Birey B Matematik

Birey B Matematik

Matematik asırlardır, insanlığın başından itibaren var olmuş temel bir bilimdir. Sayıların olduğu bir yerde matematikten bahsetmemek mümkün değildir. Matematik sadece sayılara indirgenemeyecek kadar kapsamlı bir bilim olsa da insanlar sayıları gördüğü zaman akıllarına gelen ilk şey her zaman matematik olmuştur. Matematik ve sayılar arasındaki ilişkiyi anlatmak için yine matematiksel ifadeleri kullanmamız gerekirse, sayılar matematiğin alt kümesidir. Matematik sayılar arasındaki bağlantıyı çözmek için kullanılan metotlara sahiptir ve bu metotlar insanların hayata bakış kalitesini de artırmaktadır. Matematik daha sonraları kendi içerisinde alt kümelere ayrılmıştır. Sayılar matematikteki en alt kümedir. Günümüzde lise eğitiminde matematik cebir ve geometri olarak iki gruba ayrılmaktadır. Geometri her ne kadar ayrı bir ders olarak düşünülse de matematiğin bir alt kümesidir. Lise öğrencilerine matematik olarak gösterilen dersler ise matematiğin cebir alt kümesi olarak dikkat çekmektedir. Her insanın hayatı boyunca içli dışlı olacağı matematiğe en önemli hazırlık okullarda yapılmaktadır. Matematik öğretmenleri öğrencilerinin matematiği daha iyi anlamaları için sıklıkla farklı soru çözümlerini anlatır ve öğrencilerin de farklı tipte sorular çözmesini isterler. Teknolojini gelişmesiyle kaynak sayısının arttığı günümüzde kaliteli kaynak hem zor hem de kolay bir hal almıştır. Kolay olmasının sebepleri seçeneklerin artmasıyla rekabetin kaliteyi getirmiş olması ve imkanların artması sayesinde karşılaşılacak kaliteli kitap sayısının artması gösterilebilir. Zor olmasının sebebi de artan imkanlar nedeniyle çok fazla kaynak basılmasının öğrencilerde oluşturacağı kafa karışıklığı olarak gösterilir. Bu nedenle yılları bulan yayıncılık tecrübesi ve kalitesiyle Birey yayınları her zaman raflarda aranan yayınlardan olmuştur. Matematik sınavları için hazırlanan 3 aşamalı kitap setinin orta düzeyi olan Birey B matematik soru bankası üniversite sınavları için biçilmiş kaftandır. Matematik gibi çok geniş yelpazeye yayılan bir dersin meraklısı olduğu kadar dersten çekinen öğrencileri de bulunmaktadır. Sınavların seçiciliği sağlamak amacıyla yapıldığı da göz önüne alındığı zaman Birey yayınları matematik B serisi öğrenciler için gerçek bir sınava hazırlık aracıdır. Temel düzey matematik bilen öğrencilerin hedefi, sınavda istediği bölümü kazanmak isteyenlerin yardımcısı, ileri matematiğe meraklı öğrencilerin de yol göstericisi olan Birey B matematik kitabı öğrencilerin öncelikli tercihlerindendir. Matematik çok geniş alana yayılan bir bilim dalı olduğu için çağın değişen koşullarına göre lise müfredatlarına ve sınavlara konu eklemeleri yapılırken konular arasında elemeler de yapılabilmektedir. Tecrübeli akademik kadrosuyla Birey yayınları her sene kendini yenilemekte ve Birey B matematik yeni basım kitaplarını piyasaya sürmektedir.

