Basım Yılı
Setli/Tekil
Basım Dili
Boyut
Yazar
Ürün Değerlendirmesi
Satıcı Tipi

Sobotta Anatomi Atlası Çeşitleri Sizleri Bekliyor

Genel anlamıyla anatomi, canlı bir organizmanın, vücudunun herhangi bir parçası ya da kesiğinin yapısının gözlemlenmesidir. Tıbbi ilerleme için geliştirilen anatomi, ölüm nedenlerini ve gerçekleşmiş bir takım lezyonları incelemek için yapılır. İnsan vücudunun işlevsel olarak bir bütün oluşturması için etkileşime girme biçimini inceleyen anatomi, kemiklerden moleküllere kadar her bir bölümü inceler. Büyük anatomi, vücut dokularının, tıbbi yöntemler ile açığa çıkarılması olarak adlandırılan diseksiyon yöntemi ve gözlem yoluyla çalışmalarını inceler. Brüt ve mikroskobik olarak iki farklı bilim dalına ayrılan anatomi çalışmalarında diseksiyon tüm araştırmalar için esas alınır. Brüt anatomi geleneksel yöntemlerle, yani gözle gözlemlenebilecek büyük vücut yapılarının çalışmalarını esas alırken mikroskobik anatomi ise sadece büyütme cihazları ile gözlemlenebilecek kadar küçük olan birimlerin çalışmalarını esas alır. İnsan anatomisinde üç tür diseksiyon modeli bulunmaktadır. İnsan vücudunun anatomik yapısını incelemek için geliştirilen anatomi dalı normal anatomidir. Normal anatomi aynı zamanda sistematik anatomi olarak bilinmektedir. Çünkü bu anatomi çalışma sisteminde insan vücut mekanizmasının incelenmesi akademik bilgi ihtiyacını gidermeyi amaçlamaktadır. Yaşam fonksiyonlarını kaybetmiş ölü bir insanın durumunu ve vücudunda meydana gelen değişiklikleri inceleyen anatomi dalına patolojik anatomi denilirken ölü bir insanın ölüm nedenini açıklamak için araştırmalar yapan anatomi dalına ise adli anatomi adı verilir. Genel olarak tıp ve biyoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler iskelet sistemlerinden, anatomik modellerden, çeşitli konferanslardan, ders kitaplarından ya da anatomi atlaslarından insan vücudu hakkında bilgi edinirler. Tıp ve biyoloji öğrencileri için hem akademik bilgi ihtiyacını karşılamak hem de uygulama yöntemlerini ve içeriğini taşıyan, tamamen öğrenim sistematiğine özel olarak geliştirilen Sobotta Anatomi Atlası, ilk başta preklinik öğrenim için uygun olsa da klinik çalışmalarına başlamış bir doktor için de başvurabileceğii bir eser olarak kabul görmüştür. Kullanıcı gruplarının öncelikli talepleri ve tıp alanındaki meslektaşların önerileriyle birlikte geliştirilen Sobotta Anatomi Atlası, klinik uygulamalara uygun tıbbi gelişmeler göz önüne alınarak geliştirilmiştir. İşinde yetkin ünlü ressamların kaleminden çıkan teknik çizimler ve profesyonel grafik tasarımları ile atlasın görsel kalitesi arttırılmıştır.

