"

Kuranı Kerim

" araması için 4498 sonuç listeleniyor

Kur’an-ı Kerim

Farklı Boyutlarda Ürün Seçenekleri

Yaratılan canlılar arasında sadece insanlar akıl ve şuur sahibidir. Bu yüzden Allah, insanları muhatap alır ve onlara kendisine inanmalarını, ibadet etmelerini buyurur. Tarihin farklı zamanlarında binlerce peygamber arasından sadece dördü için indirilen dini kitaplar aracılığıyla Allah’ın insanlara buyurduğu görev ve payeleri ilettiği görülür. Bütün dinlerde kutsal bir kitap anlayışı vardır. İnsanların bir yaratıcı olduğuna inancı her dönem ve her toplum için görülür. Bahsedilen bu kutsal kitaplar indiriliş sırasına göre Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an şeklindedir. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın insanlara indirdiği son kitaptır ve İslam dininin kutsal kitabıdır. Son peygamber Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirildiği ve ondan tevatür yoluyla günümüze kadar değiştirilmeden geldiği bilinir. Kur’an-ı Kerim cüz şeklinde indirilmesine rağmen bu günlere birleştirilmiş haliyle gelir. Hz. Muhammed’in anadili Arapça olduğu ve Kur’an Arap Yarımadasında indiği için Kuranı Kerim Arapça olarak oluşturulur. Hz. Ebubekir tarafından kitap haline getirilir ve Hz. Osman zamanında da çoğaltılır. Daha sonra Müslümanlığın yayılması ile farklı dillere çevrilir. İslam dininin temel kaynağı olan bu kutsal kitap, tüm Müslümanların bir sıkıntıyla veya huzursuzluk yaratan bir durumla karşılaştığında ilk başvurduğu kaynaktır. İslam’ın tüm kuralları, inanç esasları, ibadet şekilleri ve daha birçok farklı temel bilgileri burada yazar. Ayrıca geçmiş kavimlerin hataları da kitapta Müslümanların ibret alması ve aynı hataları yapmaması için yer alır. İnsanlar dünyevi ve uhrevi huzuru, inandığı bu kutsal kitapta bulmak için okur. Bu yüzden kutsal kitabı doğru anlamak çok önemlidir. Ancak doğru anlamlandırılırsa insanların yaşamlarına doğru olarak yansıtılır. Birçok din adamı tarafından mealli Kur’an-ı Kerim yazılır. Bunlar din adamlarının kendi görüşlerini ve anlama tarzını yansıtır. Bu kitapları Trendyol’dan bulabilir ve hangi din adamı tarafından mealinin yazıldığını öğrenebilirsiniz. Bu kutsal emanet, doğru yol gösterici ve kurtuluşu müjdeleyendir. O, Yaradan’ın kelamıdır. Sadece indirildiği dönemin ve yerin manevi ihtiyaçlarını değil, tüm dönemlerin ve insanlığın manevi ihtiyacını kıyamete kadar karşılayan bir kitaptır. Kutsal kitabı okumak istiyor fakat Arapça bilmiyorsanız Trendyol’dan birçok Türkçe Kur’an-ı Kerim basımlarını bulabilirsiniz. Trendyol uygulamasını indirip indirimlerden haberdar olabilirsiniz.

