placeholder
"

1984 Kitabı

" araması için 1151 sonuç listeleniyor
Ren Kitap 1984
Ren Kitap1984
(57)
1984
29 TL
Sepete Git

Yıllara Meydan Okuyan Macera 1984 Kitabı

Yazıldığı 1948 yılından günümüze kadar her kitapseverin başucu kitabı haline gelmiş 1984 kitabı, George Orwell'in edebiyat dünyasına armağan ettiği nadide bir eserdir. 1984 kitabı, bu prestijini ve ününü elbette George Orwell'in isabetli öngörülerine ve politik duruşuna borçludur. Faşizmin ve Nazi diktatörlüğünün sebep olduğu korkunç bir yıkım olan İkinci Dünya Savaşı sonrası yazılan bu kitap, elbette bu otoriter rejimlerden izler taşımaktadır. Bu rejimlerin kitle yönlendirme stratejileri, kitabın belirli yerlerinde izler bırakmıştır. Ancak George Orwell’in ve 1984 kitabının ufku geçmişin ötesine taşmaktadır. Kitabın yazıldığı zaman olan 1948 yılında varlığını sürdürmekte olan Sovyet rejimi de kitabın ilham kaynakları arasındadır. Sovyet Rusya'nın o zamanlarda uyguladığı politikaları ile kitabın konusu arasındaki paralellik kitabın bir Sovyet Rusya eleştirisi olduğunu düşünmesine yol açmaktadır. Ancak bu kitabın böyle tek bir rejimi ele aldığını düşünmek ona haksızlık yapmak ve kitabın geleceğe bakan yönünü kaçırmak anlamına gelmektedir. Çünkü 1984 kitabı yazılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala güncelliğini korumakta ve geleceğimizi nasıl şekillendireceğimiz hususunda bize geçmişten gelen bir uyarı niteliği taşımaktadır. Özellikle iktidarların güçlerini artırmak ve itaatkâr bir toplum yaratmak adına bilginin manipüle edilmesi, geçmişin yeniden üretilmesi, sürekli bir korku hali oluşturulması ve hayali düşmanlar yaratılması gibi konuların işlenmesi ile günümüz otoriter rejimlerine ışık tutmaktadır. İktidarın geçmişi sürekli değiştirerek yani aslında yalanlar üreterek meşruiyetini sağladığı, bütün bireyleri sürekli gözetleyerek toplum üzerinde bir baskı oluşturduğu, hiç kimsenin başıboş bırakılmadığı ve böylece bir başkaldırı ihtimalinin önlendiği distopik bir evrende geçmektedir 1984 kitabı. Bu distopik evrende insanların robotlaşmış gibi hareket etmeleri ve sürekli birbirinin aynı günleri tekrar etmeleri ile günümüz toplumsal yapısı arasında bir paralellik göze çarpmaktadır. Bu monotonluğa sebep olan şey, insanları sürekli aslında elindekilerin de alınabileceği korkusunun pompalanması ve böylece bir başkaldırı yolunun kapatılmış olmasıdır. George Orwell 1984 kitabındaki tipik bir karakter ile günümüzde yaşayan ortalama insan arasında çok ciddi benzerlikler bulunmaktadır. 1984 kitabının evreninde yaşayan karakterlerin hayatları günümüz insanlarının yaşamlarının sadece biraz daha keskinleştirilmiş ve karikatürize edilmiş biçimleridir. Aynı şey devlet yönetimleri için de söylenebilir. Bu açıdan George Orwell'ın 1984 kitabı, sadece bir Sovyet Rusya eleştirisi değil aynı zamanda genel bir toplum ve sistem eleştirisi sayılabilir.