Başarının Anahtarı Sobotta Anatomi Atlası

Başarının Anahtarı Sobotta Anatomi Atlası

Sobotta Anatomi Atlası, son ve güncel baskısında 133 yeni görsel eklenmiştir. Göğüs kafesi ve beyin kesitlerinin siyah beyaz olan yapısı renklendirilmiş ve son güncel klinik çalışmalara uygun olarak yazı dizisi yeniden tasarlanmıştır. Endoskopi ve röntgen görüntülerine ait teknik çizimleri güncelleştirilmiştir. Eklemlerdeki yükleri gösteren yeni diagram görselleri eklenmiş ve kas tablosu tamamen yenilenmiştir. Her bir bölüm için ayrı işaret renklerinin kullanılması, görsel yazılarının renk düzenlemesi, kesit düzlemini gösteren uyumlu çizimlerin eklenmesiyle birlikte güncel baskıda şekiller daha düzgün, açıklamalar ise daha okunabilir hale gelmiştir. Tıbbi terimler için kullanılan açıklamalı sözlük özelliği ile tıp alanında çalışmayan ancak bu alana ilgi duyan kullanıcılar için bir bilgi köprüsü kurulmuştur. Sobotta Anatomi Atlası içeriğinin oluşturulmasında birçok ortak tartışma ve karşılıklı düzeltmeler mevcuttur. Genel anatomi dalında R. Putz üst ekstremite, beyin, göz, sırt ve kulak bölümlerine katkı sağlarken R. Pabst ise baş, boyun, göğüs, karın duvarı konusunda katkıda bulunmuştur. Bilim adamlarının yanı sıra Sobotta’nın klasik anatomi stiline katkı sağlayan ressamlar ve uzman grafikerler ile birlikte geliştirilen Sobotta Anatomi Atlası kitabı ortak bir başarının ürünüdür. Anatomi oldukça karmaşık bir sistemler bütünüdür. Ezbere dayanan birçok bilgi, klinik çalışmalarda farklı neticelerle sonuçlanabilir. Sobotta Anatomi Atlası içeriğinde bulunan zengin araştırmalar ve deneyler sonucu ortaya çıkmış bir çalışmalar bütünüdür. Okuyucunun net olarak bilgilendirilmesi amaçlanmış, yeniden yapılandırılmış derin öğrenme metinleri, profesyonel anatomik çizimler ve açık bir şekilde ifade edilen şematik çizimlerle anatomi için ihtiyaç duyulan en uygun karışımı sunar. Klinik bağlantılarla ilişkilendirilen canlı, dinamik, akılda kalıcı bilgilerle donatılan ve aynı zamanda eğlendirici özellikleri de bulunan Sobotta Anatomi Atlası eseri, akılda kalıcı bir anatomi kılavuzudur. İçeriğinde bulunan tüm metin bilgileri ve görseller Sobotta Atlas görüntülerinden oluşur. Gerçeğe oldukça yakın çizim teknikleri ve renklerle tasarlanan atlas, tıp öğrencilerinin sınavlarında karşısına çıkabilecek maket ve kadavra sorularının cevaplarını rahatlıkla bulabilecekleri bir bilgi başvuru kaynağıdır. Oluşturulmasında bilim insanlarının ciddi anlamda katkı sağladığı Sobotta Anatomi Atlası, aynı zamanda yüzlerce yazar ve editör tarafından kontrol edilerek bugünkü halini almıştır. Kemik anatomisinin işlendiği başlangıç konularındaki sadelik ve öğreticilik özelliği ile öğrencilerin devam konularına karşı motivasyonunu güçlendiren anlatımlara sahiptir. İnsan beyninde gelişen işlevlerin yerini bulmaya çalışan tıp alanı olarak adlandırılan nöroanatomi konusu atlasın içinde geniş