Birey B Matematik Çeşitleri, Özellikleri ve Fiyatları

Birey B matematik kitabı soru bankası olarak piyasaya sürülmektedir. Ancak Birey B serisi matematik kitabının beraberinde sunulan çözümlü cevaplar öğrencilerin ihtiyaç duydukları konu anlatımını görsel ve işitsel öğrenimlerini kullanarak sunmakta olduğu çözümleri ile takviye etmektedir. Birey B matematik soru bankası kitabında bulunan önceki yılların soru tarzları örnek alınarak hazırlanmış soruların yanı sıra güncel soru tarzları da sunulmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin karşılaşabilecekleri soru tarzlarına hakim olmalarının yanı sıra karşılaşacakları yeni sorulara karşı da fikir sahibi olmaları, soruların çözümlerini bulmak için zaman kaybetmemelerini sağlamaktadır. Sorulara dair ipuçları paylaşarak sorulara karşı nasıl bir yaklaşım seyretmeleri gerektiğini öğrencilere sunan Birey B matematik AYT ve TYT sınavlarında öğrencilerin başarılı olmalarının yanı sıra lise döneminde kullanabilecekleri çeşitlilik ile öğrencilerin yanında olmaktadır. Temel Yeterlilik Testinde herkesin sorumlu olduğu matematik alanında gerekli olan temel yeteneklerin öğrenciler tarafından kazanılmasını sağlayan kitap aynı zamanda bulundurduğu soruların içeriklerinde bulunan farklı konulara dair bilgi gereksinimleri ile öğrencilerin hızlı düşünebilmelerini ve sınavlarında zaman kontrolü konusunda sıkıntı yaşamamalarını sağlamaktadır. Her sene uzman matematik kadrosunun hazırlamış olduğu soru havuzunu güncel müfredata uygun olarak hazırlamaktadır. Bu sayede öğrencilerin sınavlarda karşılaşmaları muhtemel soru tarzlarını görerek sınavlara hazırlanmaları sağlanmaktadır. Birey B matematik incelemeler ışığında hazırlanmış olan soruları ile öğrencilerin basit soru hatalarıyla karşılaşmalarının önüne geçerek öğrencilerin çalışmalarına doğru bir şekilde yoğunlaşmalarını sağlamaktadır. Sorularının beraberinde bulunan çözümleriyle adaylara sunulan soruların beraberinde yaşayacakları sorunların çözümlerini de sunan kitap öğrencilere bilgilerini taze tutmayı ve aynı zamanda bilgilerini doğru bir şekilde kullanmayı öğretmektedir. Birey B YGS LYS matematik için hazırlanmaya başlanmış bir kitap olması sebebiyle öğrencilerin rahatlıkla tercih edebilecekleri ve tecrübeler beraberinde geliştirilmiş olmasının verdiği profesyonellikle hazırlanmaktadır. Sınava hazırlık dönemlerinde çalışmaya ayrılan zamandan da ziyade zamanı verimli bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Birey B matematik serisi öğrencilere planlı bir çalışma süreci edinebilmeleri konusunda yardımcı olmaktadır. Aşamalı bir şekilde bilgilerinin edinimi ve tazelenmesini sağlayan Birey B matematik kazanımların bir arada kullanıldığı sorular ile farklı bilgilerin tek bir soruda kullanımının nasıl sağlanacağı hakkında fikir sahibi olunmasını da sağlamaktadır. İçeriğindeki soruların güncel sisteme ait olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerekirken Birey B matematik yeni basım kitaplarıyla öğrencilerin yanında olmaktadır. Yeni basım kitaplarda bulunan yeni tarz sorular ve bir önceki yıl karşılaşılmış olan çeşitli soru tarzlarıyla beraber tecrübe edinimini ve sınavlara yönelik olarak gelişimi sağlamaktadır. Temel Yetenek Testine yönelik olarak sağlanan kazanımlar gibi Alan