"

Membran

" araması için 3645 sonuç listeleniyor

Membran

Membran Filtre Çeşitleri

Membran Filtre Çeşitleri

Saflaştırma ve membran su arıtma istenmeyen kimyasalları, biyolojik kirleticileri ve katı maddeleri, zararlı gazları sudan uzaklaştırma işlemidir. Membran filtre suyun belirli amaçlara uygun hale getirilmesi için uygulanır. Genellikle içme suyu olarak tüketilmesi amacıyla uygulanan su arıtma işlemi tıbbi, farmakolojik, kimyasal, endüstriyel ve diğer birçok alanda kullanılabilir. Kullanılan yöntemler arasında filtrasyon, sedimantasyon, damıtma gibi fiziksel işlemlerin yanı sıra kumlu membran, aktif karbon gibi biyolojik işlemler, flokülasyon ve klorlama gibi kimyasal işlemler, ultraviyole ışık gibi elektromanyetik işlemler bulunur. “Membran ne işe yarar?” sorusu partiküller, parazitler, bakteriler, algler, virüsler, mantarlar gibi bir dizi maddenin konsantrasyonunu azaltan araç olarak cevaplanabilir. İçme suyunu standartlara uygun hale getiren filtrasyon membranı suda bulunan kirletici madde konsantrasyonunu minimum seviyede tutar. Günümüzde çeşme suyu dahil kaynak sularında dahi membran makineleri kullanılması önerilir. Bu sayede maliyetli kimyasal ve mikrobiyolojik analizlere ihtiyaç duymadan kaliteli filtre markaları ile suyunuzu sağlıklı ve hijyenik hale getirebilirsiniz. Yeraltı, göl, rezervuar, nehir, kanal gibi su kaynaklarından elde edilen sular membran çeşitleri yardımıyla tüketilebilir hale getirilir. Bu membran türleri büyük su hacimlerini saflaştırabildiği gibi, tüketilecek az miktarda suyu da yeterli saflık derecesine ulaştırabilir. Membran filtrelerin nitelikleri su kaynaklarına bağlı olarak değişse de üretilen her filtrede sudaki istenmeyen bileşenlerin uzaklaştırılması amaçlanır. Membran ölçüleri uygulanacak yönteme, suyun kalitesine, işlem maliyetine ve suyun kalite standartlarına bağlı olarak değişir. Bu nedenle “Membran nedir?” sorusuna verilecek doğru yanıt uygulamadan alınacak sonucu da başarılı hale getirir. Evlerde kullanılacak filtrasyon sistemi kolaylık sağlamasının yanı sıra uygun su arıtma membran filtre fiyatları ile düşük maliyetler sunar. Su arıtma membran çeşitleri nanofiltrasyon (NF), mikro gözenekli (MF), ters osmoz (RO) ve ultrafiltrasyon (UF) olarak dört kategoride üretilir. İki fazlı sulu solüsyonlar veya gaz karışımları arasında bir bariyer görevi gören likit membran (LM) ise bir diğer çeşidi oluşturur. Her birinde ince deliklere veya gözeneklere sahip sentetik malzemeden elde edilen bir tabaka bulunur. Su yalıtım membranı olarak adlandırılan bu tabaka su molekülüne yakın boyutlarda gözeneklere sahiptir. İçme suyunu lezzetli ve hesaplı hale getiren su arıtma membran fiyatları ve modelleri ile su tüketimini keyifli hale dönüştürebilirsiniz.

Mikro Gözenekli Likit Membran Nedir?

Mikro Gözenekli Likit Membran Nedir?

