkinlik Defteri, eğlenirken edinilen bilgilerin pekiştirilmesine hizmet veriyor.

Konu anlatımı sonrasında, öğrencilerin edindikleri kazanımlarla bağlantılı paragraf soruları hazırlanması, öğrencilerin konuyu tekrar etmesine yardımcı olduğu gibi okuduğunu anlama becerisi edinmelerine destek veriyor. Öğreten sorularla, konuları soru çözerken öğrenme imkânı veren konu anlatımlı kaynaklar, her ünite sonunda yer alan "Neler Öğrendik?" bölümüyle konu tekrarı yapılmasını sağlıyor. Beceri temelli deneme testleri, o ana kadar öğrenilenleri sınayan denemeler, kazanımları pekiştiren etkinliklerle konuların derinlemesine öğrenilmesi kolaylaşıyor.

İlköğretim için Din Dersi Kaynakları

Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ders çizergesinde 4. sınıftan itibaren 8. sınıfın sonuna dek din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için haftalık programda ikişer saatlik yer ayırıyor. İlköğretim düzeyi öğrenciler için hazırlanan Dinlendiren Defter çeşitleri, din dersi için yardımcı bir kaynak görevi üstlendiği gibi sınavlara hazırlık kitapları oluyor. Konuları müfredat ve çoktan seçmeli sisteme uygun şekilde işleyen kaynaklar, YKS'de çıkacak din kültürü ve ahlak bilgisi soruları için öğrencilerin tümüyle hazır olmasına destek oluyor.

İlköğretim için Dinlendiren Defter serisi; konu anlatımlı Dinlendiren Defter, konu özetli Dinlendiren Soru Bankası, yaprak test ve denemeleri barındıran Dinlendiren Test ve sarmal + genel deneme sınavlarının yer aldığı Dinlendiren Deneme kaynaklarından oluşuyor. Dinlendiren Defter 4 - 5 ve 6 kaynakları, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini sevdirme ve özümsetme görevini yerine getiriyor. Eğlenceli etkinliklerden yoğun olarak faydalanılan kaynaklar, müfredatta yer alan güncel konuların en kolay şekilde öğrenilmesine destek veriyor.

İlköğretim 7. ve 8. sınıflar, YKS hazırlık sürecinin yoğun olarak yaşandığı dönemler oluyor. Dinlendiren Defter 7. sınıf kaynakları da, yoğunluklarıyla hazırlık sürecine bir katkıda bulunuyor. YKS'de daha evvel çıkan din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının da kaynaklık ettiği konu anlatımı, soru bankası ve test kitapları, son sınıfta daha rahat bir hazırlık süreci geçirilmesine destek veriyor. Deneme sınavlarının da yer aldığı Dinlendiren Defter 8. sınıf seti, öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisinden LGS'de çıkacak tüm soruları başarıyla çözmelerini amaçlıyor. Paragraflarla desteklenen sorular sayesinde öğrencilerin odaklanmalarını arttırıyor, metin içerisinden ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşmalarını sağlayarak edindikleri bilgileri kullanma ve değerlenme becerisi edinmelerine imkan sağlıyor.

Kaynaklar, din kültürü ve ahlak bilgisi müfredat konularının kolayca öğrenilebilmesi için eğlenceli ve anlaşılır bir dil benimsiyor. Edinilen bilgilerin sınanması için çoktan seçmelilerin yanı sıra boşluk doldurma ve doğru / yanlış sorularından da destek alıyor. Kazanımları önceden belirlenmiş ve belli bir sistem dahilinde hazırlanmış olan sorular, öğrencilerin çözerken öğrenmesini sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan beceri temelli sorularla benzer olan test ve deneme sınavları, öğrencilerin beceri düzeylerini mükemmel bir şekilde ölçüyor, eksikliklerini fark ederek üstünde çalışmalarını sağlıyor. Konuların kilit noktalarının yer aldığı bölümler ve görsellerle zenginleştirilmiş özet kısımları, eksikleri tamamlarken öğrencilerin en büyük yardımcıları oluyor.

TYT ve AYT'ye Yönelik Din Dersi Kaynakları

Dinlendiren Defter, dili ve işleyiş tarzı sayesinde ilköğretim öğrencilerine olduğu gibi orta öğrenimdekilere de din kültürü ve ahlak bilgisi dersini sevdiriyor. Konu özeti, etkinlikler, test ve denemeleri barındıran kaynaklar, konuların kolayca özümsenmesine ve edinilen bilgilerin verimli bir şekide kullanılmasına destek veriyor. Kitapların sonunda yer verilen sözlük bölümünde, tüm ünitelerde yer alan kavramlar basitçe açıklanıyor. "Neler Öğrendik" bölümü, konunun hızlı bir şekilde tekrar edilmesini sağlarken anahtar kavramların yer aldığı bölümle bilgilerin pekiştirilmesi kolaylaşıyor.

