"

Sülfürik Asit

" araması için 52 sonuç listeleniyor
Zag Sülfürik Asit %97 Chem Pure
Kargo Bedava
ZagSülfürik Asit %97 Chem Pure
1.084 TL
Sepete Git

Çalışma Alanınıza Uygun Sülfürik Asit Çeşitleri Trendyol'da!

Kimya teknolojisinin gelişmesi ile birlikte birçok kimyasal malzeme ortaya çıkar. Bunların başında yer alan ve asit sınıfına dahil olan sülfürik asit olarak adlandıran bileşik, önemli olan kimyasal bileşiklerden bir tanesidir. Bu bileşiği anlamak için önce asit kavramını anlamak gerekir. İnorganik ve organik olarak ikiye ayrılır ve su içerisinde hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşiklerdir. Bu bileşik ise H2SO4 formülünde bulunan bir çeşittir. Özellikle kokusu ile kolayca ayırt edilebilir. Doğal yolla oluşmayıp sanayi ortamında üretilen bir çeşit olmakla birlikte mineralli asitler olarak adlandırılan bir gruba dâhildirler. Pek çok kullanım alanı mevcuttur. İlaçlama alanlarında, boyar madde yapım alanlarında, inorganik tuzların imal edilmesinde, çeşitli metallerin işlenmesinde ve inorganik bileşiklerin üretimi gibi çok geniş çaplarda kullanılır. Ayrıca son yıllarda petrol türevi maddelerin arıtımında kullanılmaya başlaması ile sülfürik aside olan ilgi iyice artmış bulunur. Halk arasında akü asidi olarak da adlandırılmak ile birlikte çeşitli pillerin yapımında da kullanılır. Elektriği oldukça iyi iletir ve suda çözündüğü zaman oldukça yüksek ısılarda tepkimeler verebilir. Örneğin 1 mol sülfürik asit su ile tepkimeye girdiği zaman ortaya 880 kj kadar bir ısı açığa çıkabilir. Bu yüzden fazla su ile karıştırılması oldukça risklidir. Bu özelliği göz önünde bulundurularak çeşitli derişimlerde kullanılırlar. Örneğin; piyasada kullanılan bileşenlerin çoğu %78 civarında bir derişime sahiptirler. Bazı durumlarda ise %98 derişim oranlarında kullanılabilir. Bunlara ek olarak tarım endüstrisinde de oldukça sık kullanılır. Çünkü kalsiyum fosfat gibi çözünmeyen ya da çözünmeye karşı çok dirençli olan kimyasal bileşikleri kolayca çözebilir. Göz ve cilt ile temasından kaçınılmalıdır. Oldukça tahriş edicidir. Bu sebeple cilt ve göz ile temas ettiği zaman yakıcı etki gösterebilirler. Cilt ve göz ile temas ettiği zaman seyreltik bir baz ile yıkanmalıdır ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bu bileşen kullanılacağı zaman gözlük, maske ve eldiven gibi koruyucu tedbirler alınmalıdır. Kimyasal formülü H2SO4 olan bileşik, görünümü renksiz ve yoğunluğu yüksek kimyasal bir sıvıdır. Yağımsı bir görünümü vardır. Su ile her konsantrasyonda çözünebilir. Oldukça kuvvetli bir asit olarak bilinir. Sanayi sektöründe oldukça önemlidir. Suda çözünenler içerisinde sanayide en fazla kullanılan üründür. Halk arasında diğer bilinen isimleri akü asidi, Zac asidi ve Zac yağıdır. 10,5 derecede donar. 315 dereceden itibaren ise kaynar. Su ile karıştırıldığı zaman yüksek bir ısı ortaya çıkar. Bu da tehlikeli sıçramaların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu sebeple su ile karıştırıldığı zaman Sülfürik aside su ilave etmek yerine suya bu bileşikten eklemek daha mantıklı olacaktır. İnsan sağlığı açısından gerekli önlemler alınmaz ise tehlikeli olabilir. Bu durumlar göz önünde bulundurularak gerekli donanımlar ile önlemler alınması gerekir. Buna rağmen cilt ile temas ederse müdahale edilmesi gerekir. İlk yardım müdahale şekli farklı olacağından dolayı bu bileşen için ise müdahale kurulama yapmak ve su ile yıkamaktır. Doğada saf olarak bulunmaz.