1984 Kitabı Hakkında Bilgiler

1984 Kitabı Hakkında Bilgiler

1984 kitabının geçtiği Okyanusya Devleti'nde ifade özgürlüğü bir yana özgür düşünce dahi bulunmamakla birlikte bu değerler kelime olarak dahi varlığını sürdürmemektedir. Çünkü yönetim, her şey üzerinde mutlak güce sahiptir. Düşünceler ve dil de devletin nüfuz edebileceği bu alanlardandır. Bin dokuz yüz seksendört kitabı karakterlerinden Okyanusya Devleti'nin yöneticisi ise büyük birader şeklinde anılmaktadır. Büyük birader, her yerde vatandaşları gözetlemekte ve onları denetlemektedir. Bu gözetim hemen her fırsatta vatandaşlara da hatırlatılmaktadır ki böylece üzerlerinde bir baskı hissetsinler ve büyük biradere karşı gelmek düşüncesi hiçbir zaman olmasın. Bu devlette günlük ihtiyaçları gidermeye yarayanlar dahil bütün insani faaliyetler sınırlandırılmış ve denetime tâbi tutulmuştur. Öyle ki günlük tutmak, sevmek, aşık olmak ve hatta erotizm dahi sınırlandırılmıştır. Çünkü bu faaliyetler vatandaşlara insan olduklarını hatırlatma riskini barındırmaktadırlar. Vatandaşların her eylemi devlet kontrolünde ve devlet içindir. Öyle ki evlenmek ve çocuk sahibi olmak gibi faaliyetler dahi devlet tarafından sınırlandırılmış ve çocukların nasıl yetiştirilmesi gerektiği devlet tarafından belirlenmiştir. Bütün basılı ve görsel yayınlar ancak devlet tarafından çıkartılmaktadır. Böylece devlet vatandaşların haber alma imkanlarını ve haklarını almakta ve sistemin devamlılığını sağlamaktadır. Basın ancak Okyanusya yönetiminin meşruiyetini sağlamak için vardır. Bu mesuliyeti sağlamanın yollarından birisi de sürekli bir savaş halinde olmaktır. Okyanusya Devleti, dış güçlerle veya iç tehlikelerle sürekli bir tehdit halinde olduğunu vatandaşlarının arasında yaymaktadır. Sürekli kriz hali, vatandaşlarda başkaldırı bilincini ertelemekte ve en sonunda onları adeta itaatkâr birer köle haline getirmektedir. Ancak bütün bunlara rağmen bazı şeylerin yolunda gitmediği hissi bir başkaldırı istenci vatandaşların içine doğmaktadır. Her şeyin devrimci bir eyleme dönüştüğü Okyanusya'da elbette kurallara uymayan, onları çiğneyen ve bu otoriter baskıcı rejime karşı gelmek gerektiğini düşünen insanlar çıkabilmektedir. İşte 1984 kitabının ana karakteri Winston bu düşüncelere kapılmakla oldukça akıcı ve sürükleyici hikayemizin başlamasına neden olmaktadır. 1984 kitabının ana karakteri Winston, tek işi geçmişe, şimdiye ve geleceğe dair yalanlar üretmek olan Doğruluk Bakanlığı’nda çalışmaktadır. Burada dikkat çeken noktalardan biri George Orwell'ın kitaptaki bakanlıkları postmodern çağın gerçek ötesi anlayışına uygun olarak yaptıkları işlerin tam tersi ile isimlendirmesidir. Yalanlar üretmekle görevli bir Doğruluk Bakanlığı, savaş işleri ile uğraşan bir Barış Bakanlığı bu bakanlıklara örnektir. Tüm bu distopik öğeleriyle bin dokuz yüz seksen dört kitabı türü itibariyle bir politik distopyadır.

