placeholder
"

Fon Kartonu

" araması için 1385 sonuç listeleniyor

Fon Kartonu

Kırtasiye Ürünlerinin Vazgeçilmezlerinden Fon Kartonu

İnsanların yazmaya ve çizmeye karşı olan merakları ilk çağlara kadar uzanmaktadır. Henüz mağaralarda yaşamlarını sürdüren insanlar yaşadıkları olayları mağara duvarlarına çizmeye başlamışlardır. Bu ilk çizimler insanların yeni bir çağ açmasına yardımcı oldu. Birlikte yaşamaya ve şehirleşmeye başlayan insanlar önce kendi dillerini oluşturdular. Daha sonra ise yine gün içinde yaşadıkları olayları duvarlara veya kil tabletler üzerine aktardılar. Hiyeroglif olarak adlandırılan bu şekilli yazıların ilk örneklerini günümüzden beş bin yıl önce yaşayan Sümer Medeniyeti vermiştir. Daha sonraki dönemde özellikle Mısır Uygarlığı ve Asurlular bu yazı tekniğini geliştirmeye devam ettiler. Yazının bulunması ticari faaliyetlerin de hızlanmasına yol açtı ülkemiz sınırları içinde yer alan Karum antik ticaret merkezinde yapılan kazılarda pek çok kil tablete yazılmış ticaret senedi bulundu. Bildiğimiz anlamda yazı ise mürekkebin bulunmasının ardından hayatımıza girdi. Günümüzden 4500 yıl kadar önce Çin’de bulunan mürekkeple yazmak çok daha kolay bir hale geldi. Bunun yanı sıra yazı için artık kil tabletlerin yerini hayvan derileri veya ağaç kovuklarından yapılan ince kağıt benzeri materyaller almıştı. Kağıt teknolojisi ise Mısır’da bulunan parşömenler ile gelişim gösterdi. Parşömenler günümüzde kullanılan kağıtlardan dahi daha kaliteli bir yapıya sahipti. Üzerine yazılan yazıları binlerce yıl yapısı bozulmadan korumaktadır. Gelişen dönemde okulların açılması ile bazı okul gereçleri öğrenciler için vazgeçilmez haline geldi. Gelişen teknoloji ve sanayi devrimi ile yazı kalem ve diğer kırtasiye gereçleri alanında büyük bir atılım yaşandı. Hızlı ve seri şekilde kalem ve defter üretiminin başlaması ile kırtasiye malzemeleri herkes için ulaşılabilir bir hale geldiler. Zorunlu araçlar olan kalem ve defterin yanı sıra boya kalemleri ve renkli fon kartonu gibi ürünler insanların hayatına girdi. Özellikle okula yeni başlayan çocukların okulu sevmelerini sağlamak ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla kullanılan fon kartonu ve benzer ürünler öğrenciler tarafından çok sevildi. Sıkıcı derslerin temposundan sıkılan çocuklar için resim dersi muhteşem bir rahatlama aracı haline geldi. Hayal gücünü geliştiren çizim ve baskıların yanı sıra bazı özel günler için süsleme hazırlanması da bu dersler esnasında yapılmaktaydı. Özellikle simli fon kartonu ve desenli fon kartonu gibi ürünler kullanılarak okullar ve sınıflar süslenmekteydi. Bu açıdan kırtasiye malzemeleri hem öğrencilerin dersleri açısından yardımcı olurken aynı zamanda da ders dışı etkinlikler yaparak okula olan sevgilerinin artmasını sağlamaktaydı.