“Mikro gözenekli likit membran nedir?” sorusu nefes alabilen ve hafif yapısıyla bilinen filtre türleri olarak cevaplanabilir. Zararlı gazların dahi süzülmesini sağlayan mikro gözenekli sıvı membran poliüretan, poliamid, poliolefin veya tümünün bileşiminden üretilebilir. Gözeneklerin mikro yapısı membran çeşitlerinin kalınlıkları ile orantılı olarak artar. Bu tip likid membran su yalıtımı geçirimsiz polimerik yapıya çeşitli yollarla açılabilen küçük gözenekler ağına dayanır. Gözenekler su damlacıklarıyla hemen hemen aynı boyutta olabildiği gibi, yalnızca gazları filtreleyen ve su buharının geçmesine izin verecek büyüklükte gözeneklere sahip olan mavi renk filtrelerin tipleri de bulunur. Mikro gözenekli 3 mm membran tutarlı performans sağlamak ve gözeneklerin kirlenmesini önlemek amacıyla hidrofilik poliüretan veya florokarbon içerebilir. Kullanım özelliklerine ek olarak gözenekli likit filtre fiyatları bütçe dostu rakamlara sahiptir. “Nanofiltrasyon membran filtre nedir?” sorusuna nanometre boyutundaki gözenekleri kullanan filtrasyon türü olarak yanıt verilebilir. Mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyonda kullanılandan daha küçük ancak ters osmozdakinden daha büyük olan 1-10 nanometre gözenek boyutu, nanofiltrasyon membran teknik özellikleri arasında yer alır. Nano filtre membran filtre markaları üretimde yaygın olarak polietilen tereftalat veya alüminyum kullanır. Kimya ve ilaç sanayiinde, petrolde bulunan katran bileşenlerinin çıkarılmasında, uçucu yağlarda bulunan ekstraktların parçalanmasında nano filtreye sahip kaliteli filtreler etkilidir. Ayrıca nano likit filtre fiyatları ortalama rakamlara sahiptir. “Ters ozmos likid membran ne işe yarar?” sorusu istenmeyen molekülleri ve büyük parçacıkları içme suyundan ayırmak için kullanılan kısmi geçirgen bir filtre tanımlamasıyla cevaplanabilir. Ters ozmos likid membran markaları sunulan bu filtreler termodinamik parametreler ile ozmotik basıncın üstesinden gelmek için bir basınç uygular. Bu sayede suda çözünerek asılı kalan birçok kimyasalı ve bakterileri ortadan kaldırır. Çözünen maddenin zarın basınçlı tarafında tutularak saf sıvının filtrelenmiş bölgeye geçmesine izin vermesi ters ozmos likid membran özellikleri arasında yer alır. Bu seçici özellik ters ozmos membran yalıtım sürecinde büyük moleküllerin ve iyonların geçişini önlerken çözeltinin daha küçük bileşenlerinin filtrelenmesine izin verir. Ters ozmos 2 mm membran fiyatları seçici ve güvenilir performansını karşılayacak aralıklara sahiptir. “Ultrafiltrasyon likid membran nerelerde kullanılır?” sorusuna yanıt, basınç veya moleküler difüzyon gibi kuvvetlerin yarı geçirgen bir filtre ile ayrılması için uygulanan çeşitli işlemlerdir. Bu işlemler sırasında su ve düşük moleküler ağırlığa sahip solüsyonlar membran su yalıtımı içerisinden geçerken yüksek moleküler ağırlıklı çözünen maddeler retentat adı verilen kısımda tutulur. Membran ebatları ile değişmekle beraber ultrafiltrasyon işlemi protein çözeltilerini ve makromoleküler çözeltileri saflaştırmak ve konsantre etmek için uygulanır. Ultrafiltrasyon likit membran yorumları arasında filtrenin boyut dışlama ve partikül yakalama yeteneği öne çıkar. Aynı zamanda ultrafiltrasyon 3 mm membran fiyatı düşük rakamlarıyla da dikkat çeker.

