"

Dikkati Güçlendirme Seti

" araması için 706 sonuç listeleniyor

Dikkati Güçlendirme Seti

Çocuklarınızın Gelişimini Destekleyen DGS

Her çocuğun yaşından beklendiği gelişimsel özellikleri gösterebilmesi ve sosyal hayata kolayca adapte olabilmesi için gelişimin çeşitli yöntemlerle desteklenmesi gerekir. Aileyle birlikte ya da bireysel olarak yapılabilecek zeka ve dikkat güçlendirici aktivitelerle destek sağlanabilir. Dikkati güçlendirme seti, her yaş için farklı görsel unsurlar, kelimeler, sayılar, testler, bulmacalar ile çocuktan beklenen gelişimsel faaliyetleri en üst düzeyde gerçekleştirmek için tasarlanan araçlardan biridir. Farklı gelişim dönemlerini destekleyerek çocuğu derslerinde ve sosyal katılımda başarılı bir hale getirmeyi amaçlar. Çocukların aşağı yukarı tam cümleler kurmaya başladığı dönem olan 2 yaştan itibaren kullanılarak gelişim desteklenir. Çocuk bu dönemin sonunda 2 yaşın gerektirdiği tüm gelişimsel özellikleri gösterebilir durumda olmalıdır. Fakat çocuğun gelişiminin yaş grubundan ileride olduğu düşünülerek bir sonraki seti uygulamak yerine, çocuğun sıkılmadan ve kafası karışmadan çalıştırılması gerekir. Örneğin; çocuğunuz 3 yaş 6 aylık ise 4 yaş için olan paketi almak yerine, 3 yaşa özel olanı alarak kademeli ilerlemesini sağlamanız gerekir. Çünkü içerikler zaten bilişsel gelişim aşamalarına uygun olarak zor ve kolay egzersizlerden karma şekilde oluşturur. 2 yaştan 18 yaşa kadar özenle ve bilimsel kuramlara uygun olarak hazırlanan gelişim paketleri, çocukların sosyal hayatta ve eğitim hayatında gelişimini tamamlamasına yardımcı olur. Olaylara ve derslere daha kolay odaklanarak etkin düşünmesini, kolay ve doğru analizler yapmasını, okuduklarını ve yaşadıklarını kolay anlayıp yorumlamasını, sorunları mantık yürüterek hakimiyetle çözmesini sağlar. Dikkati güçlendirme seti Osman Abalı tarafından çocukların gelişim çağlarında rehber ve itici güç olması için üretilir. Uzmanlık eğitimini Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ana bilim dalında tamamlayan Abalı, eserlerini gelişim aşamalarında ebeveynlere ve çocuklara yol gösterici olmak için tasarlar. DGS olarak da ifade edilen bu ürünler, yaş gruplarına göre farklı kalınlıklardaki çeşitli kitaplardan, uygulama talimatlarından ve bir karton çantadan oluşur. Kitaplarda bulunan egzersizler beynin hangi bölümünü çalıştırdığına, bu çalışmanın ne kadar olması gerektiğine, çalışmanın beyindeki ve öğrenmedeki karşılığına dikkat edilerek oluşturulur. Dolayısıyla nöropsikolojik uzmanlık gerektiren yoğun çalışmalar sonucunda çocuklarınıza uzman bir rehber olma amacıyla ortaya çıkar.