Kullanım Amaçlarına Göre Sülfürik Asit Özellikleri

Kullanım Amaçlarına Göre Sülfürik Asit Özellikleri

Sanayi sektöründe kurşun odalar ve değme yöntemi ile üretilir. Bu asit çeşitli derişimlerde çeşitli alanlarda kullanılır. Kullanım alanlarından bazıları; boyar madde yapımı, gübre yapımı, petrol arıtımı ve inorganik tuz üretimidir. Ayrıca bazı pillerin yapımında da kullanılır. Elektriği oldukça iyi iletilerek piyasada satışa sunulan derişikleri %78 ile %98’dir. Bazı durumlarda ise konsantre olarak bulunurlar. Konsantre sülfürik asit %96 ve daha fazla oranda H2SO4 içerir. Temas ettiği durumlarda çok sayıda organik bileşikten su çekerler. Bu sayede ısı veren tepkime oluştururlar. Bu yüzden dikkatli kullanmaları gerekir. Endüstri sektöründe pek çok alanda kullanılırlar. Sülfürik asit özelliklerinden biri de güçlü bir mineral asidi olmasıdır. Üretiminde ise ana kaynak olarak kullanılan element sülfür yani kükürttür. Kükürtler daha çok yanardağ kraterlerinde bulunurlar. Katı formda bulunan sülfür oksijen ile yakılarak kükürt dioksit elde edilir ve daha sonra bu bileşene dönüştürülür. Daha sonra elde edilen bu ürün çeşitli alanlarda kullanım için tasarlanır. Örneğin; kanalizasyon alt yapılarında atık sularda biriken çeşitli bakterilerin öldürülmesi için kullanılır ya da demir ve çelik gibi metallerin aşındırılmasında kullanılır. Kokusu oldukça keskindir. pH değeri 0,3’tür. Bu özelliği ile de dünyanın en güçlü ürünler arasında yer alır. Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirirler. Renk olarak suya yakın olması da oldukça ayırt edici bir özelliği arasında yer alır. Oldukça aşındırıcı bir bileşendir. Bu da metal aşındırma alanında kullanılmasına sebep olmuştur. Bu güçlü yapısını sahip olduğu dehidrasyon özelliğine borçludur. Akü sülfürik asit tahmin edilen keşfi 8’nci yüzyıldır. Dünyada doğal olarak bulunmamak ile birlikte Venüs gezegenin doğal atmosferinde bolca bulunur. Venüs gezegeninin atmosferinde yağışlar sülfürik asit temellidir. Gezegenin etrafında oldukça kalın bir tabaka yer alır.

