placeholder
"

Çizim Seti

" araması için 100.000+ sonuç listeleniyor

Çizim Seti

Dışavurum İhtiyacının Karşılanması İçin Çizim Setleri

Dışavurum İhtiyacının Karşılanması İçin Çizim Setleri

İnsan, doğası gereği duygu ve düşüncelerini bir şekilde dışa vurma ihtiyacı hisseder. Bunun da birtakım yolları vardır. Bir enstrüman çalmak, şiir ya da öykü yazmak, bir şarkı söylemek gibi yolların yanı sıra resim yapmak da bu hususta başı çeken yöntemlerdendir. Kuşkusuz resim yapmak, insandaki dışavurum gereksiniminin karşılanmasına dair en paha biçilmez yollardan biridir. Her yaştan, her meslek grubundan ya da her coğrafya ve kültürden pek çok insan bu yöntem ile duygu ve düşüncelerini dışarı aktarabilir. Bu yöntemin öne çıkan en mühim noktalarından biri de kuşkusuz sınırları aşıyor olmasıdır. Sözcüklere bağlı olmak yerine görselliğe ve simgesel bir anlatıya sahip olduğundan sınırları aşan bir uğraş olarak ifade edilebilir. Dil, din ya da kültür ayrımı yapmaksızın dünyanın bir ucundaki bir çizer, başka bir ucundaki herhangi bir insana bu yolla meramını anlatabilir. Aynı zamanda netliğin olmaması da resim yapmayı ön plana çıkaran noktalardan biridir. İndirgemecilikten uzak bir uğraş olduğundan kişiler sözlerle, cümlelerle ifade edemedikleri pek çok duygu ve düşüncelerini; resim yapma yoluyla aktarabilirler. Bununla birlikte görülen her resimden de çıkarılan sonuçlar, okunan noktalar ve de mercek altına alınan detaylar bakan kişilere göre farklılık gösterir. Genel olarak her gözün ortak bir resime baktığında ilgisini uyandıran ve gözüne çarpan detaylar biriciktir. Resim sanatıyla izlek bir şekilde alakadar olmanın yanı sıra kişiler, resim konusunda etken bir konuma da gelme talebinde bulunabilir. Pek çok insanın, hayatlarının belli dönemlerinde resim yapmaya merak sarması durumu ile karşı karşıya gelinebilir. Resim yapmaya başlama noktasında da; kişiler birtakım temel malzemelere gereksinim duyarlar. Ancak sözü edilen malzemeler edinilirse resim yapma işleminin hakkı verilerek ve bütünlüklü bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmış olur. Bu malzemeler, çizim seti başlığında bir araya gelir. Çizim setlerinde yer alan araç gereçler ile resme meraklı her yaş grubundan insan; bol opsiyonlu bir şekilde çizim yapma olanağına ulaşmış olur. Elbette ki çizim setleri de resmin yapılacağı alan, ortaya çıkacak üründen beklenti ve kişinin ilgi duyduğu noktalara göre farklılaşır. Üreticiler, taleplerdeki bu farklılaşmalara dayalı olarak çeşitli varyasyonlarda, farklı malzeme kombinasyonlarının bir araya gelişleri ile meydana gelen çeşit çeşit farklı çizim setlerini kullanıcıların beğenisine sunar. Sözü edilen modellerin en temelde; başlangıç düzeyine ya da profesyonellere uygun oluşlarına bağlı olarak ayrıştığı gözlenir. Bu noktada konusu açılan çeşitlilikler, tüm detayları ile mercek altına alınabilir. Bunun öncesinde de ilk olarak çizim yapmaya yeni başlama sürecinin masaya yatırılması yerinde olur.