bir bilgi bölümüne sahiptir. İçeriğinde bulunan gerçeğe çok yakın anatomik görseller sayesinde ister atlaslı ister atlassız bir şekilde kullanılabilme özelliğine sahiptir. Hem ders çalışırken hem de klinik çalışmalarda dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz, kolay taşınabilir yapısıyla yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir bilgi kaynağıdır. Klinik ipuçlarının sıklıkla anlatıldığı bu bilgi kaynağına meslek hayatınızın diğer yılları içinde de ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle tıp öğrencilerinin öğrenim hayatında önemli bir yere sahip olan anatomi, başlı başına bir çalışma disiplinini gerektirir. İnsan vücudunda öncelikli olarak kemik yapısını inceleyen anatomi eklemler, kaslar, solunum sistemi, kalp ve dolaşım sistemi, sindirim sistemi ve ürogenital sistem gibi insan vücudunun diğer yaşam mekanizmalarını da konu alır. Narin ve hassas bir kemik olan Clavicula anatomiye girişin başlangıç konusudur. Bu sistemi takip eden diğer kemik isimleri ile birlikte işlevlerini öğrenmiş olur ve diğer derslerin temelini atabilirsiniz. Örneğin, pelvis kemikleri anatomisini çalışırken aslında bir diğer dönemin konusu olan kadın doğum dersine temel oluşturmuş olursunuz. Üst ve alt ekstremite denilen omuz bölgesindeki kemikler çalışılırken ortopedi derslerinde anlatılacak muayene metotlarının temeli atılmış olur. Bunun gibi birçok örneği içinde barındıran kemik ve iskelet sistemi çalışmaları Sobotta Anatomi Atlası orijinal içeriğinde detaylı bir şekilde anlatılır. Anatominin bir diğer konusu olan eklemler, diğer konular içinde daha kısa ve basit anlatımlarla çalışılabilir. Hangi eklemin ne tür eklemler olduğunu bilmek dahi başlı başına birçok soruyu çözmenize yardımcı olur. Özlellikle synarthrosis ve synovial eklemlerinin yapılarını ve alt başlıklarını iyi bir şekilde ezberleyerek eklemler konusunda detaylı bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Eklemlerden sonra bir diğer çalışma konusu olan kas sistemi, kemik ve eklem çalışmalarını hassas bir şekilde tamamlayanlar için bir nevi dinlenme zamanı olarak görülebilir. İnsanların kas ve iskelet sistemini kullanarak hareket etme, vücuda şekil verme, destek ve dengeyi oluşturan lokomotor sistemi iyi bir şekilde öğrenmek, iskelet-eklem-kas üçlüsünün bağlantısını iyi bir şekilde kurmanıza yardımcı olur. Sobotta Anatomi Atlası 4 cilt setinde detaylı bir şekilde anlatılan iskelet-eklem-kas üçlüsü, anatomi ezberletirken kullandığı örnekler, ipuçları, görseller ve şematik kutucuklar ile konuyu daha kolay hatırlanabilir bir hale getirmeyi amaçlar. Dikkat kutucukları ile tıp öğrencilerinin sınav bilgileri görünür hale getirilir ve bu bilgiler üzerinde daha fazla durulması amaçlanır. Sadece tıp öğrencileri için değil, baş bölümünde titizlikle incelenen çalışmalarıyla da diş hekimliği öğrencileri için başucu kitabı niteliği taşımaktadır.