Membran Kullanım Alanları

Membran Kullanım Alanları

Polivinil klorür anlamına gelen PVC membran ticari veya endüstriyel çatılarda kullanılan tek katlı ve kaplama amacıyla kullanılan zardır. Restorasyon amacıyla diğer çatı kaplamalarının üzerine uygulanabilen PVC membran özellikleri arasında düşük maliyeti ve suya dayanıklı yapısı öne çıkar. Düz veya düşük eğime sahip çatılarda yaygın olarak kullanılan PVC çatı membranı gerekli bakım yapıldığında 30 yıla varan kullanım ömrüne sahiptir. Çatı membran modelleri ısıya dayanacak şekilde tasarlanır. PVC membran çatı üzerindeki kimyasallara ve delinmelere karşı da oldukça dirençlidir. Membran çatı malzemesi binayı serin tutan ve enerji tüketimini düşüren yansıtıcı yüzeye sahiptir. Bu enerji verimliliği dış membran kaplamalarının çoğunda bulunur. PVC membran kapı özellikleri arasında da bulunan düşük bakım, kaplamanın aşınma ve suya karşı olan direncinin bir göstergesi niteliğindedir. Çatı altı membran aynı zamanda onarım maliyetlerini ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Düşük çatı membran fiyatları bütçenizi korumanıza sağlarken ekstra giderlerin ortadan kaldırır. Ekonomik ve dayanıklı kaplama malzemeleri üreten çatı membran markaları sunduğu birçok avantaj sayesinde sık kullanılan bir plastik olan polivinil klorürü tercih eder. Çatı altı membran fiyatları ile olduğu kadar işlenebildği geniş ürün yelpazesiyle de öne çıkar. APP katkılı plastomerik ve elastomerik polimer katkı maddelerinden elde edilen karışım bitümlü membran, sahip olduğu bileşenler sayesinde yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. Özellikle su yalıtımına ihtiyaç duyan çatılarda başarılı sonuçlar veren arduazlı membran rüzgâr yükünü emen katmana sahiptir. Bu sayede ahşap, taşlı, şeffaf, kırmızı, siyah, beyaz, desenli, seramik membran yüzeyi ve çatı fayansları korunur. En az kullanım alanındaki çeşitlilik kadar öne çıkan PVC membran fiyatları restorasyon işlemlerinde maliyeti minimum seviyede tutmanıza yardımcı olur. Nem geçirmez membran ile çatınızı ve binanızı güvence altına alabilirsiniz. Membran kaplama mutfaklarda da yaygın olarak kullanılır. Polivinil klorür membran folyo mutfaklarda bulunan mat, parlak ve hatta ahşap yüzeylerde dahi mevcuttur. Bu membran astarı yüksek basınç altında bulunan orta yoğunluğa sahip lif levhanın etrafına sarılır. Membran dolap, dolap kapağı, mobilya, portmanto, klavye, TV ünitesi, şifonyer birçok alanda doğru bantlama tekniği uygulandığında kusursuz sonuçlar verir. Membran mutfak dolap kullanıcı yorumları ve fiyatlarına kategoriden ulaşarak şimdiden seçiminizi yapmaya başlayabilirsiniz. Standart membran filtreler kirletici maddeleri sudan ayırmak için bir bariyer görevi görür veya suyu kirleten parçacıkları temizler. Dört farklı membran farklı filtreleme işlemleri gerçekleştirir. Ters ozmos filtrasyonunda moleküller daha az konsantre çözelti oluşturmak için yarı geçirgen membran kapak gözeneklerini zorlar. Ön filtreleme işlemi yapan ters ozmos membranla birlikte iki karbon filtreye sahiptir. Klor tadı ve kokusunu, bakterileri, virüsleri, kurşunu ve diğer kirletici maddeleri seyrelten ultrafiltrasyon suyu 0,02 mikronluk bir zardan süzer. Kaliteli filtre markaları bu sistemle çalışan cihazlar içerisine suyu içten dışa filtreleyen içi boş bir fiber katman üretir. Tüm bu işlemler uygun membran kapak fiyatları ile sunulur. Nanofiltrasyon ise ters ozmosa benzer şekilde çalışır. Sıvı akışı sırasında yarı geçirgen 1 mm membran sıvıyı ters yönde zorlayarak ozmotik basınçtan daha yüksek enerji uygular. Basınç sonucu diğer tarafa geçen sıvı içerisindeki partiküller ayrıştırılmış olur. Gallon/Per Day olarak ifade edilen GPD miktarı, filtreleme sonucu üretilen suyu ifade eder. İşleme tabi tutulan su miktarına göre sıvı membran fiyatları ve kullanım ömrü belirlenir. Günlük üretilen su miktarı olarak ifade edilen Galon ölçüsü ile cihazınızın maksimum ve minimum GPD miktarını belirleyebilirsiniz. 5 GPD’nin mevcut sıvı miktarına 15 litre eklediği düşünüldüğünde 100 lt membran 20 GPD üretim hacmine sahip olur. 200 lt membran için bu ölçü 40 GPD’dir. Özellikle yüksek binaların üst katlarına yeterli su basıncı sağlayan basınç tankı membranı litreye göre basınç uygulanır. 50 lt hidrofor filtre ev tipi hidrofor sistemleri için idealdir. Membran satın alırken günlük tüketim miktarları hesaplanarak ideal su arıtma cihazına ulaşılabilir. Trendyol üzerinden yapılacak alışverişlerde membran yorumları ve değerlendirmeleri de hedef ürün hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olabilir.