1984 Kitabı Analizi

1984 Kitabı Analizi

George Orwell bu özgün eserin adını “Avrupa'daki son adam” koymayı düşünse de Kitap 8 Haziran 1949'da basıldığında 1984 ismi ile basılmıştır. Pazarlama stratejileri nedeni ile kitabın adının bu olmasına karar verilmiştir. Aynı zamanda 1984 yılında kitabın aynı ismi ile bir filmi de çekilmiştir. George Orwell 1984 kitabını yazarken distopik romanlar öncüsü ve en bilinenlerinden biri olan Zamyatin’in Biz adlı eserinden etkilenmiştir. Ancak bu etkileşim, kitabın özgünlüğünden hiçbir şey götürmemiştir. 1984 kitabı yazıldığı tarihten günümüze kadar İngiliz edebiyatının ve dünya edebiyatının en önemli distopik kitapları arasında yer almaktadır. Günümüzde dahi en çok okunan kitaplar arasında yer almakla birlikte distopik kurguların en bilinenidir. İngiliz edebiyatında ve dünya edebiyatında 1984 kitabı kadar bilinen distopik kurgu ancak Aldous Huxley’in “Cesur yeni dünya” kitabı sayılabilir. 1984 kitabının başarısı satış rakamlarına da yansımıştır. Kitap günümüzde ülkemizde dahil çoğu yıllarda kitap satışlarında üst sıralarda yer almaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki 1984 kitabının bütün bu popülaritesine rağmen geçmişte bir sosyalizm İngiltere İşçi Partisi eleştirisi olmak gibi sebepler de dahil birçok sebeple eleştirilere tabii tutulmuştur. Ayrıca bazı yerlerde basım sırasında sansür de dahil birtakım yasal zorluklarla karşılaşmıştır. Kitap George Orwell'ın yazdığı son eserdir. Ayrıca George Orwell bu eseri yazarken tüberküloz hastalığından muzdaripti. Ancak Orwell yine de kitabını bitirmeyi başarmış ve yayına hazırlamıştı. Bazı yazarlar George Orwell'ın kitabı yazarken bazı gerçek Sovyet Rusya Uygulamalarından etkilendiğini düşünmektedir. Öyle ki birçoğuna göre büyük birader kitapta tarif edildiği hali ile Stalin'in bir imgesidir. Ancak George Orwell Winston'ın başkaldırısını bir romantik ilişkiye dayandırarak sevginin devrimci gücüne vurgu yapmıştır. Otorite, büyük birader, her şeyi denetlese ve engellese de insanların içindeki sevgiye söz geçirmesi oldukça zordur. Peki bu sevgi Winston’daki değişim istencinin devam etmesine ve büyük biraderin devrilmesine yetecek kadar güçlü müdür? İşte bu soru kitabın ana konusunu ve kurgusunu oluşturmakla birlikte Winston özelinde bütün insanlığa sorulmaktadır.

George Orwell belki de bu romanı ile birlikte insanlığa içindeki sevgisini kaybettiği ve otoriteye teslim olduğu zaman doğacak sonuçları göstermek istemiştir. İnsanlığın bu işaret ve yönlendirmeden ders alıp almadığı ise muammadır. Yine de kitabın bu kadar çok okunması iyi yönde bir işaret olarak algılanmalıdır. George Orwell'ın 1984 romanının etkisi onun politik kurgusunun ötesine geçmiş hem edebiyat alanında, hem de popüler kültürde çok büyük bir yer etmiştir. Günümüzde otoriter rejimleri tanımlamak ve tarif etmek için kullanılan terimlerin bazıları ve otoriter rejimlerin kullandıkları yöntemlerin gerek isimleri gerek benzetmeleri bu kitaba dayanılarak yapılmaktadır çoğu kez. Öyle ki bu kitap sayesinde dilimize kafkaesk kelimesine benzer bir şekilde orwellien kelimesi girmiştir. Bu kelime çoğunlukla manipülatif yöntemler kullanan otoriter yönetimler ve bu yönetimlerin doğurduğu ortamlar için kullanılır. Son derece ünlü olan bu kitap, edebiyat dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Ortaokullarda, liselerde ve üniversitelerde öğretmenlerin öğrencilere okumaları için tavsiye ettiği kitaplar arasındadır. Böylece satışları çok büyük rakamlara ulaşmaktadır. Edebiyat tutkunlarının büyük isteklerle okumaya başladığı bu kitap, kişilere çok yönlü düşünebilme becerisi katmaktadır. Bu da hafızayı güçlendirerek, beyin jimnastiği yapılmasına olanak vermektedir. Okuma alışkanlığı ile ufkumuz genişleyerek, olaylara farklı yönlerden bakabilme becerimiz artabilmektedir. Bilgi dağarcığımızı genişleterek, elde ettiğimiz bilgiler, günlük hayatta uygulanabilmektedir. Her bütçeye uygun, oldukça fazla yayınevi çeşidi barındıran bu kitap, özel eserler arasında gösterilmektedir. Birçok edebiyat tutkununa yol gösterici nitelikte olan 1984 kitabı, kişilere özgün düşünme yöntemi kazandırarak onları araştırma yoluna itmektedir. Küçük yaşlardan itibaren kazandırılan okuma alışkanlığı sayesinde bu kitap, rahatça okunabilir ve üzerine düşünülerek beyin fırtınası yapılmasına imkan vermektedir. Yol gösterici nitelikte olan bu kitap, gençlere oldukça faydalı nitelikler kazandırmaktadır. Örneğin; ayrıntılı düşünebilme, stratejik düşünebilme ve sayısal düşünebilme gibi kabiliyetleri kazandırmaktadır. İnsanlara son derece kaynak niteliğinde olabilen bu kitap, öğrencilere ödev olarak da verilebilmektedir. Buradaki amaç, öğrencilere çeşitli düşünebilme, çok yönlü düşünebilme gibi kazanımlar kazandırmaktır. Bireylere kazandırılan bu kazanımlar, tüm hayatları boyunca işe yarayabilecek, hayatlarına yön verebilecek kazanımlardır. Bu kazanımlar sayesinde okul hayatlarında, iş hayatlarında ve aile hayatlarında oldukça başarılı kişiler olabilmektedirler. Farklı alternatifler ile karşılaştırma yapabilme fırsatı yakalanmış olmaktadır. Bu da kişilere yorum yapabilme fırsatı doğurmuştur. 1984 kitabının birçok farklı yayınevi çeşidi bulunmaktadır. Birçok farklı yayınevinin bulunması okuma çeşitliliğini de artırmaktadır.