Farklı Boyutlarda Ürün Seçenekleri

Allah’ın kelamı olan kutsal kitaba tarih boyunca büyük önem veren müslümanlar, bu emanetin içerisinde yazan her şeyi ibadet aşkıyla okuyarak ezberler. Bazen dinler bazen yazar bazen ise öğrenir ve öğretir. Şimdilerde bu kutsal kitabın öğrenimi çok çeşitli Kur’an kurslarında veya camilerde devam eder. Bu kutsal emanet insanların görevlerini ve yaratılış amacını anlatması dışında hem kişisel yaşam hem de toplumsal hayat için emirleri ve yasakları bildiren bir kitaptır. Bu bakımdan toplumsal düzeni sağlar ve hayatın huzurlu bir şekilde devam etmesini hedefler. İnsanoğlunun her anlamda refah ve huzur bulmasını sağlayan Kur’an, Allah’ı isimleri ve sıfatları ile tanıtan özel bir kitaptır. Bu kutsal kitabın talepler üzerine farklı Kuranı Kerim boyutları vardır. Her an yanınızda taşımayı ve dilediğiniz her yerde okumayı isterseniz pratik olmasından dolayı mini Kur’an-ı Kerim seçeneğini tercih edebilirsiniz. Fakat bu boyunda yazılar fazla küçüktür. Bir diğer küçük boy model ise hafız boy Kur’an-ı Kerim olur. Maneviyata ve ilahi olana çok önem veren kişiler, her an kutsal kitabın yanında olmasını isteyebilir. Böylece kavuşmak istediği huzura, istediği yerde ve zamanda inandığı kitabı okuyarak sahip olabilir. Yaradan’ın kelamı olarak kabul edilen bu kitap, Müslümanlar tarafından çok değerli ve paha biçilemezdir. Bu yüzden her an ulaşabilmeniz için çanta boy Kur’an-ı Kerim de basılır. Çoğu Müslüman sık sık Kur’an okumasa dahi evinde bulundurmak ister. İçerisindeki duaların evini ve evin içindeki kişileri koruyacağına inanır. Farklı boylardaki Kur’an basımlarına Trendyol’dan ulaşabilirsiniz. Büyük İslam müzelerinde dev boy Kuranı Kerim olduğu görülür. İslam müzelerinin Müslüman toplumlarında önemi fazladır. Sıkça ziyaret edilir ve her detayına dikkat edilerek gezilir. Ayrıca kültürel olduğu için fazla turist çekebilir. Bu bakımdan da devletin ekonomisine katkıda bulunur. İslamiyet’in ibadethanesi ise camilerdir. Arapça “cem” kökünden türediği bilinir. Toplayan, bir araya getiren anlamındadır. Türklerin Müslümanlığı kabulünden itibaren yerleşik hayatın olduğu her yerde cami ve mescitler yapıldığı görülür. Mescitler camilere oranla daha küçük bir ibadet yeridir. Camiler cemaatten olabildiğince fazla insanın bir arada ibadet etmesi için büyük yapılar olarak ve zamanının iyi sanatkarlarıyla bir sanat eseri gibi inşa edilir. Büyük bir ibadethane olan camiler için ise cami boy Kuranı Kerim basılır ve onlar kullanılır. İnsan her zaman yaratılışını ve yaratılış amacını sorgular. Bu sorgulama onu her daim bir yaratıcı fikrine götürür. Bu yaratıcı dinlere göre farklılık gösterir fakat hepsinde insan, yaratıcısının onunla iletişime geçmesini ister. Kuran-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplar bu nedenle çok önemlidir. İnsanoğlu kafasında dönüp duran birçok soru için Yaradan’ın kelamı olan bu kitaplara her zaman çok kıymet verir. Her Müslüman tarafından okunması gereken bu kıymetli kitaba Trendyol’dan istediğiniz her an erişebilir ve güvenle satın alabilirsiniz.