Membran Koruyucu Kullanmanın Avantajları

Membran Koruyucu Kullanmanın Avantajları

Düşük eğimli çatılarda 50 yılı aşkın süredir kullanılmaya devam eden şıngıl görünümlü membran günümüzde düz çatılarda dahi tercih edilen bir kaplama ve yalıtım malzemesidir. Ziftli, yapışkanlı, şıngıl, kauçuk, keçeli, plastik membran gibi farklı türleri hem binaya hem kullanıcıya birtakım faydalar sağlar. Tüm bu faydaların yanı sıra uygun membran kaplama fiyatları ile bütçenizi koruyarak bakım ve restorasyon işlemlerinizi hesaplı şekilde tamamlayabilirsiniz. Dayanıklı olması kumlu kaplama çatı türlerinin öne çıkan avantajları arasındadır. Siyah yüzey üzerine su yalıtımı amacıyla uygulanan kumlu membran çeşitleri sıvıya karşı geçirmez bir bağa sahiptir. Ayrıca membran pres tutkalı uygulamadan sızdırmazlık özelliğini korur. Alüminyum folyo kaplı membran dikişleri sayesinde rüzgara karşı son derece dayanıklıdır. Özellikle şiddetli rüzgarlar ve fırtınalara karşı şıngıl membran kaplama uzun ömürlü bir çözüm sunar. Tüm şıngıl altı membran fiyatları bütçenize uygun aralıklara sahiptir. Isıya dayanıklılık kauçuk esaslı membran kaplama faydalarından biridir. Bu tip 4x4 membran kaplama sistemlerinin tutuşması oldukça güçtür. Oksidasyon reaksiyonlarına dirençli olan buhar kesici kaplama modelleri ile çatınızı güvenilir hale getirebilirsiniz. Kimyasal dirence sahip 4 mm membran türleri çatının maruz kaldığı zararlı maddelere karşı bariyer oluşturur. Kiremit desenli membran yıl boyu üzerinde biriken kir, toz ve kimyasalları elimine eder. 4 mm kumlu membran fiyatları direnç ve dayanıklılık özellikleri göz önüne alındığında düşük aralıklara sahiptir. Yeşil kumlu membran yüksek güneş yansıtma özelliğine sahiptir. Daha az enerji israf eden 5 mm membran sayesinde binanızı ısıtmak veya soğutmak için yaptığınız harcamaları düşürebilirsiniz. Hesaplı 5 mm membran fiyatları da bu harcamaları düşürmenize yardımcı olabilir. Ahşap kaplama doğrudan mevcut çatı sisteminin üzerine kurulabilir. Membran tavsiye etme nedenlerinden bir diğeri kaplamanın esnek yapısıdır. Farklı membran boyutları ile tüm çatı tiplerine kolayca modifiye edilebilir. Ayrıca arduazlı membran renkleri ile bina tasarımınıza uygun görünümü elde edebilirsiniz.

Membran Türlerinin Farklı Fonksiyonları

Membran Türlerinin Farklı Fonksiyonları

“Kumlu membran nedir?” sorusu özellikle çift kat izolasyon yapılan çatılarda kullanılan ahşap, kırmızı, yeşil ve siyah renklerde uygulanan kaplama malzemesi olarak yanıtlanabilir. Membran ısıtıcı amaçla kullanılacağında ilk akla gelen seçeneklerden birisidir. Membran ses yalıtımı için ise OSB, döşeme, ve beton çeşitleri üzerine uygulanabilir. Kullanılacak alana bağlı olarak değişebilen “1 top membran kaç kg?” sorusuna ise 33 kg olarak cevap verilebilir. 1 top membran ve 1 membran rulo aynı ağırlığı verir. Gri renk kumlu kaplama su yalıtım kaplaması olarak bitüm penetrasyonu ile birlikte uygulanır. 1 paleti 13 ila 30 rulo arasında değişen kumlu kaplamaların ölçüleri 2, 3, 3.5, 4 mm aralıklarında değişir. Kumlu çatı kaplama fiyatları bu ölçülere ve özelliklere göre değişir. Renklere bağlı olarak da değişebilen rakamlara örnek olarak kırmızı kaplama fiyatları gösterilebilir. “Membran kapı nedir? sorusu HDF kalıplı kapılarla dolu sıva altı kapıların birleştirilmesiyle üretilen kapı türü olarak cevap verilebilir. Uzun süre kullanıma rağmen çatlamayan membran kapı modelleri sürgülü, ahşap, cam, çelik gibi materyallerden üretilir. Beyaz renge sahip kapı kaplamaları ısıya dayanıklı yapısından dolayı hem giriş kapısı hem oda kapısı olarak kullanılabilir. Özellikle camlı kaplama yüzeye sahip kapılar aşınmalara karşı dirençlidir. Beyaz renk kaplamaya sahip mutfak kapıları yaygın olarak kullanılmakla beraber hem büyük binaların hem ev içinin dekorunu tamamlayan görünüme sahiptir. Desenli kaplamaların yapıldığı kapak modelleri üretilebildiği gibi beyaz, gri, kahverengi, gibi renklere sahip membran mutfak kaplamalarında şeffaf yüzeylere de sık rastlanır. Ayrıca membran mutfak modelleri renklerinin canlılığını ve parlaklığını uzun süre korur. Membran mutfak dolabı fiyatları da modelleri kadar geniş seçeneklere sahiptir. Kolay temizlenebilme özelliklerinden dolayı membran mutfak dolabı bakım için geçireceğiniz vakti değerlendirmenize imkan tanır.