1984 Kitabı Etkileri

1984 Kitabı Etkileri

Günden güne okuma alışkanlığında büyük bir artış görülmektedir. 1984 Cep kitabı modeli, oldukça küçük boyutlu olup her an yanınızda taşımaya uygundur. İşe giderken, işten gelirken otobüste ya da metroda rahatlıkla okuyabileceğiniz cep kitabı severek tercih edilen bir kitap olmuştur. Boyutu sayesinde her yere kolaylıkla sığabilmektedir. Son derece kullanışlı olan bu kitap, kişilerin analiz yeteneğini geliştirmektedir. 1984 Kitabı yorumları, kitabı okuyanlar tarafından yansız bir şekilde yapılmış yorumlardır. Bu yorumlar sayesinde kitabı merak edip okumak isteyen kişiler açısından oldukça etkili bir yöntem olmaktadır. 1984 Kitabının yayın tarihi 8 Haziran 1949’dur. Bu tarihten itibaren oldukça fazla okunan ve okutulan bir kitap olmuştur. Bu kitap, edebiyat tarihinde en bilinen ve en beğenilen kitaplar arasında olmaktadır. Oldukça fazla ve farklı yayın içeren 1984 kitabı sayfa sayısı tercih edilecek formata göre farklılık göstermektedir. Oldukça fazla baskı çeşidi içeren kitap, set halinde de satılabilmektedir. Bu durum kişilere oldukça fazla çeşit sunmaktadır. Bireylerin severek okuduğu bu kitabın hikayesi distopik bir dünyada geçmektedir. Kitapta belirtilen big brother kavramı günümüzde oldukça fazla kullanılmaktadır ve bu kitabın ne kadar geleceğe yönelik yazıldığının bir kanıtı olmaktadır. Geçmişte yazılan bir kitabın geleceğe ışık tutması durumu, o kitabın ne kadar başarıya ulaştığının bir kanıtı olmaktadır. Böylece kitap okumanın bir kişi üzerinde ne kadar etkili olabileceği görülmüştür. Kitap okumak, kişinin farklı düşünme açıları kazanmasında ve bu farklı düşünme kazanımlarını hayatta uygulama alanında kullanmaları konusunda oldukça etkilidir. Bu açıdan 1984 kitabı da bireylere bu kazanımları son derece kolay bir şekilde kazandırmaktadır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki okunan kitabın türü, kişinin de karakterine uygun bir biçimde şekillenmektedir. 1984 kitabı kendi yaşadığı çağı aşıp, günümüz için de derin bir analiz yapacak derinliğe sahiptir. Bu sayede kitap günümüze kadar oldukça fazla bir okuma oranı ile gelmiştir.