Kutsal Kitabı Doğru Anlamanın Önemi

Kutsal Kitabı Doğru Anlamanın Önemi

Kur’an, okunması ve anlaşılması için insanoğlunun hayatında yer alır. Bunu ilk cümlesi olan “OKU” emriyle de anlamak mümkündür. Bu nedenle tarihte ve günümüzde birçok insanın bu kutsal kitabı okuyup anlamaya çalıştığını görebilirsiniz. Bu durum kitabın farklı yorumlarının ortaya çıkmasına da sebep olur. Kur’an okuyan insanların içinde bulunduğu çevre, bilgi ve kültür seviyeleri bakımından birbirinden farklı olur. Bu nedenle ortaya çıkan yorumlamaların farklılık göstermesi de kaçınılmaz hale gelir. Kuran-ı Kerim’in ilk açıklayıcısı bizzat kendisidir. Diğer bir açıklayıcısı ise Hz. Muhammed’dir. Peygamber hem sözleri hem de yaşam biçimi olarak kutsal kitabın yorumlayıcısı ve uygulayıcısı olur. Üçüncü sırada ise sahabeler vardır. Onlar olayları Hz. Muhammed ile yaşamış oldukları ve bizzat peygamberden Kur’an ve açıklamaları konusunda bilgi aldıkları için bu konuda önemli kişilerdir. Sahabelerin ardından da Kuranı Kerim tefsirinin bir ilim olarak ortaya çıktığı görülür. Ashab ve onlardan alınan bilgiler ise tefsirin ana kaynağıdır. Tefsir böylelikle önemli bir ilim haline gelir ve devam eden süreçte de birbirini takip eden nesiller tarafından birçok farklı tefsir yazılır. Kur’an okuma sürecinde anlayarak ve üzerine düşünerek vermek istediği mesajı almanız gerekir. Bunlar olmadan okunan kitabın amacına ulaşamamış olduğu kabul edilir. Bu nedenle kutsal kitabı okurken bu hususlara dikkat edilmelidir. Bu noktada hem okuduğunuzu anlamanız hem de anladığınız ve kabul ettikleriniz bilgileri hayatınız ile bütünleşmiş bir hale getirmeniz gerekir. Önemli olan inandıklarınızı, bu dinin gerektirdiği iman şeklini benimseyerek hayatınıza ve yaşam biçiminize aktarmanız olur. Ancak o zaman bu kutsal kitap amacına ulaşır. Eğer bu tür okumaları yaparken tek başınıza yeterli açıklamayı ve anlamlandırmayı yapamayacağınızı düşünürseniz açıklamalı Kuranı Kerim basımlarını almanız yararlı olur. Trendyol’da birçok ilim insanının Kur’an üzerine yaptığı açıklamalarla birleştirilmiş olan kitabın açıklayıcı halini bulabilirsiniz. Fikirlerini ve dine bakış açısını beğendiğiniz birçok hocanın Kuranı Kerim’i açıklamalı halinde yazdığı basımları inceleyebilir ve dilediğinizi satın alabilirsiniz.

Farklı Basım Özelliklerine Sahip Ürün Seçenekleri

Farklı Basım Özelliklerine Sahip Ürün Seçenekleri

Teknolojinin çok ilerlediği bu dönemlerde pratik olmak büyük bir önem taşır. Yeni nesil teknolojinin insan hayatına getirdiği kolaylıklar saymakla bitmez. İnsanların hızlı tempoda yaşadığı günümüzde zaman herkes için önemli ve elde edilmesi gereken bir unsurdur. Bu nedenle teknoloji bu konuda da insanlara yardımcı olur ve çeşitli kolaylıklar sağlayarak hayat kalitesini artırmayı hedefler. Bu kolaylıklar dini açıdan da görünür. Örneğin; sesli Kuranı Kerim bu kolaylıklardan biri olarak sayılabilir. Bu özellik ile basılmış Kur’an sayfalarında bulunan kare kodu kolaylıkla telefonunuza indirebileceğiniz uygulama yardımıyla veya kare kod okuma özelliği olan telefonların kamerasına tutma yoluyla farklı hafızların çeşitli mealleri ile tecvidli Kuranı Kerim okumalarına ulaşabilirsiniz. Okumak değil de dinlemek istiyorsanız bu seçenek sizin için doğru olabilir. Tarihte birçok din adamının kokunun insan üzerindeki olumsuz enerjiyi giderdiğini söylediği bilinir. Hatta Hz. Muhammed’in evde misk, amber ve daha başka çeşitli ağaç yongaların yaktığı söylenir. Çıkan koku ile evini tütsülediği ve bu kokularla huzur bulduğu da ifade edilir. Şimdilerde ise çeşitli sohbet meclislerinde manevi havayı etkilemesi için ortama misk kokusu sıkılır. Çeşitli kokular ve özellikle gül kokusu Türk toplumunun ve Müslümanların sevdiği, huzur bulduğu bir kokudur. Bu sebeple gül kokulu Kuranı Kerim basılır ve sizlerin beğenisine sunulur. Böylelikle Kur’an okurken bu güzel koku da size eşlik eder. Trendyol’dan gül kokulu basılmış kutsal kitap çeşitlerine ulaşabilirsiniz ve 1 cüz Kuranı Kerim okurken huzurlu kokuyu da içinize çekebilirsiniz. Gül kokusunun sağlık açısından da faydalı olduğu bilinir. Bu koku kalbi güçlendirir, baş ağrılarını azaltır ve ruha iyi gelir. Üç boyutlu ışıklı Kuranı Kerim modelleri de istek üzerine üretilir. Bunların her birine Trendyol ayrıcalığıyla ulaşabilir ve avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Kişiye Özel Tasarlanan Seçenekler