İlk Defa Bir Çizim Seti Edinirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İlk Defa Bir Çizim Seti Edinirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çizim yapmaya henüz yeni merak sarmış kişiler, konuya dair birtakım yönlendirmelere ihtiyaç duyabilir. Bu noktada da çizime ilk defa başlama sürecinden konu açılabilir. Bir çizim seti edindikten sonra bilinmelidir ki, çizim yapma hususunda kişiler, aşama aşama bir gelişim göstermektedir. Yapılan her işte olduğu gibi resim yapma konusunda da sabırlı olmak ve sebat göstermek; ilerleyebilme hususunda kritik bir noktaya tekabül eder. Bunun yanı sıra; edinilen set içerisinde yer alan malzemelerin işlevlerinin ve hangi amaca hizmet edildiğinin öğrenilmesi, büyük önem arz eden bir unsurdur. Malzemelerin mercek altına alınması aşamasında aynı zamanda; kişinin eline, gözüne ve zihnine en uygun kalem, resim yapma araç gereci tespit edilmiş olur. Kişiler ancak kendi eğilimlerine yönelik olan araç gereçleri fark edebilirlerse başarılı çizimler ortaya koyabilirler. Bu hususta resim malzemelerinin etraflarında yazan birtakım özelliklere göz gezdirilmelidir. Bu aşamada örneğin grafit sertliği incelenebilir. Elde tutulmuş olan kalemin grafit sertlik düzeyine, dış yüzeyine bakarak erişilebilir. Genel olarak çizim seti modellerinde bu özellikler, kalemlerin yan hizalarında, dış yüzeylerinde kendilerine yer bulur. Sertlik düzeyi de çeşitli sembolizasyonlar ile kullanıcıya aktarılır. Bu noktada HB sembolü ile ifade edilen grafit tipi orta düzey bir yumuşaklığa sahip durumdadır. Ancak H işareti ile belirtilen kalemler sert bir grafit barındırır. Kalemler sınıflara ayrıştırıldığı vakit ilkin H sınıfında yer alan kalem türlerinden konu açılabilir. Bu kapsamda bulunan kalemler, eskiz şeklinde tanımlanabilen çizim türleri için daha uygun araç gereçlerdir. Bu da; kalemlerin ön çalışmalar, çizilecek taslaklar için daha elverişli olduğu anlamına gelir. Kişiler ortaya konacak çizim öncesindeki denemeleri bu tür kalemler ile gerçekleştirebilir. Bu sayede çizim konusunda daha hazırlıklı bir hale ulaşabilirler. Bunun yanı sıra; çizim esnasında yumuşak olarak tabir edilebilecek dokulara erişme hususunda ise farklı bir kalem türüne başvurulmalıdır. Sözü edilen aşamada ise resim severlerin arayışını B sınıfında kendine yer bulan kalem türleri karşılar. Özellikle karakalem çizim seti ile çalışılıyorsa, bahsedilen durumların kavranmış olması mühimdir. Bunun yanı sıra; masaya yatırılmış olan karakalemin resim yapma işlemi esnasında tam olarak nasıl kavranacağına vakıf olmak da, önem taşıyan bir unsur olarak dile getirilebilir. Öncelikle koyu bir resim yapılmak isteniyorsa, kalem ile çok daha ağır dokunuşlar gerçekleştirilmelidir. Bu amaç doğrultusunda da; kalem uç kısmından kavranmalıdır. Kalemde yakın temasta bulunarak ise daha yüksek düzeyli bir kontrol elde edilmiş olur. Ancak renkli veya yumuşak bir resim elde ediliyorsa bu aşamada tutuş şeklinde bir değişime gidilmelidir. Açık renkli hafif çizimler amacıyla, kalem daha serbest bırakılarak kullanılmalıdır. Bu noktada kaygan bir tutuş biçiminin ideal olduğu dile getirilebilir.