Fon Kartonu ve Kağıt Üretimi

İlk kağıtlar günümüzde kullandığımızın çok uzağında bir yapıya sahiplerdi. Özellikle Mısır bölgesinde yetişen papirüs bitkisi kullanılarak üretilen kağıtlar tarihte bulunan ilk kağıtlar olma özelliğini taşımaktadırlar. Bitkinin sapı bir yüzey üzerine dizilerek henüz yaş haldeyken basınç uygulanarak papirüs kağıdı elde edilmekteydi. Bu işlem zorlu ve uzun süreli bir işlem olmasının yanı sıra papirüs kağıtları kolay deforme olmaktaydılar. Bundan dolayı doğan kağıt ihtiyacının karşılanması için yeni yollar arandı. Hayvan derisi kullanılarak elde edilen parşömen kağıtlarının bulunması ile papirüs kullanımı yok denecek kadar azaldı. Papirüse göre çok daha büyük avantajları olan parşömenin en büyük faydası oldukça dayanıklı olmasıdır. Üretilmesi hayli zor olmasından dolayı kağıtlar dünyanın her yerinde fazla değer gören eşyalar olmuşlardır. Bildiğimiz anlamda kağıtlar üretilinceye dek uzun yıllar kağıtlar yüksek zümreye ait bir eşya olarak görülmekteydi. Bildiğimiz anlamdaki kağıt ise milattan önce 100’lü yıllarda Çin’de ortaya çıkmıştır. Bir saray görevlisi tarafından bulunan bir görevli ilk mekanik ağaç hamurunu keşfederek ilk sayfaları ortaya çıkardı. Kağıt teknolojisi yapılan savaşlar ve ticaret faaliyetleri sonucunda Türklere oradan da İran halklarına geçti. Talas savaşı sonucunda da İslam medeniyeti bilinen anlamda kağıtla tanıştı. Dünyanın her yerinde kağıdın bilinmesi ve kullanılmaya başlanmasının ardından insanlar daha çok kağıt üretmek için yollar aramaya başladılar. Çin dışında ilk kağıt üretim merkezi İslam kültürünün beşiği olan Semerkant’ta kuruldu. Devam eden yıllarda dünyanın pek çok bölgesinde kağıt üretim tesisleri kurulsa da kağıt teknolojik anlamda en büyük atağını kağıt fabrikalarının kurulması ile yaşadı. Kurulan fabrikaların ardından insanlar kağıtları daha kolay şekilde üretebilirken tüketim de aynı oranda arttı. Devam eden dönemde insanlar yazı kağıtlarının yanı sıra pek çok farklı çeşitte kağıt ve karton üretti. Beyaz fon kartonu ve siyah fon kartonu ilk üretilen kartonların arasında yerini aldı. Normal kartonlara göre daha ince bir yapıya sahip olmasından dolayı pek çok farklı alanda kullanıma uygun olan fon kartonları insanların hayatında yer almaya başladı. Kullanım alanının genişlemesi ile fon kartonu renkleri de farklılaşmaya başladı. Genel olarak fon kartonu ebatları farklılaşsa da ilk kez görücüye çıktığı dönemde a4 fon kartonu boyutlarında tercih edildiler. İlerleyen dönemde daha büyük boyuta sahip olanları da üretilmeye başlandı. Günümüzde fon kartonu süslemeleri okullarda kullanılmasının yanı sıra özel kutlamalar için de tercih ediliyor. Özellikle renkli yapılarından dolayı çocuklar için düzenlenen eğlencelerin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş durumdalar. Günümüzde fon kartonu boyutları farklılık gösterse de genel olarak kırtasiyelerde bulunan fon kartonu 50×70 ebatlarında olmaktadır.