Çocuklarınızın Gelişimini Destekleyen DGS

Gelişimi destekleme paketleri, Osman Abalı’nın kendi oluşturduğu Neuro-via sistemine uygun olarak hazırlanır. Paketler üzerindeki bu kelime, nörolojik sistemlerin görsel işitsel uyaranlarla harekete geçirilmesi için hazırlanmış olduğunu ifade eder. Abalı, çocukların dikkat ve öğrenme süreçlerini en üst düzeye çıkararak tüm gelişim sistemlerinin bir uyum içerisinde çalışması için oluşturduğu bu çalışmayı bir orkestranın çalışmasına benzetir. Bu sistemin mükemmel bir uyumla çalışması için hangi elemanın ne kadar ve ne sürede uyarılması gerektiği büyük bir incelikle ve bilimsel çalışmalarla belirlenerek DGS’ler hazırlanır. Yetişkinlerin de her seride eşlik edebileceği çocuklar ve gençler için özenle tasarlanan destek paketleridir. Neuro-via sistemiyle oluşturulan bu paketler, akademik ve bilimsel olarak hazırlanmış çocuk gelişimini desteklemek içindir. Alanında ilk olma özelliğini korur. Dikkat güçlendirme seti faydaları sayesinde ebeveynler tarafından oldukça tercih edilen ürünler arasındadır. DGS’lerin tamamı ders başarısını arttırmak için öğrenme sistemini aktif bir şekilde çalıştırmayı amaçlayarak tasarlanır. Bunun için özellikle ilkokul ve lise çağındaki öğrencilerin eğitim hayatında iyi bir destek olarak kullanılır. İçerisindeki test ve alıştırmalar sayesinde dikkati güçlendirerek eğitim hayatında oluşabilecek dikkat hatalarını en aza indirir. Böylece öğrencilerin katıldıkları testlerde ve sınavlarda dikkat dağılmasından dolayı gözlerinden kaçan noktalar olmamasını sağlar. Kitaplarda bulunan alıştırmalar çocukların ilgisini çekmek ve öğrenmeye karşı isteğini artırmak için eğlenceli bir şekilde tasarlanır. Görsel farklılıkları çabuk fark etmesini sağlayarak eğitimine katkı sağlar. Ayrıca el ve göz koordinasyonunu en yüksek dereceye çıkarmaya yönelik egzersizlerle grup ve bireysel proje çalışmalarına katkı sağlar. Özellikle ilkokul çağlarına kadar ince motor becerilerini geliştirmeye yönelik alıştırmalarla el becerilerini geliştirir. Çocukların karşılaştıkları sorunlarda sıralama, planlama ve mantıksal çözüm arama becerilerini geliştirir. Sorunlara ve öğrenmeye farklı açılardan bakma becerisini kazandırır. Okuma ve anlamaya yönelik alıştırmalarla bu becerilerini geliştirir, konular üzerine düşünme ve yorumlama yetilerini kazandırır. Konu üzerine odaklanarak esnek düşünebilme ve çözüm bulma becerilerini geliştirir. Kısa ve uzun süreli hafızalarını geliştirerek öğrenme süreçlerini hızlandırır. Böylece çocuk öğrenme sırasında daha önce gördüğü durum ve konuları birbiriyle ilişkilendirerek kolayca kalıcı hafızasına yönlendirilmesini sağlar. Eğitim sisteminde en fazla şikayet edilen ezber eğitiminin önüne geçerek çocuğun yaşam boyu ihtiyacı olacak meseleleri ezberlemesini değil, kalıcı öğrenmesini sağlar. Bu gibi etkinlikler çocuğun unutkanlık problemlerini de azaltarak geçmişte öğrendiği bilgileri kolayca tekrar hatırlayarak uygulamasını sağlar. Gelişim evrelerinde önemli yere sahip soyut işlemleri kolayca anlayabilmesi için soyutlama becerisini geliştirir. Soyut varlık, his ve durumları gerçekten somut olanlardan ayırabilmesini sağlar. Çocuğun sözel becerilerini arttırarak dil gelişimine ve sosyal katılımına büyük katkı sağlar. Her yaş grubuna özel tasarlanan gelişim paketleri sağladığı faydalarla ebeveynlerden olumlu dönüşler alır. Dikkati güçlendirme seti yorum ve puanlamaları da ailelerin memnuniyetlerini gösterir. Kullanıcılar, çocuklarının dikkati ve eğitim hayatını olumlu yönde etkilediğinden dolayı diğer paketlerini de satın alarak bu seriye devam ettiklerini ifade ederler.