Geniş Kullanım Alanına Sahip Sülfürik Asit

Geniş Kullanım Alanına Sahip Sülfürik Asit

8. Yüzyıldan beri hayatımıza dâhil olan ve günümüzde ise endüstride en çok kullanılan kimyasal bileşiklerin başında gelen sülfüroz asit, çok kapsamlı kullanım alanlarına sahiptir. Mineral asit sınıfına dâhil edilerek incelenir ve daha çok H2SO4 kimyasal formülü ile bilinir. Bu bileşen oldukça güçlü bir asit olmakla birlikte çok yaygın kullanım alanlarına sahiptir. Çeşitli derişimler ile birlikte çok çeşitli alanlarda kullanılır. Kimya sanayinde sıkça boyar madde olarak kullanılır. Bir diğer kullanım alanı ilaçlama alanıdır. Ayrıca yüksek aşındırıcı etkisi sayesinde metallerin aşındırılması ve işlenmesi için metalurji sanayinde sıklıkla kullanılır. Ham petrolün arıtılması işlemleri yaparken de kullanıldığını görmek mümkün olmak ile birlikte inorganik tuzlar elde etmek için de kullanılır. Bazı pillerin yapımında kullanılır örneğin; akümülatörler ve bataryalar bu pil sınıflarına dâhil edilebilirler. Bu bileşenin kullanım alanları elbette bunlarla sınırlı değil. Tarımsal alanda sentetik gübre yapımında da bu ürün kullanılır. Ayrıca ev tipi lavabo açıcılardan deterjan üretimine kadar pek çok alanda sıklıkla kullanılır. En önemli kullanım alanlarından biri de kuvvetli aşındırıcı özelliği sayesinde altyapı ve kanalizasyon sistemlerinde birikmiş olan ve bulaşıcı hastalıklar taşıyan bakterilerin öldürülmesinde rol oynamasıdır. Atık su işleme ve temizleme işlemlerinde de çeşitli derişimlerde kullanılır. Hem düşük, hem de yüksek derişimlerde çeşitli kimyasal tepkimeler vermesi kullanım alanlarını genişletir ve yaygınlaştırır. Bu da kimya sanayinde en çok üretilen ve en çok kullanılan bileşenlerden biri olmasına sebep olmuştur. Kullanımı sırasında dikkatli olunması gerekir. Özellikle gözlerle teması tehlikelidir. Göz ile temas etmesi durumunda gözlerin seyreltik bir baz bileşiği ile göz duşu yaptırılması gerekir. İlk olarak su ile yıkamak kimyasal tepkimenin başlamasına, ortaya ısı çıkmasına sebep olacak ve yakıcı etkinin artmasına sebep olacaktır. Kükürtlü asit koruyucu donanımlar kullanılmadığı takdirde deri ile temas ettiği yerde yaraların ve renk açılmalarının oluşmasına sebep olabilir. Vücutta kalıcı yaraların ve deformasyonların oluşmaması için kullanımda koruyucu donanımların; gözlük, maske, eldiven ve iş kıyafeti kullanılması gerekir.

Sülfürik Asit Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sülfürik Asit Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tarihin bazı dönemlerinde vitriol yağı olarak da anılan sülfürik asit yoğunluk olarak 1,83 g/cm3’tür. Viskozitesi yani akışkanlığı düşüktür. Renk ve bulanıklık olarak suya oldukça benzer. Su içerisinde oldukça kolay olarak çözünür. Bu bileşik, lavabo açıcısından akümülatörlere kadar pek çok alanda kullanılır. Seyreltilmiş çözeltileri metaller ile kolayca reaksiyona girebilir. Böylesi durumlarda ortaya hidrojen gazı çıkar. Seyreltik sülfürik asit tepkimesi oldukça ekzotermiktir. Bu nedenle su ile aynı ortamda saklanması tehlikeli sonuçların doğmasına sebep olabilir. Çünkü bu ürün ile su tepkimeye girdiği zaman buharlaşma başlar ve bu da kuvvetli ürünün etrafa sıçramasına sebep olur. Eğer büyük miktarlarda bu bileşenden saklanıyorsa bu da tehlikenin boyutunun artmasına sebep olacaktır. Bu bileşik; önlem alınmadığında tahriş edici ve tehlikeli olabilir. Yutulması veya solunulması durumunda ciddi belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. İşte bu tür durumların önüne geçebilmek için asidin saklama koşullarının uygun olması gerekir. Bu şartları sağlamak adına bileşenler, reaktif olmayan koyu cam şişelerde ya da reaktif olmayan plastik bidon ve kaplarda saklanır. Saklanan kap ürünün aşındırıcı özelliklerinden etkilenmez ve böylece deformasyona uğramadan güvenle saklanabilir bir hale gelir. Ayrıca ürün gün ışığından uzak, serin ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir. Bu da gün ışığı aracılığı ile olası zehirli gazların oluşmasını engeller. İşte tam da bu sebepten bu bileşen koyu renkli, gün ışığı geçirmeyen cam veya plastik şişe ve bidonlarda saklanırlar. Bir diğer önemli husus ise asit ve bazların aynı ortamda değil farklı ortamda saklanması gerekliliğidir. Bir arada saklanan sülfür asit ve bazlar olası bir kazada ciddi kimyasal tepkimeler ve riskler doğurabileceğinden dolayı ayrı ayrı raflarda saklanmalı ve muhafaza edilmelidir.