Sobotta Anatomi Atlası Fiyatı ile Fayda Analizinde Üstün

Sobotta Anatomi Atlası Fiyatı ile Fayda Analizinde Üstün

Anatomi atlası kitapları kategorisinde Sobotta Anatomi Atlası fiyatı ile fiyat-fayda analizinde öğrenciler tarafından tartışmasız geçerli kabul edilen bir bilgi kaynağıdır. Anatominin karmaşık aynı zamanda büyüleyici dünyasını anlaşılır bir şekilde açıklayan bu kaynak, uzun yıllar boyunca tüm çalışmalarınızda size eşlik edecek bir kitaptır. Anatominin iskelet-eklem-kas üçlüsü konularından sonra gelen solunum sistemi ile ilgili de açıklamalı detayları bulabileceğiniz Sobotta Anatomi Atlası, bu konuyla ilgili daha kısa bilgiler sunmaktadır. Solunum sisteminde yer alan larink kısmındaki telaffuzu daha zor olan Latince kökenli terimler haricinde zorlayıcı bir kısmı bulunmayan solunum sistemi haritası, görseller ile zenginleştirilmiş akıcı ve anlaşılabilir bir dil ile yazılarak kitaba aktarılır. Bir diğer anatomi konusu kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kitapta en temel yaklaşım, kardiyak anatomide sağ/sol atrium ve ventrikül yapılarının açıklandığı bölümdür. Kalp ve dolaşım sistemi anatomisinin temel taşlarından biri olan arterler detaylı bir şekilde açıklanarak akılda kalıcı bir biçimde tasarlanır.Sindirim sisteminde ise mide, özefagus ve bağırsaklar hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Bu organların besleyicileri ve lenfatikleri ise kendi anatomik yapılarından daha çok dikkat çeken bir kısım olarak karşınıza çıkabilir. Sindirim sisteminin doğru bir şekilde algılanması için pertion kavramının iyi bilinmesi oldukça önemlidir. İyi bir periton bilgisine sahip olmak klinik olarak yakınlıkları ve akut batını kavrayabilmenin temel taşlarındandır. Sindirim sistemindeki organları ne kadar iyi bilirseniz diğer organlarla olan bağlantısına da hakim olabilirsiniz. Ürogenital sistem konusundaki çalışmalar ise genital sistem için faydalı bilgiler içerir. Nöroanatomi ise anatomi konusunun son başlığıdır. Nöroanatomi medulla spinalis, beyin sapı, cerebrum, otonom sinir sistemi, kranial sinirler ve pleksuslar olarak bölünür. Konu anlatımı bütünlük algısını zedelemeden spesifik bir bakış açısıyla anlatılır. Sobotta Anatomi Atlası 3 cilt konu kitabı mümkün olduğunca anatomi atlası ile koordine edilmiş yapısıyla öğrenmeyi kolaylaştırır. Makroskobik anatomi ve nöroanatominin klinik çalışma safhası ve tıp eğitimi için önemli olan tüm içeriklerini kapsayan bu set, atlaslı ve atlassız olmak üzere çalışmaya uygundur. Sobotta atlas çizimlerini içeren konu kitabı, kolayca taşınabilir ve diseksiyon laboratuvarındaki şartlardan zarar görmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Dünyanın önde gelen nöroanatomist yazarlarının katkılarıyla oluşturulan ve en yüksek güncellikte olan anatomi kitaplarından biridir. Anatominin anlaşılmasında gerekli olan histolojik bakış açısıyla yazılan Sobotta Anatomi Atlası, öğrencilerin nöroanatomi için başka bir kaynağa başvurmadan tüm bilgileri içinde barındıran bir özelliğe sahiptir. Anatomi atlasını alan öğrenciler, nöroanatomi için genellikle farklı bir konu kitabına ihtiyaç duyarlar. Sobotta’nın içeriğinde yer alan zengin nöroanatomi içeriği ayrı bir bölüm olarak derinlemesine işlenir ve öğrenciler tek bir kaynak kitap ile bilgi eksikliklerini giderebilir. Öğrencilerin ileri dönemler için ihtiyaç duyabileceği klinik çalışmaları ve etkinlikleri için pratik vaka tanımları ile güçlendirilen metinler yoğun olarak fonksiyonel ve klinik bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle Sobotta Anatomi Atlası sadece değişmez ve genel geçer kurallara göre öğretilen anatomiden ziyade, öğrenilen bilgilerin pratik ve klinik meslek çalışmalarına katkı sağladığı anatomiyi öğretmeyi amaçlar. Böylelikle henüz klinik çalışmalara başlamamış tıp öğrencileri için preklinik çalışma tekniklerinin temelini atmış olur. Sobotta Anatomi Atlası 1 cilt anlatım yapısında dahi derin bilgileri yüzeysel bir ifade ile değil, sadeleştirilmiş haliyle kullanıcılarına sunar. Sobotta Anatomi Atlası tıp öğrencilerinin, klinik çalışmalara yeni başlayan hekimlerin, uzman hekimlerin ve anatomiye ilgi duyan diğer kullanıcıların tavsiye ettiği birbirinden farklı setleri ile zengin bir bilgi kaynağıdır.

