"

Mevlana Kitapları

" araması için 146 sonuç listeleniyor

Mevlana Kitapları ile Mesnevi Kültürüne Hakim Ol

Mevlana Celaleddin Rumi kitaplarıyla dünya düşünce ve edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip şair, ilahiyatçı ve düşünürdür. 1207 senesinde dünyaya gelen bu büyük şahsiyet, babası Bahaeddin Veled’in eğitim ve terbiyesi altında geçirdiği gençlik yıllarının ardından Konya’ya gelerek Seyyid Burhaneddin’den eğitim almaya devam etmiştir.

Mevlana Kitapları

Mevlana Kitapları

Çeşitli kaynaklar tarafından Türk olduğu ileri sürülen Mevlana Celalaeddin Rumi kitaplarını çoğunlukla Fars dilinde yazmış olsa da Türkçe ve Arapça da yazılar kaleme almıştır. Dönemin Selçuklu Sultanı tarafından hürmet edilen bu büyük şair medresede verdiği fıkıh dersleriyle de birçok alimin yetişmesini sağlamıştır. Mevlana Hazretleri, yüzyıllar önce yazdığı kitaplarla felsefi ve edebi açıdan günümüzde etkisini hala sürdürmektedir. Kuşkusuz Mevlana kitapları içerisinde Mesnevi ayrı bir öneme sahiptir. Ünü İslam coğrafyasının dışına taşmış, dünya edebiyatında klasikler arasında kendine yer edinmiş olan Mesnevi,uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda yazılmıştır.

Mevlana Şiir Kitaplarındaki Düşünsel Derinlik

Mevlana Şiir Kitaplarındaki Düşünsel Derinlik

Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi kitaplarının en önemli özelliği,felsefi açıdan bütün insanlığa hitap etmeleridir. Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde çok satanlar listesine giren bu eserler Allah’a duyulan aşkı, iyi ve kötü arasındaki sonsuz mücadeleyi konu edinmektedir. Şemsi Tebrizi ile olan dostluğu son bulduktan sonra yazdığı şiirlerde ise arkadaşlık ve dostluğun güzelliğini anlatmıştır. Divan-ı Kebir isimli bu eser unutulmaz aşk ve dostluk şiirlerinin dünya edebiyatındaki en güzel örneklerini barındırmaktadır. Mevlana Şems arasındaki arasındaki dostluk Mevlana’nın edebiyat alanında yoğunlaşarak hocalık görevini ikinci plana atmasına ve bu muhteşem şiirlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 50 bin beyitlik Divan-ı Kebir, Mevlana Hazretleri’nin ilahi aşkı kusursuz bir biçimde kaleme aldığı eserdir. Şems-i Tebrizi’ye atıfta bulunarak şiirlerinin sonunda ilahi bir aşkla bağlandığı dostunun adını kullanmıştır. Bu kitaptaki şiirlerde aşkın mücadele ve çile çekme temellerine dikkat çekilmiştir.

Mevlana’nın Eserleri

Mevlana’nın Eserleri

Herkes tarafından bilinen gül ile bülbül, güneş ve ay motifleri, Mevlana’nın ilahi aşka dair düşüncesinin imkansız aşkla paralellik taşıdığını göstermektedir. Mevlana,bu eserinde ilahi aşk ve dostluk konularının dışında sosyal hayat içerisinde yaşanan sıkıntılara da değinmiştir. Hz. Mevlana kitapları içerisindeki en önemli eser olan Mesnevi ise binlerce yıllık mitolojik unsurlardan beslenerek yazılmıştır. Yunan mitolojisindeki tragedyaları aşan bir hikaye yaratma kabiliyeti ve üslupla kaleme alınmış bu eser günümüzde güncelliğini korumaktadır. Üniversitelerin dinler tarihi, ilahiyat ve edebiyat bölümlerinde öğrencilere ders olarak okutulmaktadır. Mevlana Celaleddin Rumi’nin Mesnevi’si altı cilttir ve Farsça yazılmıştır. İçerisinde aruz ölçüsüyle yazılmış dörtlük halinde rubaileri de barındıran Mesnevi 25 bini aşan beyitleriyle siz okuyuculara uzun soluklu bir okuma fırsatı sunar. Anadolu coğrafyasında eser üretmenin verdiği imkanla, doğu ve batı arasındaki köprü vazifesi bu eserde kendini Yunan ve Pers mitolojisiyle harmanlanmış hikayelerde gösterir. Dünya edebiyatında büyük bir öneme sahip olmasının sebebi çok kültürlü bir kaynaktan beslenerek yazılmasıdır. Yalnız edebi bir eser olmanın ötesinde bu devasa kitap, Kuran-ı Kerim’in özünü insanlara kısa hikayeler ve şiirlerle anlatma gayesi gütmektedir. İyi insan olmanın, kötü insanlarla ve haksızlıkla mücadele etmenin insanın dünyadaki vazifesi olduğu hikayelerde vurgulanmaktadır. Mevlana Hazretleri yaygın bir inanışa göre bu eserin ilk 18 beyitini kendi elleriyle kaleme almıştır. Mesnevi’nin kalan kısmı ise Mevlana tarafından söylenmiş olup öğrencisi Hüsamettin Çelebi tarafından da yazıya geçirilmiştir. Mevlana Celaleddin Rumi kitapları içerisinde önemli yere sahip olan bu iki büyük divan siz okuyuculara İslam felsefesi hakkında bilgi vermekle kalmaz aynı zamanda büyük bir edebi deha olan Mevlana’nın beyitleriyle sanatsal doyumu da yaşama fırsatı yakalayabilirsiniz. Mevlana Celaleddin Rumi’nin bütün eserlerini uygun fiyat seçenekleriyle Trendyol’da bulabilirsiniz.