Kişi kitabı okurken günümüzden de izler bulabilmektedir. Bu durumu fark etmek, geçmiş ile bağlantı kurabilmeye fayda sağlamaktadır. Bu sonuç diğer kitaplar için de çıkarılabilmektedir. Her kitabın ufuk açıcı bir yönü olduğu bilinmektedir. Bu sayede bireyler, okunan kitaplardan hep bir bilgi ve birikim sağlamaktadır. Yapılan araştırmalarda kitap okuyan kişilerin daha fazla empati kurabilme gücü olduğu görülmektedir ve bu da oldukça faydalı bir durum olmaktadır. 1984 kitabı, genel olarak herkesçe bilinen, okunmamış olunsa dahi adının muhakkak duyulduğu bir romandır. Konusu bakımından oldukça distopik ögeler içermektedir. Bugün dahi günümüze ışık tutan bu roman, bir eleştiri tarzında yazılmıştır. Sevilerek okunan bu kitabın, geçmişin, günümüzün ve geleceğimizin kısa bir yansıması olduğu görülmektedir. Özellikle bu yönüyle her kesim tarafından ilgiyle okunan bu kitabın popülaritesi son derece yüksektir. Bin dokuz yüz seksen dört kitabı sayfa sayısı yayınevlerine göre değişiklik göstermektedir. Yayınevi bakımından son derece çeşitli olan bu roman, bireylere oldukça fazla seçenek sunmaktadır. Bu sayede kişiler yayınevi seçerken oldukça fazla çeşit arasından tercihlerine ve bütçesine en uygun yayınevini tercih edebilmektedir. Farkı yayınevleri ve farklı çeviriler ile birlikte fiyatlarında değişiklikler de meydana gelebilmektedir. Set olarak bulunması da bu çeşitliliği destekler nitelikte görülmektedir. 1984 kitabı okuyucularına yüksek politik bilinç kazandıracaktır. Gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak adına 1984 kitabının uyarılarını dikkate almalı ve onu okuma listelerimizde bulundurmalıyız. Ev ortamında ebeveynlerin, okullarda, üniversitelerde öğretmenlerin, öğrencilere şiddetle tavsiyede bulunduğu 1984 kitabı, her kişinin kitaplığında bulunması gereken bir romandır. Kişilere yön veren, aktif bir düşünme biçimi sağlayan bu roman, bireyin dimağında oldukça geniş bir keşif dünyası açmaktadır ve son derece çeşitli düşünebilme tekniği geliştirilmesinde yardımcı olmaktadır. Bu özellikleri ile oldukça sevilen ve çoğu kişi tarafından tekrar tekrar okunan bir roman olduğu görülmektedir. Edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip olan bu roman, okurlara günlük yaşamda farklı bakış açıları kazandırmalarına ve onları uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Yapılan araştırmalarda kitap okuyan kişilerin, okumayan kişilere oranlar daha güçlü alternatif düşünebilme becerilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bu da hayatta her koşulda, her hedefte ya da her zorlukta fayda sağlayabilecek, düşünebilme kabiliyetini ileri boyutlara taşıyan bir beceri olarak görülmektedir. Kitap fiyatları eserin sayfa sayısına, yayınevine, popülaritesine ve basım yılına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; eski basım kitaplar nadir bulunan özellikte olduğu için daha maliyetli olabilmektedir. Kitap sayfa sayısı arttıkça da fiyatlarda yükselme görülebilmektedir. Popüler romanlar da diğer romanlara göre fiyat bakımından maliyetli olabilmeleri durumu söz konusu olabilir. Okuyucular, istedikleri yayınevini, tercih ettikleri yayın yılına göre detaylıca incelemek için Trendyol'u ziyaret edebilir ve satın alabilirler.