Sistematik İnsan Anatomisi İçin Sobotta Anatomi Atlası

Sistematik İnsan Anatomisi İçin Sobotta Anatomi Atlası

Sistematik insan anatomisini anlamak için tıp fakültesi öğrencileri için hazırlanan Sobotta Netter Anastasi, web tabanlı interaktif bir atlastır. Tüm tıp fakültesi öğrencilerinin ders içerikleri için uygundur. Eğitim sisteminin içerdiği genel anatomi, deri, meme, kas-iskelet sistemi, eklemler, kaslar için ayrı metinlerde işlenmiş yükseköğretim etkisi ile profesyonel bir şekilde hazırlanmış anatomik çizimler bulunmaktadır. Anatomik bölümleri ve bölgeleri sistematik olarak yeniden adlandıran ve yapılandıran stratigrafik görüntüler ve görseller kullanılmıştır. Kitabın içeriğinde gerçekçilik algısına yakın olan 2B ve 3B görüntüler ile CT veya MR görüntüleri sunulur. Öğrenmeyi kolaylaştıran özet tabloların ve şemaların bulunduğu metinler anlaşılabilir yapıdadır ve nettir. Aynı zamanda kitabın içerisinde bulunan simgeler ile web platformuna erişim sağlayabilir, böylelikle metinlerden öğrenilen bilgileri görseller ile destekleyebilirsiniz. Bunun dışında kitabın içeriğinden ulaşacağınız web platformunda, BT veya MR görüntü örneklerinden elde edilen organ görsellerinin ve anatomik bölgelerin 3D etkileşimli rekonstrüksiyon görüntülerine, endoskopi videolarına, laparoskopi videolarına, diseksiyon filmlerine ve etkileşimli stratigrafik animasyonlara ulaşabilirsiniz. Sobotta Anatomi Atlası Türkçe içeriği ile kolay anlaşılır bir yapıda olan bu kitaba tıp terimleri sözlüğü ile birlikte sahip olabilirsiniz. Sobotta Anatomi Atlası 4 cilt seti ile öğrenim sistematiğine uygun bir yapı sunar. Son ve güncel bilgileri içeren bu set, kaliteli çizimler ve sayfa baskısı ile ön plana çıkmaktadır. İnsan anatomisine dair tüm bilgileri içeren, yeniden tasarlanmış tablolar ile insan anatomisini derin bir şekilde irdeleyen, derin tartışmalar sonucu ortaya çıkan bir bilgi köprüsü niteliğinde olan bu eser 4’lü set halinde avantajlı fiyatlar sunar. Sobotta Anatomi Atlası sadece Türkçe içeriği ile değil İngilizce gibi günümüzde geçerliliği bulunan bir dil seçeneği ile de kullanıcılarıyla buluşur. Sobotta Anatomi Atlası İngilizce fiyatı, içeriği ile fiyat ve fayda ilişkisinde oldukça başarılı ve ulaşılabilir bir bilgi kaynağıdır. Türkiye’de tıp öğrenimi gören ve ana dili İngilizce olan yerli ya da yabancı öğrenciler için kolaylıkla erişilebilir bir özelliktedir. Sobotta Anatomi Atlası son baskı suluboya tarzında değil, tamamı gerçek görüntü kalitesinde zengin görsel içeriği ile klinik bir çalışma yapıyormuşçasına gerçeklik sunar. Her bölümde ayrıntılı bir şekilde aktarılmış kas tablosu ekleri dahil olmak üzere bölgesel anatomiye uygun olan içerikler yer almaktadır. Görsel anlamda büyük ve net çizimler anatomik komşuluklara ait ciddi bilgiler içermektedir. Uluslararası klinik standart olarak kabul edilen Terminologia Anatomica'yı temel alan güncellenmiş terminoloji ve yaygın olarak kullanılan klinik isimlerle birlikte güncellenmiştir. 50’den fazla yeni radyolojik görüntünün eklendiği son baskı tamamen yeni görüntüler ve tıbbi güncellemeleri içerir. Son baskıda kullanıcılar için kaba anatomik bilgilerle anatominin temel ögelerini kavrama yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır. Sobotta Anatomi Atlası Güneş Kitabevi tarafından bir veya birden fazla ciltli yapısıyla anatomik çizimlerin son güncel hallerini kapsayan, uzman çeviri editörleri ile tasarlanmıştır. Kuşe kağıda renkli tasarımda basılmıştır. Sobotta Anatomi Atlası Beta Yayınları diseksiyon kitabı ise sadece tıp öğrencilerinin ya da hekimlerin değil, bireysel öğrenme amacı olan kullanıcıların da tercih ettiği bir kitaptır. Sobotta Anatomi Atlası’nın zengin içerik metinleri ve farklı sayılardaki cilt serilerine, tüm kullanıcılarına avantajlı fiyatlar sunan Türkiye’nin alışveriş platformu Trendyol’dan ulaşabilirsiniz.