Membran Fiyatları ve Modelleri Trendyol’da!

Membran Fiyatları ve Modelleri Trendyol’da!

Arıtma filtrelerinin fiyatları filtrasyon yöntemine göre değişkenlik gösterir. MF, UF, RO ve NF sistemlerinde membran filtre fiyatları üretim seviyesi, enerji tüketimi, filtre performansı ve günlük filtrasyon sayısı belirleyicidir. 100 lt membran fiyatları günlük su işleme hacmi düşünüldüğünde hesaplı rakamlara sahiptir. 300 lt membran fiyatı ise daha yüksek olsa da yoğun kullanımlar için idealdir. 100 lük membran türlerinde bakım özellikleri, ön işlem seçeneği ve sistem tasarımını bilmek önemlidir. 200 lt membran fiyatları ise 100 lük filtreye oranla daha yüksek olsa da işlem kapasitesi yüksektir. Sıvı ve gazların basınçlandırılmasında kullanılan 50 lt genleşme tankı membranı endüstriyel kullanımından ötürü farklı fiyatlandırmalara tabidir. 300 lt genleşme tankı membran fiyatı ortalama rakamlarıyla hesaplı bir seçenektir. 300 GPD membran filtre kurşun, baryum, krom, civa, sodyum gibi kirletici maddeleri arıtmasının yanı sıra hesaplı fiyat aralıklarıyla bilinir. 300 GPD membran fiyatları ise genleşme tankına yakın rakamlara sahiptir. Uygun 300 lük membran fiyatı ekstra harcamaları azaltarak bütçenizi korumaya yardımcıdır. 100 GPD membran filtre fiyatları ve özellikleri de kullanım amacınıza göre farklı seçeneklerde sunulur. Membran kapı ve çatı kaplama binanın içi ile dış çevre koşulları arasındaki dayanıklı, su geçirmez bariyer oluşturan bir çözümdür. PVC folyonun MDF yüzeyine preslenmesi ile elde edilen membran kapak modelleri renk ve desen seçenekleriyle binanıza uygun mimariyi oluşturmanızı sağlar. Membran kapak renkleri fiyatları etkileyen faktörlerden ilkidir. Siyah, şeffaf, seramik, desenli, beyaz kaplama kapılar ile uyum sağlar. Mobilya, mutfak, dış cephe gibi uygulama alanlarına göre değişen membran kapak özellikleri ise fiyatları etkileyen ikinci faktördür. Banyo, çocuk odası, TV ünitesi gibi tasarıma yönelik kullanılan membran kapak çeşitleri yıllar süren kullanım ömrüne sahiptir. Desenli membran fiyatları ile sabit renge sahip fiyatlar arasında değişkenlik görülebilir. Membran kapak desenleri daha yüksek rakamlarda sunulur. Silikon membran fiyatları ise çoğu renkli ve desenli kaplamaya göre düşük seyreder. Su ile temas eden bölgelerin yalıtımını sağlayan şıngıl membran fiyatları performansını karşılayacak düzeydedir. Farklı membran rulo fiyatları ile karşılaştırma yapılarak miktara göre bütçe ayarlanabilir. Özellikle membran MDF fiyatları bu açıdan avantajlıdır. Mevcut katman üzerine kaplanan MDF, membran PVC folyo fiyatları ile birlikte sunulan setlerde oldukça hesaplıdır. Su yalıtımı denince akla gelen desenli kumlu ürünler ise siyah kaplama üzerine uygulanır. Ekstra işlem gerektirmeyen desenli kumlu kaplama fiyatları ile maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Diğer kumlu membranların nitelikleri de uygulama alanı ve rulo boyutuna göre belirlenir. Çift katlı polyester keçeli kaplama fiyatları teras, eğimli betonarme, perde yalıtımı gibi alanlarda kullanıldığında yüksektir. Kauçuk kaplama fiyatları ise su yalıtımına getirdiği kesin çözümle ödediğiniz miktarın karşılığını verir. Hem kaplama hem filtrasyon işlemlerinde güvenle kullanabileceğiniz membran çeşitlerine Trendyol sayesinde ulaşabilirsiniz. Membran yalıtım fiyatları ve özelliklerine göz atarak ideal ürüne hızla sahip olabilir, içme suyunuzu lezzetli hale getirirken binalarınızı daha dayanıklı ve nitelikli yapılara dönüştürebilirsiniz.