Çizim Seti ile Çalışmanın Püf Noktaları

Çizim Seti ile Çalışmanın Püf Noktaları

İlk aşamada bilinmesi gereken noktaların ardı sıra edinilen resim araç gereçlerine dair birtakım püf noktaların aktarılması da fayda sağlar. Bu noktada birtakım teknikler, daha kolaylaştırıcı bir çizim sürecine kapı aralar. Bahsedilen teknikler vasıtasıyla daha derinlikli çizimler ortaya konabilir. Aynı zamanda çeşitli fonlar da üretilen resme eklemlenebilir. Edinilen teknik çizim seti modelleri ile tüm bu tekniklerin gerçekleştirilmesi mümkündür. Sözü edilen teknikler doğrultusunda ilkin çizim yapma işleminin gölgelendirme boyutu mercek altına alınabilir. Gölgelendirme, karakalem çizimler yapılırken meydana gelen bir unsurdur. Bu işlem, ışığın öncelikli alındığı konumdan başlanarak gerçekleştirilir. Sözü edilen konumdan; ışığın en düşük oranda erişebildiği noktaya kadar bir koyulaştırma eylemi ortaya konur. Daha iyi bir gölgelendirme ortaya koyarak bu doğrultuda çalışmak, pek çok resim yapmak isteyen kişiye meşakkatli gelebilir. Bunun yanı sıra; iyi gölgelerle çizim yapmanın çok zorlayıcı olduğunun ifade edildiği ile de sık sık karşılaşılır. Tüm bu problemlere bir teknik ile çözüm getirilebilir. Bu teknik, "tersten gölgelendirme" şeklinde tabir edilebilir. Çizim esnasında gölgelendirme zıt yönlü bir şekilde ortaya konursa tüm bu sorunların önüne geçilip istenen resimlere ulaşılabilir. Bu ipucu gerçekleştirilirken çizim yapan kişinin sağlak ya da solak oluşu da üzerinde durulması gereken bir faktördür. Sağlak olan bir kişinin bahsedilen gölgelendirme metodunu sol tarafından başlatması yerinde olur. Sol taraftan başlayan gölgelendirme sağ yönünde devam ettirilebilir. Ancak kişi solaksa bu işlemin tam tersi izlenmelidir. Burada da gölgelendirme sağ yönlü başlar. Çizim yapan kişi sağ tarafından başlatmış olduğu gölgelendirmeyi sol tarafına doğru devam ettirmelidir. Belirtilen bu püf nokta, çizim yapma sürecini epeyce kolaylaştırarak oldukça pratik bir hale büründürür. Yine gölgelendirme sürecine dair bir nokta daha ilave edilebilir. Kişi bu işlem sırasında ek bir kağıt daha tutabilir. Bulundurulan bu kağıt, çizim yapılan elin alt kısmında yer alacak şekilde konumlandırılabilir. Sözü edilen bu işlem, yapılan resmi, hasar görme ihtimali taşıyan birtakım durumlara karşı korur.

Çizim Seti İle Çalışılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çizim Seti İle Çalışılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Belirtilen birtakım ipuçların ve püf noktaların ardı sıra; yine resim yapma sürecinde göz önünde durulması büyük önem arz eden hususların inceleme altına alınması yerinde olur. Belirtilen durumlara yönelik olarak da ilkin çizgi tipleri ele alınabilir. Tek tip çizimler yapmak sıklıkla düşülen bir hata olarak kendini gösterir. Adından da anlaşılacağı üzere aynı biçimsellikteki, farklılaşmayan çizgiler göz alıcılığı düşürür. Ortaya konan resme bir bakış atıldığında durağan oluşu ile kişilerin ilgilerini cezbetmez. Bu durumun önüne geçmek için de elbette ki ortaya konmuş olan çizim daha çeşitlilik içeren bir hale büründürülmelidir. Bu yolda atılabilecek uygun ve son derece yerinde bir adım olarak ise çizimlerin kalınlıklarının değiştirilmesi önerilebilir. Çizgilerinin kalınlığı farklılaşan bir resim göz önüne alınıp canlandırıldığında oldukça ilgi çekici bir görüntüye tekabül eder. Bu yüzden de olabildiğince çizim hatları ve de kalınlıkları çeşitlendirilmelidir. Hatları ve kalınlıkları farklılaşan çizimler son derece dinamiktir. Her bakılışında farklı noktaları ile dikkat çekip ilgi uyandırır. Çizim hatlarına dair belirtilen unsurların ardı sıra da çizim sırasında kullanılan en önemli araç gereçlerden olan kağıtlar ele alınabilir. Çizimin üzerinde gerçekleşmesinden ötürü kağıtlar, oldukça kritik bir önem arz eden araç gereçlerdir. İyi bir resim yapma deneyimi için epeyce kritik görülen bir noktaya karşılık gelir. Pek tabii kaliteli bir kağıt ve kalem edinilirse, nitelikli bir çizim deneyiminin önünde hiçbir engel kalmaz. Kağıt seçiminde de; yine resim yapacak kişilerin amaç ve beklentilerine yönelik olarak bir yol alınmalıdır. Burada pek çok farklı arayış kendini gösterir. Örnek olarak bazı çizim severler, beyaz kağıt üzerinde çalışmayı severler. Sözü edilen renkteki kağıtlar üzerinde karakalem çizimler uygulamaktan hoşnut olurlar. Siyah bir kağıt üzerinde çalışmak isteyen pek çok resim sever insanla da sık sık karşı karşıya gelinebilmektedir. Kişi, ancak kendi arayışında olduğu ve yapmaktan hoşlanacağı çizim türünden emin olursa en uygun kağıt modelini tercih edebilir. Uygun kağıt türünün sağlanmasıyla da kaliteli çizim deneyimine bir kapı aralanmış olur. Yeni başlayanlar için çizim seti ile çalışma mevzusu mercek altına alınırsa başlıca değinilmeye değer hususlar bunlardır.