Dikkat Çeken Sülfürik Asit Kimyasal Özellikleri

Dikkat Çeken Sülfürik Asit Kimyasal Özellikleri

Konsantre haldeki sülfürik asit şişesi, %98’e varan oranlarda H2SO4 içerir. Viskozite olarak suya oldukça yakındır. Yağımsı bir görüntü verir. Temas ettiği birçok organik bileşiğin suyunu çeker ve ekzotermik (ısıveren) tepkimeye girer. Örneklemek gerekirse 1 mol H2SO4 bileşiği bol miktarda suya eklendiği zaman yaklaşık olarak 850 kJ ısı meydana gelir. Bu sebeple bu bileşen seyreltmesi yaparken oldukça dikkatli olmak gerekir. Bileşenin kaynama noktası 310 santigrat derecedir. Bu bileşenin yoğunluğu, 1.84 gr/ml ve pH değeri 0,3’tür. Fiziksel görünümü berrak ve tortusuz, renksiz ve keskin kokuludur. Su içerisinde tamamen çözünür. Alkali bileşikler, alkali metaller, amonyak, toprak alkali metaller, fosfor, permanganatlar ile temasından –endüstriyel anlamda kullanılmıyorsa kaçınılmalıdır. Çünkü bu bileşik veya bileşik grupları ile gireceği tepkimeler tehlikeli sonuçlar doğurabilir ve mutlaka bir uzmanın gözetimini gerektirir. Bu faktörlere dikkat edildiği müddetçe ortaya korkacak bir sorun çıkmayacaktır. Su ve asit bir araya geldiği zaman hızlı bir tepkimeye girerler. Tepkime sonucu ortaya çıkan ısı ise suyu buharlaştırarak ortamdan uzaklaştırmaya başlar. Fakat su buharlaşırken etrafa bu bileşeni içeren su sıçrar. Bu yüzden ürünün üzerine su dökmek yerine su üzerine dökmek gerekir. Buna kimya literatüründe “asidi su ile boğmak” denilir. Böyle bir durumda teneffüs edilirse ilk olarak hastayı temiz havaya çıkarıp soluk alıp vermesini ve nabzını kontrol etmek gerekir. Deri ile teması halinde mümkün olduğunda çabuk kurulayıp seyreltilmiş bir baz –bu bir sabun olabilir- ile 30 dakika boyunca yıkanmalıdır. Göz ile teması durumunda ise göz kapakları iyice açılıp göz duşu ile yıkanması gerekir. Sülfür asidin yutulması durumunda ise hasta kusturulmamalı ve en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. Trendyol’dan ürün çeşitlerini inceleyerek ihtiyacınız olan kadar sülfürik asit satın alabilirsiniz.