Yeterlilik Testinde öğrencilerin karşılaşacağı temel düzeyin ilerisinde kompleks soru tarzlarıyla karşılaşılacak olan sınav için öğrencilerin destekçisi olmaktadır. Alan Yeterlilik Testinde yer alan müfredat gereğince yaşanan değişikliklere uygun hazırlanan sorularla öğrencilerin gelişimini sağlamaktadır. Birey B matematik AYT başarısını arttıracak soruları sayesinde sahip olunması gereken temel geometri bilgilerini de beraberinde bulundurmaktadır. Geometrinin ayrı bir alan olarak değerlendirilmesinin yerine matematik ile beraber müfredatta yer almasına karşı Birey B matematik genel hatlarıyla cebir konularını bulundurmaktadır ancak analitik geometri gibi konuların bulunmasının yanı sıra trigonometri ve çeşitli geometri ile ilişkili konular sebebiyle müfredatın gerekliliği olarak geometri konularına dair bilgileri de desteklemektedir. Birey B matematik soru bankasının ayrıcalıklı özellikleri arasında yer alan video çözümleri sayesinde soruların cevaplarının yanında soru yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlaması sebebiyle sadece lise dönemindeki öğrenciler için değil farklı alanlarda ve yaş gruplarında sınavlara giren öğrencilerin de yanında olan Birey B matematik DGS ve benzeri sınavların hazırlık süreçlerinde de öğrencilerin destekçisi konumundadır. Birey yayınları matematik b serisi farklı grupların ihtiyaçlarına yönelik sonuçlar vermesinin yanında Birey B matematik 9.sınıf ve Birey B matematik 10.sınıf ürünleriyle YKS için temel hazırlıkların yapılmakta olduğu yıllara yönelik olarak da öğrencilerin gelişimleri konusunda yardımcı olmaktadır. YKS kapsamında ilk test olan TYT için sahip olunması gereken bilgilerin öğrencilerin aynı müfredat çerçevesinde okumakta oldukları yılların konularını kapsamaktadır. Bu sebeple sınava hazırlık sürecinde konulara dair temel birikimlerin sağlanabilmesi için öğrencilerin sınıflara yönelik olarak tasarlanmış olan kitaplardan yararlanması da mümkündür. Aynı şekilde ara sınıflarda bulunan öğrencilerin de sınava hazırlık için tasarlanmış olan kitaplar aracılığıyla kendi sınıfları çapındaki konulara hazırlık yapmaları mümkündür. Birey B matematik yorum yapabilmeyi güçlendiren yapısı sayesinde öğrencilerin okul hayatları içerisinde de başarılı bir şekilde farklı sınıf gruplarında ve sınıf hazırlıklarında başarılı olmalarını sağlamaktadır. İnternet üzerinden Birey B matematik yorumları incelenerek sınava hazırlık için tercih edilebilecek bir kaynak olarak Birey B matematik serisinin tercihini sağlayacaktır. Kitapların genel çeşitliliğini sağlayan unsurlar konu anlatımı ve soru bankası ayrımıdır ancak ikisinin bir arada bulunmasını sağlayan yapısı ile Birey B seri matematik konu anlatımlı olarak değil soru bankası formunda öğrencilerin hazırlık sürecinde öğrencilerin yardımcısı olmaktadır. Birey B matematik konu anlatımını video çözümleri sayesinde görsel ve işitsel öğrenimi kullanarak sağlamaktadır. Birey B matematik fiyatları dönemsel olarak değişmektedir. Kampanyalı olarak ürünlerden yararlanılabileceği gibi indirimler sayesinde daha uygun bir şekilde de alınabilmektedir. Birey B matematik TYT fiyatları veya Birey B matematik AYT fiyatları kitaplarının bir arada sunulmuş oldukları kampanyalar ile fırsatlardan yararlanılarak edinilebilmektedir.