Farklı Gelişim Dönemlerine Farklı Setler

Farklı Gelişim Dönemlerine Farklı Setler

Çocukların bilişsel ve motor gelişimini her yaşında desteklemek için tasarlanan paketler, farklı içeriklerden oluşur. Çocuğun yaşına ve yeterliliklerine uyum sağlayarak bir sonraki yaşına ve kazanacağı yeterliliklere sahip olmak için onu destekleyecek şekilde hazırlanır. Eğitim ve sosyal katılımına sağladığı faydaların yanında içeriğindeki eğlenceli egzersizler sayesinde çocukların ailesiyle kaliteli vakit geçirebilmesini sağlar. Televizyon, tablet ve telefon gibi cihazların çocuğun gelişimini köreltmesine karşı oluşturulan paketler, boş vakitlerini eğlenerek geçirmesini sağlar. Çocuğun öfkesini kontrol edebilmesini sağlar. Özellikle öfke nöbetleri geçirilen küçük yaşlarda etkili bir sakinleştirici faaliyet olarak uygulanabilir. Her yaş için sürükleyici ve başarmaya teşvik edici hazırlanan paketler, farklı içeriklere sahiptir. Standart paketler çoğu zaman bir ya da birkaç kitaptan oluşur. Fakat bazı paketlerde alıştırmaları ve testleri destekleyecek çeşitli objeler de bulunur. Dikkat güçlendirme seti içeriği yaşa ve yeterliliğe göre oluşturulur. Örneğin; 2 yaş için hazırlanan bir paketin içeriğinde ailenin dikkatinden kaçarak kazalara yol açacak objelere yer verilmez. Bunlar yerine çocuğun dikkatini çekebilecek görsellerle hazırlanan kitaplar yer alır. Her çocuğun gelişim hızı ve yeterliliği farklı olabileceği için plus ve mixt paketler de hazırlanır. Çocuk yaşına özel hazırlanan paketi başarıyla tamamladıysa ebeveynler bu paketlerle devam etmeyi tercih edebilir. Bir sonraki yaşın paketini kullanmak yerine, içeriğinde farklı egzersizler de bulunan bu ürünlerle devam edebilir. Mixt paketler kitaplardan oluşurken plus dikkat güçlendirme seti ahşap bloklar beraberinde sunulur. Ahşap objeler çocukların doğrudan temas ederek egzersizlerde yararlanacağı objeler olduğundan tamamen organik olmasına özen gösterilir. Tüm setler içerisindeki kitaplarda ve objelerde organik, N71 AB standartlarına uygun boyalar kullanılır. Çocuklar antibakteriyel ahşap objelerle sağlıklı, eğlenceli ve eğitici vakit geçirir. 3 kitaptan oluşan dikkati güçlendirme seti 2 yaş için eğlenceli alıştırmalar içeren serinin ilk paketidir. Kolay ve zor alıştırmaları karma şekilde sunarak çocuğun kitapla ilgilenmekten sıkılmasının önüne geçer. Temel cümleleri kurmaya başlayan 2 yaşındaki bebek, ebeveynleri eşliğinde bilimsel olarak hazırlanan alıştırmaları zevkle yapar. Tüm bu seçeneklere Trendyol ayrıcalığıyla sahip olabilirsiniz.

Oyun Dönemi Egzersizlerle Eğitici ve Eğlenceli

Oyun Dönemi Egzersizlerle Eğitici ve Eğlenceli

Başlangıç setiyle konuşma ve anlama yetileri gelişen 2 yaşındaki bebek, oyun çağında da bilimsel hazırlanan paketlerle desteklenir. 3 ve 7 yaş arasında hayatı oyun üzerine konumlandırarak anlamaya çalışan çocuk, DGS ürünleriyle bu süreci yaşının gerektirdiği yetileri kazanarak tamamlar. Dikkati güçlendirme seti 3 yaş grubundakiler için 163 sayfadan oluşan üç adet kitabı içerir. Kolay ve zor egzersizler karmaşık sıralamayla verilerek çocuğun ilgisi yüksek tutulur. Paketler içerisindeki eğlenceli sticker ürünler sayesinde çocuk başardığı egzersizlerde ödüllendirerek öğrenmeye teşvik edilir. Bu pakette çocuğun çeşitli meslekleri tanıması ve gerekliliklerini öğrenmesi sağlanır. Renkleri ve objeleri tanıması için egzersizler bulunur. Oyunla öğrenmesi için boyama ve gizli nesneleri bulma alıştırmaları yer alır. Dikkati güçlendirme seti 4 yaş çocuklara 167 sayfadan oluşan 3 kitap sunar. Zeka ve dikkat gelişimini hedefleyerek oluşturulan kitaplar, çocuğun başarılı bir şekilde 4 yaş gelişimini tamamlamasını sağlar. Önceki paketin üzerine farklı seviyedeki egzersizlerle çocukların renkleri ve objeleri kalabalık objeler içerisinden kolayca ayrıştırabilmesini sağlar. Çeşitli duyguları tanıyarak insana ait hisleri tanıyabilmesini kolaylaştırır. Bu pakette çocuğu eğitim hayatına hazırlamak için kolay harfleri tanımasını sağlayacak egzersizler bulunur. Dikkati güçlendirme seti 5 yaş için hazırlanan eğlenceli ve eğitici bir üst seviye egzersizler içerir. 156 sayfadan oluşan 3 adet kitapla çocuğun sosyal hayatta karşılaşabileceği detayları öğrenmesi amaçlanır. Örneğin; el çizimiyle oluşturulan ebeveynleri ve çocukları eşleştirmesi istenerek soy benzerliklerini anlayabilmesi amaçlanır. Eksik parçaları tamamlama alıştırmalarıyla çocukların araçlar ve makineler üzerinden parça bütün ilişkisini algılayabilmesi sağlanır. Böylece çocuk sosyal yaşamında ya da okul hayatında karşılaştığı durum ve olaylar hakkında kolayca fikir yürütebilir hale gelir. Hayatının her alanında etkili olacak temel bilgileri edinmiş olur. daha detaylı ve ileri düzey eğitime hazırlanır. Tüm bu ürün seçeneklerine Trendyol’da ulaşabilirsiniz.