Kaynakların sol kısmında konu özetlerine ve sağ kısmında sorulara yer verilen tasarım, öğrencilerin soru çözerken öğrenmelerine yardım ediyor. Ünite sonunda YKS tarzı denemelerin de bulunduğu konu özetli Dinlendiren Soru Bankası çeşitleri, Kavram Öğretim Tablosu ve bulmaca gibi etkinliklerle bilgilerin kolayca öğrenilmesine destek veriyor. Soru çözerken konu özetlerinden ihtiyaç duyduğu bilgilere erişen öğrenciler, ezberlemeden öğrenmenin tadını çıkarıyor.

Konu özetli Dinlendiren Defter 9, 10 ve 11. sınıf soru bankası çeşitleri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için çok yönlü kaynaklar olma özelliği taşıyor. Anlaşılır konu özetleri, konuların en önemli kısımlarının vurgulandığı anahtar bilgiler, öğretici sorular, daha evvel sınavlarda çıkmış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan soruların benzerlerinin yer aldığı test ve denemelerle öğrencilerin neredeyse başka hiçbir kaynağa ihtiyaç duymadan sınavda çıkacak din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını yüksek doğrulukla çözmelerine olanak tanıyor. Bilgilerini sınamalarına yardım eden ünite sonu testleri ve sarmal genel denemeler bulunuyor. Genel deneme sınavlarıysa TYT ve AYT sınavlarında karşılarına çıkabilecek din dersi sorularını yakından tanımalarına yardım ediyor.

Dinlendiren TYT - AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Anlatımlı Soru Bankası çeşitleri konu işleyiş sırası ve tarzı belirlenirken Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kazanım Listesi göz önüne alınıyor. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda görülen din kültürü ve ahlak bilgisi konularının tamamının yer aldığı sınavlara hazırlık kaynakları, sınıf bazlı takip edilinebiliyor. Konuların sindirilmesinin kolaylaştırılması için geniş konu anlatımlarının benimsendiği kitaplarda konu tekrarı ve pekiştirilmesi yapılabilmesi için özetlerden de faydalanılıyor. Ünite değerlendirme testleri, sınıf bazlı genel denemeler ve TYT - AYT'de sorumlu tutulan konuları kapsayan genel denemelerle sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere yardımcı oluyor.

Din Dersi için Teknolojik Destek

Dinlendiren Defter serisi, öğrenci ve öğretmenlerin en yüksek fayda elde edebilecekleri şekilde hazırlanıyor. Akıllı Tahta uyumlu olarak basılan kaynaklar, ders anlatımı sırasında öğretmenler tarafından kullanılabiliyor. İnteraktif etkinliklerle zenginleştirilmeleri, konuların çok daha kolay kavranılmasına destek veriyor. Windows ve Pardus için Akıllı Tahta Uygulamaları'yla kullanılabilen kaynaklar, öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisi dersini daha fazla sevmesine ve anlamasına yardım ediyor.

Arı Yayın Grubu, Android & iOs için hazırladıkları uygulamalarla Dinlendiren Defter serisinin de yer aldığı kaynaklarının çok daha verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyor. Arı Yayıncılık tarafından hazırlanan akillidefter.com.tr, Dinlendiren Defter ve seride yer alan diğer kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına destek veriyor. Android, iOS ve Windows tabanlı tüm işletim sistemlerinde kullanılabilen site / uygulama, kaynaklardaki bilgileri interaktif ortamda farklı etkinliklerle öğrenilmesini sağlıyor. Ek bir kurulum yapmadan anında çalışmaya başlayan sistem, öğretmen ve öğrenciler arasında uygulamalarla bağlantı kurulmasına imkân veriyor. Öğretmen, dilediği öğrencileri ağa dahil edebiliyor ve öğrencinin ekranını akıllı tahta üstüne yansıtabiliyor. Zengin içeriğe olan sistem, Eker Test tarafından yayımlanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersine yardımcı kaynakları ses dosyaları, video ve fotoğraf gibi zengin kaynaklarla işleme olanağı sunuyor.

Akıllı Defter desteği bulunan Dinlendiren Defter serisi, Arı Mobil Kütüphane uygulaması sayesinde ek kaynaklara ulaşılmasını sağlıyor. İçeriği sürekli güncellenen kütüphane uygulaması, konu takibi ve tekrarı yapılmasını kolaylaştırıyor, konunun daha kolay ve eğlenceli pekiştirilmesine destek veriyor. Akıllı Defter üstünden alınacak bir kodla kullanılabilen kütüphane, sunduğu teknolojik destek sayesinde öğrenme sürecini kolaylaştırıyor.