Birey B Matematik İçindekiler

Birey B matematik konularını kapsayan içeriği ile öğrencilerin sınavlara hazırlıkları için gerekli olan tüm imkanları sunmaktadır. Bölümlere ayrılmış olan soru tarzları ile hazırlıkların planlı ve aşamalı bir şekilde gerçekleşmeni sağlayarak öğrencilerin hazırlık süreçlerini doğru bir şekilde yönetmelerini sağlamaktadır. Soruların çıkma yoğunluklarıyla orantılı bir şekilde bölümlere göre değişen soru sayıları adayların çalışmalarını yönlendirmekte ve hazırlık süreçlerini yönetmelerini sağlamaktadır. Birey B matematik içindekiler bölümünde parçalara ayrılmış konu başlıkları ve soruların beraberinde sunulan çözümleriyle öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. İlerleyen başlıklarda karşılaşacakları soruların içerisinde onlardan istenecek olan kompleks yapılı sorularla karşılaştıkları zaman diğer bilgilerini uygun zamanda doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Dersler sınıflarda öğreniliyor olsa da herkesin çalışmaya ve yoğunluğunu vermeye ihtiyaç duyduğu alanlar farklı olabilir. Birey B matematik içerik olarak oluşturulan çalışma programlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Önceliğini öğrencilerin kendilerine göre ayarlayabilecekleri soruların kolaylık ve zorlukları aşamalı olarak takip eden testlerle sağlanmıştır. Bu şekilde öğrencilerin öğrendikleri bilgileri zaman içerisinde hafızalarında yerleştirmeleri ve kalıcı olmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Birey B matematik içeriğinde bulunan soruların çözümleri ve çalışılmak istenen alanlarla uyumlu bir şekilde sunulmuş olması sebebiyle bireysel olarak çalışmak isteyenlerin de yardımına yetişmektedir. İçindekiler müfredat doğrultusunda güncel bir şekilde sunulduğu için adayların kaybedecekleri zamanları olmadığını farkındadır. Çalışma programınıza uygun bir şekilde ayarlayacağınız zaman çizelgesiyle başarının anahtarını Birey B matematik serisinde bulabilir, çalışmalarınıza ve kendinize hız katabilirsiniz.

Birey B Matematik TYT

Birey B matematik TYT için temel düzeyde ihtiyaç duyulan matematik bilgisini adaylara sunmasının yanı sıra öğrencilerin gelişimini sunmuş olduğu ipuçları ve çözüm videolarıyla önemsemektedir. Sınava hazırlık için gerekli olan bilgilerin ve konuların sınav hazırlığı göz önünde bulundurularak hazırlanmış içeriklerin bulunduğu kitap YKS hazırlığı sırasında herkesin başucu kitabı olmaya adaydır. TYT’de herkesin sorumlu olduğu matematik bölümü seçici bir bölümdür. Zorluğundan ziyade öğrencilerin yoğun bir şekilde çalışmaları gereken matematik sorularındaki başarı beraberinde başarıyı da getirmektedir. Birey B matematik TYT nasıl çalışılması gerektiğini değil, öğrencilerin konular hakkında neleri bilmeye ihtiyaçları olduğunu düşünmektedir. Bu sebeple sınav hazırlığı boyunca öğrencilerin çalışmalarında rahatlıkla kullanabilecekleri matematik kitapları öğrencilerin eğitim hayatları boyunca korktukları matematiğe karşı ilgilerini arttırmayı hedeflemektedir. Birey B TYT matematik nasıl çalışmak isteniyorsa ve hangi konulara öncelik verilmek isteniyorsa ona uygun bir şekilde takip edilebilecek olan içindekiler bölümüyle öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun bir program yapmaları konusunda yardımcı olmaktadır. Temel matematik bilgilerini önceki yıllarda çıkmış sorular ışığında hazırlanmış sorular gibi güncel ve öğrencilerin karşılaşmaları muhtemel soru tarzlarıyla zenginleştirilmiş bir içerik sunmaktadır.

Birey B Matematik AYT

TYT’de başarılı olmuş öğrencilerin alanlarında başarılı olarak elde edecekleri başarı sırasını kazanmak için girdikleri ikinci sınav olan AYT oldukça büyük bir öneme sahip. AYT sınavında matematik bölümü eşit ağırlık ve sayısal öğrencilerinin elde edecekleri sıralamalarda oldukça etkilidir. Karşılaşacakları sorularda önceki konularında bilgisini kullanacak olan öğrencilerin birçok bilgiyi kullanması gereken sınav için takip edecekleri çalışma programı ve konulara hakimiyetleri büyük bir önem taşımaktadır. Birey B matematik nasıl bir teknik geliştirmeleri gerektiği konusunda öğrencilerin yardımcısı olmaktadır. Birçok bilginin bir araya geldiği bölümde öğrenciler cebir ve geometri bilgilerini kullanmaktadır. Bu sebeple sınava hazırlıkları sürecinde ihtiyaç duydukları birikimi ve pratiği karşılaşacakları sorular ve sahip oldukları bilgileri doğru bir şekilde yorumlamaları ve kullanmaları sağlayacaktır. Birey B matematik cevaplarının beraberinde sunmuş olduğu çözüm videolarıyla öğrencilerin eksik kalan bilgilerini kazanmalarını ve sınava hazırlık süresinde ihtiyaç duydukları zamanlarda yanlarında olmayı amaçlamaktadır. Alan Yeterlilik Testi’nde adayların beraberinde sınava girecek olan öğrencilerden sıyrılmalarını sağlayacak soru çeşitliliği ve uzmanların çözümleriyle Birey B matematik öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerindeki destekçileri konumundadır.