Eğitim Hayatına Alışmayı Kolaylaştıran DGS

Eğitim Hayatına Alışmayı Kolaylaştıran DGS

3 ve 5 yaş arasındaki tüm paketleri başarıyla tamamlayan çocuk, ilkokul eğitimine kolayca adapte olmasını sağlayacak diğer paketlere geçebilir. İlkokula başlamasıyla beraber bu süreci evde yapabileceği aktivitelerle daha eğlenceli ve kolay hale getirir. Dikkati güçlendirme seti 6 yaş için hazırlanan egzersizlerle çocuğu okula hazırlayan son üründür. Turuncu rengin hakim olduğu pakette 156 sayfadan oluşan 3 adet kitap bulunur. Çocuğun çeşitli eylemlerden doğabilecek sonuçları tahmin edebilmesini sağlayan, örüntüleri devam ettirebilme yetisini kazandıran, objeleri ve olayları ilişkilendirebilmesini sağlayan çeşitli alıştırmalar bulunur. Dikkati güçlendirme seti 7 yaş döneminde artık rakamları ve harfleri tamamen tanımasına yönelik hazırlanır. 167 sayfalık 3 adet kitapla sayı sayma, obje ve olayları ayırt etme ve çeşitli faaliyetlerin gerçekleşme sıralamasını tahmin edebilmesine yönelik egzersizler içerir. Bu pakette, artık harfleri ve kelimeleri tanıyan çocuk, ebeveynleri eşliğinde egzersizleri nasıl yapacağı üzerine fikir yürütmeye çalışabilir. Soruları ve yönergeleri okumaya ve cevaplandırmaya gayret eder. Çeşitli sticker çeşitleriyle ödüllendirilerek öğrenmeye teşvik edilir. Bu, çocuğun okula ve farklı çocuklarla aynı ortamda bulunmaya alışma sürecini kolaylaştırır. Dikkati güçlendirme seti 8 yaş çocuklara ikinci sınıf eğitiminde destek olacak egzersizlerle hazırlanır. 167 sayfalık 3 adet kitaptan oluşan bu paket, çocuğu artık çeşitli bulmacaları, farklılıkları, basit dört işlem problemlerini ve yanlışlıkları kolayca çözebilecek hale getirmeyi amaçlar. Dikkati güçlendirme seti 9 yaş için 167 sayfalık 3 kitaptan oluşur. Bu pakette eğlenceli görseller ve hikayelendirme teknikleriyle çocukların mantık ve matematik problemlerini çözme becerileri pekiştirilir. Okuma ve anlama yetenekleri güçlendirilerek önündeki önemli sınavlarda hız kazanmasına yönelik testler yapılır. Aynı zamanda bazı satıcılar bu paketle beraber görsel algı testleri de sunar. Böylece çocuğun dikkat seviyesini ölçerek ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin belirlenmesine yardımcı olur. Trendyol’a göz atarak ihtiyacınız olan seçeneğe ulaşabilirsiniz.