Membran Nasıl Yapıştırılır?

Yalıtım konusunda etkili malzemeler arasında bulunan membran, pratik bir şekilde istenilen yere yapıştırılabilir. Bu noktada kaliteli malzemeler kullanmak ve uygulama aşamalarında hassasiyet göstermek, iyi bir yalıtım seviyesi sağlamak açısından önemlidir. Membran uygulamasına geçilmeden önce, ürünün kullanılacağı alanın iyice temizlenmesi gerekir. Yüzeyde, membranın tutunmasını engelleyecek herhangi bir yabancı madde bulunmamalıdır. Beton yüzeylerin de nemden, olabildiğince uzak tutularak membranla kaplanması önerilir. Genellikle rulo hâlinde tarafınıza ulaşan ürün, düz bir zemine serilir. Membranın boyunda, yaklaşık 10 cm; eninde ise 15 cm boşluk bırakılır. Bu durum, ekleme yapmak açısından size kolaylık sağlar. Kullanılacak olan membranlar üst üste ve hizalı olacak şekilde serilir. Yapıştırma işlemi ise LPG’li şalumo alevinin yardımıyla yapılır. Çok yüksek bir sıcaklıkta zift gibi eriyerek zeminle bütünleşen membran, spatula gibi düzleştirici etkisi bulunan bir ürün kullanılarak zemine sabitlenir.

Membran Kaç Derecede Erir?

Membran, erimesi zor olan bir malzemedir. Bu sayede güvenli kullanım avantajı oluşturur. Bu ürün 250 C derecenin üzerinde erime gösterir. Yüksek sıcaklıklara dayanabilen membran, bu özelliği sayesinde ısı yalıtımı amaçlı da tercih edilir. Bina cephelerine uygulanan ürün, yüksek sıcaklıkların içeri girmesine engel olur. Böylece fonksiyonel şekilde kullanılabilir. Ürün, aynı zamanda soğuğa karşı da koruma sağlar. Üründe erime gerçekleşmesi için çok yüksek dereceli ısı kaynaklarının kullanılması gerekir. Bu sayede membran, doğal yollarla zarar görmez. Aynı zamanda olası yangın gibi durumlarda da fonksiyonel özellikler gösterir. Yanıcı özelliği bulunmayan ürün sayesinde yangının yayılması yavaşlatılır. Bu tarz bir durumla karşılaşıldığında, membran kaplı alanların gördüğü zarar da minimum düzeyde kalır. Bu ürünlerin koruyuculuk süresi de yaklaşık 5 ila 10 sene arasında değişkenlik gösterir. Kaliteli üretimler, uzun süreli koruyuculuk sağlayarak kullananlara avantaj sunar.

Membran Filtre Ne Zaman Değişir?

Su arıtma sistemlerinde kullanılan membran filtrelerin, belli bir kullanım süresi vardır. Bu ürünler, etkinliğini kaybettiğinde yenisiyle değiştirilerek kullanıma devam edilir. Membran filtrelerin kullanım süresi, ürün özelinde değişkenlik göstermekle birlikte genelde 2 yıldır. Bu sürenin sonunda, ürünün mutlaka yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Aksi durumlarda suyun kokusunda ve tadında bozulmalar meydana gelebilir. Şayet arıtma cihazından, az miktarda su geliyorsa membran filtrede tıkanma gibi sorunlar meydana gelmiş olabilir. Bu durumda, basınç artışı yaşanır ve filtre sistemi zarar görebilir. Sudaki taşlaşmış iyonlar, bu durumun başlıca sebepleri arasında yer alır. Böyle bir durumda, filtre değişikliği yaparak sistemin kullanım ömrünü uzatmanız mümkün olur. Bu da size, uzun vadede avantaj sağlar. Arıtılan suyun her zaman aynı kalitede olmasını isterseniz sistemde yer alan membranın 2-3 yılda 1 kez değiştirilmesine özen gösterebilirsiniz.