Birey B Matematik Çözümleri

Birey B matematik çözümlerinin öğrencilere sunmuş olduğu erişim kolaylığı ve anlatım özellikleriyle ayrıcalıklı hissetmelerini sağlamaktadır. Özel bir ders formatında olan derslerin görsel olarak sunmuş olduğu imkanlar, uzman kadrosundan öğretmenlerin ve uzmanların anlatımıyla daha etkili olmaktadır. Anlaşılmayan yerlerde videolar durdurularak gerekli bilgilerin kaçırılması veya sorulmaya çekinilen yerlerin unutulup gitmemesini sağlamaktadır. Birey B matematik soru çözümü sayesinde ihtiyaç duyulan teknikler öğrencilere sunulmaktadır. Soruların karşısında ne yapacağını bilmeden oturmalarının yerine sorulara karşı bakış açılarının gelişmesini ve nerede hangi bilgileri kullanmaları gerektiği doğru bir şekilde edinmeleri sağlanmaktadır. Sınavlarda soruların çözümlerini bilmek kadar önemli olan bir diğer unsur ise hızdır. Çözümler sayesinde edinilen soru tekniklerin öğrencilerin çözümlerinde kullanmaları gereken teknikleri öğrenmelerini de sağlamaktadır. Birey B matematik soru bankası çözümlerinde bulunan yaklaşımların sağlamış olduğu hızla beraber doğru cevapları bulabilmek konusunda kattıkları ayrılan zamanın başarılı sonuçlar elde etmek için geçirilmesini sağlamaktadır. Birey B matematik çözümleri temel kavramlarda etkili olmaktadır çünkü matematik yatkınlığı olmayan veya yoğunluklu olarak sosyal alanlarla, dil alanlarıyla ilgilenen kişilerin de sorumlu oldukları temel beceriler TYT sırasında önem taşımaktadır. Bir yarış olmasa da herkesin iyi bir sonuç elde etmek istediği sınavlarda çözülecek olan her bir soru daha iyi bir sonuç elde etmeyi sağlayacaktır. Birey B matematik TYT soru çözümleri bu sebepler doğrultusunda sınava hazırlanmakta olan hepsi için büyük bir önem taşımaktadır. Yeteri kadar bilgisi olmadığını düşünen adayların ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşmaları adına sağlamış olduğu çözümlerle öğrencilerin yardımına yetişmektedir. Birey yayınları B serisi matematik çözümlerinin sağlamış olduğu diğer bir avantaj ise Alan Yeterlilik Sınavında matematikten sorumlu olan öğrencilerin karşılaştıkları zorlayıcı sorularda onlara yardımcı olan özel bir öğretmen gibi yardımcı olmasıdır. Birey B matematik AYT çözümleri öğrenciler için ihtiyaç duydukları zaman istedikleri bilgileri edinebilme rahatlığı sağlayarak karmaşık yapılar karşısında da öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır. Bitirdikleri testlerin cevaplarına doğrudan ulaşabilmeleri ve çözümleriyle desteklenmeleri öğrenimlerini kolaylaştırmaktadır. Birey B matematik çözümlü olması ile adayların ihtiyaçlarına yönelik olarak kolaylıklar sağlamaktadır. Bu sayede başarılı olmaları için gereken, ihtiyaç duydukları imkanları sağlamaktadır. Birey B matematik serisi kitapları için hızlı ve güvenilir sipariş oluşturmak için Trendyol Birey B matematik sayfasını ziyaret edebilir, siparişleriniz sunulan kolaylıklardan yararlanabilirsiniz.