Kendi Fon Kartonunu Kendin Yap

Günümüzde çocuklar günün büyük bir kısmını ekran karşısında geçiriyorlar. Bu esnada herhangi fiziksel bir işlem yapmayan çocukların gelişimi açısından bu durum oldukça sakıncalı görülüyor. Ebeveynlerin üzerine düşen en büyük görev ise çocuklarını ekranın karşısından alarak eğlenceli aktiviteler ile hem fiziksel hem de duyusal becerilerinin gelişimini sağlamaktır. Bunun yolu ise eğlenceli ve sonucunda bir ürün ortaya çıkan oyunlar oynamaktan geçiyor. Özellikle okul öncesi dönemde çocuğunuzun sosyal beceriye sahip olması için bu oyunları oynamanız büyük önem taşımakta. Çocuğunuzla yapabileceğiniz el işi çeşitleri oldukça fazladır. Örneğin büyük düz bir kartonu ayakkabı şeklinde kesebilirsiniz. Aldığınız ölçüler ile ayağa uygun şekilde kesilen kartonu dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu iş için özellikle parlak fon kartonu çeşitleri tercih edilmiştir. Bu şekilde yaptığınız ayakkabı renksiz bir karton parçasında eğlenceli ve türlü parlak renklere sahip bir hale gelmektedir. Özellikle öğrenme çağındaki küçük çocuklar için eğitimciler geometrik şekiller ile oynamanın çok faydalı olduğunu söylemektedirler. Bu noktada büyük bir kartona geometrik şekilleri çizmeniz gerekmektedir. Daha sonra aynı ebatlara sahip geometrik şekilleri başka bir kartondan kestikten sonra kesilen kartonların renklendirme aşamasına geçilir. Kırmızı fon kartonu veya yeşil fon kartonu gibi farklı renklere sahip materyaller ile kesilen parçalar renklendirilir. Bu işlemin amacı çocuğunuz hem geometrik şekilleri öğrenirken aynı zamanda da renkleri ayırt etmesini öğretmektir. Diğer bir eğlenceli el işi ise sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi olan yelpaze yapmak üzerine kurulu. Hafif kalın bir kartondan uzun çubuklar kesilir. Ardından kestiğiniz çubuklara uygun kalın fon kartonu yatay biçimde kesilir. İki karton birbirine yapıştırıldıktan sonra geriye yalnızca uzun çubukların alt uçlarını birleştirmek kalır. Kuklalar çocukların hayal güçlerini geliştirmek açısından büyük bir öneme sahiptir. Televizyonda yayınlanan pek çok çocuk dizisinde kuklalar kullanılmaktadır. Siz de evinizde çocuğunuz için kendi kuklanızı üretebilirsiniz. Yapmak istediğiniz kuklaya karar verdikten sonra kalın bir kartondan kuklanın ana gövdesini kesmeniz gerekmektedir. Ardından büyük boy fon kartonu üzerinde istediğiniz kuklaya ait organların kesimlerini yaptıktan sonra yapıştırma faslına geçilir. Örneğin bir uğur böceği için kesilen kartonlardan kanatlar ve gözler yapıştırılır. Kartonun altına açtığınız parmak boyutunda 2 delik açtıktan sonra artık ev yapımı bir kuklaya sahip oldunuz.