Çizim Setleri ile Portre Çizimi

Çizim Setleri ile Portre Çizimi

Çizim yapmak ile ilgilenen pek çok kişinin portre konusuna dair de merak taşıdıkları ile karşı karşıya gelinir. Ancak bu tarzdaki resimler yapılırken, göz önünde bulundurulması gerekli olan birkaç nokta belirir. Portre çizim yapma konusunda meraklı olan resim severlerin de bu unsurlar üzerine eğilmesi yerinde olur. Bir kişinin vücudunun belinden üstü çizilirken, gölgelendirme işlemine başvurulur. Gölgelendirme, ışık işleminin beraberinde yürütülür. Bu işlemlerin dengeli ve düzgün bir şekilde gerçekleştirilmiş olması direkt olarak ortaya konan portrenin kalitesine yansır. Dengeli bir ışık ve gölgelendirme koşulu, nitelikli bir portrenin anahtarı olarak ifade edilir. Bu unsurların ardı sıra bir başka kritik konu olan yüz hatlarından söz edilebilir. Bilindiği üzere insan yüzü son derece incelikli bir yapıdadır. Aynı zamanda da insan yüzü, ortaya konan bir portrenin en kritik ve önemli parçası olarak kendini gösterir. İnsan yüzünün çizilen portrede tam olarak aktarılabilmesi, epeyce büyük önem arz eden bir noktaya tekabül eder. Bu hususta yüz bölgesine dair üzerinde durulması fayda sağlayan spesifik üç bölge sıralanabilir. İlk olarak saçların ön kısmında ve alına en yakın konumundaki bölge ile, gözlerin üst kısmı arasında bulunan alandan konu açılabilir. Bu alan, özellikle kaşların üst kısmına denk gelir. Portre yapılırken kast edilen alının mesafesi ve biçimselliği, bütünlüklü bir biçimde tespit edilmelidir. Bunun sebebi ise çizilen portrenin en çok göze çarpan detaylarından birinin de alın bölgesi olmasıdır. Yüzün üst kısmında yer alan bölgenin ardı sıra da gözün alt kısmı masaya yatırılabilir. Gözün alt kısmına dair kaş bölgesinden başlayan konum kritik bir noktadır. Kaş bölgesinden başlayıp, Burun dikişinin yer aldığı noktaya kadar gelen alan; bir portrenin elbette ki en önemli parçasına karşılık gelir. Son olarak da burun bölgesinin alt tarafında kendine yer bulan alana değinilmesi yerinde olur. Burunun alt tarafından ya da bir başka deyişle üst dudaktan inceleme başlatılabilir. Üst dudak ile çene dikişi arasında kalan bölge, etraflıca inceleme altında tutulması büyük önem arz eden bir alana tekabül eder. Bu mesafeler ayrıntılı bir şekilde irdelendikten sonra çizilecek yüzün kağıda yansıması, çizim yapan kişinin kafasında düşünülmelidir. Bu tasarlayışın ardı sıra da kağız üzerinde birtakım karalama işlemleri ile oluşturulan tasarım kağıt üzerine aktarılarak denemeler yapılabilir. Kastedilen karalamalar, eskiz çizim kapsamında değerlendirilir. Bu sebeple de eskiz çizimin yapıldığı aşamada, HB türü kapsamındaki kalemlerin kullanımına başvurulabilir. Yüzün kağıda aktarılması ilk etapta zorlayıcı bir işlem olabilir. Bu zorlayıcı işlevi kolaylaştırmak adına da; kılavuz çizgilere sık sık başvurulabilir. Bu kılavuz çizgilerin, portre çizme işlemini daha kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği ifade edilebilir. Yüz hatları kağıt üzerinde ortaya konurken dikey ve yatay çizgilerden bütünlüklü ve ölçülü bir şekilde faydalanılmalıdır. Son olarak çizilecek portredeki göz noktası üzerinde durulması yerinde olur. Gözler, ortaya konan portrenin niteliğini gösteren en bariz noktalar olarak belirir. Bunun altında da kişinin yüzü kağıda aktarılırken, en ayırt edici bölgenin gözler olması yatar. Bu sebeple gözün duruşu ve biçimsel özelliklerinin tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılması, ortaya konan portrenin kalitesini tayin eder. Belirtilen durumlara dikkat edilirse de; edinilmiş olan portre çizim seti ile birlikte son derece nitelikli bir portre çizimi yapılabilir.