Ergenlik Döneminde Geleceğe Hazırlayan DGS

Ergenlik Döneminde Geleceğe Hazırlayan DGS

Ergenlik dönemine giren çocuklar, eğitim hayatıyla birlikte çeşitli problemlerin üstesinden gelmeye çalışır. Kişiliğini oturtmaya çalışırken kendisiyle ve çevresindekilerle ilgili huzursuzluk ve çeşitli duygu patlamaları yaşayabilir. Dikkati güçlendirme seti 10 yaş sıralarında başlayan ergenlik döneminde çocukları sosyal hayat ve eğitim hayatında desteklemeye yönelik hazırlanır. Bu dönemin güçlüklerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olurken odaklanmayı, olaylara farklı açılardan bakmayı ve sakinleşmeyi öğretir. 10 yaş paketi 167 sayfalık 3 kitaptan oluşarak çocuğun eğitim hayatına yoğunlaşmasını sağlar. Eğlenceli ve öğretici egzersizlerle sakin ve kaliteli vakit geçirmesine olanak verir. Dikkati güçlendirme seti 11 yaş çocuklar için yine 167 sayfalık 3 kitaptan oluşur. Bu dönemde görsel algılarını kuvvetlendirmeye, mantıksal çözümler bulmaya, olaylara farklı yaklaşımlarda bulunmaya yönelik etkinlikler içerir. Bu dönemle su yüzüne çıkan baskılanma hissini ve olumsuz davranışları en aza indirerek sakinleşmesini sağlar. DGS 6. sınıf yani 12 yaş için hazırlanan ürünler, öğrencilerin sınav başarılarını arttırmaya yönelik beceriler kazanmasını sağlar. 96 sayfalık 3 kitaptan oluşan paket; soru çözme, muhakeme yeteneği, mantık yürütme, etkin düşünme, hızlı çözüm, okuduğunu anlama ve dikkat toplama yeteneklerini geliştirir. Bunlar artık öncekiler gibi oyun şeklinde değil; daha çok görsel, sözel ve zihinsel pratikler yapması için zor ve kolay test soruları şeklindedir. Dikkat güçlendirme seti 7. sınıf ve 8. sınıf için hazırlananlar ise birer kitaptan oluşur. Bunlar birden fazla kitaptan oluşan önceki setler gibi yatay baskılı paketler değil, daha çok sınavlarda ve denemelerde karşılaşacağı gibi dikey test sayfaları şeklindedir. Yine eğlenceli fakat bu kez daha ciddi bir tavırla çocukları liseye geçiş sınavlarına hazırlarken psikolojik olarak rahatlamasını sağlar. Liseye hazırlığın yoğunlaştığı bu dönemde sınav başarısını artırırken sosyal hayatında da başarılı ve katılımcı olmasına yardım eder. Doç. Dr. Osman Abalı önderliğinde geniş bir komisyon tarafından hazırlanan bu set, 15-18 yaş çocukların lise hayatında da yanında olur. Tüm bu setler için Trendyol’a göz atabilirsiniz.

Sosyal ve Akademik Başarıyı Artırmak İçin Trendyol

Sosyal ve Akademik Başarıyı Artırmak İçin Trendyol

Çocukların okul hayatına ve sosyal yaşama kolayca adapte olabilmesi, temelde doğru anlama, farklı düşünme ve sorun çözme becerilerini kazanması için bilişsel gelişim çağlarına uyumlu olarak hazırlanan çeşitli destek paketleri bulunur. Abalı ve alanında uzman yazar ekibinin oluşturduğu dikkat güçlendirme seti tavsiye edilen uygulama talimatlarıyla daha faydalı hale gelir. Her egzersizin uygulama yönergeleri bulunur. Çocuklar bunları izleyerek yetişkinler eşliğinde ya da bireysel olarak çalışabilir. Fakat önemli olan hiçbir egzersizi atlamadan her sayfanın çalışılmasıdır. Çünkü egzersizler zor ya da kolay olsa da kitapçıklar aşamalı olarak tasarlanmıştır. Her gün çocuğun boş vakitlerini değerlendirmesi için eğlenceli aktiviteler olarak uygulanabilir. Sorular farklı zorluk derecelerinde olduğu için çocuklar bir egzersiz üzerine dilediği kadar düşünebilir. Bu süreçte zaman kısıtlaması yapılmaması gerekir. Bilimsel olarak hazırlanan çalışmalar, seri takip edildikçe çocuğun problem çözme hızını da artırır. Eğer çocuk kendi yaş grubuna ait olan egzersizlerde çok hata yapıyorsa bir önceki yaşın kitabı baştan çalışılarak eksiklikleri tamamlanmalıdır. Kendi yaşının setlerini tamamlayan çocuk, bir üst yaşın paketlerine geçebilir. Önceki paketi tamamlamadan bir üst seviyeye geçmesi önerilmez. Çocuk çok hata yapıyorsa sakin ve sevecen bir tavırla hatası anlatılarak doğru cevap gösterilmelidir ve çocuğun tümdengelim yöntemiyle egzersizi anlaması sağlanmalıdır. Okuma ve yazmayı bilmeyen küçükler için dikkat güçlendirme seti yetişkin eşliğinde tamamlanabilir. Çocuk egzersizlerle alakalı mantık yürütürken yetişkinden yardım isteyebilir. Böyle anlarda ebeveynler, eğitimciler sorunun cevabını söylemek yerine cevabı anımsatacak yardımlarda bulunmalıdır. Tüm temel setler dışında destekleyici plus ya da mixt paketleriyle çalışmalara devam edilebilir. Trendyol tüm satıcıları bir araya getirerek gelişim destekleme paketlerinden uygun fiyatlarla yararlanmanızı sağlar. Yorumları ve puanlamaları inceleyerek güvenli bir alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Trendyol üzerinden ürünlere sahip olarak çocuğunuzu geleceğe hazırlayabilirsiniz.