El İşi Çalışmaların Çocuk Gelişimi Açısından Faydaları

Özellikle öğrenme çağına gelen çocuklar için uzmanlar aile ile kaliteli vakit geçirmenin çok önemli olduğunu söylemektedir. Çocuğunuzla geçireceğiniz bu zamanı bir kutu oyunu veya bir el işi yaparak değerlendirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuzun görsel zekası gelişirken aynı zamanda da sosyal becerileri artmaktadır. Okul öncesi dönemde bu becerileri kazanan çocuklar okula daha hızlı uyum sağlarken derslerinde de diğer çocuklara göre daha başarılı olmaktadırlar. Bu açıdan çocuklar için yaptığınız el işleri eğlencenin çok ötesinde bir eğitim faaliyeti kapsamında yer almaktadır. Bundan dolayı evlerinizde 10’lu fon kartonu bulundurmanız çocuklarınızın için oldukça önem arz etmektedir. Çocuklarınız ile yaptığınız el işi faaliyetlerinin uzmanlarca kanıtlanan bazı faydaları mevcuttur. Bu faydalardan en önemlisi çocukların yaratıcılıklarının gelişmesi yönünden sağlanmaktadır. Çocuklar kendi imkanları ile oluşturdukları cisimlerden özellikle 3 boyutlu geometrik cisimlerden büyük oranda etkilenmektedir. Sonraki dönemde çok ihtiyaçları olacak olan 3 boyutlu cisimleri hayat edebilme yetisini bu şekilde hızlı ve kusursuzca kazanabilmektedirler. Bunun yanı sıra maddelere kendi yorumlarını da katmalarından dolayı halihazırda bulunan düşünce dünyaları da gelişmekte ve somutlaşmaktadır. Son dönemde üretilen dokulu fon kartonu ile üretilen 3 boyutlu cisimler daha güzel ve havalı bir görünüme sahip olmaktadırlar. Bunun yanı sıra çocuklar el işi işlemi ile uğraşırken ekran karşısından uzaklaşarak gerçek dünyada bir şeyler imal etmeye başlar. Ayrıca çocukların sakin ve huzurlu zaman geçirmesi önem taşımaktadır. Günümüz çocukları aceleci ve sabırsız olarak büyümektedirler. Ailece yapılan bu aktiviteler çocuklara sabrı öğreterek hayatında karşısına çıkacak olan zorluklara hazırlamaktadır. Çoğunlukla dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklar bu işlem esnasında dikkatlerini bir noktaya toplamakta bu sayede dikkat dağınıklığı problemine bir çözüm bulunmaktadır. Ünlü psikologlar oyunları çocukların hayal dünyalarına açılan birer kapı olarak tabir etmektedirler. Bu açıdan bakıldığında oyun esnasında dikkatli olarak gözlemlenen çocukların gizledikleri korkular veya travmalar tespit edilebilmekte. Tespit işlemi sonrasında çocuğa uygun tedavi uygulanarak daha kolay şekilde korkularını atlatması sağlanmaktadır. Çocuklarla el işi yapmanın en büyük faydası ise ailece kaliteli zaman geçirme açısından olmaktadır. Pek çok aile günün koşuşturmasından dolayı çocuklarına uygun vakti ayırmakta zorlanıyorlar. Bu açıdan evinize aldığınız bir oluklu fon kartonu ile ailece kaliteli zaman geçirirken aynı zamanda çocuklarınıza eğitim de verebilirsiniz.

Çocuklar İçin Fon Kartonu ile Yapılan Etkinlikler

Okullar genel olarak öğrencilere bir şeyler öğretmek ve hayata hazırlamak için vardır. Öğretim kısmı öğretmenler tarafından gerçekleştirilirken hayata hazırlama kısmı hem öğretmen hem de öğrenci ile ilgili bir husustur. Bu noktada öğrencilerin yeteneklerinin ve el becerilerinin sivrilmesi için bazı etkinlikler yapılmaktadır. Okula başlayan öğrenciler ilk olarak sınıflarını süslemeyle işe başlarlar. Bu noktada hem el becerileri hem de yardımlaşma kültürü çocuklarda gelişmeye başlar. Özellikle metalik fon kartonu kullanılarak sınıfın çeşitli bölgelerinde hem eğitici öğretici anlamda hem de dekorasyon açısından bazı köşeler yapılmaktadır. Mevsimler köşesi veya Atatürk köşesi gibi örneklerine sınıflarda sıklıkla rastlamak mümkündür. Son dönemde çıkan fosforlu fon kartonu ise çocukların dikkatini daha fazla çekmekte ayrıca dekorasyon açısından sınıfa hoş bir hava katmaktadır. Bunların yanı sıra özellikle milli bayramların coşkusunun tüm sınıf tarafından yaşanması için sınıflar özel olarak süslenmektedir. Bu noktada bazı çocuklar gelişmiş becerileri ile kesme ve yapıştırma noktasında rol alırken bazı çocuklar ise dekoratif zekaları ile bu süsleri duvarlara yerleştirmektedirler. Tam bir iş bölümünün sağlandığı bu durumlarda çocuklara derslerde öğretilmesi çok zor olan bazı güzel duygular yaşatılmaktadır. Sınıf süslemeden farklı olarak öğrencilere verilen proje ödevleri de çocukların hayal güçlerini geliştirmek açısından büyük rol oynamaktadır. Konu hakkında araştırma yaparken aynı zamanda yeni bilgiler edinen çocuklar edindikleri bilgileri genellikle 35×50 fon kartonu üzerine yapıştırmaktadırlar. Bu noktada kartonun süslenmesi ve ödevin özenli ve güzel bir hale getirilmesi öğrencinin hayal gücüne kalmış durumdadır. Öğretmenler bu noktada kendilerine gelen ödevleri değerlendirirken bir yandan ödevin doğru hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol ederken diğer yandan ödevin özgünlüğünü göz önünde bulundururlar. En özgün ve en özenli hazırlanmış olan ödev sınıfın panosuna asılarak çocuklar için ödüllendirme amaçlanırken aynı zamanda bilgilerin sınıf tarafından öğrenilmesi sağlanır. Bunun yanı sıra öğrencilerin dünyasını geliştiren derslerden diğer biri resim dersidir. Küçük yaştaki çocukların çizime karşı olan yetenekleri bu yıllarda sivrilmeye başlar. Ancak sadece yetenek çizim için yeterli değildir. Bu noktada resim öğretmenleri çocukların hayal dünyalarını geliştirecek bazı örnekler vererek onlara rehberlik eder.