Cazip Fiyat Avantajıyla Sülfürik Asit Şişesi

Cazip Fiyat Avantajıyla Sülfürik Asit Şişesi

Sanayi alanında en çok üretilen ve en çok kullanılan asitlerden biri olan bu bileşen, oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olmasından dolayı da piyasa arzı açısından en çok ihtiyaç duyulan çeşitlerden biridir. Ev ve sanayi tipi tüketimler için üretilir. Ev ve sanayi tipi üretimlerde ambalaj gramajı farklılık gösterir. Ayrıca deney malzemesi olarak okullarda kullanılır ve bu alanda kullanımı için de yine farklı gramajlarda üretilir. Saf sülfürik asit kullanım amacıyla orantılı olarak 1L, 5L ve 10L gibi çeşitli gramajlarda piyasa arzına sunulur. Fiyatları ise hem talep edilen gramajın büyüklüğüne, hem de üretici firmalara göre değişkenlik gösterebilir. Bu bileşen, pek çok alanda kullanılır. Bunlardan bazılarına değinmek gerekirse; özellikle en sık tercih edilen kullanım alanlarından birisi logar açıcı olmasıdır. İyi bir aşındırıcı ve çözücü olduğu için bu alanda sık başvurulan kimyasal maddelerden birisidir. Tarım sektöründe fosfatlı gübre üretiminde kullanılır. Kullanılan sentetik deterjanların içerisinde de bu bileşene rastlamak mümkündür. Yine sentetik boyaların üretiminde ve seyreltilmesinde de sıklıkla başvurulan kimyasal maddelerin başında gelir. Bu bileşen ahşap koruyucuların ve sıkça kullanılan tutkalların üretiminde kullanılmakla beraber ayrıca petrol sektöründe ham petrolün rafine edilmesinde yani saflaştırılmasında kullanılır. Bu ürünün bir başka kullanım alanı ise yüksek aşındırıcı etkisi sebebi ile metal proseslerinde kullanılmasıdır. Metallerin elektrolize kaplamasında ve temizlenmesinde sıklıkla kullanılır. Okullar da ise deney malzemesi ve pH ayarlayıcısı olarak kullanılır. Kullanım alanları oldukça fazla olan bileşik, sentetik olarak en çok üretilen bileşenlerin başında gelmekle birlikte çeşitli kullanımlar için çeşitli boyutlarda kullanıma sunulur. Sülfürik asit fiyatları ise ürünün gramaj ve üretici firmasına göre değişiklik gösterir.

İhtiyacınıza Uygun Sülfürik Asit Seçenekleri Trendyol’da!

İhtiyacınıza Uygun Sülfürik Asit Seçenekleri Trendyol’da!

Geniş ürün yelpazesi ile aradığınız tüm ürünlere Trendyol farkı ile ulaşabilirsiniz. Trendyol her bütçe ve her ihtiyaca hitap ederek kaçırılmaz fırsatlar yaratır. Hem yerel, hem de yabancı birçok ürüne ulaşarak size uygun ürüne kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Trendyol’un gelişmiş yapay zekâsı ile birlikte on binlerce ürün arasından dilediğiniz ürüne kolayca ulaşabilmeniz mümkün. Üstelik her bütçeye hitap eden ürünler mevcut olup, Dilerseniz ev tipi kullanım için, dilerseniz sanayi tipi kullanım için bu ürünü arıyor olun ikisi için de doğru adrestesiniz. Bu bileşen 1L, 5L ve 10L gibi pek çok boyutta müşterilerimizin hizmetine sunulur. Sülfürik asit 5 lt taşımasında kullanılan bidonlar koyu gün ışığı geçirmez yapısı ve test edilmiş yüksek risk güvencesi ile birlikte kullanıma sunulur. Böylelikle olası bir tepkime, sızma ve erimenin de önüne geçilir. Dilerseniz, sülfürik asit 1 lt ürün sipariş edecek olun dilerseniz 10L ürün sipariş edecek olun her ürün özel ambalajı ile kimyasal riskler göz önünde bulundurularak özel tasarlanmış ambalajları ile kullanıma sunulur. Trendyol, siz kıymetli müşterilerimizin sadece hızlı ve kaliteli bir alışveriş deneyimi değil aynı zamanda her açıdan güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamasını sağlar. Dilerseniz %95 dilerseniz %5 gibi farklı oranlarda bu bileşenin çözeltilerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sanayiden tarıma kadar pek çok farklı alanda kullanılan ve dünyada en çok üretilen bileşenlerden birisi olan bileşene Trendyol güvencesi ile ulaşabilirsiniz. Bu ürün test edilmiş özel bidonlarda siz değerli müşterilerimize sunulur. Üstelik tam ihtiyacınıza göre, ihtiyacınız kadar ölçüde; güvenilir ve test edilmiş akü asidi fiyatlarını Trendyol’dan inceleyebilir, uygun fiyata ürünü satın alabilirsiniz.