Kişiye Özel Tasarlanan Seçenekler

Din hakkında bilgi veren bu kitap birincil kaynak olarak kabul edilir. Bu nedenle din hakkında merak edilen her şey ilk önce bu kutsal kitaba başvurularak araştırılır. Eğer kulaktan dolma bilgilerle İslamiyet benimsenirse bu durum taklidi iman olur. Her Müslüman hayatının bir döneminde inandığı bu kutsal kitabı okumalı ve okutmaya çalışmalıdır. Türk toplumunda inançlı insanların birbirlerine hediyelik Kuranı Kerim aldığı bilinir ve bu dini açıdan çok güzel, hoş karşılanan bir durumdur. Dini olarak doğru yolu gösterme amacıyla hediye edilen bu kitap, insanın fani hayatını da anlamlı kılmasında yardımcı olur. Bu bakımdan insanlar güzel ahlakla tanıştırmak istediği insanlara ya da buna değer olarak gördüğü kişilere bu güzel jesti yapabilir. Bunu dışında bu özel kitabın sadece size özgü olmasını isterseniz özel baskı Kuranı Kerim modellerini tercih edebilir ve bu maneviyat hissini artırabilirsiniz. Küçük yaştaki kişilere Kuranı Kerim okumayı öğretirken bazı farklı özellikli baskıları seçebilirsiniz. Küçük bir kız çocuğuna pembe Kuranı Kerim veya sevdiği başka renkte ciltli ürün alabilirsiniz. Küçük çocukların bu tarz fiziksel özelliklere önem verdiği bilinir. Eğer çocukların hoşuna giden bir fiziksel özellik olursa kutsal kitaba sempatik şekilde yaklaşmaları mümkün olabilir. Ayrıca kendiniz ya da sevdikleriniz için özel ve kişisel seçenekler ararsanız isme özel hazırlanan isimli Kuranı Kerim ürünlerini inceleyebilirsiniz. Toplumda yeni evlenen çiftlere de çeyizlik Kuranı Kerim alınır. Bu durum Türk örf ve adetleri için önemli bir yere sahiptir. Maneviyata önem veren bir toplum olan Türk toplumu İslamiyet’i hayatının merkezi haline getirebilir. Tüm bu seçenekler Trendyol’da sizi bekler.