Fon Kartonu Modelleri, Özellikleri ve Fiyatları

Günümüzden binlerce yıl önce bulunan kağıt ve kalem günümüz dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Farklılaşan ve gelişen teknoloji ile binlerce farklı kağıt çeşidi oluştu. Bu çeşitlerin en çok bilinenlerinden ve günlük hayatta kullanılanlarından biri ise kartonlardır. Kartonlar uzun yıllardır hayatımızın birer parçası durumunda. Bunun en önemli nedeni sert yapısı olmasına rağmen kolaylıkla şekil verilebilmesidir. Çocukların bile rahatlıkla katlayabileceği yapısının yanında gayet dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Kolaylıkla delinebilen ve kesilebilen yapısı ile dilediğiniz şekli rahatlıkla verebilirsiniz. Aynalı fon kartonu ve hologramlı fon kartonu gibi piyasada yeni olan ürünler ile hazırladığınız ürünlerin büyük dikkat çekmesini sağlayabilirsiniz. Pek çok farklı ebat ve rengi bulunan fon kartonları ile rengarenk ödevler veya süslemeler hazırlamanız mümkün. Bunun yanı sıra uzmanlar tarafından kanıtlanmış pek çok yararı olan el işi yapmak için büyük oranda karton kullanmak gerekmektedir. Çocuğunuzun zihinsel gelişiminin üst düzeyde olması için küçük yaştan itibaren karton kullanımı önem arz etmektedir. Sürekli olarak zamanını bir şeyler oluşturmak veya şekil vermek için harcayan çocukların matematiksel hafızalarının daha hızlı geliştiği araştırmalarla ortaya koyulmuştur. Ayrıca çocuğunuzun kartonla uğraşırken ailesi veya arkadaşları ile birlikte olması durumunda çocuğun sosyal becerileri gelişecek ve daha özgüvenli bir birey haline gelecektir. Genel olarak aileler çocuklarının eğlenmesi veya okul ödevleri için fon kartonu alırlar. Ancak piyasada bulunan ve ucuza satılan kalitesiz fon kartonları çocuklarınız ve sizin için yarardan çok zarar vermektedirler. Kullanılan ucuz boyalardan dolayı hastalıklara sebep olabilirken kalitesiz yapısından dolayı istenilen performans elde edilmeden kağıtlar deforme olabilmektedir. Ayrıca bazı fon kartonu ölçüleri piyasada zor bulunmaktadır. Birden fazla kırtasiye gezerek zamanınızı harcamak yerine daha pratik bir çözüm tercih edebilirsiniz. Bu noktada anne babaların yardımına Trendyol koşmaktadır. Fon kartonu fiyatlarını dilediğiniz gibi sıralayarak sizin için en uygun kartonu seçebilirsiniz. Ayrıca kullanıcı yorumlarını okuyarak almak istediğiniz ürünün kalitesinden ve size uygunluğundan emin olabilirsiniz.