Dinlendiren Defter 9, 10, 11. sınıf soru bankası çeşitlerinin dahil olduğu test ve deneme sınavlarının yer aldığı kaynaklar, iOS ve Android marketlerde yer alan Akıllı Optik Okuma - Arı Yayıncılık uygulamasına uyumlu olacak şekilde hazırlanıyor. Cevap anahtarından tek tek kontrol etme sırasında kaybedilen zamanı öğrencilere kazandıran uygulama, Acrobat Reader'a ihtiyaç duyuyor. Uygulama güncel tutulduğunda ve optik form düz bir zemin içerisinde okutulduğunda, uygulama sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Dinlendiren Defter ile Daha Eğlenceli Din Dersi

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, öğrencilerin doğru bir din anlayışı edinmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise ders çizergelerine dahil ediliyor. Öğrencilerin kendileri ve çevreleriyle barışık birer birey olarak yetişmeleri amaçlanan ders, farklılıkları kültürel bir zenginlik olarak gören, hoşgörülü ve kuşatıcı bir dil kullanan nesiller ortaya çıkmasına yardım ediyor. Öğrencilerin beden, zihin, duygu ve ahlak bakımından dengeli bir bireye dönüşebilecek şekilde içeriği oluşturulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, doğru bilgilerle dini ve ahlaki bir eğitim verilmesine olanak tanıyor.

Dinlendiren Defter serisi içerisindeki her bir kaynak, dini ve ahlaki bilgilerin kolayca öğrenilmesine yönelik bir dil ve işleyiş benimsediğinden öğrencilerin din kültürü ve ahlak bilgisine olan ilgilerini canlı tutmaya yardımcı oluyor. Müfredat doğrultusunda her eğitim yılında güncellenen kaynaklar, eğlenceli ve eğitici etkinliklerle zenginleştirilmeleri sayesinde öğrencilerin merakını cezbediyor. İşlenen konularla doğrudan alakalı metinlerden alınmış paragraf soruları, öğrencilerin okuduğunu anlayabilme yeteneklerini iyileştirirken din ve ahlak üzerine okumalar yapma konusunda onları yüreklendiriyor. İnteraktif etkinliklerle zenginleştirilmesi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin konuları öğrencilerine çok daha kolay anlatmalarını sağlıyor. Slaytlar, ses dosyaları, fotoğraf, video ve resimler, öğrencilerin görsel ve işitsel kanallarını öğrenme sırasında aktif olarak kullanmalarına olanak veriyor.

Konu tekrarı ve soruların öğrencilerin görüş açısına aynı anda konumlandırıldığı kaynaklar, edinilen kazanımların çoktan seçmeli sınavlara uygun olacak şekilde kullanma becerilerini üst seviyeye çıkarıyor. Soruların beceri ve mukayese odaklı olarak hazırlanması, öğrencilerin çözdükleri her bir soruyla yeni şeyler öğrenmelerine destek veriyor. Sınama ve deneme odaklı testlerle zenginleştirilen kaynaklar, öğrencilerin eksiklerini anında keşfederek kapatmalarını sağlayarak din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ilgilerinin azalmasını engelliyor.

Dinlendiren Defter, akıllı defter olarak adlandırılan yeni nesil sınava hazırlık kaynaklarından oluşuyor. Fiziksel kitabın, akıllı tahta ve cep telefonu, bilgisayar ve tabletten kullanılabilecek uygulamalarla desteklendiği yeni nesil kaynak sistemi, öğrencilerin zahmetsizce konuları takip etmesine, pekiştirmesine ve tekrar etmesine yardım ediyor. İnteraktif etkinlikler ve teknoloji desteği, öğrencilerin açıklarını fazla zaman ve çaba harcamadan kapatmasına imkan sağlıyor. Öğretmenlerin, çok yönlü olarak konuyu anlatmalarına olanak vermesi sayesinde bilgi aktarımı ve kazanımları üst seviyeye çıkarıyor.

Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin de rahatlıkla tercih edebileceği Dinlendiren Defter serisi, din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının dahil edildiği LGS ve YKS sınavlarında başarılı olmak isteyen öğrenciler için benzersiz bir kaynak oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kazanımlar listesi dikkate alınarak içeriklerinin hazırlanması ve zenginleştirilmesi, öğrencilerin günlük yaşamlarında da ihtiyaç duyacağı bilgi ve birikime kavuşmasına da destek veriyor.

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için kaynak olarak kullanılabilecek Dinlendiren Defter setlerine Trendyol'dan kolayca takip olabilir, sınavlarda başarıya ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz desteğe kavuşabilirsiniz. Konu anlatımlı, konu özetli, soru bankası, test ve deneme özellikli kaynaklardan ihtiyaç duyduklarınızı seçerek eksiklerinizi bir an önce kapatabilirsiniz.