Sobotta Anatomi Atlası Kitabı Nedir?

Sobotta Anatomi Atlası, tıp öğrencileri ve sağlık uzmanları için temel bir kaynaktır. J. Sobotta tarafından temeli atılan ve sürekli güncellenen bir eserdir. Yıllar içinde geliştirilen ve güncellenen baskılarıyla tıbbi öğrenimde önemli bir referans haline gelir. Eser, makroskopik anatomi ve diğer ilgili bilim dalları hakkında detaylı bir içeriğe sahiptir. Özellikle preklinik dönemdeki tıp öğrencilerinin öğrenimine yönelik olarak hazırlanmış olsa da klinik öğrenim sürecinde de kullanılır. Atlas, anatomiyle ilgili bilgilerin yanı sıra klinik uygulamaları da içeren çizimler ve görüntüler yardımıyla desteklenir. Terminoloji açısından da güncel bir şekilde hazırlanan kitapta yer alan açıklamalı sözlük, önemli bir kaynak niteliği taşır.

Sobotta Anatomi Atlası Kaç Ciltten Oluşur?

Atlas, toplamda beş ciltten oluşur. Her bir cilt, farklı konulara odaklanarak geniş bir anatomi bilgisini kapsar. Bu ciltler, öğrencilerin ve sağlık uzmanlarının ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenir. Eserin ilk cildi, genel anatomiye odaklanarak vücudun sistemlerini ve organlarını kapsar. İkinci cilt, üst ve alt ekstremite kemiklerini ayrıntılı bir şekilde ele alır. Üçüncü cilt; baş, boyun ve sinir sistemi gibi önemli konulara odaklanır. Dördüncü cilt; göğüs, karın ve pelvis bölgesini içeren iç organlara ayrılır. Beşinci cilt ise diş hekimliği öğrencileri için özel olarak hazırlanmış olan baş bölümünü içerir. Her bir cilt ayrıntılı çizimler, etiketler ve açıklamalarla zenginleştirilir. Atlasın bölümleri arasında yer alan referanslar ve bağlantılar, okuyucuların farklı konular arasında bağlantılar kurmasına yardımcı olur. Ayrıca eser, bütünsel bir anatomi bilgisi de sağlar.

Sobotta Anatomi Atlası Hangi Konuları İçerir?

Sobotta Anatomi Atlası, farklı konuları içeren kapsamlı bir kaynaktır. İnsan vücudunun farklı bölgelerine ve sistemlerine odaklanır. Genel anatomi, baş ve boyun, sinir sistemi, göğüs, karın ve diş hekimliği gibi pek çok konuyu içerir. Sobotta Anatomi Atlası, bu konuların yanı sıra daha birçok alt başlığı içeren zengin bir anlatıma sahiptir. Bu kapsamlı kitap; tıp öğrencileri, doktor, cerrah ve diğer sağlık uzmanları tarafından tercih edilen önemli bir kaynaktır. Kitapta vücudun genel yapısı, kemikler, kaslar, damarlar, sinirler ve diğer temel yapılar hakkında pek çok bilgi bulunur. Ayrıca eser; kol, el, bacak ve ayak gibi ekstremite bölgelerinin anatomisi hakkında da detaylı bir anlatıma sahiptir. Kitap, sağlık sektöründe çalışanların yanı sıra anatomiye ilgi duyan kişiler tarafından da tercih edilir.