Çizim Seti Özellikleri, Modelleri ve Fiyatları

Çizim Seti Özellikleri, Modelleri ve Fiyatları

Çizim seti modelleri, işlevlerine dayalı olarak çeşitlilik gösterir. İlkin modeller, hitap ettikleri kişilerin deneyim düzeylerine ilişkin farklılaşır. Bazı modeller daha çok resim yapma konusuyla yeni ilgilenmeye başlamış, ilk deneyimlerini yaşayacak olan kullanıcılara yönelik ortaya konmaktadır. Başka bazı birtakım modeller de; profesyonel çizim seti kapsamında ele alınır. Profesyonel çizim setleri ileri düzeydeki resim severler için paha biçilmez çizimlerin yapılmasına imkan sunar. Bunun yanı sıra, içerdikleri malzeme boyutu da modelleri farklılaştıran bir diğer unsur olarak kendini gösterir. Birtakım modeller kuru boya çizim seti kapsamında üretilmiştir. Bazıları da karakalem yoluyla çizim yapılmasına olanak veren türdedir. Çizim yapılacak kağıt da setlerin çeşitlenmesine zemin oluşturur. Bu noktada a3 çizim seti modellerine değinilebilir. Yine kullanıcıların beklentileri sonucunda a3 boyutundaki kağıtlar üzerinden bu tür setler ile çizimler gerçekleştirilebilir. Alana yönelik olarak ortaya konmuş olan ürünler de bulunur. Bu kapsamdaki ürünlere örnek olarak ise; mimarlık çizim seti modelleri verilebilir. Adından da anlaşılacağı üzere mimari projelerin çiziminde kullanıma daha çok uygun görülen bir model oluşu ile nitelenebilir. Çizim seti ölçüleri de, modellerine bağlı bir şekilde farklılaşan bir başka unsurdur. renkli çizim seti modellerinin ise ön plana çıkan bir diğer tür olduğu kaydedilebilir. Belirtilen modellerin ardı sıra çizim seti fiyatları da özellik ve modellerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Konuya dair ilgi duyuyorsanız hemen şimdi Trendyol üzerinden çizim seti türlerini tüm detaylarıyla inceleyebilirsiniz.