Bütçe Dostu Kuranı Kerim Fiyatları

Bütçe Dostu Kuranı Kerim Fiyatları

Çok çeşitli basımı olan ürünlerin özelliklerine göre fiyatlarında değişiklik görülür. Olmasını istediğiniz donanıma ve boyuta göre fiyatları artabilir ya da azalabilir. Büyük boy Kuranı Kerim standart boy olanlara göre pahalı olabilir. Bu tür seçenekler büyük alanlarda kullanım için sıklıkla tercih edilen boyuttadır. Rahle boy Kuran’ı Kerim ise günümüzde çok fazla talep gören çeşitlerdendir. Farklı boylarda basılsa dahi önemli olan Kuran'ı Kerim’i okumanız, anlamanız ve yaşatmanızdır. Farklı boy seçenekleri birçok insanın düşüncesi aksine gösteriş için değil, ihtiyaç ve fark edilebilir olması için tercih edilir. Bu kutsal kitap, kendisinin anlaşılmasının ne kadar önemli olduğunu çeşitli ayetlerle gösterir. Bu ayetlerde tefekkür kökenli kelimelerin kullanıldığı görülür ve tefekkürün anlamına bakıldığında akıl yormak, düşünmek, düşünceyi harekete geçirmek ve iyice düşünmek gibi anlamlara geldiği görülür. Aslında herkes Kur’an-ı Kerim’i kendi seviyesine göre anlamaya çalışmalıdır. Bunun sonucuyla ortaya çıkan ve diğerlerine göre farklılaşan yorumlamasını yanlışmış gibi görmemeli ve kendi anladığı gibi benimsemelidir. Bu durum ise kutsal kitabın yorum zenginliğine sahip olmasını sağlar. 35x50 Kuranı Kerim afişleri de bulunur. Bunlarda önemli kavramlar yer alır. Bu afişler çocuklar için kavramları öğrenme yolunda eğlenceli bir yol arkadaşı olur. Kur’an tecvide uygun şekilde öğrenilmelidir. Ayrıca her gün düzenli olarak az miktarda da olsa bu kutsal kitabı okumaya çalışmalıdır. Kur’an okumak sünnet, dinlemek ise farz olarak kabul edilir. Bu nedenle okumayı bilmeseniz de sıklıkla dinlemeniz gerekir. Farklı ana dillere sahip olan Müslüman kişiler için ya da İslamiyet’i merak eden diğer dinlere mensup olan kişiler için İngilizce Kuranı Kerim başta olmak üzere pek çok farklı dilde basımı vardır. İslam aleminin sosyal hayatta yaşadığı problemleri göz önüne alarak Kur’an okunur ve yorumlanırsa bu problemlere ve çözümlerine değinildiği görülür. Sizler de bu ulvi ve kudretli kitabı edinerek okumak isterseniz hoşunuza gidebilecek farklı Kuranı Kerim seçeneklerini Trendyol’da bulabilirsiniz.

Sizi Kutsal Kitapla Buluşturan Trendyol

Sizi Kutsal Kitapla Buluşturan Trendyol

Kuranı Kerim’de Yaradan’ın istediği gibi güzel ahlaklı, iyi bir insan olmanın yolları anlatılır. Okuyan kişi dinin kurallarını ve temel ilkelerini öğrenir. Bu nedenle bu kutsal kitabı okurken doğru yorumlamak önemlidir. Zamanın akışında ortaya yeni sorunlar ve ihtiyaçlar çıkar. Bu nedenle kutsal kitap bu değişen düzende ara ara tekrar okunmalı ve yorumlanmalıdır. Bilindiği üzere Kuranı Kerim son kutsal kitaptır ve Allah’tan başka bir yol gösterici kitap gelmez. Genellikle Kuranı Kerim rahle yardımı ile okunur. Bu küçük kürsü Türk toplumundaki inançlı ailelerin evinde sıklıkla görülen bir şeydir. Rahlelere ve ona uygun Kur’an çeşitlerine Trendyol’dan ulaşabilirsiniz. Oldukça avantajlı Kuranı Kerim fiyatları ile güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Trendyol günümüzde yaygın olarak tercih edilen önemli bir online alışveriş platformudur. Çeşitli markalarda ve kategorilerde binlerce çeşit ürünüyle sizlere güvenli, doğru ve keyifli bir alışveriş süreci yaşatmayı hedefler. Fermuarlı Kuranı Kerim başta olmak üzere bu alanda çok çeşitli ürünleri satın almak için Trendyol’u inceleyebilir, farklı renklerde ve modellerde seçeneklere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Daha önce bu ürünleri satın alan gerçek müşterilerin Trendyol tarafından onaylanmış yorumlarını okuyabilirsiniz. Farklı modelde ve renkte ürün çeşitlerini kendiniz için özelleştirebilirsiniz. Bu kutsal kitabı öğrenmek imanın bir gerekliliğidir. İnançlı biri için kutsal kitabı okumayı öğrenmek paha biçilemez bir meşguliyettir. Her mümin Kur’an okumayı öğrendikten sonra çocuklarına da öğretmek ister ve bu özel sürecin nesiller boyunca devam etmesini umut eder. Çantalı Kuranı Kerim korunaklı olması bakımından tercih edilebilir ve nesiller arasında aktarılabilir. Bu durumun bir aile geleneği olarak devam etmesi bu ürünlerin oldukça özel olmasına sebep olur. Maneviyata önem veren ve bu huzura erişmek isteyenlerin tercih ettiği ürünleri Trendyol’un filtre özelliği ile kolayca bulabilirsiniz.